Pytania użytkowników

Pytania od użytkowników

Aby korzystać z programu jako podatnik zwolniony z VAT, należy w zakładce Dane firmy (Ustawienia) odznaczyć pole "Firma jest płatnikiem VAT". Dodatkowo należy określić podstawę zwolnienia, która będzie drukowana na wystawianych fakturach.

Podatnik zwolniony z VAT

Faktury bez VAT wystawiamy analogicznie jak faktury VAT (Link: Jak wystawić fakturę VAT). Program będzie automatycznie wybierał stawkę "zw" dla dodawanych pozycji na fakturze.

W zależności od preferencji, na wydruku faktur możemy ukryć kolumny dotyczące stawki i kwoty podatku VAT, odznaczając w Ustawieniach opcję Drukuj stawkę i kwoty VAT na dokumentach.

W przypadku sprzedaży produktów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, należy podczas wystawiania faktury w kolumnie Stawka VAT wybrać stawkę "oo".

Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie

Program automatycznie doda na wydruku odpowiednią adnotację.

Odwrotne obciążenie - wydruk

W oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki faktur znajduje się opcja Język. Należy z listy wybrać pożądany język i wydrukować fakturę lub zapisać do PDF.

Faktury w języku obcym

Wszystkie podstawowe funkcje programu dostępne są bez Internetu. Jednak niektóre opcje, jak na przykład pobieranie danych z bazy GUS wymagają połączenia sieciowego.

Prawdopodobnie wersja testowa jest pobrana z App Store. Należy odinstalować wersję ze sklepu Apple i zainstalować wersję z naszej strony. Wówczas podczas pierwszego uruchomienia, program wyświetli monit o klucz aktywacyjny.

Uwaga! Jeżeli zależy nam na zachowaniu danych, należy przed deinstalacją wykonać kopię zapasową za pomocą opcji "Narzędzia" > "Utworz kopię zapasową" i przywrócić ją po instalacji wersji z naszej strony.


Wszystkie informacje wprowadzone podczas testów zostają zapisane w bazie. Po podaniu klucza aktywacyjnego, nie ma potrzeby wprowadzania danych od początku.

W przypadku zakupów w App Store sprzedawcą detalicznym i wystawcą faktury jest firma Apple. Po opłaceniu subskrypcji powinni Państwo otrzymać fakturę na maila, który jest wykorzystywany do logowania w App Store.

Pobieranie danych z GUS odbywa się na podstawie numeru NIP. Należy otworzyć okno nowej faktury. W zakładce Kontrahent wpisać pełny numer identyfikacji podatkowej (pole NIP), a następnie kliknąć przycisk GUS.

Pobieranie danych Kontrahenta z GUS

Uwaga! Opcja ta jest uzależniona od poprawności i dostępności bazy GUS.

Należy otworzyć okno podglądu wydruku lub okno wysyłki faktury. Następnie z listy Adnotacja wybrać napis Kopia, Oryginał lub Kopia+Oryginał. Jeżeli zaznaczonych będzie kilka dokumentów, wówczas na każdym z nich zostanie dodana wybrana adnotacja.

Adnotacja na fakturze Kopia/Oryginał

Uwaga! Program nie zapisuje wybranej adnotacji na wystawionych dokumentach..

W oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent, należy wpisać pełny numer NIP z przedrostkiem kraju kontrahenta, a następnie kliknąć przycisk VIES.

Sprawdzanie statusu podatnika VAT UE

Program wyświetli komunikat zarejestrowany albo niezarejestrowany.

Sprawdzanie statusu podatnika VAT UE

Uwaga! Opcja ta jest uzależniona od poprawności i dostępności działania bazy VIES.

Prawdopodobnie jest ustawiony filtr na liście dokumentów. Aby go zresetować, należy w oknie głównym kliknąć ikonę Wyczyść filtr.

Usuwanie filtra