Changelog

2019

31 lip
Wersja 28.0
 • Dodano możliwość generowania zestawień faktur zakupowych, dokumentów kasowych, ofert i zamówień oraz dokumentów magazynowych.
 • Dodano możliwość przesuwania (zmiany kolejności) pozycji na fakturach i innych dokumentach.
 • Dodano opcję wyboru sortowania produktów, które pojawiają się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów.
 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 2.
 • Dodano obsługę paragonów w JPK_VAT.
 • Dodano opcję wydruku daty sprzedaży w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono wygląd wydruku faktur MK.
 • Poprawiono wydruk dla korekt zerujących.
 • Poprawiono błędne wyliczanie wartości brutto dla rabatów procentowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy wystawianiu faktury do zamówienia w obcej walucie.
 • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania ustawień wydruku terminu płatności.
 • macOS: dodano wysyłanie poczty za pomocą programu Mail.
10 cze
Wersja 27.0
 • Dodano obsługę faktur WDT i eksportowych.
 • Dodano możliwość definiowania własnych stawek podatku.
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych niepowiązanych.
 • Dodano opcję ukrywania ceny netto na wydruku faktur.
 • W ewidencji sprzedaży dodano opcję uwzględnienia faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem.
 • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy SQLite (wbudowanej).
 • Poprawiono klonowanie faktur.
 • Poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur bez numeru NIP kontrahenta.
 • Odblokowano możliwość edycji zamówienia po wystawieniu faktur zaliczkowych, ale przed wystawieniem faktury końcowej.
 • Poprawiono obliczanie własnoręcznie wpisanego kursu walut w podsumowaniach list, zestawieniach i ewidencjach.
 • W ewidencji sprzedaży i zakupów automatycznie ukrywane są kolumny, których wartość wynosi 0.
 • Dodano przypomnienie o kończącej się usłudze bazy danych na serwerze Complay.
17 kwi
Wersja 26.0
 • Wprowadzono datę księgowania dla faktur. Od tej pory jest ona brana pod uwagę podczas generowania plików JPK.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki zapisu plików.
 • Dodano obsługę wszystkich walut obsługiwanych przez NBP.
 • Dodano możliwość wpisania numeru konta dla zamówienia/oferty.
 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursów walut dla faktur sprzedażowych.
 • Poprawiono wydruk dokumentów zawierających w nazwie pozycji niestandardowe znaki.
21 mar
Wersja 25.0
 • Dodano wbudowaną obsługę wielu firm w programie.
 • Dodano możliwość wystawiania faktury zbiorczej z wielu proform lub z wielu zamówień/ofert.
 • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów po dacie otrzymania faktury zamiast daty wystawienia.
 • Wezwania do zapłaty: usunięto błąd powodujący ignorowanie wysyłania do ukrytych odbiorców.
18 lut
Wersja 24.0
 • Dodano możliwość wystawiania wielu faktur cząstkowych do zamówienia.
 • Poprawiono błędne obliczanie podsumowania dla listy faktur zakupowych.
 • Poprawiono obsługę faktur VAT marża.
 • macOS: poprawiono wygląd aplikacji (bardziej zwięzły).
14 sty
Wersja 23.0
 • Dodano funkcję przekształcenia proformy w fakturę zaliczkową.
 • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.
 • Dodano możliwość wpisania na fakturach numeru powiązanego dokumentu.
 • Dodano opcje wydruku tylko jednego miejsca na podpis.
 • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwot "zapłacono" i "pozostało do zapłaty".
 • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.
 • Poprawiono wydruk stopki dla dokumentów wielostronicowych.
 • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.

2018

18 gru
Wersja 22.0
 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.
 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.
 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.
 • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.
 • Poprawiono wydruk dokumentów.
 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.
 • Drobne poprawki.
29 lis
Wersja 21.0
 • Dodano ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur.
 • Dodano możliwość drukowania jednocześnie dwa egzemplarze: KOPIA i ORYGINAŁ.
 • Dodano opcję pokazywania na wydruku faktur, zamówień i ofert dodatkowo ceny brutto.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kolumn jednostki miary oraz ilości.
 • Poprawiono dzielenie wyrazów na wydruku tabel dla długich nazw produktów.
 • Dodano funkcję automatycznego wysyłania przypomnień o płatności faktur. Sprawdzanie odbywa się przy uruchamianiu programu.
14 lis
Wersja 20.0
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty dla ceny zakupu.
 • Dodano możliwość drukowania faktur i zamówień w języku niemieckim.
 • Poprawiono aktualizowanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zakupowej.
 • Poprawiono domyślne nazwy plików podczas zapisywania dokumentów do PDF.
 • Dodano ikonę informującą o aktywnym filtrze na listach dokumentów oraz możliwość szybkiego wyzerowania filtrowania.
 • Zmieniono ikony wyszukiwania w bazie GUS i VIES podczas wprowadzania danych kontrahenta.
12 paź
Wersja 19.1
 • Usunięto błąd powodujący ignorowanie waluty przy wystawianiu faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji z zamówienia.
 • Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania faktur do zamówienia w obcych walutach: zawsze domyślnie jest pobierany na dzień dostawy towaru lub usługi zamiast kopiowany z zamówienia.
 • macOS: poprawiono system aktualizacji programu.
5 paź
Wersja 19.0
 • Dodano obsługę ofert dla klientów.
 • Rozszerzono podsumowanie faktur zakupowych na wzór podsumowania faktur sprzedażowych.
 • Poprawiono obliczenia (zaokrąglanie) przy zmianie waluty w oknie wystawiania dokumentu.
 • Usunięto błąd powodujący kopiowanie informacji o wysłaniu/wydrukowaniu faktury przy klonowaniu.
 • Poprawiono filtrowanie po pozycjach na liście faktur zakupowych.
 • Usunięto błąd pozwalający na zapisanie zdublowanych dokumentów.
 • Poprawiono ustawienie zwolnienia z VAT: dodano obsługę braku (pustego) powodu zwolnienia z VAT.
 • Drobne poprawki i usprawnienia.
 • macOS: poprawiono wydruk na macOS Mojave.
25 wrz
Wersja 18.0
 • Dodano możliwość generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur.
 • Dodano zmienną "%dd" (dzień w miesiącu dwucyfrowo) do szablonów numeracji.
 • Dodano możliwość definiowania numeracji w minimalną ilością cyfr w numerze kolejnym (np. FV/2019/001).
 • Dodano ostrzeżenie przed zamknięciem do każdego okna oraz opcję umożliwiającą jego wyłączenie.
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji.
 • Uproszczono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.
 • Poprawiono błędne ustawianie terminu płatności (liczba dni) przy dużej zmianie daty wystawienia.
 • Usunięto błędy w obliczaniu kwoty "zapłacono" na liście zamówień.
30 lip
Wersja 17.1
 • Domyślna stawka ZW dla firm zwolnionych z VAT podczas wystawiania faktur.
 • Dodano opcję drukowania nagłówka z danymi firmy w zestawieniu faktur.
 • Odblokowano edycję numeru podczas edycji dokumentów.
 • Wysyłanie maili: w przypadku braku adresu e-mail na fakturze, brany jest z kartoteki kontrahentów.
 • Poprawiono błędne sortowanie liczb w kartotece produktów.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur dla korekt.
 • Poprawiono ustawianie terminu płatności podczas klonowania faktury.
17 lip
Wersja 17.0.1
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS.
 • Poprawiono druk terminu "zapłacono" w obcych językach.
16 lip
Wersja 17.0
 • Dodano możliwość wprowadzenia osobnego konta do VAT PLN dla faktur walutowych.
 • Dodano obsługę korekt do faktur zakupowych.
 • Zmieniono nazwę zakładki "Faktury" na "Sprzedaż".
 • Usunięto problemy z kodowaniem w wysłanych mailach.
 • Usunięto błędy w zaawansowanej edycji produktów powodujące resetowanie się cen.
 • Poprawiono błędy w podpowiadaniu kontrahentów przy wystawianiu dokumentów.
 • Drobne poprawki w oknie generowania JPK.
20 cze
Wersja 16.0
 • Filtrowanie w kartotece produktów bierze pod uwagę również kod produktu.
 • Dodano opcję wprowadzania cen i ilości do 5 miejsc po przecinku.
 • Odblokowano możliwość edycji Proform i paragonów, do których została wystawiona faktura.
 • Poprawiono obliczanie szerokości kolumn w druku.
 • Poprawiono sortowanie w kolumnach "zapłacono" i "do zapłaty" dla obcych walut.
 • Poprawiono obliczanie kwot podsumowania na listach dla dokumentów w obcych walutach.
 • Poprawiono sortowanie produktów w kartotece produktów po usunięciu filtra.
 • Poprawiono błędne drukowanie kwot rabatów po zmianie waluty podczas wystawiania dokumentów.
 • macOS: usunięto problem powodujący brak zatwierdzania zmian w oknach ustawień.
 • Poprawiono obsługę bazy danych PostgreSQL.
7 maj
Wersja 15.0
 • Dodano obsługę waluty SEK (korona szwedzka).
 • Dodano możliwość drukowania kodów QR dla płatności na fakturach.
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" do listy faktur oraz do podsumowania.
 • Dodano możliwość filtrowania list dokumentów po pozycjach (produktach).
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania NIPu odbiorcy na fakturze.
 • Uproszczono wprowadzanie wpłat: dodano ikonę w kolumnie "Do zapłaty".
 • Usunięto ostrzeżenie o niepoprawnym NIPie w przypadku podmiotów zagranicznych.
 • Usunięto błąd przy tworzeniu nowej bazy MySQL lub PostgreSQL.
23 kwi
Wersja 14.2
 • Dodano zmienną "numer w dniu" do szablonów numeracji.
 • Poprawiono błędy w przywracaniu kopii zapasowej powstałe w poprzedniej wersji.
20 kwi
Wersja 14.1
 • Poprawiono błąd ignorujący oznaczenie "zapłacono" przy wystawianiu faktury.
13 kwi
Wersja 14.0
 • Dodano obsługę faktur zakupowych, ewidencji zakupów i generowania JPK_VAT zakupów.
 • Dodano możliwość przypisania kraju do kontrahentów.
 • Dodano możliwość dodania kodu do produktów. Jest on później brany w podpowiedziach wyszukiwania przy wystawianiu dokumentów.
 • Faktury końcowe niepowiązane: dodano ostrzeżenie jeśli zaliczki nie dotyczą tego samego kontrahenta.
 • Dodano możliwość wyszukiwania danych w firmy w bazie GUS w ustawieniach programu.
 • Poprawiono wprowadzanie kwot z przecinkiem z klawiatury numerycznej.
 • Drobne poprawki.
28 mar
Wersja 13.0
 • Dodano możliwość nadania nazwy skróconej kontrahentom. Jest ona później brana pod uwagę przy wyszukiwaniu podczas wystawiania faktury.
 • Dodano obsługę sprawdzania istnienia NIPu europejskiego w systemie VIES.
 • Dodano możliwość nazywania kont bankowych.
 • Dodano opcję automatycznego dodawania odbiorcy na fakturze do bazy (podobnie jak dotychczas kontrahenta).
 • Dodano obsługę wpłat dla faktur zaliczkowych.
 • Uproszczono wpisywanie terminu płatności - zamiast zdefiniowanych terminów dodano pole z wyborem liczby dni i możliwością oznaczenia "Zapłacono".
 • Usunięto błąd powodujący błędne kwoty po edytowaniu faktury zaliczkowej lub końcowej.
 • Poprawiono ponowne uruchamianie po zmianie bazy danych.
 • Poprawiono obsługę JPK_VAT.
 • Ukrywanie przeliczania VAT w PLN dla faktur w obcych walutach, jeśli podatek wynosi 0.
 • Poprawiono zmianę orientacji strony w oknie podglądu wydruku.
 • Poprawiono obsługę paragonów.
23 mar
Wersja 12.2
 • Dodano obsługę waluty CZK (korona czeska).
6 mar
Wersja 12.1
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur końcowych.
 • Poprawiono błędne wybieranie następnego numeru przy numeracji po miesiącu (%nm).
19 lut
Wersja 12.0
 • Dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
 • Dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
 • Dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
 • Dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
 • Przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
 • Usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
 • Usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".
8 lut
Wersja 11.3
 • Poprawiono eksport do Subiekta/Rachmistrza.
 • Poprawiono generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.
2 lut
Wersja 11.2
 • Poprawiono generowanie JPK.
23 sty
Wersja 11.1
 • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
 • Poprawiono wydruk zamówień - logo także jest drukowane.
 • Poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
 • Dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
 • Rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
 • Poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.
15 sty
Wersja 11.0
 • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
 • Dodano możliwość wydruku zamówień.
 • Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
 • Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
 • Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
 • Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.

2017

21 gru
Wersja 10.0
 • Dodano obsługę JPK_VAT.
 • Dodano nową walutę: funty brytyjskie (GBP).
 • Poprawiono obsługę wpłat w fakturach zaliczkowych niepowiązanych.
 • Usunięto błąd powodujący drukowanie nieprawidłowej kwoty zaliczki w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono klonowanie faktury - opcja bierze pod uwagę również numerację.
20 paź
Wersja 9.0
 • Dodano opcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych.
 • Dodano możliwość ustalana typu ceny (netto/brutto) od jakiej liczony jest podatek na fakturach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania kursu waluty na fakturach w obcych walutach.
 • Poprawiono wyszukiwanie istniejących kontrahentów w bazie przy wystawianiu faktury.
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych w obcych walutach.
 • Poprawiono obsługę bazy MySQL/MariaDB.
 • macOS: usunięto błąd powodujący wieszanie się programu, gdy w systemie włączono opcje dostępności.
 • Poprawiono obsługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS).
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej.
28 cze
Wersja 8.0
 • Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
 • Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
 • Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
 • Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
6 cze
Wersja 7.0
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
 • Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
 • Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
 • Poprawiono generowanie plików JPK.
 • Dodano obsługę paragonów.
 • Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
 • Poprawiono edycję produktów na macOS.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy próbie zapisu pliku PDF bezpośrednio na głównym dysku.
 • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
28 kwi
Wersja 6.1
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
 • Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
21 kwi
Wersja 6.0
 • Dodano obsługę prefiksu NIP.
 • Dodano możliwość generowania plików JPK.
 • Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
 • Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
 • Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
 • Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
 • Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
 • Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
 • Drobne usprawnienia i poprawki błędów.
22 mar
Wersja 5.0
 • Dodano okno edycji produktu.
 • Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
 • Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
 • Dodanie informacji o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
 • Drobne poprawki błędów.
14 lut
Wersja 4.1
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu przy dodawaniu konta bankowego.
 • Usunięto błąd powodujący nie zamykanie się okna produktów po kliknięciu "Zapisz".
 • Naprawiono błędne ustawianie kwoty "Zapłacono" w fakturach koryguyjących.
 • Drobne poprawki błędów.
1 lut
Wersja 4.0
 • Dodano nową stawkę podatku: oo (odwrotne obciążenie).
 • Dodano obsługę "Uwagi" na fakturze.
 • Dodano obsługę pól "Wystawił" i "Odebrał" oraz możliwość definiowania listy osób wystawiających.
 • Dodano obsługę wielu kont bankowych oraz możliwość podania kodu SWIFT i nazwy banku oprócz numeru rachunku.
 • Dodano oznaczanie faktur nieopłaconych na liście oraz łatwą możliwość wprowadzania wpłat. W podsumowaniu list uwzględniono kwotę niezapłaconą, w tym po terminie.
 • Dodano możliwość usuwania pozycji na fakturze dodatkowo za pomocą menu kontekstowego.
 • Poprawiono obsługę drukowania loga na fakturach oraz dodano informację o rozmiarach.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawny wybór zamówienia przy wystawianiu faktury zaliczkowej.
 • Drobne poprawki i błędy.

2016

30 lis
Wersja 3.0
 • Dodano funkcję generowania ewidencji sprzedaży VAT.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki w oknie głównym oraz wybranego zakresu dat.
 • Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn w tabelach poprzez ich przeciąganie.
 • Dodano podgląd wysłanych wiadomości e-mail w oknie seryjnego wysyłania faktur.
 • Dodano nową stawkę podatku: NP.
 • Dodano prostą możliwość drukowania kwot do trzech miejsc po przecinku na fakturach walutowych.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie list rozwijalnych przy wyborze produktu, jednostki itp. w tabelach.
 • Poprawiono obsługę wgrywania plików z logiem firmy na systemie Windows.
10 lis
Wersja 2.0
 • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowo generowany numer na druku po kliknięciu przycisku "Zapisz i wydrukuj".
 • Dodano obsługę not korygujących.
 • Usunięto błąd powodujący usuwanie błędne wyświetlanie listy kontrahentów i produktów po usunięciu rekordów.
 • Usunięto błąd powodujący kasowanie.
 • Usprawniono kartotekę kontrahentów: dodano okno, w którym można edytować poszczególne rekordy oraz uzupełniać dane kontrahenta z bazy GUS.
 • Dodano możliwość filtrowania po fakturach korygujących na liście faktur.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego typu marży przy wystawianiu faktury VAT marża.
10 paź
Wersja 1.0