Pytania użytkowników

Pytania od użytkowników

Aby korzystać z programu jako podatnik zwolniony z VAT, należy w zakładce Dane firmy (Ustawienia) odznaczyć pole "Firma jest płatnikiem VAT". Dodatkowo należy określić podstawę zwolnienia, która będzie drukowana na wystawianych fakturach.

Podatnik zwolniony z VAT

Faktury bez VAT wystawiamy analogicznie jak faktury VAT (Link: Jak wystawić fakturę VAT). Program będzie automatycznie wybierał stawkę "zw" dla dodawanych pozycji na fakturze.

W zależności od preferencji, na wydruku faktur możemy ukryć kolumny dotyczące stawki i kwoty podatku VAT, odznaczając w Ustawieniach opcję Drukuj stawkę i kwoty VAT na dokumentach.

W przypadku sprzedaży produktów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, należy podczas wystawiania faktury w kolumnie Stawka VAT wybrać stawkę "oo".

Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie

Program automatycznie doda na wydruku odpowiednią adnotację.

Odwrotne obciążenie - wydruk

W oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki faktur znajduje się opcja Język. Należy z listy wybrać pożądany język i wydrukować fakturę lub zapisać do PDF.

Faktury w języku obcym