Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Aktualizacje / Aktualizacja 10.06.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Czerwiec 06, 2019, 15:15:17 »
 • Dodano nowe stawki VAT: wewnątrzwspólnotowe i eksportowe

  W tej wersji programu wprowadziliśmy nowe stawki podatku VAT dla transakcji międzynarodowych, aby rozróżnić operacje wewnątrzwspólnotowe oraz eksportowe. Przypominamy również, że dla zagranicznych kontrahentów program umożliwia wystawienie faktur w języku obcym oraz w obcych walutach. Korzystanie z walut zostało szczegółowo opisane w pomocy, w części jak wystawić fakturę w sekcji Płatność oraz w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 3 - obsługa walut dostępnych w tabeli NBP.

  1.1 Faktura za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów
   
  Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów(WDT) ma miejsce podczas sprzedaży towarów za granice kraju, na teren UE. W tym przypadku sprzedawca nie płaci należnego podatku VAT. Kwota netto jest ujęta w deklaracji JPK_VAT w polu K_21.

  Aby wystawić fakturę za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 0% WDT.  Aby możliwe było użycie tej stawki, kontrahent musi posiadać aktywny status podatnika VAT UE. W celu weryfikacji numeru VAT nabywcy, należy przejść do Sekcja Kontrahent/Odbiorca, w pole NIP
  wpisać pełny numer identyfikacji podatkowej wraz z prefiksem kraju, a następnie kliknąć ikonę VIES.  Program wyświetli status zarejestrowany albo niezarejestrowany.

  1.2 Faktura za Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług ma miejsce w przypadku sprzedaży usług poza terytorium kraju, na rzecz kontrahenta mającego swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek rozliczenia VAT leży po stronie nabywcy usługi. Kwota netto jest wykazywana w deklaracji JPK_VAT w polach K_11 i K_12.

  Aby wystawić fakturę za Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę np UE.  Dodatkowo na wydruku faktury umieszczana jest adnotacja odwrotne obciążenie.

  Dla tej stawki kontrahent również musi posiadać aktywny status podatnika VAT UE, który można potwierdzić ikoną VIES.

  1.3 Faktura za eksport towarów

  Do eksportu towarów dochodzi w przypadku sprzedaży towarów poza kraje UE. Sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT pod warunkiem posiadania dokument potwierdzającego wywóz towaru z kraju, tzw. SAD. Kwota netto pojawia się w deklaracji JPK_VAT w polu K_22.

  Aby wystawić fakturę za eksport towarów należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 0% EXP.  1.4 Faktura za eksport usług

  Za eksport usług uznaje się świadczenie usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności na terenie UE. Kwota netto prezentowana jest w w deklaracji JPK_VAT w polu K11.

  Aby wystawić fakturę za eksport usług należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę np EXP. • Możliwość dodawania własnych stawek VAT

  W programie zdefiniowane są wszystkie krajowe stawki podatku VAT, które stosuje się w następujących przypadkach:
  0%, 5%, 8%, 23% - towary oraz usługi opodatkowane daną stawką w transakcjach krajowych
  0% WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
  zw - dostawa towarów oraz świadczenie usług zwolnionych z VAT
  oo - krajowe odwrotne obciążenie
  0% EXP - eksport towarów poza UE
  np UE - Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług
  np EXP - świadczenie usług poza terytorium UE

  Aby zdefiniować własną stawkę podatku VAT, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku.  Na liście wyświetlą się domyślnie zdefiniowane stawki podatku VAT, dla których można jedynie zmienić ich widoczność podczas wystawiania nowych dokumentów (kolumna Aktywna). Edycja nazwy i wartości jest zablokowana.


  Tworzenie nowej stawki podatku
  Aby dodać nową stawkę klikamy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy nazwę (która będzie jednocześnie drukowana na dokumentach), przypisujemy wartość nowej stawce (którą program będzie wykorzystywał do wykonywania obliczeń) oraz zaznaczamy widoczność w kolumnie Aktywna.   
  Usuwanie stawki podatku
  Aby usunąć stawkę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Usuń.  Wszystkie dotychczas wystawione dokumenty z usuniętą stawką zostają zachowane z pierwotnymi obliczeniami.


  Zmiana nazwy lub wartości stawki podatku
  Aby zmienić nazwę lub wartość stawki podatku, klikamy podwójnie w wybrane pole.  Wszystkie dotychczas wystawione dokumenty zostają zachowane z oryginalnymi obliczeniami.

 • Możliwość edycji zamówienia/oferty przed wystawieniem faktury końcowej z zaliczek ze specyfikacją pozycji

  Odblokowaliśmy możliwość edycji zamówienia na każdym etapie jego realizacji, aż do momentu całkowitego rozliczenia. W przypadku zamówienia rozliczanego za pomocą faktur zaliczkowych ze specyfikacją pozycji, będzie to moment wystawienia faktury końcowej.

  Uwaga!
  Nie zalecamy modyfikacji zamówienia po wystawieniu faktury zaliczkowej, ponieważ numer zamówienia pozostaje ten sam, natomiast specyfikacje pozycji będą się różniły na poszczególnych dokumentach zaliczkowych. O czym ostrzega program przed rozpoczęciem edycji. • Wyświetlanie kosztowych faktur odwrotne obciążenie w ewidencji sprzedaży VAT

  Aby uwzględnić zakupowe faktury z mechanizmem odwrotnego obciążenia w ewidencji sprzedaży VAT, należy przejść do generowania ewidencji sprzedaży VAT, a następnie zaznaczyć opcję Uwzględnij faktury zakupowe z odwrotnym obciążeniem. • Możliwość ukrywania ceny jednostkowej netto

  Według ustawy o VAT, faktura powinna zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku. Ale jeżeli użytkownik korzysta z metody „w stu”, czyli oblicza kwotę podatku od ceny brutto, wówczas zamiast ceny jednostkowej netto może wykazywać na fakturze cenę jednostkową brutto, zgodnie z art. 106e ust. 8 ustawy o VAT.

  Aby na dokumentach drukowała się kolumna z ceną jednostkową brutto, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy, gdzie zaznaczamy opcję Drukuj cenę brutto. • Odblokowanie opcji klonowania opłaconej faktury proformy i paragonu

  Odblokowaliśmy możliwość klonowania opłaconych faktur proforma i paragonów. • Korekta faktur zaliczkowych niepowiązanych

  Wprowadziliśmy możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur zaliczkowych niepowiązanych. • JPK_FA pominięcie znacznika P_5B w fakturach bez NIPu

  Podczas generowania raportu JPK_FA pomijany jest znacznik P_5B dla faktur, na których nie jest wprowadzony numer identyfikacji podatkowej (NIP). • Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej (wbudowanej)

  Każdorazowo po zamknięciu programu, automatycznie tworzona jest kopia zapasowa wbudowanej bazy SQLite, która zapisywana jest w tym samym folderze, co baza główna. Przechowywane jest ostatnie 30 kopii, a nazwa pliku zawiera dokładną datę i godzinę utworzenia. • Możliwość usuwania zapamiętanego klucza pełnej wersji

  Aby usunąć zapamiętany klucz pełnej wersji programu, należy kliknąć ikonę O programie, a następnie wybrać Usuń klucz pełnej wersji.  Program poprosi dodatkowo o potwierdzenie kontynuacji operacji  Usunięcie informacji o kluczu licencji spowoduje zmianę programu w wersję demo. Wszystkie dane zostaną jednak zachowane.

2
Problemy i pytania / Odp: Program nie uwzględnia paragonów przy generowaniu JPK VAT
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Wywar dnia Czerwiec 03, 2019, 10:41:27 »
I jak ? Można liczyć na wyprostowanie tego tematu żebym nie musiał w pliku ręcznie tego dodawać? Pozdro.
3
Problemy i pytania / Program nie uwzględnia paragonów przy generowaniu JPK VAT
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Wywar dnia Maj 27, 2019, 21:48:10 »
Jak w tytule.
4
Aktualizacje / Aktualizacja 09.05.2019 (wersja Magazyn)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maj 14, 2019, 12:16:16 »
 • Powiązywanie WZ (PZ) z fakturami.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość powiązania dokumentu magazynowego z fakturą. Takie powiązanie ma zastosowanie m. in. w przypadku, gdy świadczenie usługi jest wykonywane na własnym materiale. Dzięki temu łatwo określić, do której konkretnie usługi zużyto wydane z magazynu artykuły.

  Aby powiązać dokument WZ (PZ) z fakturą, przechodzimy do kartoteki Dok. magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wiersza niepowiązanej WZ-ki (PZ-ki) i klikamy polecenie Powiąż dokument z fakturą.  Otworzy się okno z listą niepowiązanych faktur. Następnie wybieramy fakturę do powiązania z WZ (PZ) i zatwierdzamy wybór podwójnym kliknięciem lub poleceniem Powiąż.  Wszystkie zapisane powiązania są wyświetlane na liście dokumentów magazynowych w kolumnie Do faktury.  Uwaga!
  Relację można utworzyć jedynie pomiędzy niepowiązanym dokumentem magazynowym i niepowiązaną fakturą.

 • Dodano możliwość wpisania pozycji "z palca", w oknie wystawiania nowej faktury.


  Dodaliśmy możliwość wpisania produktu na fakturze "z palca", podczas tworzenia nowego dokumentu. Nie ma już potrzeby jego wcześniejszego definiowania w kartotece. Należy jednak pamiętać, że wprowadzona przy pomocy tej metody pozycja jest traktowana jako usługa, nie trafi na stan magazynu i nie będzie brana pod uwagę w obrocie towarowym.

  Aby ręcznie wprowadzić produkt, otwieramy okno tworzenia nowego dokumentu, przechodzimy do sekcji Pozycje faktury, następnie klikamy podwójnie na komórkę w kolumnie Nazwa towaru lub usługi i wpisujemy pełną nazwę produktu wraz z pozostałymi informacjami.  Wszystkie metody wprowadzania produktów zostały szerzej opisane w pomocy: jak wystawić fakturę, w części Pozycje faktury.


  Uwaga!
  W oknie wystawiania dokumentów magazynowych nie ma możliwości dopisania nowego produktu, bez wcześniejszego wprowadzenia go do kartoteki.

 • Dodano możliwość wprowadzenia wpłaty w obcej walucie.

  Dodaliśmy możliwość wprowadzenia wpłaty za faktury również w walucie wystawienia. Wystarczy wybrać walutę, a program automatycznie przeliczy wprowadzoną płatność na złotówki po kursie z tej faktury.
  Aby wprowadzić wpłatę za dokument, przechodzimy do zakładki Sprzedaż(Zakupy), otwieramy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wiersza danej faktury i klikamy polecenie Wpłata (całkowita, częściowa), co spowoduje otwarcie okna nowego dokumentu kasowego.

  W zakładce Płatność wpisujemy kwotę otrzymanej należności (uregulowanego zobowiązania) oraz wybieramy walutę.

 • Wyłączono automatyczne tworzenie dokumentu kasowego dla faktury PROForma.

  Wprowadzenie wpłaty do faktury PROForma nie powoduje automatycznego generowania dokumentu kasowego. Wpłata zostaje jedynie zapisana.

5
Sugestie / Odp: Drukarki, kasy fiskalne
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maj 13, 2019, 12:13:24 »
Witam

Póki co, priorytety mają inne funkcje, także jeszcze chwilkę trzeba poczekać.
6
Aktualizacje / Aktualizacja 17.04.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maj 09, 2019, 14:03:13 »
 • Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK.

  Data księgowania definiuje okres rozliczeniowy, do którego należy dana transakcja. Na jej podstawie dokument sprzedaży albo zakupu jest ujmowany w JPK w danym okresie. Domyślnie nie wyświetla się podczas tworzenia dokumentów sprzedażowych. Natomiast na fakturach zakupowych jest stale pokazywana i nie można jej ukryć. Uzupełnia się automatycznie, zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach.

  Aby zarządzać datą księgowania, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W ramce znajdują się wszystkie opcje dotyczące daty księgowania.
  Ustawienia daty księgowania faktur sprzedażowych:
  Aby wyświetlić datę księgowania w oknie wystawiania faktury należy zaznaczyć opcję Pokaż datę księgowania w oknach wystawiania faktur. Data pojawi się po prawej stronie okna i będzie ją można ręcznie ustawić.  Domyślnie dla wszystkich dokumentów sprzedażowych, datą księgowania jest data wystawienia faktury. Aby ją zmienić, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W opcji Domyślna data księgowania faktur sprzedażowych zmienić na data sprzedaży albo termin płatności.  Ustawienia daty księgowania faktur zakupowych:
  Domyślnie dla wszystkich dokumentów kosztowych, datą księgowania jest data otrzymania faktury. Jest wyświetlana po prawej stronie okna nowego zakupu, w części Dane faktury zakupowej. Uzupełniana jest automatycznie, po wprowadzeniu danych, ale istnieje możliwość jej ręcznej zmiany.  Aby zmienić domyślną datę księgowania dla faktur zakupowych, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane. W opcji Domyślna data księgowania faktur zakupowych zmienić na data wystawienia albo termin płatności.  Listy faktur i zestawienia:
  Do zestawień, listy faktur sprzedażowych i listy faktur zakupowych dodaliśmy kolumnę "data księgowania".

  Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów:
  Do ewidencji sprzedaży (zakupów) dodaliśmy możliwość wyboru dodatkowej daty, na podstawie której faktury sprzedażowe (zakupowe) są ujmowane w ewidencji VAT. Ewidencję sprzedaży VAT można wygenerować za dany okres według daty wystawienia (jak było dotychczas), daty sprzedaży lub daty księgowania.  Natomiast ewidencję zakupów VAT można wygenerować za dany okres dodatkowo według daty księgowania. Generowanie ewidencji zakupów zostało omówione w aktualizacji 21.03.2019.

  Uwaga!
  Data księgowania jest dostępna wyłącznie dla faktur wystawionych i wprowadzonych po dacie aktualizacji. Dla dokumentów istniejących w bazie nie ulegnie zmianie, datą księgowania jest data wystawienia.

 • Dla faktur MK dodano możliwość automatycznej zmiany daty księgowania po wprowadzeniu całkowitej wpłaty.

  Wystawiona faktura MK z odroczonym terminem płatności nie jest wykazywana w JPK, aż do momentu opłacenia. Wprowadzenie wpłaty w wysokości całkowitej kwoty należności, spowoduje automatyczne zaksięgowanie faktury w JPK pod datą wprowadzenia tej wpłaty.

  Aby data księgowania zmieniała się po opłaceniu faktury MK, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Zaawansowane, a następnie zaznaczyć opcję Automatycznie aktualizuj datę księgowania po wprowadzeniu wpłaty całkowitej dla faktur MK. Domyślnie opcja ta jest włączona.  Uwaga!
  Przy ręcznym zarządzaniu datą księgowania, należy upewnić się dodatkowo, czy faktura MK została oznaczona jako zapłacona.

 • Dodano obsługę walut dostępnych w tabeli NBP.

  Aby wyświetlić pożądaną walutę, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Waluty.  Następnie zaznaczyć na waluty, które będą się wyświetlać podczas wystawiania faktury w zakładce Płatność.  Korzystanie z walut zostało szczegółowo opisane w pomocy, w części jak wystawić fakturę w sekcji Płatność.

 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kursu walut, dla faktur sprzedażowych.

  Zostało odblokowane pole kursu waluty w oknie wystawiania faktury.

  Aby ręcznie wprowadzić kurs, należy wybrać walutę na którą ma być przeliczana faktura, a następnie wpisać ręcznie jego wartość. • Dodano możliwość wyboru konta podczas wystawiania zamówienia (oferty).

  Podczas wystawiania zamówienia istnieje możliwość dodania numeru rachunku bankowego, który będzie drukował się na dokumentach.

 • Zmiana nazwy "Faktura vat" na "Faktura bez vat" dla nievatowców.

  Jeżeli w Ustawieniach programu użytkownik odznaczy checkbox „Firma jest płatnikiem vat”, to w oknie wystawiania faktury zmieni się jej nazwa na Faktura bez vat. • Zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki przy zapisie plików.

 • Rozwiązano problem z nazwami pozycji na FV, które zawierały znaczniki (html)

  Program interpretował wpisane znaki w nazwach produktów/pozycji na dokumentach, jako znaczniki html.


 • Dodano automatyczne generowanie WZ do faktury wystawionej z PROFormy w wersji Magazyn.

7
Sugestie / Drukarki, kasy fiskalne
« Ostatnia wiadomość wysłana przez lukaszn dnia Marzec 30, 2019, 11:33:34 »
Dzień dobry,
Kiedy będzie dodana obsługa drukarek i kas fiskalnych. Program jest bardzo fajny, ale używanie go nie mam sensu bez obsługi ww. urządzeń.
Pozdrawiam
Łukasz
8
Aktualizacje / Aktualizacja 21.03.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Marzec 21, 2019, 13:36:42 »
 • Dodano opcję wystawiania faktury zbiorczej do kilku proform lub zamówień (ofert).

  W tej wersji programu dodaliśmy opcję wystawiania faktury zbiorczej, która służy rozliczeniu usług (dostaw) ciągłych, na podstawie wystawionych w danym miesiącu zamówień (ofert) albo faktur proforma.

  Wystawianie faktury VAT do kilku proform
  Aby wystawić fakturę do kilku proform, przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, wybieramy zakładkę Faktury PROForma, zaznaczamy wybrane rekordy (w systemie Windows z klawiszem Ctrl, na macOS z klawiszem Cmd ⌘), uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę z PRO-form (ilość zaznaczonych rekordów).  Opcja ta wyświetli się po zaznaczeniu co najmniej dwóch wierszy. Następnie otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi z wszystkich zaznaczonych proform, gdzie możliwa jest edycja każdego pola.  Wystawianie faktury VAT do kilku zamówień (ofert)
  Aby wystawić fakturę do kilku zamówień (ofert), przechodzimy do kartoteki Zamówienia/Oferty, klikamy zakładkę Zamówienia (albo Oferty), zaznaczamy wybrane rekordy, następnie uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę do Zamówień(ilość zaznaczonych rekordów) (albo Wystaw fakturę do Ofert(ilość zaznaczonych rekordów)).


   
  Opcja ta wyświetli się jedynie po zaznaczeniu co najmniej dwóch wierszy. Następnie otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi z wszystkich zaznaczonych zamówień(ofert), z możliwością ich edycji.   W celu szybszego wyszukania interesujących nas faktur, czy też zamówień (ofert) dla danego klienta, można skorzystać z opcji filtrowania i sortowania.

  Jeżeli w wybranych zamówieniach, ofertach lub pro formach będzie różny NIP kontrahenta albo waluta, nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury, o czym program poinformuje przy próbie wystawienia takiego dokumentu.  Fakturę podsumowującą można wystawić wyłącznie do aktywnych pro form albo do nierozliczonych zamówień (ofert). Nierozliczone zamówienie (oferta) charakteryzuje się tym, że w kolumnie Zapłacono wyświetla się kwota 0.  Po wystawieniu faktury zbiorczej, wszystkie wybrane zamówienia i oferty dla danego kontrahenta są oznaczone przez program jako opłacone.

 • Dodano opcję generowania ewidencji VAT zakupów po dacie otrzymania dokumentu.

  Wprowadziliśmy możliwość wyboru daty, na podstawie której faktury zakupowe są ujmowane w ewidencji VAT zakupów. Jest to data wystawienia (jak było dotychczas) lub data otrzymania dokumentu.

  Aby wygenerować ewidencję zakupu VAT według daty wystawienia faktur, należy w części Okres dotyczy wybrać data wystawienia. Na liście wyświetlą się wszystkie dokumenty wystawione w wybranym okresie.  Aby wygenerować ewidencję zakupu VAT według daty otrzymania dokumentów potwierdzających zakup, należy w części Okres dotyczy wybrać data otrzymania. Wówczas program wyświetli wyłącznie dokumenty otrzymane w wybranym okresie. • Dodano obsługę wielu firm

  Od tej wersji programu możliwe jest wystawianie faktur przez więcej niż jedną firmę. Poszczególne firmy mają przypisane w programie oddzielne konta z pełną funkcjonalnością. Każda akcja, taka jak zmiana ustawień, tworzenie dokumentów czy zarządzanie kartotekami przebiega niezależnie.

  Aby przejść do administracji kontami firm, klikamy przycisk Narzędzia, a następnie wybieramy opcję Zmień firmę.  Otworzy się okno zarządzania. Po prawej stronie mamy przyciski, za pomocą których przełączamy się między kontami, dodajemy nowe lub je usuwamy.  Tworzenie nowego konta

  Aby dodać nową firmę klikamy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy nazwę nazwę firmy i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj i przełącz.  Korzystanie z nowego konta należy rozpocząć od uzupełnienia informacji o firmie, podobnie jak podczas początkowej konfiguracji. Dane firmy można także zaimportować za pomocą opcji przywracania kopii zapasowej (opisanej poniżej).

  Usuwanie konta
  Aby usunąć firmę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Usuń. Należy pamiętać, że wszystkie dane i dokumenty przypisane do tego konta zostaną trwale usunięte.


  Przełączanie między kontami
  Aby zmienić firmę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Przełącz. Dane firmy można też załadować podwójnym kliknięciem myszką na wybrany rekord. Nazwa konta, które jest obecnie zalogowane wyświetla się w tytule okna.  Domyślnie program automatycznie loguje użytkownika na konto, które było ostatnio używane.
  Aby włączyć możliwości wyboru firmy, należy zaznaczyć opcję Pokazuj okno z wyborem firmy podczas uruchamiania programu. Od tej pory przy każdym uruchomieniu aplikacji, będzie pojawiać się okno z listą dostępnych firm. • Zmieniono organizację menu.

  W głównym menu ikonę Kopia zapasowa i eksport zastąpiliśmy ikoną Narzędzia.

  Przywracanie kopii zapasowej można wykonać na dwa sposoby:  Zastąp wszystkie dane
  jest to opcja, która działała jak dotychczas, czyli zastępuje wszystkie dokumenty, dane i ilości firm wraz z wszystkimi ustawieniami, bazą z kopii zapasowej.

  Dodaj jako nowe firmy
  opcja polega na dopisaniu danych z kopiii zapasowej jako nowe konta. Natomiast aktualne dokumenty, dane i firmy zostają bez zmian.

 • Poprawiono opcję wysyłania wezwania do zapłaty.
9
Problemy i pytania / Odp: Wysyłanie faktur mailem
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Igar dnia Luty 27, 2019, 10:21:36 »
Bardzo dziękuję za pomoc .
10
Sugestie / Odp: DRUKOWANIE KOPIA/ORYGINAŁ
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Luty 25, 2019, 12:28:36 »
Informujemy, że dodaliśmy możliwość drukowania dwóch egzemplarzy na jednym wydruku: jeden 'kopia' drugi 'oryginał'. Dodaliśmy również w opcjach ustawienie domyślnej liczby kopii drukowanych faktur (niezależnie od ustawień kopia/oryginał).
Strony: [1] 2 3 ... 10