Tag: faktura korekta

Kiedy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Kiedy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Na fakturze dokumentującej zrealizowaną transakcję u każdej ze stron muszą widnieć takie same informacje. Wobec tego, korekty spowodowane wykrytymi błędami rachunkowymi, czy też przyznanymi rabatami powinny być wykonane u obydwu kontrahentów w sposób jednoznaczny i jednoczesny. W związku z tym, po sporządzeniu faktury korygującej sprzedawca jest zobowiązany przekazać ją nabywcy, by ten ujął identyczną kwotę w swojej dokumentacji księgowej. W szczególnych przypadkach samo przekazanie nie jest wystarczające, a wystawca dokumentu powinien dodatkowo zadbać o potwierdzenie jego odbioru.

Czytaj więcej
Faktura korygująca

Faktura korygująca

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze wiąże się z szybką i łatwą sprzedażą towarów czy usług. Najlepszy scenariusz to sprzedaż produktów, wystawienie faktury, dostawa do klienta oraz zapłata należności. Może zdarzyć się jednak, że osoba dokumentująca sprzedaż popełni błąd podczas wystawiania faktury, nastąpi podwyżka cen, klient częściowo lub w całości zwróci zakupiony towar z powodu wad czy wynegocjuje rabat towarowy, obniżkę, skonto albo bonifikatę. Wówczas przekazany kontrahentowi pierwotny dokument sprzedażowy nie odzwierciedla rzeczywistej wymiany handlowej. Co wówczas? Otóż wykryte pomyłki czy nieprawidłowości w sporządzonych fakturach należy skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej. W przypadku zwrotu czy reklamacji towarów na dokumencie korygującym należy zmniejszyć ilość towaru, by odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego adekwatnie do wysokości sprzedaży. Oczywiście, korektę wystawia się pod warunkiem, że faktura w ogóle została wystawiona. Jeśli jeszcze nie została, to kwotę zwraca się bez konieczności dokumentowania tego faktu.
Nasuwają się więc pytania, jak i kiedy należy wystawić fakturę korektę oraz w jaki sposób ją zaksięgować?

Czytaj więcej