Instrukcja obsługi - pierwsze uruchomienie

Baza wbudowana czy zewnętrzna?

Dla firm, które zamierzają używać programu FakturaLight na jednym stanowisku komputerowym najwygodniejsza będzie baza wbudowana SQLite, w przypadku której wszystkie informacje zapisywane będą w pojedynczym pliku na dysku komputera. Taka forma przechowywania danych nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Wybierając opcję bazy zewnętrznej (sieciowej), zyskujemy możliwość współdzielenia wszystkich danych na wielu stanowiskach oraz możliwość pracy z programem przez Internet. FakturaLight obsługuje następujące silniki bazodanowe:

  • PostgreSQL (wersja 9.4 lub nowsza)
  • MySQL (wersja 5.5 lub nowsza)

Aby rozpocząć korzystanie z wersji sieciowej, należy utworzyć pustą bazę z własnym użytkownikiem i hasłem, najlepiej osobną dla programu. Wymagany jest pełny dostęp do bazy, w tym uprawnienia do tworzenia i modyfikacji tabel. Jeżeli dostęp do bazy ma odbywać się z dowolnego miejsca, np. poprzez Internet, należy dodatkowo skonfigurować publiczny dostęp do jej zasobów.

Dla użytkowników nie posiadających własnego serwera bazodanowego, udostępniamy usługę przechowywania danych na naszym serwerze (baza sieciowa w usłudze Complay). Główną zaletą naszej usługi jest brak potrzeby instalacji i konfiguracji bazy danych oraz automatyczne kopie bezpieczeństwa, które wykonujemy raz dziennie. Aby skorzystać z usługi, wystarczy złożyć zamówienie, a po jego opłaceniu, wprowadzić do okna ustawień otrzymany token dostępu.

Kopia zapasowa

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych spowodowanych nieprzewidzianymi awariami sprzętowymi, zalecamy okresowe wykonywanie kopii zapasowych wbudowanej bazy danych za pomocą opcji Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową.