Aktualizacja programu do najnowszej wersji

Aktualizacja programu
Wdrożenie nowej funkcjonalności
Implementacja zmian w prawie
Stale nowoczesny design

Jak większość współczesnego oprogramowania, program do faktur FakturaLight STANDARD oraz program do faktur z magazynem FakturaLight MAGAZYN jest często aktualizowany w celu wprowadzenia nowych funkcji i dostosowania do najnowszych zmian w prawie. Dbamy o to, aby program działał jak najlepiej, aby wyróżniał się na tle konkurencji i aby w którymś miejscu zyskał choćby lekką przewagę.

Posiadając aktywną licencję otrzymujesz elektroniczny dostęp do najnowszych wersji oraz bezpłatną pomoc techniczną w zakresie obsługi. Nowa wersja pojawia się średnio raz w miesiącu. Aplikację można skonfigurować tak, aby przy każdym uruchomieniu automatycznie była sprawdzana dostępność aktualizacji albo można to robić ręcznie.

Jeżeli korzystasz jeszcze ze starszej wersji (bo nie zdążyłeś przeprowadzić aktualizacji albo wyłączyłeś je na własne życzenie), to możesz się spodziewać, że inni mogą już mieć poprawiony wygląd, wyeliminowane błędy czy wprowadzone nowe funkcjonalności.

Automatyczna aktualziacja

Aby program automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji przy każdym uruchomieniu, należy zanzaczyć Sprawdzaj aktualizacje przy starcie programu w oknie O programie.

Aktualizacja
instalacja bazy na serwerze

Ręczna aktualizacja

Proces ręcznej aktualizacji zalecamy rozpocząć od wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych w obecnej wersji programu (zobacz jak utworzyć kopię bezpieczeństwa).

Uwaga! Krok ten jest wymagany, jeżeli chcemy przejść z dużo starszej wersji programu do najnowszej.

Aby wykonać aktualizację, klikamy przycisk O programie, a następnie polecenie Sprawdź aktualizacje. Wówczas program połączy się z serwerem i poinformuje, czy jest już dostępna nowsza wersja do pobrania. Pojawi komunikat z pytaniem o kontynuację.

Aktualizacja

Po zatwierdzeniu przyciskiem Zainstaluj teraz, rozpocznie się pobieranie. Gdy zostaną pobrane wszystkie pliki, należy przeprowadzić proces instalacji standardowy dla danego systemu.

Aktualizacja Aktualizacja Aktualizacja

Po zainstalowaniu aktualizacji, nastąpi konwersja bazy danych i program uruchomi się samoczynnie.

Aktualizacja programu z AppStore

Aktualizacja programu FakturaLight Standard i FakturaLight Magazyn zakupionego za pośrednictwem sklepu Apple, odbywa się z poziomu panelu App Store, poleceniem Uaktualnij.

Aktualizacja