Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Problemy i pytania / Odp: Szablony
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Października 20, 2020, 09:27:10 »
Niestety język jest autorski.
2
Problemy i pytania / Szablony
« Ostatnia wiadomość wysłana przez agspaw dnia Października 18, 2020, 04:21:56 »
Witam. W jakim języku należy wykonać szablon dokumentów oraz czy istnieje jakiś spis odnośników np PHP czy java ?
3
Aktualizacje / Aktualizacja 30.09.2020 oraz 07.10.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Października 08, 2020, 13:22:25 »
 • Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK

  Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.

  W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.

  1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
  Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.

  kartoteka produktów

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  kartoteka produktów

  W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,

  kody GTU na fakturze

  spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.

  kody GTU na fakturze

  1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.

  kody GTU na fakturze

  Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.

  oznaczenia GTU na fakturze

  Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.

  Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury)

  Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.

  procedura marży w JPK_V7

  Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.

  oznaczenia kodów GTU i procedur dla nowego JPK

  Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku -> Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.

  drukowanie GTU na fakturze

  Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.

  drukowanie GTU na fakturze

  Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.

  1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
  W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.

  oznaczenia faktur zakupowych w JPK_V7

  Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.

  typ transakcji w JPK_V7

  1.4 Korygowanie dokumentów
  Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie.


 • Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych

  Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach. Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.

  Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.

  metody obliczania podatku VAT 

  Do wyboru mamy dwa sposoby

  metody obliczania podatku VAT

 • Dodano obsługę PESEL na fakturach

  Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.

  3.1 Kartoteka kontrahentów
  Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.

  PESEL na fakturze

  3.2 Wystawianie faktury
  Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.

  pesel na fakturze

  Zamiast numeru REGON, ustawiamy:

  PESEL na fakturze

  Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.

  PESEL na fakturze

 • Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych

  W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.

 • Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury
 • Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy
 • Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta

  W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.

 • Poprawiono edycję pól w kartotece produktów

  Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.

 • Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta

  Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.

 • Bardziej widoczna wersja demo

  Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.

4
Aktualizacje / Aktualizacja 21.08.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Sierpnia 25, 2020, 15:50:16 »
 • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach

  Jeżeli dany produkt pojawił się w przeszłości na jakimkolwiek dokumencie jako pozycja, to od tej wersji programu istnieje możliwość przeglądu wszystkich transakcji z jego udziałem w jednym miejscu. Dodatkowo można wyświetlić historię cen sprzedaży oraz zakupu. Opcja Historia dotyczy aktualnie wybranego towaru lub usługi w kartotece Produkty.

  1.1 W wersji Standard
  Aby przeglądać historię, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  1.2 W wersji Magazyn
  Aby przeglądać historię, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  historia produktów

  W pierwszej kolejności wybieramy interesujący nas produkt. Następnie klikamy przycisk Historia.  Zostanie wyświetlona lista dokumentów, na których znajduje się wybrany produkt. Listą dokumentów można zarządzać analogicznie, jak w oknie głównym, tzn ukrywać kolumny, filtrować, dzielić na okresy oraz sortować.

  historia towaru na dokumentach

  Dodatkowo w wersji FakturaLight Magazyn historia została uzupełniona o listę dokumentów magazynowych.

  historia towaru na dokumentach

  Pod listą, widoczne jest podsumowanie dla kolumny Ilość oraz Wartość pozycji brutto, które uwzględnia dokumenty spełniające ustawiony filtr. Jeśli transakcja była przeprowadzana w walucie obcej, to w podsumowaniu wartość pozycji brutto zostanie przeliczona na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie.
  Natomiast dla wersji FakturaLight Magazyn pod listą dokumentów magazynowych znajduje się podsumowanie informujące o Wartości sprzedaży netto pozycji, Wartości zakupu netto pozycji oraz o Ilości, które również uwzględnia pozycje aktualnie widoczne na liście.

  Uwaga!
  W podsumowaniu nie sumują się ilości ani wartości z faktur proforma, z faktur zaliczkowych i ich korekt ani paragonów, do których była wystawiona faktura. Natomiast w przypadku korekt, do podsumowania wliczana jest jedynie różnica pomiędzy fakturą pierwotną a fakturą korygującą.

  Jeżeli chcemy wyświetlić dany dokument, klikamy podwójnie na rekordzie. Można wyświetlić podgląd każdego dokumentu z wyjątkiem faktur zakupowych.

  Raport można wydrukować, bądź zapisać do pliku w formacie csv.

  historia towaru na dokumentach
     

 • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkiowych nazw towarów lub usług w kartotece produktów

  Zmieniliśmy wielkość pola Nazwa w kartotece Produkty, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter.

  nazwa wielolinijkowa

 • Dodano opcję uwzględniania proform w Przypomnieniach o płatności

  Aby program automatycznie wysyłał przypomnienia o płatności dla niepłaconych proform, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Przypomnienia i zaznaczyć Dołącz proformy, do których nie była wystawiona faktura.

  przypomnienie o płatności

 • Zmieniono akcje dla przycisków Dodaj oraz Klonuj w Kartotece produktów

  W kartotece produktów przycisk Dodaj oraz Klonuj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.

 • Umożliwiono pominięcie kodu pocztowego w adresie nabywcy
 • W wezwaniach do zapłaty nie uwzględniane są proformy
 • Zmieniono kodowanie na UTF-8 dla eksportu do CSV
 • Poprawiono sortowanie w kolumnie "Do faktury" na liście dokumentów magazynowych i kasowych[Magazyn]
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży podczas wystawiania faktury
 • Poprawiono pobieranie kursu przy wystawianiu faktury z proformy
 • Poprawiono tworzenie numeracji raportów kasowych dla nowej bazy
 • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów
 • Poprawiono wprowadzenie kwot z przecinkiem dla angielskiego języka systemu
 • Zmieniono linki do kupienia pełnej wersji na nowe
 • Dodano szczegółowe informacje o bibliotekach i licencjach
5
Problemy i pytania / Odp: Potwierdzenie wysłania faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Czerwca 10, 2020, 09:23:44 »
Witamy

Program sam z siebie nie zapisuje wysłanych maili - wysyła je po prostu do serwera pocztowego za pomocą SMTP. Tu trzeba kontaktować się z dostawcą poczty, czy zapisuje automatycznie kopię każdej wysłanej wiadomości.
6
Problemy i pytania / Potwierdzenie wysłania faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ewanadzieja dnia Czerwca 09, 2020, 19:26:58 »
Witam
Mam problem, ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie potwierdzenia że faktura została wysłana. Jest zaznaczony zielony znaczek w programie, ale nigdzie na poczcie nie mam maila z wysłaną fakturą. Czy możecie mi pomóc to znaleźć?
7
Aktualizacje / Aktualizacja 29.05.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maja 28, 2020, 12:20:37 »
 • Dodano ceny indywidualne dla kontrahenta


  Opcja cen indywidualnych pozwala w sposób kompleksowy zarządzać cenami dla kontrahentów, poprzez domyślne ustawienie parametrów takich jak cena, typ ceny, waluta, cena zakupu netto, waluta zakupu. Zdefiniowane ceny produktów dla danego kontrahenta są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania faktur, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych, zamówień i ofert .
  Definiowanie cen indywidualnych odbywa się w osobnym oknie, które umożliwia łatwe dodawanie nowych cen oraz przeglądanie i edytowanie już istniejących. Po usunięciu produktu z indywidualnego cennika, usuwa się powiązanie z danym kontrahentem.

  Aby ustalić specjalny cennik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci, następnie zaznaczyć kontrahenta z listy i wybrać opcję Ceny indywidualne.

  ceny indywidualne fakturalight

  Uruchomi się okno cen indywidualnych dla wybranego kontrahenta.

  1.1 Dodawanie produktu
  Aby dodać produkt, klikamy przycisk Dodaj produkty z kartoteki.

  ceny indywidualne fakturalight

  W oknie które się pojawi, za pomocą filtrów lub zaznaczenia wybieramy z listy produkty, które będą miały specjalne ceny dla danego kontrahenta. Można dodać jeden produkt, kilka lub wszystkie (zaznaczając rekordy myszką; klikając kolejno na nieprzylegające rekordy z wciśniętym klawiszem Ctrl; rozszerzając zaznaczenie w dół Shift + strzałka w dół; rozszerzając zaznaczenie w górę Shift + strzałka w górę;  zaznaczając wszystkie widoczne elementy Ctrl + A). Na końcu klikamy przycisk Wybierz.


  ceny indywidualne fakturalight

  Na liście cen indywidualnych można zmieniać każdy parametr poza Nazwą towaru lub usługi. Wprowadzone zmiany należy zapisać po powrocie do kartoteki Kontrahenci.

  1.2 Usuwanie produktu
  Aby usunąć produkt, zaznaczamy pozycję na liście i klikamy przycisk Usuń.

  ceny indywidualne fakturalight

 • Dodano drukowanie paragonu fiskalnego do faktury
  Dodaliśmy możliwość fiskalizacji faktury sprzedaży, która polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego do tej faktury na kasie lub drukarce fiskalnej. Fiskalizacja faktur jest podobna do procesu ręcznej fiskalizacji paragonów i jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w walucie polskiej PLN w cenie brutto.

  W pierwszej kolejności należy włączyć i skonfigurować obsługę drukarek fiskalnych (zobacz obsługa drukarek fiskalnych).

  Aby zafiskalizować fakturę, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Fiskalizuj dokument.

  fiskalizacja faktury fakturalight

  Po zafiskalizowaniu, faktura na liście dokumentów jest oznaczana ikoną. Po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru, wyświetli się numer dobowy i ogólny paragonu oraz data fiskalizacji.

  fiskalizacja faktury fakturalight

  Dodatkowo na każdym paragonie zostanie wydrukowany numer NIPu nabywcy z faktury, jeśli urządzenie fiskalne posiada taką opcję.

  Uwaga! Dla paragonów fiskalnych do faktur Vat marża, należy zdefiniować zero techniczne w module ustawień drukarek fiskalnych.

 • Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość generowania zestawienia pozycji na dokumentach. Takie zestawienie służy do wyświetlania, drukowania lub eksportowania informacji na temat ilości i wartości sprzedaży poszczególnych towarów w wybranym okresie. Rejestr jest generowany na podstawie aktualnie wyświetlanej listy dokumentów, spełniających ustawione filtry w oknie głównym.

  Aby sporządzić zestawienie, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.

  zestawienie pozycji z faktur

  W otwartym oknie wybieramy zestawienie pozycji na dokumentach oraz zaznaczamy kolumny, które będą prezentowane w zestawieniu.

  zestawienie pozycji z faktur

  Uwaga! Pod uwagę brane są również dokumenty korygujące.

  Przykładowe zestawienia:
  • Zestawienie pozycji dokumentów sprzedaży
  • Zestawienie pozycji dokumentów zakupu
  • Zestawienie zamówionych produktów
  • Zestawienie sprzedanych towarów dla danego kontrahenta w wybranym okresie

 • Zmieniono sposób wyświetlania ceny w oknie wystawiania faktury

  W oknie wystawiania faktury cena towaru lub usługi jest wyświetlana analogicznie, jak w kartotece Produkty.

 • Przyspieszono wczytywanie bazy zdalnej

8
Problemy i pytania / Odp: usuwanie kilku pozycji na raz z faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maja 25, 2020, 09:58:12 »
Jeśli chodzi o program FakturaLight, to jest taka możliwość - wystarczy przytrzymać klawisz "Shift" lub "Ctrl" i zaznaczyć myszką pozycje. Następnie wcisnąć klawisz "Delete".
9
Problemy i pytania / usuwanie kilku pozycji na raz z faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Hanna dnia Maja 22, 2020, 13:30:55 »
Dzień dobry, czy jest możliwość w Subiekcie Nexo usunięcie kliku pozycji na raz z faktury?
10
Aktualizacje / Aktualizacja 17.04.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Kwietnia 21, 2020, 14:57:27 »
 • Dodano raporty kasowe w wersji Magazyn

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące

  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie. Przechodzimy do kartoteki Kasa i klikamy Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą dokumentów kasowych.

  saldo gotówki w kasie

  Następnie wpisujemy wartość salda początkowego dla kasy.

  saldo początkowe gotówki w kasie

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Raport kasowy.

  raport kasowy

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które możemy filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce).  Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

  raport kasowy

  Następnie ustawiamy parametry generowanego raportu kasowego.

  raport kasowy

  W polu Okres wybieramy zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:
      • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa
      • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.

  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Jeżeli chcemy dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny, możemy tego dokonać z poziomu Ustawień programu. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

  raport kasowy


 • Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi)

  Drukarkę fiskalną można połączyć z komputerem za pomocą USB albo przez sieć. Sposób komunikacji przez USB został już opisany w aktualizacji 23.03.2020 w punkcie 1.1 - konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną.

  Aby skonfigurować połączenie sieciowe z urządzeniem fiskalnym, klikamy strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybieramy Drukarki fiskalne.

  drukarki fiskalne fakturalight

  W sekcji Połączenie dla protokołu Posnet zmieniamy tryb połączenia USB na Sieć(Wifi/Ethernet)

  drukarki fiskalne fakturalight

  Następnie wpisujemy Adres IP drukarki oraz Port.

  drukarki fiskalne fakturalight

  Można skorzystać z opcji Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność konfiguracji. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny z wszystkimi danymi technicznymi urządzenia fiskalnego.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną

 • Dodano informację o datach wysłania przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

  Na liście faktur, w kolumnie Zapłacono pojawiają się ikony powiadamiające o wysłanym przypomnieniu o płatności oraz o wygenerowanym wezwaniu do zapłaty.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Po najechaniu na ikonę, wyświetla się dokładna informacja, w którym dniu zostały przygotowane poszczególne dokumenty windykacyjne.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Uwaga! Jeżeli w tym samym dniu przypomnienie o płatności lub wezwanie do zapłaty zostało wygenerowane kilkukrotnie, to data wyświetli się tylko raz.

 • Zmieniono wygląd okna plików JPK

  Zmieniliśmy organizację w oknie wygenerowanych plików JPK. Na lewą stronę okna został przesunięty przycisk generowania pliku JPK (w czerwonej ramce), nazwany Nowy plik JPK. Dalej w części Pokaż pliki wygenerowane za okres znajdują się kontrolki filtrowania po okresie oraz wyświetlanie według rodzaju.
  jpk

 • Dodano opcję usuwania powiązań dokumentów magazynowych z fakturami w wersji Magazyn

  Aby usunąć powiązanie PZ-tki z fakturą zakupu lub WZ-ki z fakturą sprzedaży, przechodzimy do kartoteki Dok.magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Usuń powiązanie z fakturą.

  powiązanie wz z fakturą

Strony: [1] 2 3 ... 10