Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Problemy i pytania / Odp: Potwierdzenie wysłania faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Czerwca 10, 2020, 09:23:44 »
Witamy

Program sam z siebie nie zapisuje wysłanych maili - wysyła je po prostu do serwera pocztowego za pomocą SMTP. Tu trzeba kontaktować się z dostawcą poczty, czy zapisuje automatycznie kopię każdej wysłanej wiadomości.
2
Problemy i pytania / Potwierdzenie wysłania faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ewanadzieja dnia Czerwca 09, 2020, 19:26:58 »
Witam
Mam problem, ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie potwierdzenia że faktura została wysłana. Jest zaznaczony zielony znaczek w programie, ale nigdzie na poczcie nie mam maila z wysłaną fakturą. Czy możecie mi pomóc to znaleźć?
3
Aktualizacje / Aktualizacja 29.05.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maja 28, 2020, 12:20:37 »
 • Dodano ceny indywidualne dla kontrahenta


  Opcja cen indywidualnych pozwala w sposób kompleksowy zarządzać cenami dla kontrahentów, poprzez domyślne ustawienie parametrów takich jak cena, typ ceny, waluta, cena zakupu netto, waluta zakupu. Zdefiniowane ceny produktów dla danego kontrahenta są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania faktur, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych, zamówień i ofert .
  Definiowanie cen indywidualnych odbywa się w osobnym oknie, które umożliwia łatwe dodawanie nowych cen oraz przeglądanie i edytowanie już istniejących. Po usunięciu produktu z indywidualnego cennika, usuwa się powiązanie z danym kontrahentem.

  Aby ustalić specjalny cennik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci, następnie zaznaczyć kontrahenta z listy i wybrać opcję Ceny indywidualne.

  ceny indywidualne fakturalight

  Uruchomi się okno cen indywidualnych dla wybranego kontrahenta.

  1.1 Dodawanie produktu
  Aby dodać produkt, klikamy przycisk Dodaj produkty z kartoteki.

  ceny indywidualne fakturalight

  W oknie które się pojawi, za pomocą filtrów lub zaznaczenia wybieramy z listy produkty, które będą miały specjalne ceny dla danego kontrahenta. Można dodać jeden produkt, kilka lub wszystkie (zaznaczając rekordy myszką; klikając kolejno na nieprzylegające rekordy z wciśniętym klawiszem Ctrl; rozszerzając zaznaczenie w dół Shift + strzałka w dół; rozszerzając zaznaczenie w górę Shift + strzałka w górę;  zaznaczając wszystkie widoczne elementy Ctrl + A). Na końcu klikamy przycisk Wybierz.


  ceny indywidualne fakturalight

  Na liście cen indywidualnych można zmieniać każdy parametr poza Nazwą towaru lub usługi. Wprowadzone zmiany należy zapisać po powrocie do kartoteki Kontrahenci.

  1.2 Usuwanie produktu
  Aby usunąć produkt, zaznaczamy pozycję na liście i klikamy przycisk Usuń.

  ceny indywidualne fakturalight

 • Dodano drukowanie paragonu fiskalnego do faktury
  Dodaliśmy możliwość fiskalizacji faktury sprzedaży, która polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego do tej faktury na kasie lub drukarce fiskalnej. Fiskalizacja faktur jest podobna do procesu ręcznej fiskalizacji paragonów i jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w walucie polskiej PLN w cenie brutto.

  W pierwszej kolejności należy włączyć i skonfigurować obsługę drukarek fiskalnych (zobacz obsługa drukarek fiskalnych).

  Aby zafiskalizować fakturę, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Fiskalizuj dokument.

  fiskalizacja faktury fakturalight

  Po zafiskalizowaniu, faktura na liście dokumentów jest oznaczana ikoną. Po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru, wyświetli się numer dobowy i ogólny paragonu oraz data fiskalizacji.

  fiskalizacja faktury fakturalight

  Dodatkowo na każdym paragonie zostanie wydrukowany numer NIPu nabywcy z faktury, jeśli urządzenie fiskalne posiada taką opcję.

  Uwaga! Dla paragonów fiskalnych do faktur Vat marża, należy zdefiniować zero techniczne w module ustawień drukarek fiskalnych.

 • Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość generowania zestawienia pozycji na dokumentach. Takie zestawienie służy do wyświetlania, drukowania lub eksportowania informacji na temat ilości i wartości sprzedaży poszczególnych towarów w wybranym okresie. Rejestr jest generowany na podstawie aktualnie wyświetlanej listy dokumentów, spełniających ustawione filtry w oknie głównym.

  Aby sporządzić zestawienie, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.

  zestawienie pozycji z faktur

  W otwartym oknie wybieramy zestawienie pozycji na dokumentach oraz zaznaczamy kolumny, które będą prezentowane w zestawieniu.

  zestawienie pozycji z faktur

  Uwaga! Pod uwagę brane są również dokumenty korygujące.

  Przykładowe zestawienia:
  • Zestawienie pozycji dokumentów sprzedaży
  • Zestawienie pozycji dokumentów zakupu
  • Zestawienie zamówionych produktów
  • Zestawienie sprzedanych towarów dla danego kontrahenta w wybranym okresie

 • Zmieniono sposób wyświetlania ceny w oknie wystawiania faktury

  W oknie wystawiania faktury cena towaru lub usługi jest wyświetlana analogicznie, jak w kartotece Produkty.

 • Przyspieszono wczytywanie bazy zdalnej

4
Problemy i pytania / Odp: usuwanie kilku pozycji na raz z faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maja 25, 2020, 09:58:12 »
Jeśli chodzi o program FakturaLight, to jest taka możliwość - wystarczy przytrzymać klawisz "Shift" lub "Ctrl" i zaznaczyć myszką pozycje. Następnie wcisnąć klawisz "Delete".
5
Problemy i pytania / usuwanie kilku pozycji na raz z faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Hanna dnia Maja 22, 2020, 13:30:55 »
Dzień dobry, czy jest możliwość w Subiekcie Nexo usunięcie kliku pozycji na raz z faktury?
6
Aktualizacje / Aktualizacja 17.04.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Kwietnia 21, 2020, 14:57:27 »
 • Dodano raporty kasowe w wersji Magazyn

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące

  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie. Przechodzimy do kartoteki Kasa i klikamy Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą dokumentów kasowych.

  saldo gotówki w kasie

  Następnie wpisujemy wartość salda początkowego dla kasy.

  saldo początkowe gotówki w kasie

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Raport kasowy.

  raport kasowy

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które możemy filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce).  Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

  raport kasowy

  Następnie ustawiamy parametry generowanego raportu kasowego.

  raport kasowy

  W polu Okres wybieramy zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:
      • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa
      • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.

  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Jeżeli chcemy dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny, możemy tego dokonać z poziomu Ustawień programu. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

  raport kasowy


 • Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi)

  Drukarkę fiskalną można połączyć z komputerem za pomocą USB albo przez sieć. Sposób komunikacji przez USB został już opisany w aktualizacji 23.03.2020 w punkcie 1.1 - konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną.

  Aby skonfigurować połączenie sieciowe z urządzeniem fiskalnym, klikamy strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybieramy Drukarki fiskalne.

  drukarki fiskalne fakturalight

  W sekcji Połączenie dla protokołu Posnet zmieniamy tryb połączenia USB na Sieć(Wifi/Ethernet)

  drukarki fiskalne fakturalight

  Następnie wpisujemy Adres IP drukarki oraz Port.

  drukarki fiskalne fakturalight

  Można skorzystać z opcji Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność konfiguracji. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny z wszystkimi danymi technicznymi urządzenia fiskalnego.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

 • Dodano informację o datach wysłania przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

  Na liście faktur, w kolumnie Zapłacono pojawiają się ikony powiadamiające o wysłanym przypomnieniu o płatności oraz o wygenerowanym wezwaniu do zapłaty.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Po najechaniu na ikonę, wyświetla się dokładna informacja, w którym dniu zostały przygotowane poszczególne dokumenty windykacyjne.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Uwaga! Jeżeli w tym samym dniu przypomnienie o płatności lub wezwanie do zapłaty zostało wygenerowane kilkukrotnie, to data wyświetli się tylko raz.

 • Zmieniono wygląd okna plików JPK

  Zmieniliśmy organizację w oknie wygenerowanych plików JPK. Na lewą stronę okna został przesunięty przycisk generowania pliku JPK (w czerwonej ramce), nazwany Nowy plik JPK. Dalej w części Pokaż pliki wygenerowane za okres znajdują się kontrolki filtrowania po okresie oraz wyświetlanie według rodzaju.
  jpk

 • Dodano opcję usuwania powiązań dokumentów magazynowych z fakturami w wersji Magazyn

  Aby usunąć powiązanie PZ-tki z fakturą zakupu lub WZ-ki z fakturą sprzedaży, przechodzimy do kartoteki Dok.magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Usuń powiązanie z fakturą.

  powiązanie wz z fakturą

7
Sugestie / Odp: Drukarki, kasy fiskalne
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Marca 25, 2020, 12:52:44 »
Miło nam poinformować, że w ostatniej aktualizacji (wersja 34.0) dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych Posnet.
8
Aktualizacje / Aktualizacja 23.03.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Marca 20, 2020, 15:52:09 »
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta PosNet. Konfigurację drukarki fiskalnej należy przeprowadzić osobno dla każdego stanowiska komputerowego, gdyż ustawienia są zapisywane lokalnie i są wspólne dla wszystkich firm na danym stanowisku.

  1.1 Konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  fakturalight drukarki fiskalne

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  obsługa drukarek fiskalnych

  Dalej należy skonfigurować ustawienia dotyczące paragonów fiskalnych oraz połączenie z urządzeniem fiskalnym.

  W sekcji Połączenie

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  wybieramy protokół komunikacyjny drukarki (obecnie dostępny jest PosNet). Następnie wybieramy z listy odpowiedni port lub klikamy przycisk Wykryj port. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Jeśli nie pojawi się lista wyboru portów lub pojawi się błąd, to należy upewnić się, czy na komputerze zainstalowane są wszelkie wymagane sterowniki. Niezbędne informację otrzymają Państwo od producenta bądź firmy serwisującej drukarkę.

  Obok znajduje się przycisk Testuj połączenie, który pozwala wyświetlić wszystkie dane techniczne urządzenia fiskalnego, takie jak nawa drukarki, numer unikatowy, datę i godzinę, a także przypisanie stawek VAT.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  W sekcji Ustawienia dostępne są następujące opcje:

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Jeżeli parametr jest zaznaczony, to przy zapisie formularza dokumentu, paragon fiskalizuje się automatycznie w momencie kliknięcia przycisku Zapisz. Jeżeli jest odznaczony, paragon należy zafiskalizować ręcznie.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Długość nazwy sprzedawanego towaru na drukarce fiskalnej ma ograniczoną ilość znaków i nie da się jej zwiększyć. Jeżeli wyrażenie będzie zbyt długie, wystąpi błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego. Powyższa opcja automatycznie skraca ilość znaków przed fiskalizacją paragonu w nazwie towaru lub usługi do maksymalnej obsługiwanej.


  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Według nowych zasad, określonych w §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy przypisują oznaczenia literowe od "A" do "E" do konkretnych stawek podatku (A - 23%, B - 8%, C - 5%, D -  0%, E - zw). Natomiast literom „F” i „G” są przypisane pozostałe stawki, w tym wartość 0% (zero techniczne). W programie FakturaLight pod stawką 0% - zero techniczne będzie rejestrowana sprzedaż produktów ze stawką wbudowaną oo, np, npUE, npEXP oraz wszystkich własnych stawek o wartości 0. Przed rozpoczęciem fiskalizacji należy przyporządkować zero techniczne do litery zaprogramowanej na kasie przez serwisanta.


  W sekcji Operacje znajdują się następujące akcje

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

  Drukuj raport dobowy – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej.
  Drukuj raport okresowy – po wybraniu zakresu dat, wywołuje wydruk informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym okresie czasu.
  Anuluj transakcję – przerywa transakcję w przypadku wystąpienia błędu wydruku paragonu fiskalnego.


  1.2 Wystawianie paragonów i fiskalizacja
  Paragon wystawiamy podobnie jak pozostałe dokumenty sprzedaży, rozwijając strzałkę obok przycisku Nowa faktura. Szczegółową odpowiedź na pytanie, jak wystawić paragon znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

  Paragon można wydrukować na urządzeniu fiskalnym ręcznie, wybierając  z menu kontekstowego polecenie Fiskalizuj paragon.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej


  Po fiskalizacji paragon na liście dokumentów jest oznaczany ikoną.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

  Zapisywany jest także numer paragonu dobowy i ogólny oraz data fiskalizacji. Dane wyświetlają się po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru.

  drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

  Uwaga! W celu fiskalizacji paragon musi być wystawiony w walucie polskiej PLN w cenie brutto. Należy też unikać wieloliniowych nazw produktów.

 • Dodano nową stawkę VAT 4%

  W tej wersji programu wprowadziliśmy nową stawkę podatku VAT dla czynnych podatników świadczących usługi taxi samochodem osobowym. Zryczałtowana stawka podatku od towarów i usług dla taksówkarzy wynosi 4%.

  2.1 Ustawienia programu
  Stawka 4% jest domyślnie nieaktywna. Aby włączyć widoczność tej stawki VAT podczas wystawiania nowych dokumentów, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku i zaznaczyć checkbox w kolumnie Aktywna.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

  2.2 Faktura
  Aby wystawić fakturę za świadczenie usług taksówek osobowych, należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 4%.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

  2.3 JPK
  Sprzedaż dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych jest wykazywana w następujących pozycjach:

  JPK_VAT: K_17 - kwota netto; K_18 - podatek VAT
  JPK_FA: P_13_4 - suma wartości sprzedaży netto; P_14_4 kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w PLN; P_14_4W kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej

  Stawkę 4% wprowadziliśmy także do dokumentu zbiorczego, sumującego sprzedaż z kasy fiskalnej dla raportu JPK_VAT.

  zryczałtowany podatek VAT dla taksówek

 • Uzupełniono listę podstawy zwolnienia z VAT

  Dodaliśmy do listy zwolnień artykuły dotyczące pracowników uczelnianych, to jest „Art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawa o VAT oraz par. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień”

 • Poprawiono generowanie numeracji dla KW wystawianych do faktur zakupowych

  Podczas wprowadzania faktury zakupowej za poprzedni rok zmieniała się data w numerze dokumentu magazynowego KW.

 • Zmieniono nagłówek kolumny "PKWiU" na "PKWiU/CN”

 • Wprowadzono drobne poprawki wizualne

 • Poprawiono drobne błędy

9
Aktualizacje / Aplikacja FakturaLight - program do faktur na telefon
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Lutego 26, 2020, 12:58:27 »
Mamy przyjemność zaprezentować program do faktur na telefony i tablety z systemem Android. Zachęcamy do pobrania aplikacji i zapoznania się z jej funkcjonalnością:

"pobierz z Google Play"

  Najważniejsze funkcje:

  • wystawianie krajowych faktur sprzedaży (VAT, marża, zaliczkowych, końcowych)
  • wystawianie faktur za wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
  • wystawianie faktur za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
  • wystawianie faktur eksportowych
  • wystawianie faktur za świadczenie usług poza terytorium UE
  • wystawianie faktur korygujących
  • wystawianie faktur w walucie obcej
  • wystawianie faktur w języku angielskim, niemieckim oraz dwujęzycznych
  • wystawianie faktur od cen netto lub brutto
  • wystawianie faktur proforma
  • wystawiania faktur z pro formy
  • wystawianie faktur bez VAT
  • możliwość tworzenia i wysyłania klientom zamówień i ofert
  • wystawianie faktury z zamówienia lub oferty
  • obsługa faktur w walutach obcych i automatyczne przeliczanie wartości po wybranym kursie
  • obsługa faktur w językach obcych
  • obsługa wszystkich stawek VAT w tym "zw" oraz "np"
  • podgląd wydruków faktur w formacie PDF
  • wysyłanie faktur PDF do klientów za pomocą dostępnych komunikatorów, takich jak Messenger, WhatsApp, Telegram lub Viber
  • wysyłanie faktur na adres poczty elektronicznej
  • automatyczne uzupełnianie tematu oraz treści wiadomości email
  • drukowanie faktur z telefonu
  • zapisywanie wydruku faktury w chmurze
  • szybkie dodawanie kontrahentów do faktury po numerze NIP
  • automatyczne zapisywanie kontrahentów z faktury do bazy
  • dodawanie i wyszukiwanie towarów i usług
  • łatwy i szybki sposób znalezienia faktur poprzez filtrowanie po statusie płatności, rodzaju numeracji, okresie, wartości,  np. "Poprzedni miesiąc”, "Przeterminowane"
  • wyświetlanie powiązanych faktur z ofertą
  • wyświetlanie powiązanych faktur z zamówieniem
  • monitoring stanu opłacenia faktur i terminów płatności
  • bieżąca synchronizacja z bazą - faktury widoczne po odświeżeniu
  • codzienny back up i archiwizacja dokumentów
  • praca na telefonach i tabletach
10
Aktualizacje / Aktualizacja 26.02.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Lutego 25, 2020, 17:06:47 »
 • Dodano wybór podstawy zwolnienia z VAT w oknie wystawiania faktury

  Obowiązek umieszczenia na fakturze na podstawy prawnej zwolnienia z VAT wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Ustalenie domyślnej podstawy zwolnienia z VAT w programie FakturaLight jest opisane w pomocy (Instrukcja -> Pierwsze uruchomienie -> Konfiguracja -> Dane firmy -> VAT)

  Dla użytkowników, którzy stosują kilka rodzajów zwolnień z podatku VAT, dodaliśmy możliwość wyboru bezpośrednio w oknie wystawiania faktury. Podczas wystawiania nowej faktury automatycznie zaciągana jest podstawa zwolnienia, zdefiniowana w Ustawieniach programu.

  wybór podstawy zwolnienia z VAT

  Uwaga! Pole widoczne jest tylko w przypadku zaznaczonej opcji zwolnienia z VAT w Ustawieniach programu.

 • Dodano kolumnę Uwagi do list dokumentów

  Do listy dokumentów dodaliśmy kolumnę Uwagi. W kolumnie prezentowana jest część tekstu uwag, natomiast po najechaniu kursorem, wyświetla się pełna jej treść.

  kolumna uwagi na liście dokumentów

 • Zmieniono sposób wysuwania się okien dialogowych na systemie macOS

  Na systemie macOS występował problem z kolejnością okien dialogowych, co było błędnie interpretowane jako wieszanie się programu.

  Wprowadziliśmy okna dialogowe wysuwane z belki tytułu. Zamknięcie takiego okna odbywa się zazwyczaj przyciskiem Anuluj bądź klawiszem Esc. Natomiast zachowanie dokonanych zmian, potwierdza się przyciskiem Zapisz lub OK.

  wysuwane spod belki okna dialogowe

  Uwaga! Wielkość okien można zmieniać.

 • Zmieniono sposób ewidencjonowania wpłat do proformy (wersja Magazyn)

  Wprowadzenie wpłaty do proformy spowoduje wystawienie dokumentu kasowego, powiązanego z tą proformą. Po wystawieniu faktury z proformy, wszystkie dokumenty kasowe wcześniej powiązane z proformą, zostaną automatycznie przepisane do tej faktury.

 • Dodano opcję pokazywania znaków hasła w ustawianiach poczty oraz ustawieniach bazy

  W oknie Ustawień programu dla Poczty dodaliśmy możliwość podglądu ustawionego hasła.

  podgląd znaków hasła

 • Zmieniono sposób obsługi faktur do paragonów (wersja Magazyn)

  6.1 Wystawienie faktury do paragonu

  Fakturę do paragonu można wystawić jedynie do opłaconych dokumentów. Do nieopłaconych paragonów nie ma możliwości wystawienia faktury.

  6.2 Kilka faktur do jednego paragonu

  Do jednego paragonu można wystawić tylko jedną fakturę. Nie ma możliwości wystawiania kolejnej faktury do tego samego paragonu. W tym celu należy sklonować paragon, a następnie z niego wystawić fakturę.

  6.3 Wystawianie dokumentów kasowych i magazynowych

  Do faktury z paragonu nie wystawia się żaden dokument kasowych ani magazynowy, ponieważ jest ona zawsze opłacona w całości. Zablokowana jest również możliwość edycji wpłat.

  6.4 Powiązanie dokumentów kasowych i magazynowych

  Dokumenty magazynowe oraz kasowe są powiązane tylko i wyłącznie z paragonem.

 • Odblokowano wybór jednostki miary w oknie wystawiania faktur (wersja Magazyn)
 • Zmieniono w fakturach zaliczkowych wyrażenie "pozostało do zapłaty" na "pozostało do rozliczenia"
 • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo
 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty w programie Mail
 • Poprawiono widoczność czcionki w trybie ciemnym w programie Mail
 • Poprawiono przeliczenie cen po wielokrotnej zmianie waluty w zamówieniach/ofertach
 • Poprawiono uzupełnianie miejscowości dla dokumentów kasowych przy wpłatach do faktur zakupowych
 • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów w bazie
 • Poprawiono przeliczanie rabatu kwotowego dla cen w walutach obcych
 • Poprawiono przeliczanie kursu podczas edycji zamówienia walutowego
 • Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu na system Windows
Strony: [1] 2 3 ... 10