Historia aktualizacji

21 sie, 2020
STANDARD 37.0
 • Usunięto błąd powodujący brak pobierania kursu waluty przy wystawianiu faktury z proformy.
 • Usunięto błąd powodujący brak szablonów numeracji dla raportów kasowych.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży.
 • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów.
 • W przypomnieniach o płatności uwzględniane są również proformy.
 • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach.
 • Usunięto błąd blokujący wpisywanie kwot z przecinkiem jeśli język systemu był ustawiony na angielski.
 • Dodano możliwość wprowadzania wielolinijkowej nazwy produktu w kartotece.
 • Pliki CSV zapisywane są teraz zawsze w kodowaniu UTF-8.
 • Proformy są teraz ignorowane w wezwaniach do zapłaty.
 • Usunięto wymaganie kodu pocztowego dla kontrahenta.
MAGAZYN 37.0
 • Usunięto błąd powodujący brak pobierania kursu waluty przy wystawianiu faktury z proformy.
 • Usunięto błąd powodujący brak szablonów numeracji dla raportów kasowych.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży.
 • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów.
 • W przypomnieniach o płatności uwzględniane są również proformy.
 • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach.
 • Usunięto błąd blokujący wpisywanie kwot z przecinkiem jeśli język systemu był ustawiony na angielski.
 • Dodano możliwość wprowadzania wielolinijkowej nazwy produktu w kartotece.
 • Pliki CSV zapisywane są teraz zawsze w kodowaniu UTF-8.
 • Proformy są teraz ignorowane w wezwaniach do zapłaty.
 • Poprawiono sortowanie po kolumnie "Do faktury".
 • Usunięto wymaganie kodu pocztowego dla kontrahenta.
29 maj, 2020
MAGAZYN 36.0
 • Dodano możliwość definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta.
 • Dodano opcję generowania zestawień pozycji na dokumentach.
 • Dodano opcję drukowania paragonów fiskalnych do faktur.
 • Przyspieszono łączenie ze zdalną bazą danych.
 • W oknach wystawiania dokumentów dodano wyświetlanie drugiego typu ceny (netto/brutto), podobnie jak w kartotece produktów.
STANDARD 36.0
 • Dodano możliwość definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta.
 • Dodano opcję generowania zestawień pozycji na dokumentach.
 • Dodano opcję drukowania paragonów fiskalnych do faktur.
 • Przyspieszono łączenie ze zdalną bazą danych.
 • W oknach wystawiania dokumentów dodano wyświetlanie drugiego typu ceny (netto/brutto), podobnie jak w kartotece produktów.
20 kwi, 2020
MAGAZYN 35.1
 • Dodano opcję usuwania powiązania WZ lub PZ z fakturą.
 • Usunięto błędne wyświetlanie ostrzeżenia o istnieniu wcześniejszej faktury o wyższym numerze.
STANDARD 35.1
 • Usunięto błędne wyświetlanie ostrzeżenia o istnieniu wcześniejszej faktury o wyższym numerze.
17 kwi, 2020
MAGAZYN 35.0
 • Dodano zapamiętywanie dat wysłania przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty.
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet przez sieć (w tym WiFi).
 • Dodano obsługę numeracji ciągłej dla dokumentów.
 • Poprawiono wygląd i sortowanie w oknie plików JPK.
 • Dodano obsługę raportów kasowych.
 • Drobne poprawki błędów.
STANDARD 35.0
 • Dodano zapamiętywanie dat wysłania przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty.
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet przez sieć (w tym WiFi).
 • Dodano obsługę numeracji ciągłej dla dokumentów.
 • Poprawiono wygląd i sortowanie w oknie plików JPK.
 • Drobne poprawki błędów.
23 mar, 2020
MAGAZYN 34.0
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet. Więcej informacji.
 • Dodano obsługę stawki VAT 4%.
 • Dodano obsługę CN (nomenklatura scalona).
 • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.
 • Usunięto błąd powodujący błędne numerowanie dokumentów KW do faktur zakupowych.
 • Poprawki drobnych błędów.
STANDARD 34.0
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet. Więcej informacji.
 • Dodano obsługę stawki VAT 4%.
 • Dodano obsługę CN (nomenklatura scalona).
 • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.
 • Poprawki drobnych błędów.
26 lut, 2020
MAGAZYN 33.0
 • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów przed zapisem, zwłaszcza w przypadku bazy zdalnej i pracy na wielu stanowiskach.
 • Poprawiono błędne przeliczanie ceny i rabatu kwotowego po zmianie waluty w oknach wystawiania dokumentów.
 • Poprawiono błędne przeliczanie wartości przy edycji zamówienia i zmianie waluty.
 • Dodano kolumnę "Uwagi" do listy faktur, zamówień i dokumentów magazynowych.
 • Dla firm zwolnionych z VAT dodano możliwość wyboru zwolnienia podczas wystawiania i edycji faktury.
 • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo.
 • Dodano opcję pokazywania wprowadzonych znaków hasła w ustawieniach poczty oraz ustawieniach bazy.
 • Poprawiono obliczanie kwoty "Pozostało do zapłaty" na fakturach zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji z zamówienia.
 • [macOS] Poprawiono wysyłanie wiadomości programem Mail w trybie ciemnym (kolor czcionki).
 • [macOS] Zmieniono sposób pokazywania się okien dialogowych, aby wyeliminować błędy blokowania się programu.
 • [macOS] Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
 • [Windows] Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu (wymaga reinstalacji).
 • Poprawiono brak wstawiania miejscowości dla dokumentów KW generowanych przy wpłatach do faktur zakupowych.
 • Usunięto błąd powodujący niemożność wyboru jednostki miary ze zdefiniowanych podczas wystawiania i edycji dokumentów.
 • Faktury wystawiane do paragonów nie generują już dokumentów magazynowych i kasowych.
 • Poprawiono obsługę wpłat do Proform: są teraz generowane dokumenty kasowe, a po wystawieniu faktury z Proformy są one przepisywane do tej faktury.
STANDARD 33.0

Dostępna jest już aplikacja mobilna na system Android! Można ją odnaleźć w sklepie Google Play wpisując "fakturalight".

 • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów przed zapisem, zwłaszcza w przypadku bazy zdalnej i pracy na wielu stanowiskach.
 • Poprawiono błędne przeliczanie ceny i rabatu kwotowego po zmianie waluty w oknach wystawiania dokumentów.
 • Poprawiono błędne przeliczanie wartości przy edycji zamówienia i zmianie waluty.
 • Dodano kolumnę "Uwagi" do listy faktur, zamówień i dokumentów magazynowych.
 • Dla firm zwolnionych z VAT dodano możliwość wyboru zwolnienia podczas wystawiania i edycji faktury.
 • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo.
 • Dodano opcję pokazywania wprowadzonych znaków hasła w ustawieniach poczty oraz ustawieniach bazy.
 • Poprawiono obliczanie kwoty "Pozostało do zapłaty" na fakturach zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji z zamówienia.
 • [macOS] Poprawiono wysyłanie wiadomości programem Mail w trybie ciemnym (kolor czcionki).
 • [macOS] Zmieniono sposób pokazywania się okien dialogowych, aby wyeliminować błędy blokowania się programu.
 • [macOS] Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
 • [Windows] Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu (wymaga reinstalacji).
30 sty, 2020
MAGAZYN 32.0
 • Dodano obsługę numeru BDO.
 • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku bankowego kontrahenta - jest on automatycznie kopiowany przy wystawianiu faktury zakupowej.
 • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej.
 • macOS: poprawiono wysyłanie przez program Mail - teraz uwzględnia ukryte kopie.
 • Poprawiono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia - brakowało Metody Podzielonej Płatności.
 • Dodano informację jak wprowadzać wpłaty do faktur.
 • Poprawki pomniejszych błędów.
STANDARD 32.0

INFO: Jest już dostępna aplikacja mobilna FakturaLight na system Android! Można ją odszukać w sklepie Google Play.

 • Dodano obsługę numeru BDO.
 • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku bankowego kontrahenta - jest on automatycznie kopiowany przy wystawianiu faktury zakupowej.
 • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej.
 • macOS: poprawiono wysyłanie przez program Mail - teraz uwzględnia ukryte kopie.
 • Poprawiono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia - brakowało Metody Podzielonej Płatności.
 • Dodano informację jak wprowadzać wpłaty do faktur.
 • Poprawki pomniejszych błędów.
2019
16 gru, 2019
MAGAZYN 31.1
 • Poprawiono obsługę JPK_FA w wersji 3.
 • Lista faktur zakupowych: dodano opcję szybkiego kopiowania wartości danej kolumny z menu kontekstowego.
STANDARD 31.1
 • Poprawiono obsługę JPK_FA w wersji 3.
 • Lista faktur zakupowych: dodano opcję szybkiego kopiowania wartości danej kolumny z menu kontekstowego.
2 gru, 2019
MAGAZYN 31.0
 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 3.
 • Dodano obsługę not księgowych.
 • Dodano możliwość łatwego wprowadzania wielolinijkiowych nazw towarów lub usług na dokumentach.
 • Dodano możliwość klonowania zamówień, faktur zakupowych i proform.
 • Dodano obsługę daty sprzedaży jako cały miesiąc (np. "styczeń 2019").
 • Dodano możliwość ukrywania magazynów.
 • Poprawiono klonowanie faktur - status wysłania przypomnienia o płatności jest resetowany.
 • Poprawiono błędy w wydruku korekt wielostronicowych.
 • Usunięto błąd blokujący możliwość wystawienia z menu kontekstowego faktury zaliczkowej do zamówienia.
 • Usunięto błąd powodujący możliwość wybrania zamówienia do dostawcy podczas wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia.
STANDARD 31.0
 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 3.
 • Dodano obsługę not księgowych.
 • Dodano możliwość łatwego wprowadzania wielolinijkiowych nazw towarów lub usług na dokumentach.
 • Dodano możliwość klonowania zamówień, faktur zakupowych i proform.
 • Dodano obsługę daty sprzedaży jako cały miesiąc (np. "styczeń 2019").
 • Poprawiono klonowanie faktur - status wysłania przypomnienia o płatności jest resetowany.
 • Poprawiono błędy w wydruku korekt wielostronicowych.
 • Usunięto błąd blokujący możliwość wystawienia z menu kontekstowego faktury zaliczkowej do zamówienia.
 • Usunięto błąd powodujący możliwość wybrania zamówienia do dostawcy podczas wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia.
17 paź, 2019
MAGAZYN 30.0
 • Dodano obsługę zamówień do dostawcy.
 • Dodano dodatkowe ostrzeżenia podczas zapisu faktur.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku daty zakończenia dostawy.
 • Ukryto drukowanie kwoty "Słownie" w fakturach dwujęzycznych.
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
 • Poprawiono wystawianie faktur do zamówienia dla firm zwolnionych z VAT (zwolnienie nie było uwzględniane).
 • Dodano obsługę wydruku wielu faktur do jednego pliku.
 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
 • Naprawiono błąd powodujący niemożność usunięcia firmy.
STANDARD 30.0
 • Dodano obsługę zamówień do dostawcy.
 • Dodano dodatkowe ostrzeżenia podczas zapisu faktur.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku daty zakończenia dostawy.
 • Ukryto drukowanie kwoty "Słownie" w fakturach dwujęzycznych.
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
 • Poprawiono wystawianie faktur do zamówienia dla firm zwolnionych z VAT (zwolnienie nie było uwzględniane).
 • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki.
 • Dodano obsługę wydruku wielu faktur do jednego pliku.
 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
 • Naprawiono błąd powodujący niemożność usunięcia firmy.
17 wrz, 2019
MAGAZYN 29.0
 • Poprawiono tłumaczenie wydruku w języku angielskim.
 • Poprawiono szybkość przywracania kopii zapasowej dla bazy danych na serwerze.
 • macOS: poprawiono wysyłanie wielu maili na raz za pomocą programu Mail.
 • Dodano opcję wyboru wielkości czcionki w programie.
 • Dodano nową zmienną w szablonach numeracji: rok w wersji dwucyfrowej.
 • Dodano opcję filtrowania i szukania na listach po numerze dokumentu.
 • Poprawiono wygląd okna ewidencji sprzedaży na małych ekranach.
 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego tekstu w polu "Uwagi".
 • Poprawiono wydruk ofert: zmieniono "Data realizacji" na "Termin ważności oferty".
 • Dodano opcję wystawiania faktury do dokumentów WZ.
STANDARD 29.0
 • Poprawiono tłumaczenie wydruku w języku angielskim.
 • Poprawiono szybkość przywracania kopii zapasowej dla bazy danych na serwerze.
 • macOS: poprawiono wysyłanie wielu maili na raz za pomocą programu Mail.
 • Dodano opcję wyboru wielkości czcionki w programie.
 • Dodano nową zmienną w szablonach numeracji: rok w wersji dwucyfrowej.
 • Dodano opcję filtrowania i szukania na listach po numerze dokumentu.
 • Poprawiono wygląd okna ewidencji sprzedaży na małych ekranach.
 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego tekstu w polu "Uwagi".
 • Poprawiono wydruk ofert: zmieniono "Data realizacji" na "Termin ważności oferty".
31 lip, 2019
MAGAZYN 28.0
 • Dodano możliwość generowania zestawień faktur zakupowych, dokumentów kasowych, ofert i zamówień oraz dokumentów magazynowych.
 • Dodano możliwość przesuwania (zmiany kolejności) pozycji na fakturach i innych dokumentach.
 • Dodano opcję wyboru sortowania produktów, które pojawiają się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów.
 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 2.
 • Dodano obsługę paragonów w JPK_VAT.
 • Dodano opcję wydruku daty sprzedaży w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono wygląd wydruku faktur MK.
 • Poprawiono wydruk dla korekt zerujących.
 • Poprawiono błędne wyliczanie wartości brutto dla rabatów procentowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy wystawianiu faktury do zamówienia w obcej walucie.
 • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania ustawień wydruku terminu płatności.
 • macOS: dodano wysyłanie poczty za pomocą programu Mail.
STANDARD 28.0
 • Dodano możliwość generowania zestawień faktur zakupowych, dokumentów kasowych, ofert i zamówień oraz dokumentów magazynowych.
 • Dodano możliwość przesuwania (zmiany kolejności) pozycji na fakturach i innych dokumentach.
 • Dodano opcję wyboru sortowania produktów, które pojawiają się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów.
 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 2.
 • Dodano obsługę paragonów w JPK_VAT.
 • Dodano opcję wydruku daty sprzedaży w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono wygląd wydruku faktur MK.
 • Poprawiono wydruk dla korekt zerujących.
 • Poprawiono błędne wyliczanie wartości brutto dla rabatów procentowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy wystawianiu faktury do zamówienia w obcej walucie.
 • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania ustawień wydruku terminu płatności.
 • macOS: dodano wysyłanie poczty za pomocą programu Mail.
10 cze, 2019
MAGAZYN 27.0
 • Dodano obsługę faktur WDT i eksportowych.
 • Dodano możliwość definiowania własnych stawek podatku.
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych niepowiązanych.
 • Dodano opcję ukrywania ceny netto na wydruku faktur.
 • W ewidencji sprzedaży dodano opcję uwzględnienia faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem.
 • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy SQLite (wbudowanej).
 • Poprawiono klonowanie faktur.
 • Poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur bez numeru NIP kontrahenta.
 • Odblokowano możliwość edycji zamówienia po wystawieniu faktur zaliczkowych, ale przed wystawieniem faktury końcowej.
 • Poprawiono obliczanie własnoręcznie wpisanego kursu walut w podsumowaniach list, zestawieniach i ewidencjach.
 • W ewidencji sprzedaży i zakupów automatycznie ukrywane są kolumny, których wartość wynosi 0.
 • Dodano przypomnienie o kończącej się usłudze bazy danych na serwerze Complay.
STANDARD 27.0
 • Dodano obsługę faktur WDT i eksportowych.
 • Dodano możliwość definiowania własnych stawek podatku.
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych niepowiązanych.
 • Dodano opcję ukrywania ceny netto na wydruku faktur.
 • W ewidencji sprzedaży dodano opcję uwzględnienia faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem.
 • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy SQLite (wbudowanej).
 • Poprawiono klonowanie faktur.
 • Poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur bez numeru NIP kontrahenta.
 • Odblokowano możliwość edycji zamówienia po wystawieniu faktur zaliczkowych, ale przed wystawieniem faktury końcowej.
 • Poprawiono obliczanie własnoręcznie wpisanego kursu walut w podsumowaniach list, zestawieniach i ewidencjach.
 • W ewidencji sprzedaży i zakupów automatycznie ukrywane są kolumny, których wartość wynosi 0.
 • Dodano przypomnienie o kończącej się usłudze bazy danych na serwerze Complay.
9 maj, 2019
MAGAZYN 26.0
 • Dodano opcję powiązywania dokumentów WZ i PZ fakturami.
 • Przy wprowadzaniu wpłat do faktur Proforma nie są już automatycznie generowane dokumenty kasowe.
 • Poprawiono wprowadzanie wpłat dla faktur w obcej walucie - nie trzeba już ręcznie przeliczać na złotówki.
 • Przy wystawianiu dokumentów jest teraz możliwość wpisania pozycji nie znajdującej się w kartotece produktów.
17 kwi, 2019
MAGAZYN 25.0
 • Wprowadzono datę księgowania dla faktur. Od tej pory jest ona brana pod uwagę podczas generowania plików JPK.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki zapisu plików.
 • Dodano obsługę wszystkich walut obsługiwanych przez NBP.
 • Dodano możliwość wpisania numeru konta dla zamówienia/oferty.
 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursów walut dla faktur sprzedażowych.
 • Poprawiono wydruk dokumentów zawierających w nazwie pozycji niestandardowe znaki.
 • Usunięto błąd powodujący brak wystawiania WZ do faktury wystawionej z Proformy.
STANDARD 26.0
 • Wprowadzono datę księgowania dla faktur. Od tej pory jest ona brana pod uwagę podczas generowania plików JPK.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki zapisu plików.
 • Dodano obsługę wszystkich walut obsługiwanych przez NBP.
 • Dodano możliwość wpisania numeru konta dla zamówienia/oferty.
 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursów walut dla faktur sprzedażowych.
 • Poprawiono wydruk dokumentów zawierających w nazwie pozycji niestandardowe znaki.
21 mar, 2019
MAGAZYN 24.0
 • Dodano wbudowaną obsługę wielu firm w programie.
 • Dodano możliwość wystawiania faktury zbiorczej z wielu proform lub z wielu zamówień/ofert.
 • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów po dacie otrzymania faktury zamiast daty wystawienia.
 • Wezwania do zapłaty: usunięto błąd powodujący ignorowanie wysyłania do ukrytych odbiorców.
STANDARD 25.0
 • Dodano wbudowaną obsługę wielu firm w programie.
 • Dodano możliwość wystawiania faktury zbiorczej z wielu proform lub z wielu zamówień/ofert.
 • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów po dacie otrzymania faktury zamiast daty wystawienia.
 • Wezwania do zapłaty: usunięto błąd powodujący ignorowanie wysyłania do ukrytych odbiorców.
18 lut, 2019
MAGAZYN 23.0
 • Dodano możliwość wystawiania wielu faktur cząstkowych do zamówienia.
 • Poprawiono błędne obliczanie podsumowania dla listy faktur zakupowych.
 • Poprawiono obsługę faktur VAT marża.
 • macOS: poprawiono wygląd aplikacji (bardziej zwięzły).
STANDARD 24.0
 • Dodano możliwość wystawiania wielu faktur cząstkowych do zamówienia.
 • Poprawiono błędne obliczanie podsumowania dla listy faktur zakupowych.
 • Poprawiono obsługę faktur VAT marża.
 • macOS: poprawiono wygląd aplikacji (bardziej zwięzły).
14 sty, 2019
MAGAZYN 22.0
 • Dodano funkcję przekształcenia proformy w fakturę zaliczkową.
 • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.
 • Dodano możliwość wpisania na fakturach numeru powiązanego dokumentu.
 • Dodano opcje wydruku tylko jednego miejsca na podpis.
 • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwot "zapłacono" i "pozostało do zapłaty".
 • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.
 • Poprawiono wydruk stopki dla dokumentów wielostronicowych.
 • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
STANDARD 23.0
 • Dodano funkcję przekształcenia proformy w fakturę zaliczkową.
 • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.
 • Dodano możliwość wpisania na fakturach numeru powiązanego dokumentu.
 • Dodano opcje wydruku tylko jednego miejsca na podpis.
 • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwot "zapłacono" i "pozostało do zapłaty".
 • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.
 • Poprawiono wydruk stopki dla dokumentów wielostronicowych.
 • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
2018
18 gru, 2018
MAGAZYN 21.0
 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.
 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.
 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.
 • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.
 • Poprawiono wydruk dokumentów.
 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.
 • Drobne poprawki.
STANDARD 22.0
 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.
 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.
 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.
 • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.
 • Poprawiono wydruk dokumentów.
 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.
 • Drobne poprawki.
29 lis, 2018
MAGAZYN 20.0
 • Dodano ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur.
 • Dodano możliwość drukowania jednocześnie dwa egzemplarze: KOPIA i ORYGINAŁ.
 • Dodano opcję pokazywania na wydruku faktur, zamówień i ofert dodatkowo ceny brutto.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kolumn jednostki miary oraz ilości.
 • Poprawiono dzielenie wyrazów na wydruku tabel dla długich nazw produktów.
 • Dodano funkcję automatycznego wysyłania przypomnień o płatności faktur. Sprawdzanie odbywa się przy uruchamianiu programu.
STANDARD 21.0
 • Dodano ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur.
 • Dodano możliwość drukowania jednocześnie dwa egzemplarze: KOPIA i ORYGINAŁ.
 • Dodano opcję pokazywania na wydruku faktur, zamówień i ofert dodatkowo ceny brutto.
 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kolumn jednostki miary oraz ilości.
 • Poprawiono dzielenie wyrazów na wydruku tabel dla długich nazw produktów.
 • Dodano funkcję automatycznego wysyłania przypomnień o płatności faktur. Sprawdzanie odbywa się przy uruchamianiu programu.
14 lis, 2018
MAGAZYN 19.0
 • Poprawiono aktualizowanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zakupowej.
 • Poprawiono domyślne nazwy plików podczas zapisywania dokumentów do PDF.
 • Dodano ikonę informującą o aktywnym filtrze na listach dokumentów oraz możliwość szybkiego wyzerowania filtrowania.
 • Zmieniono ikony wyszukiwania w bazie GUS i VIES podczas wprowadzania danych kontrahenta.
 • Odblokowano możliwość zmiany nazwy produktu na pozycjach dokumentów.
STANDARD 20.0
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty dla ceny zakupu.
 • Dodano możliwość drukowania faktur i zamówień w języku niemieckim.
 • Poprawiono aktualizowanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zakupowej.
 • Poprawiono domyślne nazwy plików podczas zapisywania dokumentów do PDF.
 • Dodano ikonę informującą o aktywnym filtrze na listach dokumentów oraz możliwość szybkiego wyzerowania filtrowania.
 • Zmieniono ikony wyszukiwania w bazie GUS i VIES podczas wprowadzania danych kontrahenta.
9 lis, 2018
MAGAZYN 18.0
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty dla ceny zakupu.
 • Dodano obsługę inwentaryzacji.
 • Dodano wybór sposobu liczenia ceny zakupu podczas generowania raportu stanów magazynowych.
 • Dodano możliwość drukowania faktur i zamówień w języku niemieckim.
 • Usunięto błąd powodujący dodawanie pustego kontrahenta do kartoteki po wystawieniu PW lub RW.
 • Usunięto błąd powodujący ignorowanie waluty przy wystawianiu faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji z zamówienia.
 • Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania faktur do zamówienia w obcych walutach: zawsze domyślnie jest pobierany na dzień wystawiania faktury zamiast kopiowany z zamówienia.
 • macOS: poprawiono system aktualizacji programu.
12 paź, 2018
STANDARD 19.1
 • Usunięto błąd powodujący ignorowanie waluty przy wystawianiu faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji z zamówienia.
 • Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania faktur do zamówienia w obcych walutach: zawsze domyślnie jest pobierany na dzień dostawy towaru lub usługi zamiast kopiowany z zamówienia.
 • macOS: poprawiono system aktualizacji programu.
5 paź, 2018
MAGAZYN 17.0
 • Dodano obsługę ofert dla klientów.
 • Rozszerzono podsumowanie faktur zakupowych na wzór podsumowania faktur sprzedażowych.
 • Poprawiono obliczenia (zaokrąglanie) przy zmianie waluty w oknie wystawiania dokumentu.
 • Usunięto błąd powodujący kopiowanie informacji o wysłaniu/wydrukowaniu faktury przy klonowaniu.
 • Poprawiono filtrowanie po pozycjach na liście faktur zakupowych.
 • Usunięto błąd pozwalający na zapisanie zdublowanych dokumentów.
 • Poprawiono ustawienie zwolnienia z VAT: dodano obsługę braku (pustego) powodu zwolnienia z VAT.
 • Drobne poprawki i usprawnienia.
 • macOS: poprawiono wydruk na macOS Mojave.
STANDARD 19.0
 • Dodano obsługę ofert dla klientów.
 • Rozszerzono podsumowanie faktur zakupowych na wzór podsumowania faktur sprzedażowych.
 • Poprawiono obliczenia (zaokrąglanie) przy zmianie waluty w oknie wystawiania dokumentu.
 • Usunięto błąd powodujący kopiowanie informacji o wysłaniu/wydrukowaniu faktury przy klonowaniu.
 • Poprawiono filtrowanie po pozycjach na liście faktur zakupowych.
 • Usunięto błąd pozwalający na zapisanie zdublowanych dokumentów.
 • Poprawiono ustawienie zwolnienia z VAT: dodano obsługę braku (pustego) powodu zwolnienia z VAT.
 • Drobne poprawki i usprawnienia.
 • macOS: poprawiono wydruk na macOS Mojave.
25 wrz, 2018
MAGAZYN 16.0
 • Dodano możliwość generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur.
 • Dodano zmienną "%dd" (dzień w miesiącu dwucyfrowo) do szablonów numeracji.
 • Dodano możliwość definiowania numeracji w minimalną ilością cyfr w numerze kolejnym (np. FV/2019/001).
 • Dodano ostrzeżenie przed zamknięciem do każdego okna oraz opcję umożliwiającą jego wyłączenie.
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji.
 • Uproszczono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.
 • Poprawiono błędne ustawianie terminu płatności (liczba dni) przy dużej zmianie daty wystawienia.
 • Usunięto błędy w obliczaniu kwoty "zapłacono" na liście zamówień.
 • Stany magazynowe: dodano wybór dowolnej kombinacji magazynów.
STANDARD 18.0
 • Dodano możliwość generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur.
 • Dodano zmienną "%dd" (dzień w miesiącu dwucyfrowo) do szablonów numeracji.
 • Dodano możliwość definiowania numeracji w minimalną ilością cyfr w numerze kolejnym (np. FV/2019/001).
 • Dodano ostrzeżenie przed zamknięciem do każdego okna oraz opcję umożliwiającą jego wyłączenie.
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji.
 • Uproszczono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.
 • Poprawiono błędne ustawianie terminu płatności (liczba dni) przy dużej zmianie daty wystawienia.
 • Usunięto błędy w obliczaniu kwoty "zapłacono" na liście zamówień.
24 sie, 2018
MAGAZYN 15.1
 • Domyślna stawka ZW dla firm zwolnionych z VAT podczas wystawiania faktur.
 • Dodano opcję drukowania nagłówka z danymi firmy w zestawieniu faktur.
 • Odblokowano edycję numeru podczas edycji dokumentów.
 • Wysyłanie maili: w przypadku braku adresu e-mail na fakturze, brany jest z kartoteki kontrahentów.
 • Poprawiono błędne sortowanie liczb w kartotece produktów.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur dla korekt.
 • Poprawiono ustawianie terminu płatności podczas klonowania faktury.
30 lip, 2018
STANDARD 17.1
 • Domyślna stawka ZW dla firm zwolnionych z VAT podczas wystawiania faktur.
 • Dodano opcję drukowania nagłówka z danymi firmy w zestawieniu faktur.
 • Odblokowano edycję numeru podczas edycji dokumentów.
 • Wysyłanie maili: w przypadku braku adresu e-mail na fakturze, brany jest z kartoteki kontrahentów.
 • Poprawiono błędne sortowanie liczb w kartotece produktów.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur dla korekt.
 • Poprawiono ustawianie terminu płatności podczas klonowania faktury.
26 lip, 2018
MAGAZYN 15.0
 • Poprawiono operowanie cenami i wartościami na dokumentach magazynowych.
 • Ograniczono opcję ukrywania produktów ze stanem 0 do faktur sprzedażowych.
 • Dodano opcję ukrywania cen na drukach dokumentów magazynowych.
 • Dodano opcje wyboru domyślnego typu ceny (netto/brutto) na fakturach zakupowych i dokumentach WZ.
 • Na liście dokumentów magazynowych rozdzielono kolumnę "Wartość" na wartości zakupu i sprzedaży.
 • Poprawiono generowanie JPK_MAG.
17 lip, 2018
MAGAZYN 14.0.1
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS.
 • Poprawiono druk terminu "zapłacono" w obcych językach.
STANDARD 17.0.1
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS.
 • Poprawiono druk terminu "zapłacono" w obcych językach.
16 lip, 2018
MAGAZYN 14.0
 • Dodano możliwość wprowadzenia osobnego konta do VAT PLN dla faktur walutowych.
 • Dodano obsługę korekt do faktur zakupowych.
 • Zmieniono nazwę zakładki "Faktury" na "Sprzedaż".
 • Usunięto problemy z kodowaniem w wysłanych mailach.
 • Usunięto błędy w zaawansowanej edycji produktów powodujące resetowanie się cen.
 • Poprawiono błędy w podpowiadaniu kontrahentów przy wystawianiu dokumentów.
 • Drobne poprawki w oknie generowania JPK.
STANDARD 17.0
 • Dodano możliwość wprowadzenia osobnego konta do VAT PLN dla faktur walutowych.
 • Dodano obsługę korekt do faktur zakupowych.
 • Zmieniono nazwę zakładki "Faktury" na "Sprzedaż".
 • Usunięto problemy z kodowaniem w wysłanych mailach.
 • Usunięto błędy w zaawansowanej edycji produktów powodujące resetowanie się cen.
 • Poprawiono błędy w podpowiadaniu kontrahentów przy wystawianiu dokumentów.
 • Drobne poprawki w oknie generowania JPK.
20 cze, 2018
MAGAZYN 13.0
 • Dodano kod produktu do wydruku stanów magazynowych.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych po numerze powiązanej faktury.
 • Poprawiono drukowanie kwot na dokumentach kasowych.
 • Poprawiono obsługę pola "Wystawił" w oknie wystawiania dokumentów magazynowych.
 • Filtrowanie w kartotece produktów bierze pod uwagę również kod produktu.
 • Dodano opcję wprowadzania cen i ilości do 5 miejsc po przecinku.
 • Odblokowano możliwość edycji Proform i paragonów, do których została wystawiona faktura.
 • Poprawiono obliczanie szerokości kolumn w druku.
 • Poprawiono sortowanie w kolumnach "zapłacono" i "do zapłaty" dla obcych walut.
 • Poprawiono obliczanie kwot podsumowania na listach dla dokumentów w obcych walutach.
 • Poprawiono sortowanie produktów w kartotece produktów po usunięciu filtra.
 • Poprawiono błędne drukowanie kwot rabatów po zmianie waluty podczas wystawiania dokumentów.
 • macOS: usunięto problem powodujący brak zatwierdzania zmian w oknach ustawień.
 • Poprawiono obsługę bazy danych PostgreSQL.
STANDARD 16.0
 • Filtrowanie w kartotece produktów bierze pod uwagę również kod produktu.
 • Dodano opcję wprowadzania cen i ilości do 5 miejsc po przecinku.
 • Odblokowano możliwość edycji Proform i paragonów, do których została wystawiona faktura.
 • Poprawiono obliczanie szerokości kolumn w druku.
 • Poprawiono sortowanie w kolumnach "zapłacono" i "do zapłaty" dla obcych walut.
 • Poprawiono obliczanie kwot podsumowania na listach dla dokumentów w obcych walutach.
 • Poprawiono sortowanie produktów w kartotece produktów po usunięciu filtra.
 • Poprawiono błędne drukowanie kwot rabatów po zmianie waluty podczas wystawiania dokumentów.
 • macOS: usunięto problem powodujący brak zatwierdzania zmian w oknach ustawień.
 • Poprawiono obsługę bazy danych PostgreSQL.
24 maj, 2018
MAGAZYN 12.0
 • Poprawiono sortowanie w wydruku stanów magazynowych.
 • Dodano możliwość eksportu stanów magazynowych do pliku CSV (Excel).
 • Dodano możliwość filtrowania po magazynie w oknie produktów.
 • Dodano opcję ukrywania produktów ze stanem 0 lub ujemnym podczas wystawiania dokumentów.
8 maj, 2018
MAGAZYN 11.0
 • Dodano obsługę waluty SEK (korona szwedzka).
 • Dodano możliwość drukowania kodów QR dla płatności na fakturach.
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" do listy faktur oraz do podsumowania.
 • Dodano możliwość filtrowania list dokumentów po pozycjach (produktach).
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania NIPu odbiorcy na fakturze.
 • Uproszczono wprowadzanie wpłat: dodano ikonę w kolumnie "Do zapłaty".
 • Usunięto ostrzeżenie o niepoprawnym NIPie w przypadku podmiotów zagranicznych.
 • Usunięto błąd przy tworzeniu nowej bazy MySQL lub PostgreSQL.
 • Dodano zmienną "numer w dniu" do szablonów numeracji.
 • Poprawiono błędy w przywracaniu kopii zapasowej powstałe w poprzedniej wersji.
 • Poprawiono automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy wystawianiu faktur.
7 maj, 2018
STANDARD 15.0
 • Dodano obsługę waluty SEK (korona szwedzka).
 • Dodano możliwość drukowania kodów QR dla płatności na fakturach.
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" do listy faktur oraz do podsumowania.
 • Dodano możliwość filtrowania list dokumentów po pozycjach (produktach).
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania NIPu odbiorcy na fakturze.
 • Uproszczono wprowadzanie wpłat: dodano ikonę w kolumnie "Do zapłaty".
 • Usunięto ostrzeżenie o niepoprawnym NIPie w przypadku podmiotów zagranicznych.
 • Usunięto błąd przy tworzeniu nowej bazy MySQL lub PostgreSQL.
23 kwi, 2018
STANDARD 14.2
 • Dodano zmienną "numer w dniu" do szablonów numeracji.
 • Poprawiono błędy w przywracaniu kopii zapasowej powstałe w poprzedniej wersji.
21 kwi, 2018
MAGAZYN 10.0
 • Dodano obsługę JPK_MAG.
 • Poprawiono błąd ignorujący oznaczenie "zapłacono" przy wystawianiu faktury.
 • Dodano możliwość przypisania kraju do kontrahentów.
 • Dodano możliwość dodania kodu do produktów. Jest on później brany w podpowiedziach wyszukiwania przy wystawianiu dokumentów.
 • Faktury końcowe niepowiązane: dodano ostrzeżenie jeśli zaliczki nie dotyczą tego samego kontrahenta.
 • Dodano możliwość wyszukiwania danych w firmy w bazie GUS w ustawieniach programu.
 • Poprawiono wprowadzanie kwot z przecinkiem z klawiatury numerycznej.
 • Drobne poprawki.
20 kwi, 2018
STANDARD 14.1
 • Poprawiono błąd ignorujący oznaczenie "zapłacono" przy wystawianiu faktury.
13 kwi, 2018
STANDARD 14.0
 • Dodano obsługę faktur zakupowych, ewidencji zakupów i generowania JPK_VAT zakupów.
 • Dodano możliwość przypisania kraju do kontrahentów.
 • Dodano możliwość dodania kodu do produktów. Jest on później brany w podpowiedziach wyszukiwania przy wystawianiu dokumentów.
 • Faktury końcowe niepowiązane: dodano ostrzeżenie jeśli zaliczki nie dotyczą tego samego kontrahenta.
 • Dodano możliwość wyszukiwania danych w firmy w bazie GUS w ustawieniach programu.
 • Poprawiono wprowadzanie kwot z przecinkiem z klawiatury numerycznej.
 • Drobne poprawki.
6 kwi, 2018
MAGAZYN 9.0
 • Dodano możliwość nadania nazwy skróconej kontrahentom. Jest ona później brana pod uwagę przy wyszukiwaniu podczas wystawiania faktury.
 • Dodano obsługę sprawdzania istnienia NIPu europejskiego w systemie VIES.
 • Dodano możliwość nazywania kont bankowych.
 • Dodano opcję automatycznego dodawania odbiorcy na fakturze do bazy (podobnie jak dotychczas kontrahenta).
 • Dodano obsługę wpłat dla faktur zaliczkowych.
 • Dodano obsługę waluty CZK.
 • Dodano możliwość wprowadzania wpłat do faktur zakupowych.
 • Poprawiono błędy w obsłudze dokumentów kasowych.
 • Uproszczono wpisywanie terminu płatności - zamiast zdefiniowanych terminów dodano pole z wyborem liczby dni i możliwością oznaczenia "Zapłacono".
 • Usunięto błąd powodujący błędne kwoty po edytowaniu faktury zaliczkowej lub końcowej.
 • Poprawiono ponowne uruchamianie po zmianie bazy danych.
 • Poprawiono obsługę JPK_VAT.
 • Ukrywanie przeliczania VAT w PLN dla faktur w obcych walutach, jeśli podatek wynosi 0.
 • Poprawiono zmianę orientacji strony w oknie podglądu wydruku.
 • Poprawiono obsługę paragonów.
28 mar, 2018
STANDARD 13.0
 • Dodano możliwość nadania nazwy skróconej kontrahentom. Jest ona później brana pod uwagę przy wyszukiwaniu podczas wystawiania faktury.
 • Dodano obsługę sprawdzania istnienia NIPu europejskiego w systemie VIES.
 • Dodano możliwość nazywania kont bankowych.
 • Dodano opcję automatycznego dodawania odbiorcy na fakturze do bazy (podobnie jak dotychczas kontrahenta).
 • Dodano obsługę wpłat dla faktur zaliczkowych.
 • Uproszczono wpisywanie terminu płatności - zamiast zdefiniowanych terminów dodano pole z wyborem liczby dni i możliwością oznaczenia "Zapłacono".
 • Usunięto błąd powodujący błędne kwoty po edytowaniu faktury zaliczkowej lub końcowej.
 • Poprawiono ponowne uruchamianie po zmianie bazy danych.
 • Poprawiono obsługę JPK_VAT.
 • Ukrywanie przeliczania VAT w PLN dla faktur w obcych walutach, jeśli podatek wynosi 0.
 • Poprawiono zmianę orientacji strony w oknie podglądu wydruku.
 • Poprawiono obsługę paragonów.
23 mar, 2018
STANDARD 12.2
 • Dodano obsługę waluty CZK (korona czeska).
6 mar, 2018
STANDARD 12.1
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur końcowych.
 • Poprawiono błędne wybieranie następnego numeru przy numeracji po miesiącu (%nm).
5 mar, 2018
MAGAZYN 8.0
 • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów.
 • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania widoczności kolumny "50% VAT" w oknie kosztów.
 • Poprawiono wyświetlanie listy z podpowiedziami produktów podczas dodawania pozycji do faktur i innych dokumentów.
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur końcowych.
 • Poprawiono błędne wybieranie następnego numeru przy numeracji po miesiącu (%nm).
20 lut, 2018
MAGAZYN 7.0
 • Dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
 • Dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
 • Dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
 • Dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
 • Przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
 • Usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
 • Usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".
 • Poprawiono generowanie plików JPK dla zakupów.
19 lut, 2018
STANDARD 12.0
 • Dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
 • Dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
 • Dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
 • Dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
 • Przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
 • Usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
 • Usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".
8 lut, 2018
MAGAZYN 6.2
 • Poprawiono eksport do Subiekta/Rachmistrza.
 • Poprawiono generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.
STANDARD 11.3
 • Poprawiono eksport do Subiekta/Rachmistrza.
 • Poprawiono generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.
2 lut, 2018
MAGAZYN 6.1
 • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
 • Poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
 • Dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
 • Rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
 • Poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.
STANDARD 11.2
 • Poprawiono generowanie JPK.
23 sty, 2018
STANDARD 11.1
 • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
 • Poprawiono wydruk zamówień - logo także jest drukowane.
 • Poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
 • Dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
 • Rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
 • Poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.
19 sty, 2018
MAGAZYN 6.0
 • Dodano możliwość wprowadzania kosztów własnych na fakturach zakupowych, w tym środków trwałych oraz z odliczaniem 50% VAT.
 • Poprawiono podsumowanie tabeli dokumentów magazynowych - rozdzielono zakupy od przychodów.
 • Poszerzono wydruk stanów magazynowych o cenę i wartość zakupów netto.
 • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
 • Dodano możliwość wydruku zamówień.
 • Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
 • Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
 • Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
 • Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.
15 sty, 2018
STANDARD 11.0
 • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
 • Dodano możliwość wydruku zamówień.
 • Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
 • Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
 • Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
 • Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.
2017
29 gru, 2017
MAGAZYN 5.1
 • Dodano obsługę JPK_VAT.
 • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
21 gru, 2017
STANDARD 10.0
 • Dodano obsługę JPK_VAT.
 • Dodano nową walutę: funty brytyjskie (GBP).
 • Poprawiono obsługę wpłat w fakturach zaliczkowych niepowiązanych.
 • Usunięto błąd powodujący drukowanie nieprawidłowej kwoty zaliczki w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono klonowanie faktury - opcja bierze pod uwagę również numerację.
15 gru, 2017
MAGAZYN 5.0
 • Dodano obsługę faktur zakupowych.
 • Dodano nową walutę: funty brytyjskie (GBP).
 • Poprawiono obsługę wpłat w fakturach zaliczkowych niepowiązanych.
 • Usunięto błąd powodujący błędne drukowanie kwoty zaliczki w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono klonowanie faktury - opcja bierze pod uwagę również numerację.
 • Dodano opcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych.
 • Dodano możliwość ustalana typu ceny (netto/brutto) od jakiej liczony jest podatek na fakturach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania kursu waluty na fakturach w obcych walutach.
 • Poprawiono wyszukiwanie istniejących kontrahentów w bazie przy wystawianiu faktury.
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych w obcych walutach.
 • Poprawiono obsługę bazy MySQL/MariaDB.
 • macOS: usunięto błąd powodujący wieszanie się programu, gdy w systemie włączono opcje dostępności.
20 paź, 2017
STANDARD 9.0
 • Dodano opcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych.
 • Dodano możliwość ustalana typu ceny (netto/brutto) od jakiej liczony jest podatek na fakturach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania kursu waluty na fakturach w obcych walutach.
 • Poprawiono wyszukiwanie istniejących kontrahentów w bazie przy wystawianiu faktury.
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych w obcych walutach.
 • Poprawiono obsługę bazy MySQL/MariaDB.
 • macOS: usunięto błąd powodujący wieszanie się programu, gdy w systemie włączono opcje dostępności.
 • Poprawiono obsługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS).
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej.
16 sie, 2017
MAGAZYN 4.0
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
 • Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
 • Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
 • Poprawiono generowanie plików JPK.
 • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
 • Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
 • Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
 • Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
 • Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
 • Dodano obsługę kasy
 • Poprawiono obługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS)
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej
28 cze, 2017
STANDARD 8.0
 • Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
 • Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
 • Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
 • Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
6 cze, 2017
STANDARD 7.0
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
 • Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
 • Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
 • Poprawiono generowanie plików JPK.
 • Dodano obsługę paragonów.
 • Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
 • Poprawiono edycję produktów na macOS.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy próbie zapisu pliku PDF bezpośrednio na głównym dysku.
 • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
31 maj, 2017
MAGAZYN 3.0
 • Dodano obsługę paragonów.
 • Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
 • Poprawiono edycję produktów na macOS (błędy blokowania zmiany stanów magazynowych oraz nie zapisywania zmian na bieżąco do tabeli).
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy próbie zapisu pliku PDF bezpośrednio na głównym dysku.
 • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
 • Usunięto błąd powodujący złe zliczanie stanów magazynowych po usunięciu dokumentu magazynowego.
18 maj, 2017
MAGAZYN 2.0
 • Usunięto błąd niepoprawnego obliczania ilości produktów po edycji dokumentów magazynowych.
 • Dodano obsługę usług - pozycji nieuwzględnionych w obrocie magazynowym.
 • Dodano informację o ilości produktu w magazynie przy wyborze produktu podczas wystawiania faktur i dokumentów magazynowych.
 • Dodano okno edycji produktu.
 • Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
 • Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
 • Dodanie informacji o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
 • Dodano obsługę prefiksu NIP.
 • Dodano możliwość generowania plików JPK FA.
 • Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
 • Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
 • Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
 • Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
 • Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
 • Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
 • Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
 • Drobne usprawnienia i poprawki błędów.
28 kwi, 2017
STANDARD 6.1
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
 • Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
21 kwi, 2017
STANDARD 6.0
 • Dodano obsługę prefiksu NIP.
 • Dodano możliwość generowania plików JPK.
 • Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
 • Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
 • Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
 • Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
 • Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
 • Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
 • Drobne usprawnienia i poprawki błędów.
22 mar, 2017
STANDARD 5.0
 • Dodano okno edycji produktu.
 • Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
 • Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
 • Dodanie informacji o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
 • Drobne poprawki błędów.
17 mar, 2017
MAGAZYN 1.0

Wydano nową wersję programu, wprowadzającą podstawową obsługę magazynu - FakturaLight MAGAZYN


14 lut, 2017
STANDARD 4.1
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu przy dodawaniu konta bankowego.
 • Usunięto błąd powodujący nie zamykanie się okna produktów po kliknięciu "Zapisz".
 • Naprawiono błędne ustawianie kwoty "Zapłacono" w fakturach koryguyjących.
 • Drobne poprawki błędów.
1 lut, 2017
STANDARD 4.0
 • Dodano nową stawkę podatku: oo (odwrotne obciążenie).
 • Dodano obsługę "Uwagi" na fakturze.
 • Dodano obsługę pól "Wystawił" i "Odebrał" oraz możliwość definiowania listy osób wystawiających.
 • Dodano obsługę wielu kont bankowych oraz możliwość podania kodu SWIFT i nazwy banku oprócz numeru rachunku.
 • Dodano oznaczanie faktur nieopłaconych na liście oraz łatwą możliwość wprowadzania wpłat. W podsumowaniu list uwzględniono kwotę niezapłaconą, w tym po terminie.
 • Dodano możliwość usuwania pozycji na fakturze dodatkowo za pomocą menu kontekstowego.
 • Poprawiono obsługę drukowania loga na fakturach oraz dodano informację o rozmiarach.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawny wybór zamówienia przy wystawianiu faktury zaliczkowej.
 • Drobne poprawki i błędy.
2016
30 lis, 2016
STANDARD 3.0
 • Dodano funkcję generowania ewidencji sprzedaży VAT.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki w oknie głównym oraz wybranego zakresu dat.
 • Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn w tabelach poprzez ich przeciąganie.
 • Dodano podgląd wysłanych wiadomości e-mail w oknie seryjnego wysyłania faktur.
 • Dodano nową stawkę podatku: NP.
 • Dodano prostą możliwość drukowania kwot do trzech miejsc po przecinku na fakturach walutowych.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie list rozwijalnych przy wyborze produktu, jednostki itp. w tabelach.
 • Poprawiono obsługę wgrywania plików z logiem firmy na systemie Windows.
10 lis, 2016
STANDARD 2.0
 • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowo generowany numer na druku po kliknięciu przycisku "Zapisz i wydrukuj".
 • Dodano obsługę not korygujących.
 • Usunięto błąd powodujący usuwanie błędne wyświetlanie listy kontrahentów i produktów po usunięciu rekordów.
 • Usunięto błąd powodujący kasowanie.
 • Usprawniono kartotekę kontrahentów: dodano okno, w którym można edytować poszczególne rekordy oraz uzupełniać dane kontrahenta z bazy GUS.
 • Dodano możliwość filtrowania po fakturach korygujących na liście faktur.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego typu marży przy wystawianiu faktury VAT marża.
10 paź, 2016
STANDARD 1.0
Pierwsza wersja.