Historia aktualizacji

5 mar, 2024
STANDARD 53.0
 • Dodano obsługę wysyłania faktur do KSeF.
 • Dodano 3 szablony wydruku faktury (WZ, nr. katalogowy, opis).
 • Na wszystkich listach dokumentów dodano możliwość kopiowania wartości kolumn za pośrednictwem menu kontekstowego.
 • Do zestawień dokumentów dodano kolumny: cena, typ ceny, stawka VAT, rabat procentowy, rabat kwotowy.
 • Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.
 • Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur VAT marża.
 • Poprawiono tłumaczenia odbiorcy na inne języki.
 • Poprawiono konwersję bazy MySQL z wcześniejszej wersji.
 • Poprawiono wystawianie faktury z bardzo wielu zamówień.
 • Usunięto błędne ostrzeżenie o zdublowanym numerze w przypadku edycji faktury zakupowej.
28 lut, 2024
MAGAZYN 53.0
 • Dodano obsługę wysyłania faktur do KSeF.
 • Dodano 3 szablony wydruku faktury (WZ, nr. katalogowy, opis).
 • Na wszystkich listach dokumentów dodano możliwość kopiowania wartości kolumn za pośrednictwem menu kontekstowego.
 • Do zestawień dokumentów dodano kolumny: cena, typ ceny, stawka VAT, rabat procentowy, rabat kwotowy.
 • Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.
 • Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur VAT marża.
 • Poprawiono tłumaczenia odbiorcy na inne języki.
 • Poprawiono konwersję bazy MySQL z wcześniejszej wersji.
 • Poprawiono wystawianie faktury z bardzo wielu zamówień.
 • Usunięto błędne ostrzeżenie o zdublowanym numerze w przypadku edycji faktury zakupowej.
2023
20 lis, 2023
STANDARD 52.0
 • Dodano obsługę generowania XML faktury ustrukturyzowanej KSeF w wersji 2 oraz dostosowano interfejs programu i szablony wydruku
 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów.
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze dla danego NIPu.
 • Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty.
 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz.
 • [Windows] Dodano możliwość zaznaczania danych VIES.
MAGAZYN 52.0
 • Dodano obsługę generowania XML faktury ustrukturyzowanej KSeF w wersji 2 oraz dostosowano interfejs programu i szablony wydruku
 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów.
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze dla danego NIPu.
 • Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty.
 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz.
 • [Windows] Dodano możliwość zaznaczania danych VIES.
4 paź, 2023
MAGAZYN 51.2
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" na liście zamówień i faktur zakupowych.
 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone.
 • Usunięto problemy blokowania się programu na starszych wersjach macOS.
 • Poprawiono wystawianie faktury korygujących: kurs i data transakcji nie są zmieniane wraz z datą wystawienia.
 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną dla nowych firm oraz przy tworzeniu pustej bazy danych.
 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej powodujący znikanie powiązań zamówień z fakturami zakupowymi.
 • Poprawiono wystawianie korekt PZ w przypadku gdy nie zmieniła się ilość.
STANDARD 51.2
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" na liście zamówień i faktur zakupowych.
 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone.
 • Usunięto problemy blokowania się programu na starszych wersjach macOS.
 • Poprawiono wystawianie faktury korygujących: kurs i data transakcji nie są zmieniane wraz z datą wystawienia.
 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną dla nowych firm oraz przy tworzeniu pustej bazy danych.
 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej powodujący znikanie powiązań zamówień z fakturami zakupowymi.
2 paź, 2023
MAGAZYN 51.1
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" na liście zamówień i faktur zakupowych.
 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone.
 • Usunięto problemy blokowania się programu na starszych wersjach macOS.
 • Poprawiono wystawianie faktury korygujących: kurs i data transakcji nie są zmieniane wraz z datą wystawienia.
 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną dla nowych firm oraz pryz tworzeniu pustej bazy danych.
 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej powodujący znikanie powiązań zamówień z fakturami zakupowymi.
 • Poprawiono wystawianie korekt PZ w przypadku gdy nie zmieniła się ilość.
STANDARD 51.1
 • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" na liście zamówień i faktur zakupowych.
 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone.
 • Usunięto problemy blokowania się programu na starszych wersjach macOS.
 • Poprawiono wystawianie faktury korygujących: kurs i data transakcji nie są zmieniane wraz z datą wystawienia.
 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną dla nowych firm oraz pryz tworzeniu pustej bazy danych.
 • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej powodujący znikanie powiązań zamówień z fakturami zakupowymi.
20 lip, 2023
MAGAZYN 50.2
 • Usunięto błąd przy wydruku noty korygującej.
 • Poprawiono błędne nadawanie nowego numeru dok. magazynowemu przy edycji faktury.
STANDARD 50.2
 • Usunięto błąd przy wydruku noty korygującej.
13 lip, 2023
STANDARD 50.1
 • Dodano zmienną %nazwa_kontrahenta% jako opcję do wstawienia do szablonu wiadomości e-mail.
 • Dodano wyświetlanie przypomnień o wykonaniu kopii zapasowej bazy.
 • Poprawiono generowanie JPK: obcinanie zbyt długich nazw pozycji na fakturze.
 • Usunięto błąd, który powodował niepotrzebne wysyłanie załącznika dla przypomnień o płatności.
 • Poprawiono wydruk szablonów: brakowało przecinka po numerze NIP nabywcy.
 • Ulepszono ewidencję sprzedaży i zakupów: dostępne kolumny z wartościami dla poszczególnych stawek zależą od dokumentów znajdujących się w ewidencji po uwzględnieniu filtra. Dodatkowo ukrywana jest kolumna "Odbiorca" jeśli na żadnym z dokumentów on nie występuje. Zapamiętywany jest również ostatnio wybrany okres.
MAGAZYN 50.1
 • Dodano zmienną %nazwa_kontrahenta% jako opcję do wstawienia do szablonu wiadomości e-mail.
 • Dodano wyświetlanie przypomnień o wykonaniu kopii zapasowej bazy.
 • Poprawiono generowanie JPK: obcinanie zbyt długich nazw pozycji na fakturze.
 • Usunięto błąd, który powodował niepotrzebne wysyłanie załącznika dla przypomnień o płatności.
 • Poprawiono wydruk szablonów: brakowało przecinka po numerze NIP nabywcy.
 • Ulepszono ewidencję sprzedaży i zakupów: dostępne kolumny z wartościami dla poszczególnych stawek zależą od dokumentów znajdujących się w ewidencji po uwzględnieniu filtra. Dodatkowo ukrywana jest kolumna "Odbiorca" jeśli na żadnym z dokumentów on nie występuje. Zapamiętywany jest również ostatnio wybrany okres.
19 cze, 2023
MAGAZYN 50.0
 • Dodano obsługę ułamkowych stawek VAT (np. 13,5%).
 • Dodano możliwość ograniczenia wyświetlania danej stawki VAT w zależności od kraju kontrahenta.
 • Dodano obsługę HTML wysyłanych mailach.
 • Dodano możliwość filtrowania po kraju kontrahenta i typie sprzedaży w ewidencji sprzedaży.
 • Dodano możliwość filtrowania po kraju kontrahenta w ewidencji zakupów.
 • Poprawiono obsługę podczas korzystania ze wspólnej bazy na wielu stanowiskach (automatyczne generowanie następnego numeru dok. kasowego lub magazynowego).
STANDARD 50.0
 • Dodano obsługę ułamkowych stawek VAT (np. 13,5%).
 • Dodano możliwość ograniczenia wyświetlania danej stawki VAT w zależności od kraju kontrahenta.
 • Dodano obsługę HTML wysyłanych mailach.
 • Dodano możliwość filtrowania po kraju kontrahenta i typie sprzedaży w ewidencji sprzedaży.
 • Dodano możliwość filtrowania po kraju kontrahenta w ewidencji zakupów.
 • Poprawiono obsługę podczas korzystania ze wspólnej bazy na wielu stanowiskach (automatyczne generowanie następnego numeru dok. kasowego lub magazynowego).
19 maj, 2023
MAGAZYN 49.1
 • Poprawiono konwersję kartoteki kontrahentów.
 • Usunięto weryfikowanie faktur do fiskalizacji przy włączonej automatycznej fiskalizacji.
 • Poprawa obsługi bazy danych PostgreSQL.
STANDARD 49.1
 • Poprawiono konwersję kartoteki kontrahentów.
 • Usunięto weryfikowanie faktur do fiskalizacji przy włączonej automatycznej fiskalizacji.
 • Poprawa obsługi bazy danych PostgreSQL.
16 maj, 2023
STANDARD 49.0.3
 • Dodano obsługę generowania e-faktur (KSeF) w postaci XML.
 • Dostosowano interfejs programu do obsługi dodatkowych informacji wymaganych przez e-fakturę.
 • Dodano obsługę dokumentów kasowych.
 • Dodano możliwość jednoczesnej zmiany jednostki, stawki VAT oraz typu ceny dla wszystkich pozycji na liście w oknie wystawiania dokumentów.
 • Dodano typ sprzedaży dla faktur ułatwiający wystawianie faktur WDT, eksportowych, OSS i transakcji trójstronnej.
 • Dodano informacje o wpłatach dla danej faktury.
 • Dodano kolumnę "Rodzaj" do zestawień pozycji dokumentów.
 • Poprawiono klonowanie faktur zakupowych: wartość "Zapłacono" nie jest klonowana.
 • Poprawiono obsługę starszych drukarek fiskalnych Posnet (nie online).
 • Poprawiono wydruk korekt faktur MK - dodano dopisek "metoda kasowa".
 • Usunięto błąd powodujący niepotrzebną prośbę o uprawnienie do nagrywania ekranu.
MAGAZYN 49.0.3
 • Dodano obsługę generowania e-faktur (KSeF) w postaci XML.
 • Dostosowano interfejs programu do obsługi dodatkowych informacji wymaganych przez e-fakturę.
 • Dodano możliwość jednoczesnej zmiany jednostki, stawki VAT oraz typu ceny dla wszystkich pozycji na liście w oknie wystawiania dokumentów.
 • Dodano typ sprzedaży dla faktur ułatwiający wystawianie faktur WDT, eksportowych, OSS i transakcji trójstronnej.
 • Dodano informacje o wpłatach dla danej faktury.
 • Dodano kolumnę "Rodzaj" do zestawień pozycji dokumentów.
 • Poprawiono klonowanie faktur zakupowych: wartość "Zapłacono" nie jest klonowana.
 • Poprawiono obsługę starszych drukarek fiskalnych Posnet (nie online).
 • Poprawiono wydruk korekt faktur MK - dodano dopisek "metoda kasowa".
 • Usunięto błąd powodujący niepotrzebną prośbę o uprawnienie do nagrywania ekranu.
 • Przy wprowadzaniu wpłaty typ dokumentu kasowego (KP lub BP) jest teraz automatycznie wybierany na podstawie metody płatności.
 • Poprawiono obliczanie wartości zakupu dla WZ wystawionych do faktur na podstawie zamówienia.
 • Poprawiono wydruk dokumentów magazynowych oraz zapis rzeczywistej ceny zakupu w historii stanów w przypadku ustawienia rabatu dla danej pozycji.
24 mar, 2023
MAGAZYN 48.3
 • Usunięto błędy podczas wydruku na drukarkach Posnet.
 • Posnet: na paragonach wystawionych do faktur końcowych do zamówienia drukowane są także wartości z poprzednich zaliczek.
 • Posnet: obsługa drukowania rabatów.
STANDARD 48.3
 • Usunięto błędy podczas wydruku na drukarkach Posnet.
 • Posnet: na paragonach wystawionych do faktur końcowych do zamówienia drukowane są także wartości z poprzednich zaliczek.
 • Posnet: obsługa drukowania rabatów.
7 lut, 2023
STANDARD 48.2
 • Usunięto błąd pobierania kursów walut.
 • Poprawiono wysyłanie maili dla niektórych dostawców poczty m.in. OVH.
 • Usunięto błąd przy tworzeniu bazy PostgreSQL.
MAGAZYN 48.2
 • Usunięto błąd pobierania kursów walut.
 • Usunięto błąd zapisu faktury zakupowej po zmianie z towaru na usługę.
 • Domyślny rodzaj pozycji na fakturach zakupowych to teraz towar.
 • Poprawiono wysyłanie maili dla niektórych dostawców poczty m.in. OVH.
 • Usunięto błąd przy tworzeniu bazy PostgreSQL.
2022
6 wrz, 2022
STANDARD 48.1
 • Poprawiono błędy przy zapisie zdjęć produktów.
 • Usunięto błąd powodujący zerowanie cen przy klonowaniu faktury i zmianie waluty.
MAGAZYN 48.1
 • Poprawiono błędy przy zapisie zdjęć produktów.
 • Usunięto błąd powodujący zerowanie cen przy klonowaniu faktury i zmianie waluty.
14 lip, 2022
MAGAZYN 48.0
 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych.
 • Dodano tłumaczenia faktur dla nowych języków: fiński, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski
 • Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL.
 • Poprawki błędów szablonach wydruku.
 • Rozszerzono import produktów o możliwość aktualizacji istniejących produktów.
 • Dodano możliwość importowania stanów magazynowych z pliku.
 • Ręczna zmiana stanów magazynowych w kartotece powoduje teraz wygenerowanie dokumentów magazynowych.
 • Podczas wystawiania dokumentów, dodano ikonkę ostrzegającą o braku towaru na magazynie.
STANDARD 48.0
 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych.
 • Dodano tłumaczenia faktur dla nowych języków: fiński, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski
 • Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL.
 • Poprawki błędów szablonach wydruku.
 • Rozszerzono import produktów o możliwość aktualizacji istniejących produktów.
14 cze, 2022
STANDARD 47.1
 • Usunięcie błędu inicjowania pustej bazy danych.
MAGAZYN 47.1
 • Usunięcie błędu inicjowania pustej bazy danych.
13 cze, 2022
STANDARD 47.0
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus (protokół XML).
 • Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży.
 • Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy.
 • Podczas klonowania faktury, pobierany jest kurs aktualny zamiast kopiowania.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto w oknie ewidencji sprzedaży JPK_V7 (nie ma wpływu na generowany JPK).
 • Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta.
MAGAZYN 47.0
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus (protokół XML).
 • Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży.
 • Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy.
 • Podczas klonowania faktury, pobierany jest kurs aktualny zamiast kopiowania.
 • Poprawiono obliczanie wartości netto w oknie ewidencji sprzedaży JPK_V7 (nie ma wpływu na generowany JPK).
 • Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta.
23 maj, 2022
STANDARD 46.0.1
 • Poprawiono pobieranie kursów walut.
MAGAZYN 46.0.1
 • Poprawiono pobieranie kursów walut.
27 kwi, 2022
MAGAZYN 46.0
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab.
 • Dodano szablony wydruku: faktura dwuwalutowa, drukowanie kodu, drukowanie wagi oraz specyfikacja wywozu.
 • Dodano obsługę JPK_FA (4).
 • Poprawne oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform.
 • Poprawiono wydruk daty na notach korygujących.
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wpisywania danych kontrahenta na dokumentach.
 • Wystawianie faktury z proform: przepisywanie dokumentów WZ z proform wystawionych na podstawie WZ.
 • Poprawiono wydruk daty na dok. kasowych.
STANDARD 46.0
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab.
 • Dodano szablony wydruku: faktura dwuwalutowa, drukowanie kodu, drukowanie wagi oraz specyfikacja wywozu.
 • Dodano obsługę JPK_FA (4).
 • Poprawne oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform.
 • Poprawiono wydruk daty na notach korygujących.
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wpisywania danych kontrahenta na dokumentach.
24 lut, 2022
MAGAZYN 45.3
 • Poprawiono generowanie JPK_V7 - obliczanie pola P_53 przy ręcznej edycji pól zależnych.
 • Dodano możliwość zmiany nazw stawek podatku na wydrukach za pomocą tłumaczeń.
 • macOS: poprawiono wykrywanie, jeśli program został uruchomiony z obrazu dysku (DMG).
STANDARD 45.3
 • Poprawiono generowanie JPK_V7 - obliczanie pola P_53 przy ręcznej edycji pól zależnych.
 • Dodano możliwość zmiany nazw stawek podatku na wydrukach za pomocą tłumaczeń.
 • macOS: poprawiono wykrywanie, jeśli program został uruchomiony z obrazu dysku (DMG).
18 lut, 2022
STANDARD 45.2
 • Poprawiono generowanie JPK_V7 (2).
 • [Windows] Poprawiono obsługę szablonów oraz wydruk szablonu "Standardowy 2".
MAGAZYN 45.2
 • Poprawiono generowanie JPK_V7 (2).
 • [Windows] Poprawiono obsługę szablonów oraz wydruk szablonu "Standardowy 2".
3 sty, 2022
STANDARD 45.1
 • Dodano obsługę JPK_V7 (2).
 • Usunięto błędy wydruku: niedziałająca opcja wyłączenia drukowania daty transakcji na zaliczkach oraz drukowanie kodu produktu zamiast kodu kreskowego.
 • Naprawiono problem niedziałającego przycisku "Enter" podczas wybierania kontrahenta z listy podpowiedzi.
 • Usunięto błąd przy edycji produktu w kartotece powodujący rozciąganie okna poza ekran.
 • [macOS] Poprawiono widoczność niebieskiego tekstu w trybie ciemnym.
 • [windows] Usunięto problem z wysyłaniem maili z powodu blokowania aplikacji przez niektóre programy antywirusowe.
MAGAZYN 45.1
 • Dodano obsługę JPK_V7 (2).
 • Usunięto błędy wydruku: niedziałająca opcja wyłączenia drukowania daty transakcji na zaliczkach oraz drukowanie kodu produktu zamiast kodu kreskowego.
 • Naprawiono problem niedziałającego przycisku "Enter" podczas wybierania kontrahenta z listy podpowiedzi.
 • Usunięto błąd przy edycji produktu w kartotece powodujący rozciąganie okna poza ekran.
 • Dodano automatyczne wystawianie korekt WZ dla faktur korygujących.
 • Poprawiono wydruk stanów magazynowych w przypadku cen brutto (nagłówek tabeli pokazywał cenę i wartość netto).
 • [macOS] Poprawiono widoczność niebieskiego tekstu w trybie ciemnym.
 • [windows] Usunięto problem z wysyłaniem maili z powodu blokowania aplikacji przez niektóre programy antywirusowe.
2021
29 lis, 2021
STANDARD 45.0
 • Dodano wiele nowych pól dla produktów m. in.: kod kreskowy, nr katalogowy, opis, notatki producent. Dodatkowo dodano możliwość wgrywania zdjęć dla produktów oraz definiowania do 15 własnych pól.
 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w tabeli pozycji podczas wystawiania dokumentów.
 • Program już nie próbuje pobrać kursu dla przyszłej daty.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie kwoty podatku i netto na liście faktur dla faktur marża.
 • Poprawiono błędne obliczanie wartości "rozliczono" w zamówieniach po wystawieniu faktury z proformy do zamówienia.
 • Usunięto błąd powodujący ukrywanie kolumn "Wartość netto", "Stawka VAT" i "Kwota VAT" po wystawieniu korekty do faktury marża.
 • Usunięto błąd wydruku powodujący nachodzenie informacji o koncie na kod QR.
 • Dodano możliwość wyboru poszczególnych faktur podczas generowania JPK_FA.
 • Dodano możliwość wprowadzania wielolinijkowej nazwy kontrahenta.
 • Dodano nowe tłumaczenia na wydrukach: czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński.
MAGAZYN 45.0
 • Dodano wiele nowych pól dla produktów m. in.: kod kreskowy, nr katalogowy, opis, notatki producent. Dodatkowo dodano możliwość wgrywania zdjęć dla produktów oraz definiowania do 15 własnych pól.
 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w tabeli pozycji podczas wystawiania dokumentów.
 • Program już nie próbuje pobrać kursu dla przyszłej daty.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie kwoty podatku i netto na liście faktur dla faktur marża.
 • Poprawiono błędne obliczanie wartości "rozliczono" w zamówieniach po wystawieniu faktury z proformy do zamówienia.
 • Usunięto błąd powodujący ukrywanie kolumn "Wartość netto", "Stawka VAT" i "Kwota VAT" po wystawieniu korekty do faktury marża.
 • Usunięto błąd wydruku powodujący nachodzenie informacji o koncie na kod QR.
 • Dodano możliwość wyboru poszczególnych faktur podczas generowania JPK_FA.
 • Dodano możliwość wprowadzania wielolinijkowej nazwy kontrahenta.
 • Dodano nowe tłumaczenia na wydrukach: czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński.
 • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki z poziomu faktur zakupowych.
 • Import produktów: dodano możliwość wyboru magazynów, do których mają być przypisane importowane produkty.
 • Dodano możliwość wyboru kursu waluty dla wpłat w obcej walucie.
11 sie, 2021
MAGAZYN 44.0
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych do zamówienia: dodano możliwość wystawiania korekt oraz poprawiono fiskalizację.
 • Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcach).
 • Usunięto błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne.
 • Poprawiono dodawanie kontrahentów do kartoteki, aby zapobiec dublowaniu się kontrahentów o tym samym NIP.
 • Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP).
 • Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian.
 • Usunięto błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty.
 • Uszczegółowiono typ ceny podczas dodawania pozycji do dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży).
STANDARD 44.0
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych do zamówienia: dodano możliwość wystawiania korekt oraz poprawiono fiskalizację.
 • Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcach).
 • Usunięto błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne.
 • Poprawiono dodawanie kontrahentów do kartoteki, aby zapobiec dublowaniu się kontrahentów o tym samym NIP.
 • Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP).
 • Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian.
 • Usunięto błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty.
 • Uszczegółowiono typ ceny podczas dodawania pozycji do dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży).
2 cze, 2021
STANDARD 43.0.2
 • [macOS] Naprawa problemu blokowania się programu w niektórych przypadkach.
MAGAZYN 43.0.2
 • [macOS] Naprawa problemu blokowania się programu w niektórych przypadkach.
27 maj, 2021
MAGAZYN 43.0.1
 • Przywrócono większą czcionkę w standardowym szablonie wydruku.
 • Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji wyłączania drukowania kursu waluty.
 • Poprawiono błąd wydruku kwoty na dokumentach magazynowych mimo wyłączenia w ustawieniach.
STANDARD 43.0.1
 • Przywrócono większą czcionkę w standardowym szablonie wydruku.
 • Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji wyłączania drukowania kursu waluty.
 • Poprawiono błąd wydruku kwoty na dokumentach magazynowych mimo wyłączenia w ustawieniach.
24 maj, 2021
MAGAZYN 43.0

Uwaga! Nowa wersja programu na macOS wymaga wersji High Sierra (10.13) lub nowszej

 • Nowy system szablonów wydruku, posiadający dużo większe możliwości personalizacji. Dodatkowo dodano dwa nowe standardowe szablony do wyboru.
 • Dodano możliwość edycji tłumaczeń na inne języki oraz dodawania własnych tłumaczeń.
 • Dodano opcję dołączenia nieopłaconych faktur MK przy generowaniu JPK.
 • Dodanie opcję ustawienia domyślnych marginesów strony dla wydruków i generowania PDF.
 • Poprawiono eksport do Rachmistrz/Rewizor (program nie brał pod uwagę wpisanego kursu waluty, tylko datę)
 • Dodano obsługę fiskalizacji dokumentów w obcej walucie (automatycznie przeliczanie na złotówki).
 • Poprawiono fiskalizację w przypadku, gdy pozycje dokumentu zawierają znaki nowej linii.
 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Poprawiono import produktów i kontrahentów z CSV (obsługa UTF BOM).
 • Poprawiono błąd przy wyborze miesiąca podczas generowania pliku JPK_V7K.
 • macOS: dodano opcję wyłączenia wyświetlania liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu.
STANDARD 43.0

Uwaga! Nowa wersja programu na macOS wymaga wersji High Sierra (10.13) lub nowszej

 • Nowy system szablonów wydruku, posiadający dużo większe możliwości personalizacji. Dodatkowo dodano dwa nowe standardowe szablony do wyboru.
 • Dodano możliwość edycji tłumaczeń na inne języki oraz dodawania własnych tłumaczeń.
 • Dodano opcję dołączenia nieopłaconych faktur MK przy generowaniu JPK.
 • Dodanie opcję ustawienia domyślnych marginesów strony dla wydruków i generowania PDF.
 • Poprawiono eksport do Rachmistrz/Rewizor (program nie brał pod uwagę wpisanego kursu waluty, tylko datę)
 • Dodano obsługę fiskalizacji dokumentów w obcej walucie (automatycznie przeliczanie na złotówki).
 • Poprawiono fiskalizację w przypadku, gdy pozycje dokumentu zawierają znaki nowej linii.
 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Poprawiono import produktów i kontrahentów z CSV (obsługa UTF BOM).
 • Poprawiono błąd przy wyborze miesiąca podczas generowania pliku JPK_V7K.
 • macOS: dodano opcję wyłączenia wyświetlania liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu.
27 sty, 2021
MAGAZYN 42.0
 • Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.
 • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia, nie tylko z szablonów numeracji.
 • Ceny indywidualne dla kontrahenta uwzględniane są teraz także dla odbiorcy, jeśli nabywca nie ma zdefiniowanych.
 • Przy klonowanie faktur oraz wystawianiu ich na podstawie innych faktur lub zamówień, dane wystawcy brane są zawsze z ustawień.
 • Faktura końcowa z zaliczek niepowiązanych jest teraz automatycznie uzupełniana pozycjami z faktur zaliczkowych.
 • Usunięto błąd wydruku faktur powodujący zachodzenie loga na dane wystawcy.
STANDARD 42.0
 • Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.
 • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia, nie tylko z szablonów numeracji.
 • Ceny indywidualne dla kontrahenta uwzględniane są teraz także dla odbiorcy, jeśli nabywca nie ma zdefiniowanych.
 • Przy klonowanie faktur oraz wystawianiu ich na podstawie innych faktur lub zamówień, dane wystawcy brane są zawsze z ustawień.
 • Faktura końcowa z zaliczek niepowiązanych jest teraz automatycznie uzupełniana pozycjami z faktur zaliczkowych.
 • Usunięto błąd wydruku faktur powodujący zachodzenie loga na dane wystawcy.
2020
17 gru, 2020
MAGAZYN 41.0
 • Dodano możliwość rozszerzania listy pozycji w oknach wystawiania dokumentów.
 • macOS: wyświetlanie liczby faktur przeterminowanych w ikonie programu.
 • Poprawiono generowanie JPK_FA (pole P_6).
 • Poprawiono obliczanie wartości faktury, jeśli jest tylko jedna pozycja i podatek liczony jest od sumy stawek podatku.
 • Dodano obsługę inwentaryzacji w cenach brutto.
 • Poprawiono obliczanie ceny zakupu w historii stanów i inwentaryzacji, jeśli wystąpiły korekty dokumentów magazynowych.
 • Drobne poprawki wyglądu.
STANDARD 41.0
 • Dodano możliwość rozszerzania listy pozycji w oknach wystawiania dokumentów.
 • macOS: wyświetlanie liczby faktur przeterminowanych w ikonie programu.
 • Poprawiono generowanie JPK_FA (pole P_6).
 • Poprawiono obliczanie wartości faktury, jeśli jest tylko jedna pozycja i podatek liczony jest od sumy stawek podatku.
 • Drobne poprawki wyglądu.
1 gru, 2020
STANDARD 40.0.1
 • Usunięto błąd powodujący dublowanie ustawień programu na bazie MySQL.
MAGAZYN 40.0.1
 • Usunięto błąd powodujący dublowanie ustawień programu na bazie MySQL.
27 lis, 2020
MAGAZYN 40.0
 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania ewidencji w oknie JPK_V7.
 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta w kartotece przy wypełnianiu danych w oknie edycji wpisu ewidencji JPK_V7.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego katalogu tworzenia kopii zapasowej.
 • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_V7.
 • Dodano możliwość przypisywania produktów do magazynów.
 • Poprawiono wygląd na macOS Big Sur.
 • STANDARD 40.0
 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania ewidencji w oknie JPK_V7.
 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta w kartotece przy wypełnianiu danych w oknie edycji wpisu ewidencji JPK_V7.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego katalogu tworzenia kopii zapasowej.
 • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_V7.
 • Poprawiono wygląd na macOS Big Sur.
 • 13 lis, 2020
  MAGAZYN 39.0
  • Dodano obsługę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7). Więcej informacji.
  • Wydzielono ustawienia JPK do osobnej sekcji w oknie ustawień programu.
  • Poprawiono wyliczanie kolejnego numeru dokumentu, jeśli program nie jest wyłączany codziennie.
  • Domyślnie wybrana zakładka "Płatność" zamiast "JPK" w oknie wystawiania faktury.
  • Dodawanie kontrahentów w kartotece kontrahentów powoduje wywołanie okna dodawania.
  • Poprawiono błędy w oknie zarządzania kosztami własnymi.
  STANDARD 39.0
  • Dodano obsługę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7). Więcej informacji.
  • Wydzielono ustawienia JPK do osobnej sekcji w oknie ustawień programu.
  • Poprawiono wyliczanie kolejnego numeru dokumentu, jeśli program nie jest wyłączany codziennie.
  • Domyślnie wybrana zakładka "Płatność" zamiast "JPK" w oknie wystawiania faktury.
  • Dodawanie kontrahentów w kartotece kontrahentów powoduje wywołanie okna dodawania.
  • Poprawiono błędy w oknie zarządzania kosztami własnymi.
  7 paź, 2020
  STANDARD 38.1
  • Dodano obsługę znacznika FP (faktura do paragonu) dla JPK_V7.
  • Dodano obsługę typu dokumentu nabycia dla faktur zakupowych (JPK_V7).
  • Drobne poprawki w wyglądzie.
  MAGAZYN 38.1
  • Dodano obsługę znacznika FP (faktura do paragonu) dla JPK_V7.
  • Dodano obsługę typu dokumentu nabycia dla faktur zakupowych (JPK_V7).
  • Drobne poprawki w wyglądzie.
  30 wrz, 2020
  MAGAZYN 38.0
  • Dodano obsługę GTU i procedur dla JPK_VAT z deklaracją.
  • Dodano obsługę PESEL i numeru paszportu kontrahenta.
  • Dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu liczenia podatku VAT na dokumentach (od poszczególnych pozycji lub od sumy stawek).
  • Wyszukiwanie produktu przy wystawianiu dokumentów uwzględnia teraz spacje.
  • Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta.
  • Poprawiono edycję pól w kartotece produktów: kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.
  • Poprawiono wydruk w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta.
  STANDARD 38.0
  • Dodano obsługę GTU i procedur dla JPK_VAT z deklaracją.
  • Dodano obsługę PESEL i numeru paszportu kontrahenta.
  • Dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu liczenia podatku VAT na dokumentach (od poszczególnych pozycji lub od sumy stawek).
  • Wyszukiwanie produktu przy wystawianiu dokumentów uwzględnia teraz spacje.
  • Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta.
  • Poprawiono edycję pól w kartotece produktów: kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.
  • Poprawiono wydruk w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta.
  21 sie, 2020
  STANDARD 37.0
  • Usunięto błąd powodujący brak pobierania kursu waluty przy wystawianiu faktury z proformy.
  • Usunięto błąd powodujący brak szablonów numeracji dla raportów kasowych.
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży.
  • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów.
  • W przypomnieniach o płatności uwzględniane są również proformy.
  • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach.
  • Usunięto błąd blokujący wpisywanie kwot z przecinkiem jeśli język systemu był ustawiony na angielski.
  • Dodano możliwość wprowadzania wielolinijkowej nazwy produktu w kartotece.
  • Pliki CSV zapisywane są teraz zawsze w kodowaniu UTF-8.
  • Proformy są teraz ignorowane w wezwaniach do zapłaty.
  • Usunięto wymaganie kodu pocztowego dla kontrahenta.
  MAGAZYN 37.0
  • Usunięto błąd powodujący brak pobierania kursu waluty przy wystawianiu faktury z proformy.
  • Usunięto błąd powodujący brak szablonów numeracji dla raportów kasowych.
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży.
  • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów.
  • W przypomnieniach o płatności uwzględniane są również proformy.
  • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach.
  • Usunięto błąd blokujący wpisywanie kwot z przecinkiem jeśli język systemu był ustawiony na angielski.
  • Dodano możliwość wprowadzania wielolinijkowej nazwy produktu w kartotece.
  • Pliki CSV zapisywane są teraz zawsze w kodowaniu UTF-8.
  • Proformy są teraz ignorowane w wezwaniach do zapłaty.
  • Poprawiono sortowanie po kolumnie "Do faktury".
  • Usunięto wymaganie kodu pocztowego dla kontrahenta.
  29 maj, 2020
  MAGAZYN 36.0
  • Dodano możliwość definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta.
  • Dodano opcję generowania zestawień pozycji na dokumentach.
  • Dodano opcję drukowania paragonów fiskalnych do faktur.
  • Przyspieszono łączenie ze zdalną bazą danych.
  • W oknach wystawiania dokumentów dodano wyświetlanie drugiego typu ceny (netto/brutto), podobnie jak w kartotece produktów.
  STANDARD 36.0
  • Dodano możliwość definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta.
  • Dodano opcję generowania zestawień pozycji na dokumentach.
  • Dodano opcję drukowania paragonów fiskalnych do faktur.
  • Przyspieszono łączenie ze zdalną bazą danych.
  • W oknach wystawiania dokumentów dodano wyświetlanie drugiego typu ceny (netto/brutto), podobnie jak w kartotece produktów.
  20 kwi, 2020
  MAGAZYN 35.1
  • Dodano opcję usuwania powiązania WZ lub PZ z fakturą.
  • Usunięto błędne wyświetlanie ostrzeżenia o istnieniu wcześniejszej faktury o wyższym numerze.
  STANDARD 35.1
  • Usunięto błędne wyświetlanie ostrzeżenia o istnieniu wcześniejszej faktury o wyższym numerze.
  17 kwi, 2020
  MAGAZYN 35.0
  • Dodano zapamiętywanie dat wysłania przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty.
  • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet przez sieć (w tym WiFi).
  • Dodano obsługę numeracji ciągłej dla dokumentów.
  • Poprawiono wygląd i sortowanie w oknie plików JPK.
  • Dodano obsługę raportów kasowych.
  • Drobne poprawki błędów.
  STANDARD 35.0
  • Dodano zapamiętywanie dat wysłania przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty.
  • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet przez sieć (w tym WiFi).
  • Dodano obsługę numeracji ciągłej dla dokumentów.
  • Poprawiono wygląd i sortowanie w oknie plików JPK.
  • Drobne poprawki błędów.
  23 mar, 2020
  MAGAZYN 34.0
  • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet. Więcej informacji.
  • Dodano obsługę stawki VAT 4%.
  • Dodano obsługę CN (nomenklatura scalona).
  • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.
  • Usunięto błąd powodujący błędne numerowanie dokumentów KW do faktur zakupowych.
  • Poprawki drobnych błędów.
  STANDARD 34.0
  • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet. Więcej informacji.
  • Dodano obsługę stawki VAT 4%.
  • Dodano obsługę CN (nomenklatura scalona).
  • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.
  • Poprawki drobnych błędów.
  26 lut, 2020
  MAGAZYN 33.0
  • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów przed zapisem, zwłaszcza w przypadku bazy zdalnej i pracy na wielu stanowiskach.
  • Poprawiono błędne przeliczanie ceny i rabatu kwotowego po zmianie waluty w oknach wystawiania dokumentów.
  • Poprawiono błędne przeliczanie wartości przy edycji zamówienia i zmianie waluty.
  • Dodano kolumnę "Uwagi" do listy faktur, zamówień i dokumentów magazynowych.
  • Dla firm zwolnionych z VAT dodano możliwość wyboru zwolnienia podczas wystawiania i edycji faktury.
  • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo.
  • Dodano opcję pokazywania wprowadzonych znaków hasła w ustawieniach poczty oraz ustawieniach bazy.
  • Poprawiono obliczanie kwoty "Pozostało do zapłaty" na fakturach zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji z zamówienia.
  • [macOS] Poprawiono wysyłanie wiadomości programem Mail w trybie ciemnym (kolor czcionki).
  • [macOS] Zmieniono sposób pokazywania się okien dialogowych, aby wyeliminować błędy blokowania się programu.
  • [macOS] Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
  • [Windows] Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu (wymaga reinstalacji).
  • Poprawiono brak wstawiania miejscowości dla dokumentów KW generowanych przy wpłatach do faktur zakupowych.
  • Usunięto błąd powodujący niemożność wyboru jednostki miary ze zdefiniowanych podczas wystawiania i edycji dokumentów.
  • Faktury wystawiane do paragonów nie generują już dokumentów magazynowych i kasowych.
  • Poprawiono obsługę wpłat do Proform: są teraz generowane dokumenty kasowe, a po wystawieniu faktury z Proformy są one przepisywane do tej faktury.
  STANDARD 33.0

  Dostępna jest już aplikacja mobilna na system Android! Można ją odnaleźć w sklepie Google Play wpisując "fakturalight".

  • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów przed zapisem, zwłaszcza w przypadku bazy zdalnej i pracy na wielu stanowiskach.
  • Poprawiono błędne przeliczanie ceny i rabatu kwotowego po zmianie waluty w oknach wystawiania dokumentów.
  • Poprawiono błędne przeliczanie wartości przy edycji zamówienia i zmianie waluty.
  • Dodano kolumnę "Uwagi" do listy faktur, zamówień i dokumentów magazynowych.
  • Dla firm zwolnionych z VAT dodano możliwość wyboru zwolnienia podczas wystawiania i edycji faktury.
  • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo.
  • Dodano opcję pokazywania wprowadzonych znaków hasła w ustawieniach poczty oraz ustawieniach bazy.
  • Poprawiono obliczanie kwoty "Pozostało do zapłaty" na fakturach zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji z zamówienia.
  • [macOS] Poprawiono wysyłanie wiadomości programem Mail w trybie ciemnym (kolor czcionki).
  • [macOS] Zmieniono sposób pokazywania się okien dialogowych, aby wyeliminować błędy blokowania się programu.
  • [macOS] Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
  • [Windows] Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu (wymaga reinstalacji).
  30 sty, 2020
  MAGAZYN 32.0
  • Dodano obsługę numeru BDO.
  • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku bankowego kontrahenta - jest on automatycznie kopiowany przy wystawianiu faktury zakupowej.
  • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej.
  • macOS: poprawiono wysyłanie przez program Mail - teraz uwzględnia ukryte kopie.
  • Poprawiono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia - brakowało Metody Podzielonej Płatności.
  • Dodano informację jak wprowadzać wpłaty do faktur.
  • Poprawki pomniejszych błędów.
  STANDARD 32.0

  INFO: Jest już dostępna aplikacja mobilna FakturaLight na system Android! Można ją odszukać w sklepie Google Play.

  • Dodano obsługę numeru BDO.
  • Dodano możliwość wpisania numeru rachunku bankowego kontrahenta - jest on automatycznie kopiowany przy wystawianiu faktury zakupowej.
  • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej.
  • macOS: poprawiono wysyłanie przez program Mail - teraz uwzględnia ukryte kopie.
  • Poprawiono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia - brakowało Metody Podzielonej Płatności.
  • Dodano informację jak wprowadzać wpłaty do faktur.
  • Poprawki pomniejszych błędów.
  2019
  16 gru, 2019
  MAGAZYN 31.1
  • Poprawiono obsługę JPK_FA w wersji 3.
  • Lista faktur zakupowych: dodano opcję szybkiego kopiowania wartości danej kolumny z menu kontekstowego.
  STANDARD 31.1
  • Poprawiono obsługę JPK_FA w wersji 3.
  • Lista faktur zakupowych: dodano opcję szybkiego kopiowania wartości danej kolumny z menu kontekstowego.
  2 gru, 2019
  MAGAZYN 31.0
  • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 3.
  • Dodano obsługę not księgowych.
  • Dodano możliwość łatwego wprowadzania wielolinijkiowych nazw towarów lub usług na dokumentach.
  • Dodano możliwość klonowania zamówień, faktur zakupowych i proform.
  • Dodano obsługę daty sprzedaży jako cały miesiąc (np. "styczeń 2019").
  • Dodano możliwość ukrywania magazynów.
  • Poprawiono klonowanie faktur - status wysłania przypomnienia o płatności jest resetowany.
  • Poprawiono błędy w wydruku korekt wielostronicowych.
  • Usunięto błąd blokujący możliwość wystawienia z menu kontekstowego faktury zaliczkowej do zamówienia.
  • Usunięto błąd powodujący możliwość wybrania zamówienia do dostawcy podczas wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia.
  STANDARD 31.0
  • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 3.
  • Dodano obsługę not księgowych.
  • Dodano możliwość łatwego wprowadzania wielolinijkiowych nazw towarów lub usług na dokumentach.
  • Dodano możliwość klonowania zamówień, faktur zakupowych i proform.
  • Dodano obsługę daty sprzedaży jako cały miesiąc (np. "styczeń 2019").
  • Poprawiono klonowanie faktur - status wysłania przypomnienia o płatności jest resetowany.
  • Poprawiono błędy w wydruku korekt wielostronicowych.
  • Usunięto błąd blokujący możliwość wystawienia z menu kontekstowego faktury zaliczkowej do zamówienia.
  • Usunięto błąd powodujący możliwość wybrania zamówienia do dostawcy podczas wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia.
  17 paź, 2019
  MAGAZYN 30.0
  • Dodano obsługę zamówień do dostawcy.
  • Dodano dodatkowe ostrzeżenia podczas zapisu faktur.
  • Dodano opcję ukrycia na wydruku daty zakończenia dostawy.
  • Ukryto drukowanie kwoty "Słownie" w fakturach dwujęzycznych.
  • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
  • Poprawiono wystawianie faktur do zamówienia dla firm zwolnionych z VAT (zwolnienie nie było uwzględniane).
  • Dodano obsługę wydruku wielu faktur do jednego pliku.
  • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
  • Naprawiono błąd powodujący niemożność usunięcia firmy.
  STANDARD 30.0
  • Dodano obsługę zamówień do dostawcy.
  • Dodano dodatkowe ostrzeżenia podczas zapisu faktur.
  • Dodano opcję ukrycia na wydruku daty zakończenia dostawy.
  • Ukryto drukowanie kwoty "Słownie" w fakturach dwujęzycznych.
  • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
  • Poprawiono wystawianie faktur do zamówienia dla firm zwolnionych z VAT (zwolnienie nie było uwzględniane).
  • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki.
  • Dodano obsługę wydruku wielu faktur do jednego pliku.
  • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty programem Mail.
  • Naprawiono błąd powodujący niemożność usunięcia firmy.
  17 wrz, 2019
  MAGAZYN 29.0
  • Poprawiono tłumaczenie wydruku w języku angielskim.
  • Poprawiono szybkość przywracania kopii zapasowej dla bazy danych na serwerze.
  • macOS: poprawiono wysyłanie wielu maili na raz za pomocą programu Mail.
  • Dodano opcję wyboru wielkości czcionki w programie.
  • Dodano nową zmienną w szablonach numeracji: rok w wersji dwucyfrowej.
  • Dodano opcję filtrowania i szukania na listach po numerze dokumentu.
  • Poprawiono wygląd okna ewidencji sprzedaży na małych ekranach.
  • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego tekstu w polu "Uwagi".
  • Poprawiono wydruk ofert: zmieniono "Data realizacji" na "Termin ważności oferty".
  • Dodano opcję wystawiania faktury do dokumentów WZ.
  STANDARD 29.0
  • Poprawiono tłumaczenie wydruku w języku angielskim.
  • Poprawiono szybkość przywracania kopii zapasowej dla bazy danych na serwerze.
  • macOS: poprawiono wysyłanie wielu maili na raz za pomocą programu Mail.
  • Dodano opcję wyboru wielkości czcionki w programie.
  • Dodano nową zmienną w szablonach numeracji: rok w wersji dwucyfrowej.
  • Dodano opcję filtrowania i szukania na listach po numerze dokumentu.
  • Poprawiono wygląd okna ewidencji sprzedaży na małych ekranach.
  • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego tekstu w polu "Uwagi".
  • Poprawiono wydruk ofert: zmieniono "Data realizacji" na "Termin ważności oferty".
  31 lip, 2019
  MAGAZYN 28.0
  • Dodano możliwość generowania zestawień faktur zakupowych, dokumentów kasowych, ofert i zamówień oraz dokumentów magazynowych.
  • Dodano możliwość przesuwania (zmiany kolejności) pozycji na fakturach i innych dokumentach.
  • Dodano opcję wyboru sortowania produktów, które pojawiają się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów.
  • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 2.
  • Dodano obsługę paragonów w JPK_VAT.
  • Dodano opcję wydruku daty sprzedaży w fakturach zaliczkowych.
  • Poprawiono wygląd wydruku faktur MK.
  • Poprawiono wydruk dla korekt zerujących.
  • Poprawiono błędne wyliczanie wartości brutto dla rabatów procentowych.
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy wystawianiu faktury do zamówienia w obcej walucie.
  • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania ustawień wydruku terminu płatności.
  • macOS: dodano wysyłanie poczty za pomocą programu Mail.
  STANDARD 28.0
  • Dodano możliwość generowania zestawień faktur zakupowych, dokumentów kasowych, ofert i zamówień oraz dokumentów magazynowych.
  • Dodano możliwość przesuwania (zmiany kolejności) pozycji na fakturach i innych dokumentach.
  • Dodano opcję wyboru sortowania produktów, które pojawiają się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów.
  • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 2.
  • Dodano obsługę paragonów w JPK_VAT.
  • Dodano opcję wydruku daty sprzedaży w fakturach zaliczkowych.
  • Poprawiono wygląd wydruku faktur MK.
  • Poprawiono wydruk dla korekt zerujących.
  • Poprawiono błędne wyliczanie wartości brutto dla rabatów procentowych.
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy wystawianiu faktury do zamówienia w obcej walucie.
  • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania ustawień wydruku terminu płatności.
  • macOS: dodano wysyłanie poczty za pomocą programu Mail.
  10 cze, 2019
  MAGAZYN 27.0
  • Dodano obsługę faktur WDT i eksportowych.
  • Dodano możliwość definiowania własnych stawek podatku.
  • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych niepowiązanych.
  • Dodano opcję ukrywania ceny netto na wydruku faktur.
  • W ewidencji sprzedaży dodano opcję uwzględnienia faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem.
  • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy SQLite (wbudowanej).
  • Poprawiono klonowanie faktur.
  • Poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur bez numeru NIP kontrahenta.
  • Odblokowano możliwość edycji zamówienia po wystawieniu faktur zaliczkowych, ale przed wystawieniem faktury końcowej.
  • Poprawiono obliczanie własnoręcznie wpisanego kursu walut w podsumowaniach list, zestawieniach i ewidencjach.
  • W ewidencji sprzedaży i zakupów automatycznie ukrywane są kolumny, których wartość wynosi 0.
  • Dodano przypomnienie o kończącej się usłudze bazy danych na serwerze Complay.
  STANDARD 27.0
  • Dodano obsługę faktur WDT i eksportowych.
  • Dodano możliwość definiowania własnych stawek podatku.
  • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych niepowiązanych.
  • Dodano opcję ukrywania ceny netto na wydruku faktur.
  • W ewidencji sprzedaży dodano opcję uwzględnienia faktur zakupowych z odwrotnym obciążeniem.
  • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy SQLite (wbudowanej).
  • Poprawiono klonowanie faktur.
  • Poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur bez numeru NIP kontrahenta.
  • Odblokowano możliwość edycji zamówienia po wystawieniu faktur zaliczkowych, ale przed wystawieniem faktury końcowej.
  • Poprawiono obliczanie własnoręcznie wpisanego kursu walut w podsumowaniach list, zestawieniach i ewidencjach.
  • W ewidencji sprzedaży i zakupów automatycznie ukrywane są kolumny, których wartość wynosi 0.
  • Dodano przypomnienie o kończącej się usłudze bazy danych na serwerze Complay.
  9 maj, 2019
  MAGAZYN 26.0
  • Dodano opcję powiązywania dokumentów WZ i PZ fakturami.
  • Przy wprowadzaniu wpłat do faktur Proforma nie są już automatycznie generowane dokumenty kasowe.
  • Poprawiono wprowadzanie wpłat dla faktur w obcej walucie - nie trzeba już ręcznie przeliczać na złotówki.
  • Przy wystawianiu dokumentów jest teraz możliwość wpisania pozycji nie znajdującej się w kartotece produktów.
  17 kwi, 2019
  MAGAZYN 25.0
  • Wprowadzono datę księgowania dla faktur. Od tej pory jest ona brana pod uwagę podczas generowania plików JPK.
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki zapisu plików.
  • Dodano obsługę wszystkich walut obsługiwanych przez NBP.
  • Dodano możliwość wpisania numeru konta dla zamówienia/oferty.
  • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursów walut dla faktur sprzedażowych.
  • Poprawiono wydruk dokumentów zawierających w nazwie pozycji niestandardowe znaki.
  • Usunięto błąd powodujący brak wystawiania WZ do faktury wystawionej z Proformy.
  STANDARD 26.0
  • Wprowadzono datę księgowania dla faktur. Od tej pory jest ona brana pod uwagę podczas generowania plików JPK.
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki zapisu plików.
  • Dodano obsługę wszystkich walut obsługiwanych przez NBP.
  • Dodano możliwość wpisania numeru konta dla zamówienia/oferty.
  • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursów walut dla faktur sprzedażowych.
  • Poprawiono wydruk dokumentów zawierających w nazwie pozycji niestandardowe znaki.
  21 mar, 2019
  MAGAZYN 24.0
  • Dodano wbudowaną obsługę wielu firm w programie.
  • Dodano możliwość wystawiania faktury zbiorczej z wielu proform lub z wielu zamówień/ofert.
  • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów po dacie otrzymania faktury zamiast daty wystawienia.
  • Wezwania do zapłaty: usunięto błąd powodujący ignorowanie wysyłania do ukrytych odbiorców.
  STANDARD 25.0
  • Dodano wbudowaną obsługę wielu firm w programie.
  • Dodano możliwość wystawiania faktury zbiorczej z wielu proform lub z wielu zamówień/ofert.
  • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów po dacie otrzymania faktury zamiast daty wystawienia.
  • Wezwania do zapłaty: usunięto błąd powodujący ignorowanie wysyłania do ukrytych odbiorców.
  18 lut, 2019
  MAGAZYN 23.0
  • Dodano możliwość wystawiania wielu faktur cząstkowych do zamówienia.
  • Poprawiono błędne obliczanie podsumowania dla listy faktur zakupowych.
  • Poprawiono obsługę faktur VAT marża.
  • macOS: poprawiono wygląd aplikacji (bardziej zwięzły).
  STANDARD 24.0
  • Dodano możliwość wystawiania wielu faktur cząstkowych do zamówienia.
  • Poprawiono błędne obliczanie podsumowania dla listy faktur zakupowych.
  • Poprawiono obsługę faktur VAT marża.
  • macOS: poprawiono wygląd aplikacji (bardziej zwięzły).
  14 sty, 2019
  MAGAZYN 22.0
  • Dodano funkcję przekształcenia proformy w fakturę zaliczkową.
  • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.
  • Dodano możliwość wpisania na fakturach numeru powiązanego dokumentu.
  • Dodano opcje wydruku tylko jednego miejsca na podpis.
  • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.
  • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwot "zapłacono" i "pozostało do zapłaty".
  • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.
  • Poprawiono wydruk stopki dla dokumentów wielostronicowych.
  • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.
  • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
  STANDARD 23.0
  • Dodano funkcję przekształcenia proformy w fakturę zaliczkową.
  • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.
  • Dodano możliwość wpisania na fakturach numeru powiązanego dokumentu.
  • Dodano opcje wydruku tylko jednego miejsca na podpis.
  • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.
  • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwot "zapłacono" i "pozostało do zapłaty".
  • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.
  • Poprawiono wydruk stopki dla dokumentów wielostronicowych.
  • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.
  • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
  2018
  18 gru, 2018
  MAGAZYN 21.0
  • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.
  • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.
  • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.
  • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.
  • Poprawiono wydruk dokumentów.
  • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.
  • Drobne poprawki.
  STANDARD 22.0
  • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.
  • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.
  • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.
  • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.
  • Poprawiono wydruk dokumentów.
  • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.
  • Drobne poprawki.
  29 lis, 2018
  MAGAZYN 20.0
  • Dodano ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur.
  • Dodano możliwość drukowania jednocześnie dwa egzemplarze: KOPIA i ORYGINAŁ.
  • Dodano opcję pokazywania na wydruku faktur, zamówień i ofert dodatkowo ceny brutto.
  • Dodano opcję ukrycia na wydruku kolumn jednostki miary oraz ilości.
  • Poprawiono dzielenie wyrazów na wydruku tabel dla długich nazw produktów.
  • Dodano funkcję automatycznego wysyłania przypomnień o płatności faktur. Sprawdzanie odbywa się przy uruchamianiu programu.
  STANDARD 21.0
  • Dodano ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur.
  • Dodano możliwość drukowania jednocześnie dwa egzemplarze: KOPIA i ORYGINAŁ.
  • Dodano opcję pokazywania na wydruku faktur, zamówień i ofert dodatkowo ceny brutto.
  • Dodano opcję ukrycia na wydruku kolumn jednostki miary oraz ilości.
  • Poprawiono dzielenie wyrazów na wydruku tabel dla długich nazw produktów.
  • Dodano funkcję automatycznego wysyłania przypomnień o płatności faktur. Sprawdzanie odbywa się przy uruchamianiu programu.
  14 lis, 2018
  MAGAZYN 19.0
  • Poprawiono aktualizowanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zakupowej.
  • Poprawiono domyślne nazwy plików podczas zapisywania dokumentów do PDF.
  • Dodano ikonę informującą o aktywnym filtrze na listach dokumentów oraz możliwość szybkiego wyzerowania filtrowania.
  • Zmieniono ikony wyszukiwania w bazie GUS i VIES podczas wprowadzania danych kontrahenta.
  • Odblokowano możliwość zmiany nazwy produktu na pozycjach dokumentów.
  STANDARD 20.0
  • Dodano możliwość zdefiniowania waluty dla ceny zakupu.
  • Dodano możliwość drukowania faktur i zamówień w języku niemieckim.
  • Poprawiono aktualizowanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zakupowej.
  • Poprawiono domyślne nazwy plików podczas zapisywania dokumentów do PDF.
  • Dodano ikonę informującą o aktywnym filtrze na listach dokumentów oraz możliwość szybkiego wyzerowania filtrowania.
  • Zmieniono ikony wyszukiwania w bazie GUS i VIES podczas wprowadzania danych kontrahenta.
  9 lis, 2018
  MAGAZYN 18.0
  • Dodano możliwość zdefiniowania waluty dla ceny zakupu.
  • Dodano obsługę inwentaryzacji.
  • Dodano wybór sposobu liczenia ceny zakupu podczas generowania raportu stanów magazynowych.
  • Dodano możliwość drukowania faktur i zamówień w języku niemieckim.
  • Usunięto błąd powodujący dodawanie pustego kontrahenta do kartoteki po wystawieniu PW lub RW.
  • Usunięto błąd powodujący ignorowanie waluty przy wystawianiu faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji z zamówienia.
  • Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania faktur do zamówienia w obcych walutach: zawsze domyślnie jest pobierany na dzień wystawiania faktury zamiast kopiowany z zamówienia.
  • macOS: poprawiono system aktualizacji programu.
  12 paź, 2018
  STANDARD 19.1
  • Usunięto błąd powodujący ignorowanie waluty przy wystawianiu faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji z zamówienia.
  • Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania faktur do zamówienia w obcych walutach: zawsze domyślnie jest pobierany na dzień dostawy towaru lub usługi zamiast kopiowany z zamówienia.
  • macOS: poprawiono system aktualizacji programu.
  5 paź, 2018
  MAGAZYN 17.0
  • Dodano obsługę ofert dla klientów.
  • Rozszerzono podsumowanie faktur zakupowych na wzór podsumowania faktur sprzedażowych.
  • Poprawiono obliczenia (zaokrąglanie) przy zmianie waluty w oknie wystawiania dokumentu.
  • Usunięto błąd powodujący kopiowanie informacji o wysłaniu/wydrukowaniu faktury przy klonowaniu.
  • Poprawiono filtrowanie po pozycjach na liście faktur zakupowych.
  • Usunięto błąd pozwalający na zapisanie zdublowanych dokumentów.
  • Poprawiono ustawienie zwolnienia z VAT: dodano obsługę braku (pustego) powodu zwolnienia z VAT.
  • Drobne poprawki i usprawnienia.
  • macOS: poprawiono wydruk na macOS Mojave.
  STANDARD 19.0
  • Dodano obsługę ofert dla klientów.
  • Rozszerzono podsumowanie faktur zakupowych na wzór podsumowania faktur sprzedażowych.
  • Poprawiono obliczenia (zaokrąglanie) przy zmianie waluty w oknie wystawiania dokumentu.
  • Usunięto błąd powodujący kopiowanie informacji o wysłaniu/wydrukowaniu faktury przy klonowaniu.
  • Poprawiono filtrowanie po pozycjach na liście faktur zakupowych.
  • Usunięto błąd pozwalający na zapisanie zdublowanych dokumentów.
  • Poprawiono ustawienie zwolnienia z VAT: dodano obsługę braku (pustego) powodu zwolnienia z VAT.
  • Drobne poprawki i usprawnienia.
  • macOS: poprawiono wydruk na macOS Mojave.
  25 wrz, 2018
  MAGAZYN 16.0
  • Dodano możliwość generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur.
  • Dodano zmienną "%dd" (dzień w miesiącu dwucyfrowo) do szablonów numeracji.
  • Dodano możliwość definiowania numeracji w minimalną ilością cyfr w numerze kolejnym (np. FV/2019/001).
  • Dodano ostrzeżenie przed zamknięciem do każdego okna oraz opcję umożliwiającą jego wyłączenie.
  • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji.
  • Uproszczono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.
  • Poprawiono błędne ustawianie terminu płatności (liczba dni) przy dużej zmianie daty wystawienia.
  • Usunięto błędy w obliczaniu kwoty "zapłacono" na liście zamówień.
  • Stany magazynowe: dodano wybór dowolnej kombinacji magazynów.
  STANDARD 18.0
  • Dodano możliwość generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur.
  • Dodano zmienną "%dd" (dzień w miesiącu dwucyfrowo) do szablonów numeracji.
  • Dodano możliwość definiowania numeracji w minimalną ilością cyfr w numerze kolejnym (np. FV/2019/001).
  • Dodano ostrzeżenie przed zamknięciem do każdego okna oraz opcję umożliwiającą jego wyłączenie.
  • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji.
  • Uproszczono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.
  • Poprawiono błędne ustawianie terminu płatności (liczba dni) przy dużej zmianie daty wystawienia.
  • Usunięto błędy w obliczaniu kwoty "zapłacono" na liście zamówień.
  24 sie, 2018
  MAGAZYN 15.1
  • Domyślna stawka ZW dla firm zwolnionych z VAT podczas wystawiania faktur.
  • Dodano opcję drukowania nagłówka z danymi firmy w zestawieniu faktur.
  • Odblokowano edycję numeru podczas edycji dokumentów.
  • Wysyłanie maili: w przypadku braku adresu e-mail na fakturze, brany jest z kartoteki kontrahentów.
  • Poprawiono błędne sortowanie liczb w kartotece produktów.
  • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur dla korekt.
  • Poprawiono ustawianie terminu płatności podczas klonowania faktury.
  30 lip, 2018
  STANDARD 17.1
  • Domyślna stawka ZW dla firm zwolnionych z VAT podczas wystawiania faktur.
  • Dodano opcję drukowania nagłówka z danymi firmy w zestawieniu faktur.
  • Odblokowano edycję numeru podczas edycji dokumentów.
  • Wysyłanie maili: w przypadku braku adresu e-mail na fakturze, brany jest z kartoteki kontrahentów.
  • Poprawiono błędne sortowanie liczb w kartotece produktów.
  • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur dla korekt.
  • Poprawiono ustawianie terminu płatności podczas klonowania faktury.
  26 lip, 2018
  MAGAZYN 15.0
  • Poprawiono operowanie cenami i wartościami na dokumentach magazynowych.
  • Ograniczono opcję ukrywania produktów ze stanem 0 do faktur sprzedażowych.
  • Dodano opcję ukrywania cen na drukach dokumentów magazynowych.
  • Dodano opcje wyboru domyślnego typu ceny (netto/brutto) na fakturach zakupowych i dokumentach WZ.
  • Na liście dokumentów magazynowych rozdzielono kolumnę "Wartość" na wartości zakupu i sprzedaży.
  • Poprawiono generowanie JPK_MAG.
  17 lip, 2018
  MAGAZYN 14.0.1
  • Poprawiono pobieranie danych z GUS.
  • Poprawiono druk terminu "zapłacono" w obcych językach.
  STANDARD 17.0.1
  • Poprawiono pobieranie danych z GUS.
  • Poprawiono druk terminu "zapłacono" w obcych językach.
  16 lip, 2018
  MAGAZYN 14.0
  • Dodano możliwość wprowadzenia osobnego konta do VAT PLN dla faktur walutowych.
  • Dodano obsługę korekt do faktur zakupowych.
  • Zmieniono nazwę zakładki "Faktury" na "Sprzedaż".
  • Usunięto problemy z kodowaniem w wysłanych mailach.
  • Usunięto błędy w zaawansowanej edycji produktów powodujące resetowanie się cen.
  • Poprawiono błędy w podpowiadaniu kontrahentów przy wystawianiu dokumentów.
  • Drobne poprawki w oknie generowania JPK.
  STANDARD 17.0
  • Dodano możliwość wprowadzenia osobnego konta do VAT PLN dla faktur walutowych.
  • Dodano obsługę korekt do faktur zakupowych.
  • Zmieniono nazwę zakładki "Faktury" na "Sprzedaż".
  • Usunięto problemy z kodowaniem w wysłanych mailach.
  • Usunięto błędy w zaawansowanej edycji produktów powodujące resetowanie się cen.
  • Poprawiono błędy w podpowiadaniu kontrahentów przy wystawianiu dokumentów.
  • Drobne poprawki w oknie generowania JPK.
  20 cze, 2018
  MAGAZYN 13.0
  • Dodano kod produktu do wydruku stanów magazynowych.
  • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych po numerze powiązanej faktury.
  • Poprawiono drukowanie kwot na dokumentach kasowych.
  • Poprawiono obsługę pola "Wystawił" w oknie wystawiania dokumentów magazynowych.
  • Filtrowanie w kartotece produktów bierze pod uwagę również kod produktu.
  • Dodano opcję wprowadzania cen i ilości do 5 miejsc po przecinku.
  • Odblokowano możliwość edycji Proform i paragonów, do których została wystawiona faktura.
  • Poprawiono obliczanie szerokości kolumn w druku.
  • Poprawiono sortowanie w kolumnach "zapłacono" i "do zapłaty" dla obcych walut.
  • Poprawiono obliczanie kwot podsumowania na listach dla dokumentów w obcych walutach.
  • Poprawiono sortowanie produktów w kartotece produktów po usunięciu filtra.
  • Poprawiono błędne drukowanie kwot rabatów po zmianie waluty podczas wystawiania dokumentów.
  • macOS: usunięto problem powodujący brak zatwierdzania zmian w oknach ustawień.
  • Poprawiono obsługę bazy danych PostgreSQL.
  STANDARD 16.0
  • Filtrowanie w kartotece produktów bierze pod uwagę również kod produktu.
  • Dodano opcję wprowadzania cen i ilości do 5 miejsc po przecinku.
  • Odblokowano możliwość edycji Proform i paragonów, do których została wystawiona faktura.
  • Poprawiono obliczanie szerokości kolumn w druku.
  • Poprawiono sortowanie w kolumnach "zapłacono" i "do zapłaty" dla obcych walut.
  • Poprawiono obliczanie kwot podsumowania na listach dla dokumentów w obcych walutach.
  • Poprawiono sortowanie produktów w kartotece produktów po usunięciu filtra.
  • Poprawiono błędne drukowanie kwot rabatów po zmianie waluty podczas wystawiania dokumentów.
  • macOS: usunięto problem powodujący brak zatwierdzania zmian w oknach ustawień.
  • Poprawiono obsługę bazy danych PostgreSQL.
  24 maj, 2018
  MAGAZYN 12.0
  • Poprawiono sortowanie w wydruku stanów magazynowych.
  • Dodano możliwość eksportu stanów magazynowych do pliku CSV (Excel).
  • Dodano możliwość filtrowania po magazynie w oknie produktów.
  • Dodano opcję ukrywania produktów ze stanem 0 lub ujemnym podczas wystawiania dokumentów.
  8 maj, 2018
  MAGAZYN 11.0
  • Dodano obsługę waluty SEK (korona szwedzka).
  • Dodano możliwość drukowania kodów QR dla płatności na fakturach.
  • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" do listy faktur oraz do podsumowania.
  • Dodano możliwość filtrowania list dokumentów po pozycjach (produktach).
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania NIPu odbiorcy na fakturze.
  • Uproszczono wprowadzanie wpłat: dodano ikonę w kolumnie "Do zapłaty".
  • Usunięto ostrzeżenie o niepoprawnym NIPie w przypadku podmiotów zagranicznych.
  • Usunięto błąd przy tworzeniu nowej bazy MySQL lub PostgreSQL.
  • Dodano zmienną "numer w dniu" do szablonów numeracji.
  • Poprawiono błędy w przywracaniu kopii zapasowej powstałe w poprzedniej wersji.
  • Poprawiono automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy wystawianiu faktur.
  7 maj, 2018
  STANDARD 15.0
  • Dodano obsługę waluty SEK (korona szwedzka).
  • Dodano możliwość drukowania kodów QR dla płatności na fakturach.
  • Dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" do listy faktur oraz do podsumowania.
  • Dodano możliwość filtrowania list dokumentów po pozycjach (produktach).
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania NIPu odbiorcy na fakturze.
  • Uproszczono wprowadzanie wpłat: dodano ikonę w kolumnie "Do zapłaty".
  • Usunięto ostrzeżenie o niepoprawnym NIPie w przypadku podmiotów zagranicznych.
  • Usunięto błąd przy tworzeniu nowej bazy MySQL lub PostgreSQL.
  23 kwi, 2018
  STANDARD 14.2
  • Dodano zmienną "numer w dniu" do szablonów numeracji.
  • Poprawiono błędy w przywracaniu kopii zapasowej powstałe w poprzedniej wersji.
  21 kwi, 2018
  MAGAZYN 10.0
  • Dodano obsługę JPK_MAG.
  • Poprawiono błąd ignorujący oznaczenie "zapłacono" przy wystawianiu faktury.
  • Dodano możliwość przypisania kraju do kontrahentów.
  • Dodano możliwość dodania kodu do produktów. Jest on później brany w podpowiedziach wyszukiwania przy wystawianiu dokumentów.
  • Faktury końcowe niepowiązane: dodano ostrzeżenie jeśli zaliczki nie dotyczą tego samego kontrahenta.
  • Dodano możliwość wyszukiwania danych w firmy w bazie GUS w ustawieniach programu.
  • Poprawiono wprowadzanie kwot z przecinkiem z klawiatury numerycznej.
  • Drobne poprawki.
  20 kwi, 2018
  STANDARD 14.1
  • Poprawiono błąd ignorujący oznaczenie "zapłacono" przy wystawianiu faktury.
  13 kwi, 2018
  STANDARD 14.0
  • Dodano obsługę faktur zakupowych, ewidencji zakupów i generowania JPK_VAT zakupów.
  • Dodano możliwość przypisania kraju do kontrahentów.
  • Dodano możliwość dodania kodu do produktów. Jest on później brany w podpowiedziach wyszukiwania przy wystawianiu dokumentów.
  • Faktury końcowe niepowiązane: dodano ostrzeżenie jeśli zaliczki nie dotyczą tego samego kontrahenta.
  • Dodano możliwość wyszukiwania danych w firmy w bazie GUS w ustawieniach programu.
  • Poprawiono wprowadzanie kwot z przecinkiem z klawiatury numerycznej.
  • Drobne poprawki.
  6 kwi, 2018
  MAGAZYN 9.0
  • Dodano możliwość nadania nazwy skróconej kontrahentom. Jest ona później brana pod uwagę przy wyszukiwaniu podczas wystawiania faktury.
  • Dodano obsługę sprawdzania istnienia NIPu europejskiego w systemie VIES.
  • Dodano możliwość nazywania kont bankowych.
  • Dodano opcję automatycznego dodawania odbiorcy na fakturze do bazy (podobnie jak dotychczas kontrahenta).
  • Dodano obsługę wpłat dla faktur zaliczkowych.
  • Dodano obsługę waluty CZK.
  • Dodano możliwość wprowadzania wpłat do faktur zakupowych.
  • Poprawiono błędy w obsłudze dokumentów kasowych.
  • Uproszczono wpisywanie terminu płatności - zamiast zdefiniowanych terminów dodano pole z wyborem liczby dni i możliwością oznaczenia "Zapłacono".
  • Usunięto błąd powodujący błędne kwoty po edytowaniu faktury zaliczkowej lub końcowej.
  • Poprawiono ponowne uruchamianie po zmianie bazy danych.
  • Poprawiono obsługę JPK_VAT.
  • Ukrywanie przeliczania VAT w PLN dla faktur w obcych walutach, jeśli podatek wynosi 0.
  • Poprawiono zmianę orientacji strony w oknie podglądu wydruku.
  • Poprawiono obsługę paragonów.
  28 mar, 2018
  STANDARD 13.0
  • Dodano możliwość nadania nazwy skróconej kontrahentom. Jest ona później brana pod uwagę przy wyszukiwaniu podczas wystawiania faktury.
  • Dodano obsługę sprawdzania istnienia NIPu europejskiego w systemie VIES.
  • Dodano możliwość nazywania kont bankowych.
  • Dodano opcję automatycznego dodawania odbiorcy na fakturze do bazy (podobnie jak dotychczas kontrahenta).
  • Dodano obsługę wpłat dla faktur zaliczkowych.
  • Uproszczono wpisywanie terminu płatności - zamiast zdefiniowanych terminów dodano pole z wyborem liczby dni i możliwością oznaczenia "Zapłacono".
  • Usunięto błąd powodujący błędne kwoty po edytowaniu faktury zaliczkowej lub końcowej.
  • Poprawiono ponowne uruchamianie po zmianie bazy danych.
  • Poprawiono obsługę JPK_VAT.
  • Ukrywanie przeliczania VAT w PLN dla faktur w obcych walutach, jeśli podatek wynosi 0.
  • Poprawiono zmianę orientacji strony w oknie podglądu wydruku.
  • Poprawiono obsługę paragonów.
  23 mar, 2018
  STANDARD 12.2
  • Dodano obsługę waluty CZK (korona czeska).
  6 mar, 2018
  STANDARD 12.1
  • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur końcowych.
  • Poprawiono błędne wybieranie następnego numeru przy numeracji po miesiącu (%nm).
  5 mar, 2018
  MAGAZYN 8.0
  • Dodano opcję generowania ewidencji zakupów.
  • Usunięto błąd powodujący brak zapamiętywania widoczności kolumny "50% VAT" w oknie kosztów.
  • Poprawiono wyświetlanie listy z podpowiedziami produktów podczas dodawania pozycji do faktur i innych dokumentów.
  • Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur końcowych.
  • Poprawiono błędne wybieranie następnego numeru przy numeracji po miesiącu (%nm).
  20 lut, 2018
  MAGAZYN 7.0
  • Dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
  • Dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
  • Dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
  • Dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
  • Dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
  • Przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
  • Usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
  • Usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".
  • Poprawiono generowanie plików JPK dla zakupów.
  19 lut, 2018
  STANDARD 12.0
  • Dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
  • Dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
  • Dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
  • Dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
  • Dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
  • Przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
  • Usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
  • Usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".
  8 lut, 2018
  MAGAZYN 6.2
  • Poprawiono eksport do Subiekta/Rachmistrza.
  • Poprawiono generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.
  STANDARD 11.3
  • Poprawiono eksport do Subiekta/Rachmistrza.
  • Poprawiono generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.
  2 lut, 2018
  MAGAZYN 6.1
  • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
  • Poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
  • Dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
  • Rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
  • Poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.
  STANDARD 11.2
  • Poprawiono generowanie JPK.
  23 sty, 2018
  STANDARD 11.1
  • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
  • Poprawiono wydruk zamówień - logo także jest drukowane.
  • Poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
  • Dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
  • Rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
  • Poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.
  19 sty, 2018
  MAGAZYN 6.0
  • Dodano możliwość wprowadzania kosztów własnych na fakturach zakupowych, w tym środków trwałych oraz z odliczaniem 50% VAT.
  • Poprawiono podsumowanie tabeli dokumentów magazynowych - rozdzielono zakupy od przychodów.
  • Poszerzono wydruk stanów magazynowych o cenę i wartość zakupów netto.
  • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
  • Dodano możliwość wydruku zamówień.
  • Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
  • Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
  • Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
  • Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.
  15 sty, 2018
  STANDARD 11.0
  • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
  • Dodano możliwość wydruku zamówień.
  • Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
  • Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
  • Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
  • Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.
  2017
  29 gru, 2017
  MAGAZYN 5.1
  • Dodano obsługę JPK_VAT.
  • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
  21 gru, 2017
  STANDARD 10.0
  • Dodano obsługę JPK_VAT.
  • Dodano nową walutę: funty brytyjskie (GBP).
  • Poprawiono obsługę wpłat w fakturach zaliczkowych niepowiązanych.
  • Usunięto błąd powodujący drukowanie nieprawidłowej kwoty zaliczki w fakturach zaliczkowych.
  • Poprawiono klonowanie faktury - opcja bierze pod uwagę również numerację.
  15 gru, 2017
  MAGAZYN 5.0
  • Dodano obsługę faktur zakupowych.
  • Dodano nową walutę: funty brytyjskie (GBP).
  • Poprawiono obsługę wpłat w fakturach zaliczkowych niepowiązanych.
  • Usunięto błąd powodujący błędne drukowanie kwoty zaliczki w fakturach zaliczkowych.
  • Poprawiono klonowanie faktury - opcja bierze pod uwagę również numerację.
  • Dodano opcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych.
  • Dodano możliwość ustalana typu ceny (netto/brutto) od jakiej liczony jest podatek na fakturach.
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania kursu waluty na fakturach w obcych walutach.
  • Poprawiono wyszukiwanie istniejących kontrahentów w bazie przy wystawianiu faktury.
  • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych w obcych walutach.
  • Poprawiono obsługę bazy MySQL/MariaDB.
  • macOS: usunięto błąd powodujący wieszanie się programu, gdy w systemie włączono opcje dostępności.
  20 paź, 2017
  STANDARD 9.0
  • Dodano opcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych.
  • Dodano możliwość ustalana typu ceny (netto/brutto) od jakiej liczony jest podatek na fakturach.
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania kursu waluty na fakturach w obcych walutach.
  • Poprawiono wyszukiwanie istniejących kontrahentów w bazie przy wystawianiu faktury.
  • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych w obcych walutach.
  • Poprawiono obsługę bazy MySQL/MariaDB.
  • macOS: usunięto błąd powodujący wieszanie się programu, gdy w systemie włączono opcje dostępności.
  • Poprawiono obsługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS).
  • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej.
  16 sie, 2017
  MAGAZYN 4.0
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
  • Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
  • Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
  • Poprawiono generowanie plików JPK.
  • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
  • Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
  • Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
  • Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
  • Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
  • Dodano obsługę kasy
  • Poprawiono obługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS)
  • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej
  28 cze, 2017
  STANDARD 8.0
  • Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
  • Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
  • Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
  • Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
  6 cze, 2017
  STANDARD 7.0
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
  • Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
  • Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
  • Poprawiono generowanie plików JPK.
  • Dodano obsługę paragonów.
  • Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
  • Poprawiono edycję produktów na macOS.
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy próbie zapisu pliku PDF bezpośrednio na głównym dysku.
  • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
  31 maj, 2017
  MAGAZYN 3.0
  • Dodano obsługę paragonów.
  • Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
  • Poprawiono edycję produktów na macOS (błędy blokowania zmiany stanów magazynowych oraz nie zapisywania zmian na bieżąco do tabeli).
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy próbie zapisu pliku PDF bezpośrednio na głównym dysku.
  • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
  • Usunięto błąd powodujący złe zliczanie stanów magazynowych po usunięciu dokumentu magazynowego.
  18 maj, 2017
  MAGAZYN 2.0
  • Usunięto błąd niepoprawnego obliczania ilości produktów po edycji dokumentów magazynowych.
  • Dodano obsługę usług - pozycji nieuwzględnionych w obrocie magazynowym.
  • Dodano informację o ilości produktu w magazynie przy wyborze produktu podczas wystawiania faktur i dokumentów magazynowych.
  • Dodano okno edycji produktu.
  • Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
  • Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
  • Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
  • Dodanie informacji o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
  • Dodano obsługę prefiksu NIP.
  • Dodano możliwość generowania plików JPK FA.
  • Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
  • Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
  • Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
  • Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
  • Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
  • Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
  • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
  • Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
  • Drobne usprawnienia i poprawki błędów.
  28 kwi, 2017
  STANDARD 6.1
  • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
  • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
  • Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
  21 kwi, 2017
  STANDARD 6.0
  • Dodano obsługę prefiksu NIP.
  • Dodano możliwość generowania plików JPK.
  • Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
  • Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
  • Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
  • Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
  • Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
  • Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
  • Drobne usprawnienia i poprawki błędów.
  22 mar, 2017
  STANDARD 5.0
  • Dodano okno edycji produktu.
  • Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
  • Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
  • Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
  • Dodanie informacji o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
  • Drobne poprawki błędów.
  17 mar, 2017
  MAGAZYN 1.0

  Wydano nową wersję programu, wprowadzającą podstawową obsługę magazynu - FakturaLight MAGAZYN


  14 lut, 2017
  STANDARD 4.1
  • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu przy dodawaniu konta bankowego.
  • Usunięto błąd powodujący nie zamykanie się okna produktów po kliknięciu "Zapisz".
  • Naprawiono błędne ustawianie kwoty "Zapłacono" w fakturach koryguyjących.
  • Drobne poprawki błędów.
  1 lut, 2017
  STANDARD 4.0
  • Dodano nową stawkę podatku: oo (odwrotne obciążenie).
  • Dodano obsługę "Uwagi" na fakturze.
  • Dodano obsługę pól "Wystawił" i "Odebrał" oraz możliwość definiowania listy osób wystawiających.
  • Dodano obsługę wielu kont bankowych oraz możliwość podania kodu SWIFT i nazwy banku oprócz numeru rachunku.
  • Dodano oznaczanie faktur nieopłaconych na liście oraz łatwą możliwość wprowadzania wpłat. W podsumowaniu list uwzględniono kwotę niezapłaconą, w tym po terminie.
  • Dodano możliwość usuwania pozycji na fakturze dodatkowo za pomocą menu kontekstowego.
  • Poprawiono obsługę drukowania loga na fakturach oraz dodano informację o rozmiarach.
  • Usunięto błąd powodujący niepoprawny wybór zamówienia przy wystawianiu faktury zaliczkowej.
  • Drobne poprawki i błędy.
  2016
  30 lis, 2016
  STANDARD 3.0
  • Dodano funkcję generowania ewidencji sprzedaży VAT.
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki w oknie głównym oraz wybranego zakresu dat.
  • Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn w tabelach poprzez ich przeciąganie.
  • Dodano podgląd wysłanych wiadomości e-mail w oknie seryjnego wysyłania faktur.
  • Dodano nową stawkę podatku: NP.
  • Dodano prostą możliwość drukowania kwot do trzech miejsc po przecinku na fakturach walutowych.
  • Poprawiono błędne wyświetlanie list rozwijalnych przy wyborze produktu, jednostki itp. w tabelach.
  • Poprawiono obsługę wgrywania plików z logiem firmy na systemie Windows.
  10 lis, 2016
  STANDARD 2.0
  • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowo generowany numer na druku po kliknięciu przycisku "Zapisz i wydrukuj".
  • Dodano obsługę not korygujących.
  • Usunięto błąd powodujący usuwanie błędne wyświetlanie listy kontrahentów i produktów po usunięciu rekordów.
  • Usunięto błąd powodujący kasowanie.
  • Usprawniono kartotekę kontrahentów: dodano okno, w którym można edytować poszczególne rekordy oraz uzupełniać dane kontrahenta z bazy GUS.
  • Dodano możliwość filtrowania po fakturach korygujących na liście faktur.
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego typu marży przy wystawianiu faktury VAT marża.
  10 paź, 2016
  STANDARD 1.0
  Pierwsza wersja.