Aktualizacja 31.07.2019

Zaczęty przez Complay, Lipiec 30, 2019, 16:54:15

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych dokumentów

  Zestawienie służy drukowaniu lub eksportowaniu aktualnie wyświetlanej listy dokumentów spełniających ustawiony filtr. Korzystanie z filtrów zostało opisane w pomocy, w części filtrowanie dokumentów.

  Aby sporządzić zestawienie konkretnej grupy dokumentów, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.  Otworzy się okno z wyborem kolumn, który umożliwi konfigurację treści na zestawieniach z uwzględnieniem wybranych wcześniej kryteriów.
 • Dodano możliwość wysyłania faktur w domyślnym programie pocztowy na systemie macOS

  Dodaliśmy możliwość wysyłania faktur poprzez domyślny program pocztowy na systemie operacyjnym macOS. Opcja wywołuje uruchomienie okna aplikacji Mail oraz kopiuje treści z pól Temat oraz Treść zdefiniowanych podczas konfiguracji konta pocztowego w programie FakturaLight wraz z adresem odbiorcy, natomiast faktura jest przesyłana jako załącznik do tej wiadomości.

  Aby korzystać z domyślnego programu pocztowego, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Poczta, a następnie zaznaczyć opcję Użyj program Mail(działa tylko na macOS).  Aby wysłać fakturę poprzez program pocztowy, postępujemy analogicznie jak dla wysyłki z poziomu programu. Przechodzimy do okna wysyłki i zatwierdzamy wybór Ok. Pojawi się prośba o umożliwienie dostępu do aplikacji Mail.  Po zatwierdzeniu uruchomi się okno wiadomości.  Uwaga!
  W przypadku masowej wysyłki faktur, do każdego dokumentu uruchomi się osobne okno.

 • Dodano możliwość umieszczenia daty sprzedaży na fakturze zaliczkowej

  Data sprzedaży na fakturze zaliczkowej określa moment rozliczenia podatku dochodowego, gdy w tej transakcji nie występuje faktura końcowa. Jeżeli znana jest data dostawy towarów lub zakończenia świadczenia usługi w momencie wystawienia faktury zaliczkowej, to można na niej umieścić datę sprzedaży.

  Aby wyświetlić datę sprzedaży w oknie wystawiania faktury zaliczkowej, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zamówienia, gdzie zaznaczamy opcję Drukuj datę zakończenia dostawy/usługi na fakturach zaliczkowych.  Data sprzedaży pojawi się w górnej części okna.

 • Wprowadzono możliwość zmiany kolejności pozycji na dokumentach

  Dodaliśmy możliwość szybkiej zmiany kolejności pozycji w trakcie uzupełniania listy towarów lub usług w oknie wystawiania faktury. Sekwencję wyświetlania listy zmieniamy podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym - poprzez przeciągnięcie:
  1. Zaznaczamy liczbę porządkową wiersza, który chcemy przesunąć.
  2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przenosimy zaznaczony wiersz w nowe miejsce.
  3. Zwalniamy lewy przycisk myszy.

  Opisane działania można wykonywać na pozycjach dokumentów sprzedaży i zakupu, zamówień, ofert oraz dokumentów magazynowych.


 • Dodano wybór rodzaju sortowania produktów w oknie wystawiania faktury

  Dodaliśmy możliwość zmiany domyślnego typu sortowania produktów z kartoteki, na liście podpowiedzi, podczas wystawiania faktury. Produkty można wyświetlać w kolejności alfabetycznej, uporządkować po cenie albo według dostępności na magazynie (sortowanie według stanu dostępne w wersji FakturaLight Magazyn).

  Aby zmienić typ sortowania, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, do części Sortowanie produktów w podpowiedziach.  W pierwszej liście rozwijanej wybieramy, według jakich kryteriów uszeregować produkty w podpowiedziach,  drugie pole wyboru określa w jakim porządku posortować listę.  Po domyślnej konfiguracji typu sortowania, lista produktów w podpowiedziach będzie uszeregowana według wybranego kryterium podczas dodawania pozycji na fakturze. • Zaktualizowano JPK_FA do wersji 2

  Obecnie obowiązuje już druga wersja pliku JPK_FA. Od 1 lipca 2019 wszystkie faktury, nawet wystawione przed tą datą, muszą być przekazane do organów kontrolnych według nowego schematu xml.  W tej wersji programu uaktualniliśmy plik JPK_FA do wersji 2. Proces tworzenia raportu JPK_FA pozostał bez zmian (zobacz generowanie JPK_FA).


 • Wprowadzono obsługę paragonów w JPK_VAT

  Dodaliśmy możliwość uzupełnienia raportu JPK_VAT o sprzedaż z kasy fiskalnej. Dane można dołączyć w dokumencie zbiorczym na podstawie raportu fiskalnego okresowego albo jako osobne pozycje. Natomiast paragony, do których zostały wystawione faktury są automatycznie pomijane podczas generowania JPK_VAT.

  Aby dodać paragony do jednolitego pliku kontrolnego, należy przejść do okna generowania JPK_VAT i wybrać strukturę JPK_VAT(3). Opcje dotyczące sprzedaży z kasy fiskalnej, zaznaczone są na czerwono.  Pomijanie paragonów w raporcie JPK_VAT:
  Aby program nie uwzględniał paragonów w JPK_VAT, należy zaznaczyć opcję Pomiń paragony.  Każdy paragon w osobnej pozycji:
  Aby każdy paragon ująć osobno w nowym wierszu struktury JPK_VAT, należy zaznaczyć opcję Wszystkie paragony pojedynczo.  Zapis zbiorczy na postawie raportu fiskalnego:
  Aby obrót z kas rejestrujących przenieść do JPK_VAT jednym zbiorczym zapisem, należy zaznaczyć opcję Jeden wpis sumujący paragony.  Kolumny Wartość netto oraz Wartość VAT dla poszczególnych stawek uzupełniane są automatycznie na podstawie wystawionych w programie paragonów, z możliwością ich ręcznej edycji.

 • Poprawiono szablon wydruku faktury MK


 • Poprawiono zaokrąglanie kwot po rabacie