Aktualizacja 17.09.2019

Zaczęty przez Complay, Wrzesień 18, 2019, 11:49:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano wystawianie faktury z WZ-tek

  W tej wersji programu dodaliśmy opcję wystawiania faktury na podstawie dokumentów wydania magazynowego.

  Aby wystawić fakturę z WZ-tki (WZ-tek), przechodzimy do kartoteki Dokumenty magazynowe, zaznaczamy wybrane rekordy, uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę z WZ-tek (ilość zaznaczonych rekordów).  Otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi ze wszystkich zaznaczonych dokumentów magazynowych, z możliwością edycji każdego pola.  Nie zalecamy jednak zmiany specyfikacji towarowej na fakturze wystawionej do WZ-tek, ponieważ zmiana pozycji nie spowoduje modyfikacji wcześniej wystawionych WZ-tek. Nie zostanie również wystawiony żaden nowy dokument magazynowy. W związku z tym stany magazynowe nie będą uaktualnione.  Jeżeli w wybranych dokumentach wydania magazynowego będzie różny NIP kontrahenta albo waluta, to nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury, o czym poinformuje komunikat.  Fakturę z WZ-tek można wystawić wyłącznie do niepowiązanych dokumentów magazynowych, dla których kolumna Do faktury pozostaje pusta.
 • Dodano szukanie i filtrowanie po numerze dokumentu

  Do panelu wyszukiwania dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze. Opcja ta dostępna jest w sekcji Filtr.  Aby wyszukać dokument, przechodzimy do wybranej zakładki i w polu Filtr wpisujemy pożądany numer. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.  Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

 • Dodano nową zmienną %rr do szablonów numeracji

  Dodaliśmy możliwość umieszczenia roku w wersji dwucyfrowej w szablonach numeracji dokumentów. W schemacie numeracji rok w wersji dwucyfrowej reprezentuje zmienna %rr.  Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

 • Dodano możliwość globalnego zdefiniowania pola Uwagi

  Dodaliśmy możliwość domyślnego ustawienia uwag, które będą na stałe drukowane pod dokumentem sprzedaży (faktury, faktury zaliczkowe, faktury końcowe, paragony, pro-forma).

  Aby automatycznie drukować pole Uwagi na dokumentach sprzedażowych, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie formułujemy Domyślne uwagi na fakturze. • Umożliwiono zmianę wielkości czcionki w programie

  Wprowadziliśmy opcję globalnej zmiany rozmiaru tekstu dla interfejsu całej aplikacji.

  Aby zmienić rozmiar czcionki w aplikacji, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, a następnie wybrać domyślną wartość dla opcji Wielkość czcionki programu. • Zmieniono tekst na wydruku faktur korygujących dla kwot ujemnych ("Zwrócono" i "Pozostało do zwrotu")

 • Zmieniono tłumaczenie "VAT w PLN" na uniwersalne "VAT(PLN)"

 • Zmieniono w ofertach "datę realizacji" na "Ważna do"

 • Poprawiono działanie programu Mail w wersji z Appstore

 • Poprawiono szybkość przywracania kopii zapasowej dla bazy zdalnej

 • Dodano link do przedłużenia licencji do okna "O programie"

 • Dodano informację uzupełniającą do instalatora na system macOS