Zarządzanie kontrahentami

Dodawanie, usuwanie i edycja kontrahentów.

Ten moduł odpowiada za zarządzanie klientami indywidualnymi, firmami, nabywcami, odbiorcami oraz dostawcami. Kartotekę kontrahentów uruchamiamy za pomocą przycisku:

Zarządzanie kontrahentami

Zarządzanie kontrahentami zostało zrealizowane analogicznie jak w przypadku produktów.

Lista kontrahentów

Kartoteka pozwala na wprowadzenie następujących danych: nazwa, nazwa skrócona, prefix NIP (kod kraju), numer NIP, REGON, adres, kod pocztowy, miasto, telefon, email, rabat procentowy. Podczas wystawiania faktury, nazwa skrócona jest uwzględniana przy wyszukiwaniu kontrahenta, ale nie pojawia się na wydruku. Natomiast rabat przypisany do klienta sumuje się z ewentualnym rabatem przypisanym do produktu.

Wszystkie operacje na rekordach wykonujemy tak samo jak w przypadku produktów. Analogicznie działa również zaawansowana edycja.

Zaawansowana edycja kontrahenta

Przydatną funkcją jest możliwość uzupełnienia wszystkich danych na podstawie numeru NIP. Po jego podaniu, wystarczy kliknąć ikonę lupy, a program pobierze resztę danych z bazy GUS.

Wszelkie wprowadzone zmiany potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zarządzanie kontrahentami