Aktualizacja 23.03.2020

Zaczęty przez Complay, Marzec 20, 2020, 15:52:09

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta PosNet. Konfigurację drukarki fiskalnej należy przeprowadzić osobno dla każdego stanowiska komputerowego, gdyż ustawienia są zapisywane lokalnie i są wspólne dla wszystkich firm na danym stanowisku.

  1.1 Konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  fakturalight drukarki fiskalne

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  obsługa drukarek fiskalnych

  Dalej należy skonfigurować ustawienia dotyczące paragonów fiskalnych oraz połączenie z urządzeniem fiskalnym.

  W sekcji Połączenie

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  wybieramy protokół komunikacyjny drukarki (obecnie dostępny jest PosNet). Następnie wybieramy z listy odpowiedni port lub klikamy przycisk Wykryj port. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Jeśli nie pojawi się lista wyboru portów lub pojawi się błąd, to należy upewnić się, czy na komputerze zainstalowane są wszelkie wymagane sterowniki. Niezbędne informację otrzymają Państwo od producenta bądź firmy serwisującej drukarkę.

  Obok znajduje się przycisk Testuj połączenie, który pozwala wyświetlić wszystkie dane techniczne urządzenia fiskalnego, takie jak nawa drukarki, numer unikatowy, datę i godzinę, a także przypisanie stawek VAT.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  W sekcji Ustawienia dostępne są następujące opcje:

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Jeżeli parametr jest zaznaczony, to przy zapisie formularza dokumentu, paragon fiskalizuje się automatycznie w momencie kliknięcia przycisku Zapisz. Jeżeli jest odznaczony, paragon należy zafiskalizować ręcznie.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Długość nazwy sprzedawanego towaru na drukarce fiskalnej ma ograniczoną ilość znaków i nie da się jej zwiększyć. Jeżeli wyrażenie będzie zbyt długie, wystąpi błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego. Powyższa opcja automatycznie skraca ilość znaków przed fiskalizacją paragonu w nazwie towaru lub usługi do maksymalnej obsługiwanej.


  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Według nowych zasad, określonych w §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy przypisują oznaczenia literowe od "A" do "E" do konkretnych stawek podatku (A - 23%, B - 8%, C - 5%, D -  0%, E - zw). Natomiast literom ,,F" i ,,G" są przypisane pozostałe stawki, w tym wartość 0% (zero techniczne). W programie FakturaLight pod stawką 0% - zero techniczne będzie rejestrowana sprzedaż produktów ze stawką wbudowaną oo, np, npUE, npEXP oraz wszystkich własnych stawek o wartości 0. Przed rozpoczęciem fiskalizacji należy przyporządkować zero techniczne do litery zaprogramowanej na kasie przez serwisanta.


  W sekcji Operacje znajdują się następujące akcje

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Drukuj raport dobowy – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej.
  Drukuj raport okresowy – po wybraniu zakresu dat, wywołuje wydruk informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym okresie czasu.
  Anuluj transakcję – przerywa transakcję w przypadku wystąpienia błędu wydruku paragonu fiskalnego.


  1.2 Wystawianie paragonów i fiskalizacja
  Paragon wystawiamy podobnie jak pozostałe dokumenty sprzedaży, rozwijając strzałkę obok przycisku Nowa faktura. Szczegółową odpowiedź na pytanie, jak wystawić paragon znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

  Paragon można wydrukować na urządzeniu fiskalnym ręcznie, wybierając  z menu kontekstowego polecenie Fiskalizuj paragon.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej


  Po fiskalizacji paragon na liście dokumentów jest oznaczany ikoną.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

  Zapisywany jest także numer paragonu dobowy i ogólny oraz data fiskalizacji. Dane wyświetlają się po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

  Uwaga! W celu fiskalizacji paragon musi być wystawiony w walucie polskiej PLN w cenie brutto. Należy też unikać wieloliniowych nazw produktów.


 • Dodano nową stawkę VAT 4%

  W tej wersji programu wprowadziliśmy nową stawkę podatku VAT dla czynnych podatników świadczących usługi taxi samochodem osobowym. Zryczałtowana stawka podatku od towarów i usług dla taksówkarzy wynosi 4%.

  2.1 Ustawienia programu
  Stawka 4% jest domyślnie nieaktywna. Aby włączyć widoczność tej stawki VAT podczas wystawiania nowych dokumentów, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku i zaznaczyć checkbox w kolumnie Aktywna.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

  2.2 Faktura
  Aby wystawić fakturę za świadczenie usług taksówek osobowych, należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 4%.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

  2.3 JPK
  Sprzedaż dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych jest wykazywana w następujących pozycjach:

  JPK_VAT: K_17 - kwota netto; K_18 - podatek VAT
  JPK_FA: P_13_4 - suma wartości sprzedaży netto; P_14_4 kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w PLN; P_14_4W kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej

  Stawkę 4% wprowadziliśmy także do dokumentu zbiorczego, sumującego sprzedaż z kasy fiskalnej dla raportu JPK_VAT.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek


 • Uzupełniono listę podstawy zwolnienia z VAT

  Dodaliśmy do listy zwolnień artykuły dotyczące pracowników uczelnianych, to jest ,,Art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawa o VAT oraz par. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień"


 • Poprawiono generowanie numeracji dla KW wystawianych do faktur zakupowych

  Podczas wprowadzania faktury zakupowej za poprzedni rok zmieniała się data w numerze dokumentu magazynowego KW.


 • Zmieniono nagłówek kolumny "PKWiU" na "PKWiU/CN"


 • Wprowadzono drobne poprawki wizualne


 • Poprawiono drobne błędy