Instrukcja obsługi

Interfejs programu

Główne okno programu

Okno programu składa się z dwóch głównych części: paska narzędzi u góry (z opcją dowolnej zmiany jego pozycji za pomocą myszy) oraz obszaru zawierającego listy wszystkich dokumentów sprzedażowych z możliwością zarządzania nimi.

Kolumny możemy ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce, lub ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście jej nazwę.

Wyświetlaną w oknie głównym listę dokumentów, można sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek. Domyślenie są uszeregowane według daty wystawienia.

Dodatkowo, pod listą faktur oraz zamówień, znajduje się podsumowanie informujące o sumie wartości brutto, sumie pozostałej do zapłaty oraz sumie zobowiązań przeterminowanych. Podsumowanie bierze pod uwagę tylko dokumenty spełniające ustawiony filtr, czyli pozycje aktualnie widoczne na liście. Dzięki tej opcji możemy w szybki sposób sprawdzić, ile wynosi nasz przychód w danym okresie lub jak duże są zobowiązania wybranych kontrahentów.

Dokumenty, których termin płatności upłynął, oznaczane są na liście poprzez wyświetlanie kwoty Do zapłaty w kolorze czerwonym.

Uwaga! W podsumowaniu nie są uwzględniane faktury pro forma.