Instrukcja obsługi - Interfejs

Menu kontekstowe

Każdy typ dokumentu ma przypisaną listę opcji, pozwalającą na wykonywanie specyficznych dla niego operacji. Aby otworzyć menu kontekstowe, klikamy prawym przyciskiem myszy (na macOS – z wciśniętym klawiszem Control) w obszarze wybranego wiersza na liście dokumentów.

Menu kontekstowe

Dostępne opcje w zależności od typu dokumentu:

  • Wystaw fakturę korektę – uruchamia okno służące do wystawienia faktury korekty powiązanej z wybraną fakturą z listy.
  • Wpłata – umożliwia wprowadzenie lub usunięcie wpłaty do dokumentów z odroczonym terminem płatności.
  • Wystaw fakturę z PRO-formy – tworzymy fakturę na podstawie wybranej pro formy, uruchamiając okno formularza z wypełnionymi danymi.
  • Wystaw fakturę z paragonu – tworzymy fakturę na podstawie paragonu, uruchamiając okno formularza z wypełnioną specyfikacją produktów. Dane kontrahenta należy uzupełnić.
  • Wystaw fakturę zaliczkową do zamówienia – tworzymy fakturę zaliczkową do zamówienia.
  • Wystaw fakturę końcową do zamówienia – tworzymy fakturę końcową do zamówienia.
  • Wystaw fakturę do zamówienia – tworzymy fakturę do zamówienia.

Uwaga! Wyświetlone opcje zależą od typu dokumentu i będą różne dla faktur, korekt czy zamówień.