FakturaLight - Program do fakturowania

O programie

Fakturalight - Program do fakturowania

FakturaLight to nowoczesny program do fakturowania dla wszystkich rodzajów działalności handlowych i usługowych, prowadzących sprzedaż bez magazynu. Ma na celu pełną automatyzację czynności wykonywanych podczas wystawiania i korygowania dokumentów sprzedażowych. Poprzez eliminację czasochłonnych zadań, zmniejsza ilość kroków, dzięki czemu jest niezawodnym i praktycznym wsparciem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przystosowany także dla podmiotów zwolnionych z VAT oraz świadczących usługi na rzecz gminnych jednostek i zakładów budżetowych (JST).

Ponadto aplikacja usprawnia proces monitoringu należności i zarządzania przepływami gotówki. Wyróżnienie przeterminowanych dokumentów pozwala na szybszą reakcję na opóźnienia w płatnościach. Natomiast przy pomocy filtrów można w łatwy sposób ustalić stan nieuregulowanych zobowiązań.

Oprócz obsługi sprzedaży, program został rozbudowany o moduł zarządzania zakupami. Pozwala również na przygotowywanie zamówień oraz tworzenie raportów na potrzeby kontroli skarbowych, takich jak Jednolity Plik Kontrolny czy rejestr VAT sprzedaży i zakupów.

Wystawianie i zarządzanie dokumentami sprzedaży

W programie możemy wystawić najważniejsze typy dokumentów sprzedażowych, z możliwością ich późniejszej edycji, korekty lub całkowitego usunięcia. Poszczególne typy posiadają osobne rejestry oraz szablony numeracji. Użytkownik ma jednak możliwość zdefiniowania własnego sposobu numerowania w systemie rocznym, miesięcznym lub dziennym.

Dla wystawianych dokumentów użytkownik ma do wyboru kilka walut zdefiniowanych w programie, z funkcją automatycznego pobierania średniego kursu z tabeli NBP na wybrany dzień. Co więcej, każda faktura może zostać wydrukowana lub wysłana poprzez e-mail w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskim.

Poza standardowymi elementami na wydruku faktur, użytkownik ma do wyboru dodatkowe elementy. W górnej części jest miejsce przeznaczone na graficzne logo firmy. Poza tym możliwe jest dodanie spersonalizowanej stopki, wprowadzenie uwag, osób wystawiających, dodatkowych adnotacji, a także wydruk kodu QR z danymi do elektronicznej płatności za fakturę.

Zarządzanie dokumentami zakupu

Program posiada moduł zarządzania zakupami, w którym wprowadzamy faktury dokumentujące koszty uzyskania przychodu, włączając w to środki trwałe oraz wydatki uprawniające do odliczenia połowy VAT-u. Każdy zapisany dokument można poźniej edytować, korygować bądź usunąć.

Generowanie raportów i zestawień

W oparciu o własne dokumenty i faktury zewnętrzne, program umożliwia wygenerowanie:

 • JPK_VAT oraz JPK_FA - pliki zostały przygotowane w formacie xml, według najnowszej specyfikacji i są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów.
 • Ewidencji sprzedaży VAT - zawiera dane identyfikujące wszystkie dokonane i udokumentowane przez podatnika czynności podlegające opodatkowaniu (wartości brutto, netto oraz podatek VAT należny w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe).
 • Ewidencji zakupu VAT - obejmuje dane z otrzymanych faktur zakupowych, niezbędne do ustalenia wysokości kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu
 • Zestawienia faktur sprzedażowych - Zawiera listę sporządzonych dokumetów, spełniających wybrane kryterium (filtry)

Wygenerowane raporty w wersji elektronicznej lub papierowej, można wykorzystać do potrzeb księgowych, analitycznych, a także jako zeznania podatkowe.

Funkcje smart

 • Podpowiadanie - podczas wystawiania dokumentów przy wprowadzaniu kontrahenta bądź produktu, program wyświetla listę dostępnych w bazie pozycji, pasujących do wpisanego zwrotu.
 • Klonowanie - za pomocą tej funkcji w ekspresowym tempie wystawimy dokument na podstawie innego, wystawionego wcześniej dokumentu.
 • Faktura z zamówienia, z paragonu i z pro formy - za pomocą tej funkcji tworzymy fakturę, na podstawie wcześniej sporządzonego zamówienia, paragonu lub pro formy.
 • Pobieranie danych z GUS - podczas wystawiania dokumentów automatycznie pobierane są dane kontrahenta z bazy GUS na podstawie numeru NIP.
 • Sprawdzanie kontrahenta w VIES - po podaniu pełnego numeru NIP z prefiksem kraju UE, możemy sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Za pomocą programu można wystawić następujące dokumenty

 • Faktura VAT
 • Faktura podmiotu zwolnionego z VAT
 • Faktura na rzecz gminnych jednostek i zakładów budżetowych (JST)
 • Faktura odwrotne obciążenie
 • Faktura ProForma
 • Faktura Zaliczkowa
 • Faktura końcowa
 • Faktura Metoda Kasowa
 • Faktura marża
 • Faktura dokumentująca WDT
 • Faktura exportowa
 • Faktura w walucie obcej
 • Faktura w języku angielskim
 • Paragon (niefiskalny)
 • Faktura korygująca
 • Nota korygująca
 • Zamówienia

W programie można wygenerować następujące raporty i zestawienia:

 • Ewidencja sprzedaży VAT
 • Ewidencja zakupu VAT
 • Zestawienie sprzedaży dla poszczególnych klientów
 • Zestawienie nieuregulowanych należności i zobowiązań
 • Jednolity plik kontrolny VAT
 • Jednolity plik kontrolny FA

Program zawiera następujące zbiory:

 • Dokumenty sprzedaży z podziałem na poszczególne rodzaje
 • Dokumenty zakupu
 • Dokumenty korygujące
 • Zamówienia
 • Kartoteka kontrahentów
 • Kartoteka produków
 • Kartoteka kosztów firmowych
 • Kartoteka wygenerowanych plików JPK

Zrzuty ekranu

Interfejs programu

Interfejs programu

Wystawianie faktury

Nowa faktura

Zamówienie

Nowe zamówienie