Changelog

2018

19 lut
Wersja 12.0
 • Dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
 • Dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
 • Dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
 • Dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
 • Przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
 • Usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
 • Usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".
8 lut
Wersja 11.3
 • Poprawiono eksport do Subiekta/Rachmistrza.
 • Poprawiono generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.
2 lut
Wersja 11.2
 • Poprawiono generowanie JPK.
23 sty
Wersja 11.1
 • Poprawiono generowanie JPK_VAT.
 • Poprawiono wydruk zamówień - logo także jest drukowane.
 • Poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
 • Dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
 • Rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
 • Poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.
15 sty
Wersja 11.0
 • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
 • Dodano możliwość wydruku zamówień.
 • Dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
 • Wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.
 • Poprawiono obsługę baz danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze.
 • Poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian.

2017

21 gru
Wersja 10.0
 • Dodano obsługę JPK_VAT.
 • Dodano nową walutę: funty brytyjskie (GBP).
 • Poprawiono obsługę wpłat w fakturach zaliczkowych niepowiązanych.
 • Usunięto błąd powodujący drukowanie nieprawidłowej kwoty zaliczki w fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono klonowanie faktury - opcja bierze pod uwagę również numerację.
20 paź
Wersja 9.0
 • Dodano opcję tworzenia i przywracania kopii zapasowej danych.
 • Dodano możliwość ustalana typu ceny (netto/brutto) od jakiej liczony jest podatek na fakturach.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania kursu waluty na fakturach w obcych walutach.
 • Poprawiono wyszukiwanie istniejących kontrahentów w bazie przy wystawianiu faktury.
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych w obcych walutach.
 • Poprawiono obsługę bazy MySQL/MariaDB.
 • macOS: usunięto błąd powodujący wieszanie się programu, gdy w systemie włączono opcje dostępności.
 • Poprawiono obsługę wysyłania e-maili (protokół SMTPS).
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepotrzebnego ostrzeżenia przy wystawianiu faktury zaliczkowej niepowiązanej.
28 cze
Wersja 8.0
 • Dodano obsługę wystawiania faktur w języku angielskim.
 • Dodano opcję eksportu ewidencji sprzedaży VAT do pliku CSV.
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania informacji o zamówieniu na fakturach zaliczkowych i końcowych.
 • Dodano obsługę wystawiania faktur zaliczkowych bez zamówienia.
 • Dodano możliwość ustawienia przyszłego terminu płatności w fakturach zaliczkowych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie wielu faktur jednocześnie.
6 cze
Wersja 7.0
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy ustawionej automatycznej konfiguracji proxy w systemie.
 • Dodano kolumnę "Data sprzedaży" na liście faktur.
 • Poprawiono wygląd wydruku korekt do faktury VAT marża.
 • Poprawiono generowanie plików JPK.
 • Dodano obsługę paragonów.
 • Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
 • Poprawiono edycję produktów na macOS.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu na macOS przy próbie zapisu pliku PDF bezpośrednio na głównym dysku.
 • Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
28 kwi
Wersja 6.1
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
 • Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
21 kwi
Wersja 6.0
 • Dodano obsługę prefiksu NIP.
 • Dodano możliwość generowania plików JPK.
 • Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
 • Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
 • Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
 • Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
 • Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
 • Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
 • Drobne usprawnienia i poprawki błędów.
22 mar
Wersja 5.0
 • Dodano okno edycji produktu.
 • Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
 • Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
 • Dodanie informacji o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
 • Drobne poprawki błędów.
14 lut
Wersja 4.1
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu przy dodawaniu konta bankowego.
 • Usunięto błąd powodujący nie zamykanie się okna produktów po kliknięciu "Zapisz".
 • Naprawiono błędne ustawianie kwoty "Zapłacono" w fakturach koryguyjących.
 • Drobne poprawki błędów.
1 lut
Wersja 4.0
 • Dodano nową stawkę podatku: oo (odwrotne obciążenie).
 • Dodano obsługę "Uwagi" na fakturze.
 • Dodano obsługę pól "Wystawił" i "Odebrał" oraz możliwość definiowania listy osób wystawiających.
 • Dodano obsługę wielu kont bankowych oraz możliwość podania kodu SWIFT i nazwy banku oprócz numeru rachunku.
 • Dodano oznaczanie faktur nieopłaconych na liście oraz łatwą możliwość wprowadzania wpłat. W podsumowaniu list uwzględniono kwotę niezapłaconą, w tym po terminie.
 • Dodano możliwość usuwania pozycji na fakturze dodatkowo za pomocą menu kontekstowego.
 • Poprawiono obsługę drukowania loga na fakturach oraz dodano informację o rozmiarach.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawny wybór zamówienia przy wystawianiu faktury zaliczkowej.
 • Drobne poprawki i błędy.

2016

30 lis
Wersja 3.0
 • Dodano funkcję generowania ewidencji sprzedaży VAT.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki w oknie głównym oraz wybranego zakresu dat.
 • Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn w tabelach poprzez ich przeciąganie.
 • Dodano podgląd wysłanych wiadomości e-mail w oknie seryjnego wysyłania faktur.
 • Dodano nową stawkę podatku: NP.
 • Dodano prostą możliwość drukowania kwot do trzech miejsc po przecinku na fakturach walutowych.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie list rozwijalnych przy wyborze produktu, jednostki itp. w tabelach.
 • Poprawiono obsługę wgrywania plików z logiem firmy na systemie Windows.
10 lis
Wersja 2.0
 • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowo generowany numer na druku po kliknięciu przycisku "Zapisz i wydrukuj".
 • Dodano obsługę not korygujących.
 • Usunięto błąd powodujący usuwanie błędne wyświetlanie listy kontrahentów i produktów po usunięciu rekordów.
 • Usunięto błąd powodujący kasowanie.
 • Usprawniono kartotekę kontrahentów: dodano okno, w którym można edytować poszczególne rekordy oraz uzupełniać dane kontrahenta z bazy GUS.
 • Dodano możliwość filtrowania po fakturach korygujących na liście faktur.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego typu marży przy wystawianiu faktury VAT marża.
10 paź
Wersja 1.0