Pytania od użytkowników

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Należy otworzyć okno podglądu wydruku lub okno wysyłki faktury. Następnie z listy Adnotacja wybrać duplikat.

Duplikat faktury

Aby wprowadzić wpłatę należy odnaleźć fakturę na liście dokumentów.
W kolumnie Do zapłaty kliknąć ikonę pieniędzy przy kwocie faktury. Następnie z menu wybrać rodzaj wpłaty (całkowita lub częściowa).
wprowadzanie wpłaty do faktury

W oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki faktur znajduje się opcja Język. Należy z listy wybrać pożądany język i wydrukować fakturę lub zapisać do PDF.

Faktury w języku obcym

Wszytkie stałe wyrażenia na fakturze można zmienić na własne (zobacz punkt 2. Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów).

Faktury w języku obcym

Wszystkie podstawowe funkcje programu dostępne są bez Internetu. Jednak niektóre opcje, jak na przykład pobieranie danych z bazy GUS wymagają połączenia sieciowego.

Prawdopodobnie wersja testowa jest pobrana z App Store. Należy odinstalować wersję ze sklepu Apple i zainstalować wersję z naszej strony. Wówczas podczas pierwszego uruchomienia, program wyświetli monit o klucz aktywacyjny.

Uwaga! Jeżeli zależy nam na zachowaniu danych, należy przed deinstalacją wykonać kopię zapasową za pomocą opcji "Narzędzia" > "Utworz kopię zapasową" i przywrócić ją po instalacji wersji z naszej strony.

Wszystkie informacje wprowadzone podczas testów zostają zapisane w bazie. Po podaniu klucza aktywacyjnego, nie ma potrzeby wprowadzania danych od początku.

Tak, w przypadku bazy sieciowej.

W App Store sprzedawcą detalicznym jest firma Apple, w związku z tym z zgodnie z prawem nie możemy wystawić faktury (nie mamy nawet danych kontrahenta). Aby uzyskać fakturę VAT od Apple za zakup licencji w App Store:

1. Wejdź na stronę: https://reportaproblem.apple.com
2. Wybierz opcję „Faktury”.
3. Znajdź zakup i wybierz opcję „Faktura”.

Ewentualnie można skontaktować się w infolinią Apple - na pewno będą w stanie pomóc.

Pobieranie danych z GUS odbywa się na podstawie numeru NIP. Należy otworzyć okno nowej faktury. W zakładce Nabywca wpisać pełny numer identyfikacji podatkowej, a następnie kliknąć przycisk GUS. Zaczytane dane wyświetlą się poniżej.

Pobieranie danych Kontrahenta z GUS

Uwaga! Opcja ta jest uzależniona od poprawności i dostępności bazy GUS.

Należy otworzyć okno podglądu wydruku lub okno wysyłki faktury. Następnie z listy Adnotacja wybrać napis Kopia, Oryginał lub Kopia+Oryginał.

Adnotacja na fakturze Kopia/Oryginał Adnotacja na fakturze Kopia/Oryginał

Jeżeli zaznaczonych będzie kilka dokumentów, wówczas na każdym z nich zostanie dodana wybrana adnotacja.

Uwaga! Program nie zapisuje wybranej adnotacji na wystawionych dokumentach..

W oknie wystawiania faktury, w zakładce Nabywca, wybrać przycisk Nowy wpisać pełny numer NIP z przedrostkiem kraju kontrahenta, a następnie kliknąć przycisk VIES.

Sprawdzanie statusu podatnika VAT UE

Program wyświetli komunikat zarejestrowany albo niezarejestrowany.

Sprawdzanie statusu podatnika VAT UE

Uwaga! Opcja ta jest uzależniona od poprawności i dostępności działania bazy VIES.

Prawdopodobnie jest ustawiony filtr na liście dokumentów. Aby go zresetować, należy w oknie głównym kliknąć ikonę Wyczyść filtr.

Filtr dokumentów

W oknie głównym w grupie Dodatkowe należy wybrać status Przeterminowane na liście Płatność.

Lista przeterminowanych faktur

W oknie wystawiania faktury w sekcji Ogólne należy:

  • Kliknąć przycisk Edytuj
  • Wpisać pożądany numer
  • Ponownie kliknąć przycisk Edytuj.
Zmiana numeru faktury

Uwaga! Nowym dokumentom będą automatycznie nadawane kolejne numery od wpisanego.

Tak. Dane można zaktualizować w części Nabywca, korzystając z przycisku GUS albo Edytuj. Po zapisaniu faktury, program automatycznie nadpisze dane w katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Aktualizuj w kartotece.

Aktualizacja danych kontrahenta

W oknie nowej faktury należy wprowadzić dane (lub wczytać z bazy) do zakładki Odbiorca.

Nabywca i odbiorca na jednej fakturze


Na wydruku będą wyszczególnione dwa podmioty.

Faktura na rzecz JST


Uwaga! Dla potrzeb faktury ustrukturyzowanej wprowadzono charakter występowania Podmiotu 3 (zobacz punkt 1.2. Dodano funkcję dla Podmiotu 3).

Tak. Należy przejść do Ustawień programu, dalej Ustawienia wydruku, zakładka Ogólne i odznaczyć opcję Drukuj NIP odbiorcy (dostawy).

Ukrywanie NIPu odbiorcy na wydruku faktury
  • Data wystawienia jest to dzień sporządzenia dokumentu.
  • Data sprzedaży jest to dzień zakończenia dostawy towarów (czyli moment przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) lub dzień wykonania usługi (chwila zakończenia wszystkich czynności w ramach danej usługi).

Na postawie daty księgowania dokumenty sprzedaży albo zakupu są ujmowane w JPK. Jest uzupełniana automatycznie, na podstawie ustawionej konfiguracji (Ustawienia programu, zakładka Zaawansowane).

Data księgowania faktury

W oknie wystawiania faktury należy wybrać typ sprzedaży WDT.

Faktura WDT

W oknie wystawiania faktury należy wybrać typ sprzedaży usługi w UE.

faktura wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

W oknie wystawiania faktury należy wybrać typ sprzedaży eksport towarów poza UE.

Faktura eksportowa

W oknie wystawiania faktury należy wybrać typ sprzedaży usługi poza UE.

Faktura eksport usług poza granice UE

W kodzie QR zakodowane są dane do uzupełnienia formularza przelewu. Aby wykonać płatność za fakturę, kod należy zeskanować telefonem w aplikacji mobilnej banku.

Uwaga! Użycie kodów QR jest możliwe jedynie dla dokumentów w walucie polskiej z podanym numerem konta.

W przypadku sprzedaży produktów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, należy podczas wystawiania faktury w kolumnie Stawka VAT wybrać stawkę "oo".

Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie


Program automatycznie doda na wydruku odpowiednią adnotację.

Odwrotne obciążenie - wydruk

Aby korzystać z programu jako podatnik zwolniony z VAT, należy w zakładce Dane firmy (Ustawienia programu) wybrać
○ zwolnienie z VAT.

Podatnik zwolniony z VAT

Następnie należy określić domyślną podstawę zwolnienia w zakładce Zwolnienia z VAT (VAT), która będzie drukowana na wystawianych fakturach.

Podatnik zwolniony z VAT

W zależności od preferencji, na wydruku faktur możemy ukryć kolumny dotyczące stawki i kwoty podatku VAT, odznaczając w Ustawieniach programu opcję Drukuj stawkę i kwoty VAT na dokumentach.

Podatnik zwolniony z VAT