Kopia zapasowa

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

Jeżeli planujemy przeinstalowanie systemu lub przeniesienie programu na inne stanowisko, musimy wykonać kopię zapasową. Zalecamy także systematyczne wykonywanie kopii zapasowej w celu zabezpieczenia danych w razie awarii. W tym celu klikamy przycisk Kopia zapasowa i eksport i wybieramy opcję Utwórz. Plik zapisujemy na dysku bądź na zewnętrznym nośniku danych.

Kopia zapasowa

Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa, wybieramy opcję Kopia zapasowa i eksport -> Przywróć. Pojawi się okno, w którym wskazujemy plik kopii zapasowej.

Przywrócenie kopii zapasowej
Kopia zapasowa