Kategoria: Porady księgowe

Mechanizm podzielonej płatności i faktura MPP

Mechanizm podzielonej płatności i faktura MPP

Dla sprzedawców towarów wrażliwych, mechanizm podzielonej płatności stał się obowiązkową formą przyjmowania należności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, ale nie tylko. Ustawa o VAT stawia wymagania prawne również nabywcom tych towarów. Żadnym wyjątkiem nie zostali też objęci podatnicy VAT, których siedziba firmy ulokowana jest poza terytorium Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej
Split payment najważniejsze informacje

Split payment najważniejsze informacje

Mechanizm podzielonej płatności VAT, który funkcjonuje już od 1 lipca 2018 roku, do tej pory był dobrowolnym sposobem regulowania należności w transakcjach B2B. Natomiast od 1 listopada 2019 roku jest obligatoryjny dla wybranych sektorów gospodarki. Wprowadzenie tego obowiązkowego sposobu rozliczania się pomiędzy przedsiębiorcami, wnosi dodatkowo nieprzyjemne sankcje. Jak uzasadnia Ministerstwo Finansów tylko w takiej formie można było mówić o efektywnej walce z nadużyciami podatkowymi.

Czytaj więcej
Sposób obliczania podatku VAT na fakturach

Sposób obliczania podatku VAT na fakturach

Wystawienie faktury wydaje się prostym procesem. Ustalamy kwotę netto, z tego obliczamy podatek i otrzymujemy sumę do zapłaty od kontrahenta. Tymczasem w wielu przypadkach okazuje się, że mimo tych samych danych, na fakturach występują groszowe różnice w kwocie podatku, wartości netto czy wartości brutto? Czy takie rozbieżności oznaczają, że program do wystawiania faktur wykonuje błędne obliczenia? Odpowiedź brzmi NIE. Różnice wynikają z zastosowanej metody przeliczania cen.

Czytaj więcej
Struktura i generowanie JPK_VAT

Struktura i generowanie JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny nie jest nowym raportem. Obowiązek generowanie JPK_VAT został nałożony 1 stycznia 2018 i dotyczy wszystkich czynnych podatników podatku od towarów i usług. Jednak niektórzy podatnicy wciąż napotykają problemy merytoryczne i techniczne związane z brakiem odpowiedniego oprogramowania w firmie, szczególnie na systemach macOS. W artykule powiemy, jak wygląda struktura pliku, jak należy ujmować transakcje, a także jak wygenerować JPK_VAT na urządzeniach Apple.

Czytaj więcej
Kto i kiedy jest zobowiązany do wysyłania JPK_VAT?

Kto i kiedy jest zobowiązany do wysyłania JPK_VAT?

VAT jest podatkiem doliczanym do wartości netto przedmiotu sprzedaży, która jednocześnie podlega odliczeniu po zakupowej stronie transakcji. Jeżeli nabywca udokumentuje koszt, to druga strona musi wykazać taką samą wartość po stronie sprzedaży w tym samym okresie rozliczeniowym. Faktury, dokumentujące obrót towarów i usług, wprowadza się do elektronicznej ewidencji JPK_VAT. Dane sporządzone w jednorodny sposób pozwalają organom skarbowym sprawniej przeprowadzać czynności sprawdzające, nie tylko u kontrolowanego przedsiębiorcy, ale również u jego kontrahentów. Celem takiej weryfikacji jest porównanie JPK-VAT z danymi deklaracji VAT-7, a także sprawdzenie, czy podatnik wykazał sprzedaż w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Czytaj więcej