Porównanie wersji

Która wersja programu do faktur FakturaLight jest dla Ciebie odpowiednia?

Wielu przedsiębiorców przekonało się, że wystawianie faktur za pomocą odpowiedniego oprogramowania jest dużo prostsze i szybsze. W jednym miejscu mamy zebrane i zautomatyzowane wszystkie procesy obsługi sprzedaży takie jak fakturowanie, zamówienia, płatności i rozliczenia z kontrahentami. A co najważniejsze mamy dostęp do tych danych z każdego komputera podłączonego do sieci.

W naszej ofercie posiadamy trzy wersje programu FakturaLight: Standard, Magazyn oraz wersja mobilna (Android). Aby odpowiedzieć na pytanie, który program do fakturowania wybrać, musimy przede wszystkim dopasować funkcjonalność do naszych oczekiwań.

Zestawienie funkcji dla każdej wersji

Funkcje i cechy programu STANDARD
Fakturalight STANDARD
MAGAZYN
Fakturalight STANDARD
MOBILNA
Fakturalight na system Android

Bezterminowy okres testowy

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy SQLite

Obsługa wielu firm

Wybór wielkości czcionki w programie

Przegląd historii produktu na dokumentach

Ewidencja sprzedaży VAT

Ewidencja sprzedaży VAT-marża

Ewidencja zakupów VAT

Obsługa JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7)

Obsługa JPK_FA

Obsługa JPK_MAG

Generowanie raportów kasowych

Generowanie zestawień pozycji z dokumentów

Generowanie zestawień dokumentów

Wystawianie krajowych faktur sprzedaży

Wystawianie faktur OSS

Wystawianie zagranicznych faktur sprzedaży

Tworzenie zamówień i ofert dla kontrahentów

Tworzenie nowych dokumentów na podstawie istniejących - klonowanie

Tworzenie duplikatu faktury

Wystawianie faktury VAT z proformy

Przkształcenie faktury proforma w zaliczkową

Wystawianie cząstkowych faktur VAT z zamówienia/oferty

Wystawianie faktur zaliczkowych z zamówienia/oferty

Wystawiania faktury zbiorczej z wielu proform lub z wielu zamówień/ofert

Wystawianie faktury VAT z dokumentu WZ

Wystawianie faktur przez osoby zwolnione z VAT

Faktury w formacie PDF

Edycja dokumentów bez ograniczeń

Faktury w formacie XML (KseF)

Wysyłanie dokumentów e-mailem wraz z dodatkowym załącznikiem

Wysyłanie wiadomości e-mail jako zwykły tekst lub sformatowany (HTML)

Wysyłania ukrytych kopii faktur

Automatyczne uzupełnianie tematu oraz treści wiadomości email

Obsługa korespondencji masowej

Wysyłanie poczty za pomocą programu Mail (system macOS)

Drukowanie wielu faktur jednocześnie

Zapisywanie wielu faktur jednocześnie do jednego pliku lub do osobnych plików

Wystawianie dokumentów w walucie obcej

Automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP

Automatyczne przeliczanie walut

Dodatkowe konto do VAT

Definiowania własnych stawek podatku VAT

Drukowanie kodów QR na fakturach przelewowych z danymi do przelewu

Wersje językowe dokumentów

Tworzenie dokumentów dwujęzycznych

Edycja zdefiniowanych zwrotów na inne języki

Dodanie własnych tłumaczeń (np nazw produktów)

Sprawdzanie kontrahentów zagranicznych w systemie VIES

Import kontrahentów i produktów z pliku CSV

Baza klientów i produktów

Automatyczne dodawanie kontrahentów do kartoteki

Automatyczne dodawanie produktów do kartoteki

Definiowanie cen indywidualnych dla kontrahentów

Pobierania danych z GUS na podstawie NIP

Filtrowanie dokumentów po statusie płatności, rodzaju numeracji, okresie

Sortowanie dokumentów według wybranej kolumny

Własny format numeracji (dzienna, miesięczna, roczna, ciągła)

Automatyczne oznaczanie przeterminowanych płatności

Wyświetlanie liczby faktur przeterminowanych na ikonie programu (macOS)

Wysyłanie przypomnień o nieuregulowanych płatnościach za faktury

Generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur

Wystawianie dokumentów od kwoty netto oraz brutto

Wybór sposobu obliczania podatku VAT od sumy stawek lub dla poszczególnych pozycji

Dokładność cen i jednostek do pięciu miejsc po przecinku

Zmiana kolejności pozycji na dokumentach

Wprowadzanie wielolinijkiowych nazw towarów lub usług na dokumentach i w kartotece produktów

Rabat kwotowy i procentowy

Oznaczenie pozycji kodem CN, PKWiU, PKOB lub GTU

Ustawianie tej samej wartości dla wszystkich produktów na liście
(dotyczy kolumn: jednostka, stawka VAT, typ ceny, GTU, procedura)

Dodawanie produktów do dokumnetu za pomocą czytnika kodów kreskowych

Maksymalizacja listy pozycji w oknach wystawiania dokumentów

Ostrzeżenie o niskim stanie produktu na magazynie

Dodatkowe pola na dokumencie

Nabywca i odbiorca na jedym dokumencie

Praca na różnych systemach operacyjnych na wspólnej bazie

Praca w sieci

Komunikacja z programami księgowymi

Bezpłatna aktualizacja programu w okresie licencji

Nieograniczona liczba stanowisk na różnych systemach

Wybór domyślnego wzoru faktury spośród dostępnych

Tworzenie własnych szablonów wydruku dokumentów i raportów

Personalizacja stopki

Dodanie Logo firmowego

Ustawienie wydruku poszczególnych elementów oraz kolumn

Ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur

Domyślne marginesy stron dla wydruków

Moduł kasa (dokumenty KP, KW, BP, BW)

Wprowadzenie początkowego stanu gotówki kasie

Zdefiniowanie początkowego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Wyświetlanie aktualnego salda kasy oraz aktualnego salda rachunków bankowych

Generowanie raportów kasowych

Przypisywanie produktów do magazynu/magazynów

Ewidencja stanów magazynowych

Eksportowanie stanów magazynowych

Drukowanie stanów magazynowych

Ukrywanie nieaktywnych magazynów

Arkusze spisu z natury z podziałem na magazyny

Inwentaryzacja w cenach netto/brutto

Automatyczne rozliczenie niedoborów i nadwyżek

Przygotowanie dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM)

Automatyczne generowanie dokumentów WZ na podstawie wystawionych faktur i paragonów

Automatyczne generowanie dokumentów PZ na podstawie faktur zakupowych

Powiązywanie dokumentów WZ i PZ fakturami

Usuwanie powiązania dokumentu magazynowego z fakturą

Tworzenie zamówień do dostawców

Definiowanie ceny zakupu w walucie obcej

Obsługa faktur zakupowych

Obsługa faktur dokumentujących zakup środków trawałych

Obsługa faktur zakupowych uprawniających do odliczenia połowy VAT-u

Obsługa korekt faktur zakupowych

Liczenie terminu płatności od daty otrzymania dla faktur zakupowych

Obsługa drukarek fiskalnych Posnet, Elzab i Novitus

Podłączenie z drukarką fiskalną poprzez sieć

Drukowanie paragonów fiskalnych do faktur

Fiskalizacja dokumentów w walucie obcej

Dla kogo aplikacja mobilna do faktur na telefon

Aplikacja mobilna umożliwia sprawne fakturowanie w firmie za pomocą przenośnych urządzeń. Jednak ze względu na minimalizm kompozycji, cechuje się okrojoną funkcjonalnością względem jej desktopowej wersji. Dla kogo, mimo ograniczeń, będzie wystarczającą aplikacją do wystawiania faktur?

Jeżeli często pracujesz poza biurem

Aplikacja mobilna FakturaLight ma duże znaczenie w przypadku pracowników i przedsiębiorców pracujących doraźnie albo regularnie poza siedzibą przedsiębiorstwa. Lekki, wygodny telefon z zainstalowanym oprogramowaniem i dostępem do Internetu jest natychmiast gotowy do pracy w terenie. Wystarczy wrzucić do kieszeni lub torby, wyjąć w razie potrzeby, a nowoczesne technologie zapewnią dostęp do zamówień, faktur i innych dokumentów firmowych wraz z całą historią i analizą sprzedaży. Aplikacja FakturaLight to mobilne biuro do pracy w rożnych miejscach i w różnych warunkach.

Jeżeli nie potrzebujesz komputera w firmie

Mobilne oprogramowanie FakturaLight, zamyka fakturowanie w telefonie. Dzięki aplikacji niektóre firmy mogą z powodzeniem wdrożyć wizję smartfonów zastępujących komputery, szczególnie takie które opierają swoją sprzedaż na pracownikach terenowych. Program do faktur w telefonie (link do opisu) sprawia, że przedsiębiorcy nie muszą rozpraszać się konfiguracją połączenia na komputerach z zewnętrznym serwerem czy problemami z synchronizacją danych. Dodatkowym atutem jest minimalizacja sprzętu wykorzystywanego w działalności. Aby zalogować się na konto i pracować w ujednoliconym systemie, wystarczy telefon z Androidem, token dostępu oraz mail.

Jeżeli musisz szybko wystawić fakturę

Aplikacja do faktur na telefon okazuje się najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy często są zaskakiwani prośbą o fakturę w najmniej oczekiwanym momencie. Wówczas wyjęcie telefonu, uruchomienie aplikacji, wystawienie faktury i przekazanie jej kontrahentowi za pomocą dostępnych komunikatorów zajmuje kilka chwil. W takich przypadkach niezastąpiona okazuje się też opcja klonowania, czyli wyszukanie poprzedniej podobnej faktury dla tego samego kontrahenta i wybranie polecenia „Klonuj dokument”. Chwilę później klient otworzy plik na swoim urządzeniu.

Jeżeli już korzystasz z wersji desktopowej i sieciowej bazy danych

Warto zwrócić uwagę na mobilne fakturowanie, jeżeli w firmie została już zaimplementowana desktopowa wersja programu do faktur FakturaLight. Aplikacja w smartfonie działa w oparciu o te same algorytmy i bazuje na przyzwyczajeniach obecnych użytkowników. Przy pomocy tokenu i maila można swobodnie przeglądać dokumenty przygotowane na komputerze, zapisywać nowych klientów i produkty czy kontrolować rozliczenia z kontrahentami. Każda wykonana operacja na telefonie, wystawiona faktura, dodany kontrahent czy zmiana konfiguracji ustawień jest jednocześnie zapisywana na serwerze i synchronizowana z wersją desktopową, co maksymalnie optymalizuje pracę.

Dla kogo program do fakturowania FakturaLight Standard

Działalność bez magazynu

FakturaLight Standard jest oprogramowaniem odpowiednim dla przedsiębiorców prowadzących elektroniczną rejestrację i dokumentację sprzedaży w oparciu o klientów prywatnych lub biznesowych, którzy nie magazynują zakupionych artykułów ani nie zajmują się działalnością wytwórczą.

Dropshipping

FakturaLight Standard jest idealnym rozwiązaniem dla firm pośredniczących w sprzedaży towarów, nie posiadających fizycznie produktów, których rola ogranicza się do zebrania zamówień od klientów i przesłania ich do dostawców, którzy pakują i realizują wysyłkę.

Sprzedaż bez magazynu oraz świadczenie usług

Wersja Standard jest trafionym rozwiązaniem dla podmiotów na bieżąco wykorzystujących zakupione towary i materiały do prowadzonych prac, bez wyszczególnienia i ewidencji tych produktów czyli oferujących usługi serwisowe, montażowe, instalacyjne, budowlane, remontowe, naprawcze, reklamowe czy architektoniczne. Świetnie sprawdza się też w miejscach sprzedających usługi edukacyjne, hotelarskie i medyczne, gdzie świadczy się je w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą i zaspokaja potrzeby w zakresie kultury, oświaty, wypoczynku, sportu, ochrony zdrowia czy opieki społecznej. A także dla usług świadczonych masowo jak np. transport publiczny. Nie można również pominąć usług świadczonych w sposób ciągły z branży finansowej, ubezpieczeniowej, doradczej, IT czy telekomunikacyjnej.

Status przedsiębiorstwa

Zakupując jedną licencję można ją wykorzystywać zarówno na pojedynczym stanowisku jak i w sieci bez względu na system operacyjny. W związku z tym program do faktur (link do opisu)FakturaLight znajdzie zastosowanie w jednoosobowej działalności, małym i średnim przedsiębiorstwie, spółkach, a także w wielodziałowych korporacjach.

Obowiązki sprawozdawcze

Aplikacja FakturaLight Standard jest właściwym wyborem dla czynnych podatników VAT, którzy zostali zobligowani przez ministerstwo do przekazywania dodatkowych dokumentów w formie elektronicznej i samodzielnie sporządzają JPK_VAT.

Dla firm zwolnionych z VAT

Program spełnia wymagania przedsiębiorców zwolnionych z podatku od towarów i usług. Po szybkiej konfiguracji i wyborze podstawy prawnej zwolnienia, faktury sporządzamy bez informacji o podatku VAT.

Dokumentacja na rzecz JST

Program FakturaLight Standard jest dostosowany do wystawiania faktur na rzecz gminnych jednostek i zakładów budżetowych z dodatkowym podmiotem na dokumentach. Na wydruku dokumentu pojawia się zarówno Nabywca jak i Odbiorca.

Dla kogo program do faktur z magazynem

Wersja programu FakturaLight Magazyn posiada pełną funkcjonalność wersji Standard i dodatkowo ma zaimplementowany intuicyjny moduł magazynowy. Rejestracja przyjętych i wydawanych towarów została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zarządzanie magazynem było prostsze i bardziej precyzyjne. Program do faktur z magazynem (link do opisu)szczególnie polecany jest w firmach handlowych i produkcyjnych. Doskonale sprawdza się też w branżach budowlanych, motoryzacyjnych, elektronice, gastronomi a także w sklepach internetowych.

Program FakturaLight Magazyn jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy:

 • oczekują kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej
 • potrzebują rzetelnych informacji o bieżących stanach magazynowych
 • chcą mieć pełną kontrolę nad przepływem produktów i surowców
 • wymagają integracji obsługi magazynu z pozostałymi procesami
 • są zobowiązani do sporządzania plików JPK_MAG
 • są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury i rozliczenia inwentaryzacji

Udokumentowanie każdorazowego przyjęcie, przemieszczenia pomiędzy wewnętrznymi magazynami i wydania towarów pozwala zarządzającym:

 • obniżyć koszty, optymalizując stan zapasów
 • zoptymalizować zamówienia od dostawców analizując zapotrzebowanie
 • zwiększyć przepływ materiałów wydawanych do produkcji
 • dopracować przydział półfabrykatów do poszczególnych działów produkcyjnych
 • skrócić czas przechowywania wyrobów gotowych
 • zapewnić alternatywne źródła dostaw
 • zminimalizować występowanie zakłóceń w dostawach
 • skutecznie monitorować procesy zaopatrzeniowe i niezwłocznie reagować w przypadku utrudnień

Przetestuj za darmo

Aby zdecydować, która wersja programu jest dla Ciebie odpowiednia, zachęcamy do pobrania wybranego programu całkowicie za darmo.