Kopia zapasowa

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

Jeżeli planujemy przeinstalowanie systemu lub przeniesienie programu na inne stanowisko, musimy wykonać kopię zapasową. Zalecamy także systematyczne wykonywanie kopii zapasowej w celu zabezpieczenia danych w razie awarii. W tym celu klikamy przycisk Narzędzia i wybieramy opcję Utwórz kopię zapasową. Plik zapisujemy na dysku bądź na zewnętrznym nośniku danych.

Przywrócenie kopii zapasowej

Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa, klikamy przycisk Narzędzia i wybieramy opcję Przywróć kopię zapasową.

Przywrócenie kopii zapasowej

Następnie wybieramy sposób przywracania danych. Możemy zastąpić dotychczasowe informacje tymi z pliku

Przywrócenie kopii zapasowej

albo dodać jako nowa firma (lub nowe firmy).

Przywrócenie kopii zapasowej

Na koniec wskazujemy plik kopii zapasowej.

Kopia zapasowa