Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Complay

Strony: 1 2 [3]
31
Aktualizacje / Aktualizacja 14.01.2019
« dnia: Stycznia 18, 2019, 15:11:58 »
 • Przekształcenie proformy w fakturę zaliczkową

  Faktura zaliczkowa służy do udokumentowania otrzymania całości lub część zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub przyszłe wykonanie usługi. Może być wystawiona także przed otrzymaniem płatności, ale nie wcześniej niż 30 dni. Kiedy nie ma pewności, co do terminowego uregulowania zapłaty, najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury proforma, a następnie, po otrzymaniu płatności, przekształcenie jej w fakturę zaliczkową.

  W tym celu przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, zakładka Faktury PROForma. Ustawiamy kursor w obszarze pożądanego wiersza, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Przekształć PROFormę w fakturę zaliczkową.  Po zatwierdzeniu wyboru, uruchomi się okno wystawiania faktury zaliczkowej. Formularz zawiera wszystkie pozycje wpisane na fakturze PROForma, z możliwością ich edycji.
  Po zapisaniu faktury zaliczkowej, faktura PROForma zostanie usunięta.

 • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku faktury numeru powiązanego dokumentu.

  Poniżej identyfikatora dokumentu sprzedażowego, wystawca może wskazać numer umowy bądź zamówienia powiązanego z wystawiona faktura.
  W tym celu należy w oknie wystawiania faktury uzupełnić komórkę Dotyczy. Znajduje się ona po lewej stronie sekcji Ogólne, obok typu dokumentu.  Pole to jest opcjonalne. Jeżeli pozostanie puste, wówczas nie pojawi się na wydruku.

 • Dodano opcje wydruku miejsca na jeden podpis.

  W oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe mamy możliwość określenia osoby wystawiającej i odbierającej fakturę. Użytkownik ma możliwość wyboru w Ustawieniach programu (zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy), które podpisy drukować.  • Wydruk obydwu, jeżeli przynajmniej jeden jest zdefiniowany.   Jeżeli w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe, zostanie uzupełnione przynajmniej jedno pole, wówczas obydwa miejsca na podpis pojawią się na wydruku.  • Wydruk wyłącznie zdefiniowanych podpisów.   Na wydruku dokumentu pojawi się tylko sygnatura, która została uzupełniona w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe. • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.

  Do każdej metody płatności, zdefiniowanej w ustawieniach, przypisany jest termin zapłaty wyrażony w dniach. Wybierając daną metodę podczas wystawiania faktury, automatyczne ustawi się data upływu terminu spłaty należności lub adnotacja "Zapłacono". W niektórych przypadkach podawanie terminu płatności jest niepotrzebne, w szczególności, gdy liczy się od dnia otrzymania faktury albo sprzedaż towarów odbywa się za pobraniem. W związku z tym wprowadziliśmy opcję jego ukrywania na wydrukach.
  W tym celu należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy.

  • Można zupełnie wyłączyć drukowanie terminu płatności na fakturach, odznaczając opcję "Drukuj termin płatności".   Wówczas program nie będzie brał pod uwagę liczby dni zdefiniowanych w danej metodzie płatności. Na fakturze drukować się będzie jedynie nazwa metody.

  • Można wyłączyć drukowanie adnotacji "Zapłacono",  odznaczając opcję "Drukuj termin płatności "Zapłacono" ".   Każda metoda płatności, gdzie liczba dni będzie ustawiona na 0, będzie oznaczona jako opłacona, w związku z tym na wydruku faktury nie będzie pojawiał się termin płatności. Jeżeli w metodzie płatności użytkownik wybierze liczbę dni większą od 0, to na wydruku faktury termin płatności będzie wskazywał datę upływu terminu spłaty należności.

 • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwoty zapłaconej i pozostałej do zapłaty.

  Program dzieli na fakturze należności na już zapłaconą kwotę oraz tą pozostałą do zapłaty. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tych parametrów. W tym celu przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy. Odznaczamy opcję "Drukuj kwoty "Zapłacono" i "Pozostało do zapłaty" na fakturach". • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.

  Przywrócenie kopii zapasowej zastępuje bieżące dane, danymi ze wskazanego pliku. Jest to proces, którego nie można cofnąć. Dlatego dodano potwierdzenie kontynuacji operacji.

 • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.

  Klonowanie powoduje utworzenie nowego produktu w kartotece, na podstawie już istniejącego.
  Aby skopiować produkt należy przejść do kartoteki Produkty. Następnie zaznaczyć rekord, klikając w wybranym wierszu. Na koniec wybrać opcję Klonuj z górnego menu. Nowy rekord utworzy się na dole listy i zawiera identyczne informacje, jak produkt macierzysty. • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.

  Listę dokumentów w oknie głównym programu można sortować według dowolnej kolumny, klikając w jej nagłówek. Uszeregowane według numeru, odbywa się następująco. W pierwszej kolejności program grupuje dokumenty po typie faktury (zwykłe, proformy, marża, metoda kasowa, korygujące, zaliczkowe, końcowe). Następnie w ramach danego typu, sortowanie odbywa się według szablonu numeracji. W obrębie danego szablonu numeracji program wyświetla dokumenty po numerze rosnąco lub malejąco (w zależności od wyboru Użytkownika).

 • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
 • Poprawiono wydruk stopki do pdf, dla dokumentów wielostronicowych.
     

32
Aktualizacje / Aktualizacja 18.12.2018
« dnia: Stycznia 15, 2019, 12:00:23 »
 
 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.

  Jeżeli w oknie wystawiania faktury nie wpisaliśmy adresu poczty elektronicznej kontrahenta, albo nie chcemy zapisywać go do bazy, wówczas mamy możliwość dodania go bądź edycji, podczas wysyłki mailowej.  W tym celu otwieramy okno wysyłania faktury (pojedynczej lub masowej).  W lewej części okna znajduje się lista faktur, zawierająca numer, nazwę kontrahenta oraz e-mail. Każdą komórkę kolumny E-mail można dowolnie edytować (korygować, usuwać czy dodać jeden lub kilka adresów oddzielając średnikiem).


 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.

  Fakturę wystawioną w programie można wysłać do nabywcy drogą elektroniczną, na wskazane adresy. Adresy poczty elektronicznej kontrahenta możemy wprowadzić na dwa sposoby:

  • W oknie wystawiania faktury. W części Kontrahent (Odbiorca), w polu Email należy wpisać (lub wkleić) wszystkie adresy, do których będzie wysłana dana faktura, oddzielając je kolejno średnikiem.

  • W oknie wysyłania faktury. W lewej części okna znajduje się lista faktur do wysłania. Należy wpisać (lub wkleić), w odpowiednie komórki kolumny Email, wszystkie adresy poczty elektronicznej danego kontrahenta, oddzielając je kolejno średnikiem.

 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.

  Do określonego adresata (bądź adresatów) można wysyłać kopie wiadomości z każdą wystawioną fakturą, na przykład do własnego działu księgowego.

  Aby dodać nawę adresata (adresatów) ukrytych kopii, należy przejść do Ustawień programu, do zakładki Poczta. W części Wysyłaj dodatkowo ukryte kopie wiadomości na poniższe adresy e-mail, która znajduje się u dołu ekranu, wyświetlony jest spis odbiorców, do których automatycznie wysyłana jest ukryta kopia faktury. Listą zarządzamy za pomocą przycisku Dodaj i Usuń.


 • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.

  Faktura jest wysyłana w wiadomości e-mail w jako załącznik. Do maila z fakturą możliwe jest dołączenie dodatkowego załącznika - pliku w dowolnym formacie. Załącznik można dodać do konkretnej wiadomości (na przykład szczegółowe rozliczenie godzinowe, protokół wykonania usługi czy inny dokument uzupełniający) lub jednocześnie dołączyć ten sam plik do większej ilości faktur (na przykład czasowy kupon rabatowy). Rozmiar pliku nie jest ograniczony programowo, wynika jedynie z limitów skrzynki narzuconych przez dostawcę poczty elektronicznej.

  Aby załączyć plik, należy uruchomić okno wysyłki. Następnie klikamy przycisk Wczytaj, który znajduje się u dołu ekranu, po lewej stronie. Wskazujemy plik z dysku komputera i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz.


 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.

  Na liście dokumentów w zakładce Zakupy wyświetla się między innymi termin zapłaty oraz kwota do zapłaty za nabyte towary czy usługi. Wprowadzając do bazy fakturę kosztową z odroczonym terminem płatności, można ustawić termin zapłaty, liczony od dnia jej wystawienia bądź od dnia jej otrzymania. Taka organizacja pozwala na precyzyjne zarządzanie zobowiązaniami handlowymi.

  Aby termin płatności był liczony od dnia otrzymania faktury, należy w oknie wprowadzania faktury zakupowej uzupełnić zakładkę Dane faktury zakupowej (numer, daty oraz sposób płatności). Dalej w części Termin płatności odznaczamy checkboxa Zapłacono, wpisujemy liczbę dni, a następnie ustalamy sposób ich odliczania (od daty wystawienia|od daty otrzymania). Można też podać konkretną datę.


 • Drobne poprawki.
  • Zmieniony został priorytet pobierania adresu mailowego do wysyłki. Jeżeli faktura zawiera odbiorcę, to w pierwszej kolejności program wybierze adres e-mail odbiorcy z okna wystawiania faktury. Jeśli e-mail odbiorcy jest pusty, program pobiera adres elektroniczny kontrahenta. Jeżeli w oknie wystawiania faktury żaden z kontrahentów nie ma podanego adresu mailowego, wówczas faktura zostaje wysłana na adres zapisany w kartotece.
  • Dodano interfejs wgrywania własnych szablonów w Ustawieniach programu (Ustawienia wydruku) oraz poprawiono ich implementację.
  • Zmieniono wyrównanie pól z datą wystawienia oraz miejscowością w oknie wystawiania noty korygującej.
  • Na wydruku faktury została dodana informacja, do czego wykorzystać kod QR.


33
Problemy i pytania / PRZENIESIONY: Automatyczne wysyłanie faktury
« dnia: Lutego 08, 2017, 16:17:18 »

Strony: 1 2 [3]