Instrukcja obsługi - Interfejs

Wydruk lub wysyłka dokumentów

Masowy wydruk lub wysyłka za pomocą poczty elektronicznej dostępna jest na liście faktur. Wystarczy za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord i wybrać jedną z poniższych opcji.

Przycisk drukuj, wyślij

Po kliknięciu przycisku Drukuj pojawi się następujące okno podsumowujące.

Podgląd faktur do druku

W oknie mamy możliwość zmiany ustawień strony oraz wyboru języka drukowanych faktur (polski, angielski lub polsko-angielski). Na drukowanych dokumentach możemy także umieścić dodatkowe oznaczenia, takie jak kopia, oryginał czy duplikat. Za pomocą przycisku Zapisz do plików PDF, możemy zapisać faktury do osobnych plików PDF, natomiast naciśnięcie przycisku Drukuj, spowoduje wydruk dokumentów na domyślnej drukarce.

Analogiczne okno zostało przygotowane do wysyłki faktur za pomocą poczty e-mail. Dodatkową funkcjonalnością jest jedynie podgląd treści wysyłanej wiadomości.

Wysyłka faktur poprzez e-mail