Zarządzanie produktami

Dodawanie, usuwanie i edycja produktów.

Aby zarządzać produktami, należy kliknąć ikonę Produkty dostępną na pasku narzędzi.

Zarządzanie produktami

Okna zarządzania zostało przygotowane w formie listy rekordów, które można dowolnie edytować.

Okno produktów

Aby dodać nowy produkt należy wybrać przycisk Dodaj. Zostanie dodany nowy rekord w którym możemy uzupełnić nazwę produktu, kod, jednostkę miary, cenę, domyślny typ ceny, klasyfikację PKWiU, walutę, rabat, cenę zakupu oraz stawkę VAT. Kod produktu nie pojawia się na wydrukach, natomiast jest uwzględniany przy wyszukiwaniu produktu.

Edycja produktu na liście

Typ ceny służy informuje program o tym, w jaki sposób obliczyć podatek VAT. Typ ceny netto jest najczęściej stosowany na rynku biznesowym w transakcjach firma-firma (B2B), ponieważ kontrahentów interesują głównie ceny netto (bez VAT). Typ ceny brutto stosujemy z kolei w transakcjach z klientami detalicznymi, np. w sklepach, gdzie ceną wyjściową towaru jest cena brutto. Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych program umożliwia zmianę typu ceny, dokonując automatycznie odpowiednich przeliczeń.

Modyfikując rabat kwotowy, program automatycznie przelicza rabat procentowy i odwrotnie.

Parametry każdego produktu możemy edytować bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na wybranej kolumnie lub wykorzystując specjalne okno zaawansowanej edycji, dostępne po zaznaczeniu wybranego rekordu i kliknięciu przycisku Edytuj.

Zaawansowana edycja produktu

Okno pozwala na przejście do kolejnego produktu lub dodanie nowego bez konieczności jego zamykania. Nawigacja odbywa się przy pomocy przycisków Dodaj, Poprzedni i Następny.

Wszelkie wprowadzone zmiany potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zarządzanie produktami