Instrukcja obsługi - Interfejs

Wyszukiwanie dokumentów

Poza filtrowaniem dokumentów, program pozwala również na wyszukiwanie dowolnej frazy w widocznych dokumentach. Aby skorzystać z tej opcji, należy nacisnąć kombinację klawiszy cmd ⌘ + F (macOS) lub ctrl + F (Windows) i wpisać żądaną frazę. Jeżeli fraza zostanie odnaleziona, zostanie zaznaczona żółtym kolorem.

Wyszukiwanie dokumentów