Zamówienia

Wystawianie i edycja zamówień

Okno służące do wystawienia zamówienia otwieramy za pomocą przycisku Nowe zamówienie.

Tworzenie nowego zamówienia Okno nowego zamówienia

Sekcja Ogólne

Wystawianie rozpoczynamy od wyboru numeracji. Zarządzanie numeracją zrealizowano w ten sam sposób jak dla innych dokumentów sprzedażowych.
Po prawej stronie sekcji, ustawiamy datę realizacji oraz datę wystawienia.

Sekcja Kontrahent/Odbiorca

W tej sekcji uzupełniamy dane kontrahenta w taki sam sposób, jak w pozostałych typach dokumentów (ręcznie, z kartoteki kontrahentów lub z bazy GUS na podstawie NIP).

Sekcja Informacje

W tej sekcji wybieramy walutę oraz możemy wprowadzić dodatkowe uwagi dot. dokumentu.

Pozycje w zamówieniu

Pozycje do zamówienia dodajemy analogicznie jak dla innych dokumentów (ręcznie, z kartoteki produktów za pomocą strzałki, z kartoteki produktów za pomocą wyszukiwania po nazwie lub kodzie produktu).

Sporządzone zamówienia znajdują się w zakładce Zamówienia. Zarządzanie listą zamówień odbywa się w analogiczny sposób jak dla faktur.

Uwaga! Po wystawieniu pierwszej faktury zaliczkowej do zamówienia, nie ma możliwości zmiany zamówienia.

Zamówienia