Tag: faktury

Kiedy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Kiedy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Na fakturze dokumentującej zrealizowaną transakcję u każdej ze stron muszą widnieć takie same informacje. Wobec tego, korekty spowodowane wykrytymi błędami rachunkowymi, czy też przyznanymi rabatami powinny być wykonane u obydwu kontrahentów w sposób jednoznaczny i jednoczesny. W związku z tym, po sporządzeniu faktury korygującej sprzedawca jest zobowiązany przekazać ją nabywcy, by ten ujął identyczną kwotę w swojej dokumentacji księgowej. W szczególnych przypadkach samo przekazanie nie jest wystarczające, a wystawca dokumentu powinien dodatkowo zadbać o potwierdzenie jego odbioru.

Czytaj więcej
Faktura korygująca

Faktura korygująca

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze wiąże się z szybką i łatwą sprzedażą towarów czy usług. Najlepszy scenariusz to sprzedaż produktów, wystawienie faktury, dostawa do klienta oraz zapłata należności. Może zdarzyć się jednak, że osoba dokumentująca sprzedaż popełni błąd podczas wystawiania faktury, nastąpi podwyżka cen, klient częściowo lub w całości zwróci zakupiony towar z powodu wad czy wynegocjuje rabat towarowy, obniżkę, skonto albo bonifikatę. Wówczas przekazany kontrahentowi pierwotny dokument sprzedażowy nie odzwierciedla rzeczywistej wymiany handlowej. Co wówczas? Otóż wykryte pomyłki czy nieprawidłowości w sporządzonych fakturach należy skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej. W przypadku zwrotu czy reklamacji towarów na dokumencie korygującym należy zmniejszyć ilość towaru, by odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego adekwatnie do wysokości sprzedaży. Oczywiście, korektę wystawia się pod warunkiem, że faktura w ogóle została wystawiona. Jeśli jeszcze nie została, to kwotę zwraca się bez konieczności dokumentowania tego faktu.
Nasuwają się więc pytania, jak i kiedy należy wystawić fakturę korektę oraz w jaki sposób ją zaksięgować?

Czytaj więcej
Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

W czasach ery elektronicznej stopniowo przenosimy poszczególne aspekty życia ze świata rzeczywistego w wirtualną rzeczywistość, w tzw chmury. Coraz trudniej znaleźć obecnie osobę, która choć raz nie skorzystałaby z najnowszych osiągnięć technologicznych. Dotyczy to również przedsiębiorców oraz prowadzonych przez nich interesów. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, gdyż dążymy do optymalizacji dodatkowo wykonywanych czynności, skupiając się na istocie prowadzania działalności gospodarczej czyli na obsłudze klienta oraz na powszechnym i łatwym dostępie do informacji czy dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicielom oraz pracownikom firm, znowelizowano ustawę o Vat, wprowadzając fakturę elektroniczną. Zyskuje ona coraz większą liczbę zwolenników, sukcesywnie wypierając fakturę papierową, w przyszłości eliminując ją zupełnie z obrotu gospodarczego. Rosnąca popularność e-faktury jest rezultatem nie tylko ekologicznego punktu widzenia. Przedsiębiorców przekonują głownie aspekty ekonomiczne, czyli redukcja kosztów i poprawa wydajności pracy załogi. Korzystając z dostępnych technologii, fakturę można bowiem wystawić i przekazać kontrahentowi, będąc w dowolnym miejscu na ziemi o każdej porze.

Czytaj więcej
Kto, kiedy i jak może wystawić fakturę?

Kto, kiedy i jak może wystawić fakturę?

Ustawa o VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, natomiast faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Kto może wystawić taki dokument sprzedażowy, co na nim umieścić i ile ma na to czasu?

Czytaj więcej