Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Aktualizacje / Aktualizacja 17.12.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Grudnia 22, 2020, 15:45:48 »
 • Dodano możliwość sporządzenia Inwentaryzacji w cenach brutto [wersja Magazyn]


  Inwentaryzowanie to ustalenie za pomocą spisu, rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie. Rzeczywisty stan stwierdzony podczas spisu z natury porównuje się ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej, a następnie wyjaśnia się powstałe różnice. Najczęściej towary oraz materiały wycenia się wg cen zakupu netto. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, nievatowcy, którzy biorą pod uwagę ceny brutto.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania remanentem, klikamy przycisk Produkty, a następnie Inwentaryzacja.

  "inwentaryzacja"

  Na liście znajdują się wszystkie poprzednie raporty inwentaryzacji. Wyświetlaną listę można sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek.

  Tworzenie spisu z natury rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Rozpocznij inwentaryzację

  "inwentaryzacja"

  i ustawiamy parametry.

  "inwentaryzacja"

  Nadajemy nazwę, wybieramy dzień, w którym będziemy porównywać spis z natury ze stanem systemowym, magazyn oraz sposób liczenia ceny zakupu.

  "inwentaryzacja ceny zakupu"

  Dla dokumentów w walucie obcej, należy także określić kurs. Jeżeli inwentaryzacja ma być liczona według cen brutto, należy zaznaczyć checkbox

  "inwentaryzacja"

 • Dodano przycisk maksymalizujący obszar pozycji faktury/zamówienia/oferty

  Widok pełnego ekranu umożliwia przeglądanie i zarządzenie listą pozycji, bez dodatkowych sekcji interfejsu, takich jak ogólne informacje o dokumencie, dane kontrahenta, Płatność, JPK czy zakładka Dodatkowe. Obszar uzupełniania pozycji można powiększyć za pomocą przycisku.

  Aby wyświetlić listę pozycji w całym oknie wystawiania faktury, klikamy przycisk Pełny ekran, znajdujący się w lewym dolnym rogu.

  "pełny ekran"

  Aby wyjść z  z trybu pełnoekranowego, naciskamy klawisz Esc albo klikamy przycisk Zamknij pełny ekran, znajdujący się w lewym dolnym rogu.

  "zamknij pełny ekran"

 • Zmieniono sposób obsługi tabeli pozycji w oknie wystawiania faktury

  W momencie dodawania lub edycji pozycji nie podświetla się cały rekord, a jedynie edytowana komórka. Dodatkowo zostały wyszarzone nieedytowalne pola.

 • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_FA: inna wartość pola P_6

  Zmieniono wartość pola p_6 w pliku JPK_FA dla faktur zaliczkowych. Do xml wpisywana jest data otrzymania zaliczki, a nie jak do tej pory data transakcji.

 • Wprowadzono wyświetlanie liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu [wersja macOS]

  "liczba przeterminowanych faktur w doc"

 • Poprawiono obliczanie podsumowanie w oknie wystawiania faktury, w przypadku liczenia podatku VAT od sumy stawek

 • Poprawiono zapis historii stanów dla korekt dokumentów magazynowych

2
Aktualizacje / Aktualizacja 27.11.2020 oraz 01.12.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Grudnia 17, 2020, 14:30:45 »
 • Dodano możliwość filtrowania i sortowania listy dokumentów w oknie JPK_V7

  W oknie generowania JPK_V7 rozbudowaliśmy zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów o opcję filtrowania i sortowania.

  Dodaliśmy kontrolkę służącą do filtrowania widocznych dokumentów, na podstawie ciągu znaków, która pozwala na zawężenie ilości wyświetlanych rekordów, np. w celu odnalezienia konkretnej faktury. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie kolumny danej listy. Aby skorzystać z tej opcji, należy wpisać szukaną frazę w pole edycyjne.

  "jpk_v7 ewidencja"

  Wyświetlaną listę dokumentów, można także sortować według dowolnej kolumny, poprzez kliknięcie w jej nagłówek.


 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta przy wypełnianiu danych w oknie edycji wpisu ewidencji JPK_V7

  W oknie edycji/dodawania wpisu w Ewidencji sprzedaży oraz Ewidencji zakupów JPK_V7 dodaliśmy opcję pobierania danych kontrahenta z kartoteki kontrahentów.

  Aby uzupełnić wymagane pozycje, należy kliknąć na pole edycyjne Nazwa kontrahenta albo NIP i zacząć wpisywać kolejne znaki. Pojawi się lista wyboru, która będzie się zawężać.

  "jpk_v7 ewidencja sprzedaży"

 • Dodano możliwość przypisywania produktów do magazynów [wersja Magazyn]

  Dodaliśmy możliwość powiązania towaru z jednym lub z kilkoma magazynami, w których chcemy, aby ten produkt był widoczny i uwzględniany. Jeżeli produkt jest przypisany do danego magazynu, wówczas jest wyświetlany w momencie wyboru pozycji podczas wystawiania faktury sprzedaży, pojawia się też na liście stanów magazynowych i na liście inwentaryzacyjnej dla tego magazynu. Nowo dodany produkt nie jest przypisany do żadnego magazynu, ale wyświetla się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów magazynowych PZ i PW oraz dla faktur zakupowych. W momencie księgowania zakupu i przyjmowania towaru na stan, zostaje on automatycznie przypisany do wybranego magazynu. Wystawienie dokumentu MM spowoduje automatycznie przypisanie produktu do drugiego, docelowego magazynu.

  Aby ręcznie przypisać produkt do magazynów, należy wejść do kartoteki produktów.

  "kartoteka produktów"

  W oknie edycji informacji o danym produkcie, zaznaczyć magazyny, z którymi będzie powiązany.

  "przypisanie produktu do magazynu"

  Uwaga! Jeśli stan produktu w danym magazynie jest większy od 0, to nie można odznaczyć przypisania.

 • Wielokrotne występowanie tego samego produktu na jednej PZtce [wersja Magazyn]

  Poprawiono raport stanów magazynowych, w przypadku, gdy ten sam produkt pojawił się na jednym dokumencie magazynowym, ale w różnych cenach.

 • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_V7: opcjonalne pole 54

  Jeśli pole p_54 jest równe 0, to nie pojawia się ono w wygenerowanym pliku xml.

 • Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wybranego katalogu tworzenia kopii zapasowej
 • Wprowadzono zapamiętywanie trybu serwisowego po ponownym uruchomieniu programu
 • Poprawiono usuwanie firmy
 • Poprawiono wygląd zakładek w macOS Big Sur
 • Usunięto błąd powodujący dublowanie ustawień programu na bazie MySQL .
3
Aktualizacje / Aktualizacja 13.11.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Grudnia 04, 2020, 14:39:42 »
 • Dodano możliwość generowania JPK_VAT z deklaracją

  Od 1 października dotychczasowy raport JPK_VAT został połączony z deklaracją VAT-7. Do 25 dnia każdego miesiąca, przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć ewidencję oraz deklarację w formie elektronicznej za miesiąc poprzedni.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość tworzenia JPK_V7M lub JPK_V7K. Zanim jednak zaczniemy generowanie danego rodzaju pliku, należy wprowadzić dodatkowe informacje niezbędne do jego przygotowania.

  1.1 Konfiguracja ustawień wymaganych do prawidłowego generowania pliku JPK_V7

  Na dane identyfikujące osobę fizyczną składają się następujące pola: NIP, Pierwsze imię, Nazwisko, Data urodzenia oraz Email.
  Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiot niebędący osobą fizyczną należą: NIP, Pełna nazwa oraz Email.


  Aby wprowadzić wyżej wymienione informacje, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Dane firmy:

  "dane firmy w jpk"

  oraz zakładka JPK:

  "dane firmy w jpk"

  Kolejnym krokiem jest ustawienie daty księgowania z zakładce Zaawansowane. Sposób jej konfiguracji został już opisany w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 1 - data księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK.

  1.2 Generowanie pliku JPK_V7M

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M.

  "nowy plik jpk_v7m"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry generowanego pliku.

  "nowy plik jpk_v7m"

  Na początek w części Okres wybieramy Rok oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7M, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Program automatycznie pobierze wszystkie dokumenty do ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu z wybranego okresu, z możliwością ich późniejszych zmian i na ich podstawie przeliczy poszczególne pola w deklaracji.

  Aby łatwiej było przeglądać i edytować zawartość pliku JPK_VAT i zintegrowanej deklaracji podatkowej VAT7, cały raport został podzielony na 4 zakładki.

  W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.

  "jpk_v7m nagłówek deklaracji"

  Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich dokumentów z wybranego okresu rozliczeniowego. Pod listami możemy podglądnąć schemat księgowania danego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.  Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj.

  "jpk_v7m pojedyncza faktura w ewidencji"

  Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Pole data sprzedaży przechowuje datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części, w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7m "


      • Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU, gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7m"  Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

  "zakup wiersz jpk_v7m"


      • Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.

  "zakup wiersz jpk_v7m"

  Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.

  "jpk_v7m ewidencja sprzedaży"

  Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.

  "jpk_v7m ewidencja zakupów"

  Dane w zakładce Deklaracja VAT są podzielone na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe.
  Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie stosownych wpisów wykazanych w ewidencji sprzedaży

  "deklaracja vat jpk_v7m"

  i zakupu

  "deklaracja vat jpk_v7m"

  Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.

  Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.

  W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.

  "deklaracja vat jpk_v7m"

  Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Utworzony plik wyświetli się na liście.

  Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.

  "jpk z deklaracją"

  Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.

  "jpk z deklaracją"


  1.3 Generowanie pliku JPK_V7K

  Raport JPK_V7K również wysyła się co miesiąc, z tym że za pierwsze dwa miesiące kwartału plik JPK_V7K zawiera samą część ewidencyjną, natomiast dopiero w rozliczeniu kwartalnym plik JPK_V7K składa się z części ewidencyjnej za ostatni miesiąc kwartału i części deklaracyjnej za cały kwartał.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K.

  "jpk_v7k"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry pliku.

  "jpk_v7k"

  Na początek w części Okres wybieramy Rok, Kwartał oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7K, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.

  Jeżeli generujemy rozliczenie miesięczne za pomocą raportu JPK_V7K, wówczas po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Aby poprawnie wygenerować rozliczenie kwartalne JPK_V7K, należy wcześniej utworzyć pliki JPK_V7K za dwa poprzednie miesiące tego kwartału. Jeżeli brakuje rozliczenia za którykolwiek miesiąc, pojawi się stosowny komunikat:

  w przypadku, gdy nie ma żadnego rozliczenia

  "jpk_v7k"

  w przypadku, gdy brakuje jednego rozliczenia

  "jpk_v7k"

  Jeżeli za jeden z poprzednich miesięcy rozliczeniowych został wygenerowany więcej niż jeden plik JPK_V7K, program nie pozwoli utworzyć rozliczenia kwartalnego. Należy wówczas usunąć zdublowane rozliczenia:

  "jpk_v7k"

  Po zatwierdzeniu, otworzy się okno raportu podzielone na 4 części. I tylko aktywne zakładki zostaną dołączone do generowanego pliku JPK_V7K.

  W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.

  "jpk_v7k nagłówek deklaracji"

  Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich wystawionych dokumentów w wybranym okresie rozliczeniowym. Po najechaniu na wybrany rekord, pod listą pojawi się schemat księgowania tego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.

  "jpk_v7k ewidencja sprzedaży"

  Jeżeli generujemy rozliczenie kwartalne, to na liście dodatkowo wyświetlają się dowody sprzedaży i dowody zakupu, zaksięgowane w dwóch poprzednich miesiącach kwartału. Program zaciąga te dane z wcześniej wygenerowanych plików JPK_V7K.

  "jpk_v7k kwartalne"

  "jpk_v7k kwartalne"

  Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj. Wyszarzone rekordy można edytować wyłącznie w pierwotnie wygenerowanej deklaracji.

  "jpk_v7k"

  Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Data sprzedaży przedstawia datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7k "


      • Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU, gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.

  "sprzedaż wiersz jpk_v7k"  Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:

      • Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

  "zakup wiersz jpk_v7k"


      • Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.

  "zakup wiersz jpk_v7k"


  Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.

  "jpk_v7k ewidencja"

  Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalny i oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.

  "jpk_v7k ewidencja"

  Zakładka Deklaracja VAT jest nieaktywna w plikach JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału i pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalnym. Dane w niej podzielone są na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe. 

  Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie wszystkich zaciągniętych wpisów aktywnych i nieaktywnych w ewidencji sprzedaży:

  "jpk_v7k deklaracja"

  i zakupu:

  "jpk_v7k deklaracja"

  Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.

  Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji, wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.

  W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.

  "jpk_v7k deklaracja"

  Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK, a utworzony plik wyświetli się na liście.

  Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.

  "jpk z deklaracją"

  Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.

  "jpk z deklaracją"


  1.4 Jak wygenerować korektę JPK_V7?

  Korekta elektronicznego raportu JPK zawiera kompletny zestaw danych, nie tylko te właściwe. Zatem, aby wygenerować korektę JPK_V7, w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie.

  Następnie otwieramy okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikając przycisk Raporty(JPK) -> Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Klikamy przycisk Nowy plik JPK, z którego wybieramy korygowaną strukturę.

  "jpk_v7k"

  W oknie ustawiamy parametry pliku, zaznaczamy checkbox obok napisu Korekta  i wybieramy zakres zmian.

  "jpk_v7 korekta"

  Przy generowaniu korekty części deklaracyjnej i ewidencyjnej, mamy możliwość zmiany wszystkich danych. Natomiast jeżeli korekta dotyczy samej ewidencji lub samej deklaracji, aktywna będzie zakładka Nagłówek oraz wybrane zakładki.

  W przypadku pliku JPK_V7K, korekta za pierwsze dwa miesiące kwartału odnosi się wyłącznie do ewidencji. Natomiast deklarację można korygować jedynie za ostatni miesiąc kwartału.

  "jpk_v7 korekta"

 • Rozbudowano opcje rozliczania marży z faktury VAT marża

  Sposób rozliczania marży w procedurze VAT-marża został opisany w aktualizacji 18.02.2019 w punkcie 2.

  Dla potrzeb JPK_V7 w oknie rozliczenia dostawy towarów i świadczenia usług, opodatkowanych na zasadach marży, dodaliśmy kolumny NIP, Nazwa kontrahenta oraz Data zakupu.

  "faktura marża w jpk_v7"

  Każda pozycja wprowadzona w oknie rozliczenia marży, zostanie zaksięgowana w JPK_V7 do ewidencji zakupów w polu Marża, jako osobny dokument będący podstawą wyliczenia marży.

  "faktura marża w jpk_v7"

 • Zmieniono akcje dla przycisku Dodaj w Kartotece kontrahentów
       
  W kartotece kontrahentów przycisk Dodaj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.

 • Poprawiono przeliczanie numeracji, jeśli program jest włączony bez przerwy
 • Wydzielono ustawienia JPK do osobnej sekcji w oknie "Ustawień programu".
 • Zmieniono domyślną zakładkę w oknie wystawiania faktury z "JPK" na "Płatność".
 • Poprawiono błędy w oknie zarządzania kosztami własnymi.


4
Problemy i pytania / Odp: Szablony
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Października 20, 2020, 09:27:10 »
Niestety język jest autorski.
5
Problemy i pytania / Szablony
« Ostatnia wiadomość wysłana przez agspaw dnia Października 18, 2020, 04:21:56 »
Witam. W jakim języku należy wykonać szablon dokumentów oraz czy istnieje jakiś spis odnośników np PHP czy java ?
6
Aktualizacje / Aktualizacja 30.09.2020 oraz 07.10.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Października 08, 2020, 13:22:25 »
 • Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK

  Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.

  W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.

  1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
  Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.

  kartoteka produktów

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  kartoteka produktów

  W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,

  kody GTU na fakturze

  spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.

  kody GTU na fakturze

  1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.

  kody GTU na fakturze

  Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.

  oznaczenia GTU na fakturze

  Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.

  Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury)

  Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.

  procedura marży w JPK_V7

  Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.

  oznaczenia kodów GTU i procedur dla nowego JPK

  Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku -> Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.

  drukowanie GTU na fakturze

  Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.

  drukowanie GTU na fakturze

  Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.

  1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
  W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.

  oznaczenia faktur zakupowych w JPK_V7

  Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.

  typ transakcji w JPK_V7

  1.4 Korygowanie dokumentów
  Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie.


 • Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych

  Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach. Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.

  Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.

  metody obliczania podatku VAT 

  Do wyboru mamy dwa sposoby

  metody obliczania podatku VAT

 • Dodano obsługę PESEL na fakturach

  Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.

  3.1 Kartoteka kontrahentów
  Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.

  PESEL na fakturze

  3.2 Wystawianie faktury
  Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.

  pesel na fakturze

  Zamiast numeru REGON, ustawiamy:

  PESEL na fakturze

  Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.

  PESEL na fakturze

 • Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych

  W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.

 • Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury
 • Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy
 • Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta

  W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.

 • Poprawiono edycję pól w kartotece produktów

  Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.

 • Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta

  Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.

 • Bardziej widoczna wersja demo

  Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.

7
Aktualizacje / Aktualizacja 21.08.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Sierpnia 25, 2020, 15:50:16 »
 • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach

  Jeżeli dany produkt pojawił się w przeszłości na jakimkolwiek dokumencie jako pozycja, to od tej wersji programu istnieje możliwość przeglądu wszystkich transakcji z jego udziałem w jednym miejscu. Dodatkowo można wyświetlić historię cen sprzedaży oraz zakupu. Opcja Historia dotyczy aktualnie wybranego towaru lub usługi w kartotece Produkty.

  1.1 W wersji Standard
  Aby przeglądać historię, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  1.2 W wersji Magazyn
  Aby przeglądać historię, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  historia produktów

  W pierwszej kolejności wybieramy interesujący nas produkt. Następnie klikamy przycisk Historia.  Zostanie wyświetlona lista dokumentów, na których znajduje się wybrany produkt. Listą dokumentów można zarządzać analogicznie, jak w oknie głównym, tzn ukrywać kolumny, filtrować, dzielić na okresy oraz sortować.

  historia towaru na dokumentach

  Dodatkowo w wersji FakturaLight Magazyn historia została uzupełniona o listę dokumentów magazynowych.

  historia towaru na dokumentach

  Pod listą, widoczne jest podsumowanie dla kolumny Ilość oraz Wartość pozycji brutto, które uwzględnia dokumenty spełniające ustawiony filtr. Jeśli transakcja była przeprowadzana w walucie obcej, to w podsumowaniu wartość pozycji brutto zostanie przeliczona na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie.
  Natomiast dla wersji FakturaLight Magazyn pod listą dokumentów magazynowych znajduje się podsumowanie informujące o Wartości sprzedaży netto pozycji, Wartości zakupu netto pozycji oraz o Ilości, które również uwzględnia pozycje aktualnie widoczne na liście.

  Uwaga!
  W podsumowaniu nie sumują się ilości ani wartości z faktur proforma, z faktur zaliczkowych i ich korekt ani paragonów, do których była wystawiona faktura. Natomiast w przypadku korekt, do podsumowania wliczana jest jedynie różnica pomiędzy fakturą pierwotną a fakturą korygującą.

  Jeżeli chcemy wyświetlić dany dokument, klikamy podwójnie na rekordzie. Można wyświetlić podgląd każdego dokumentu z wyjątkiem faktur zakupowych.

  Raport można wydrukować, bądź zapisać do pliku w formacie csv.

  historia towaru na dokumentach
     

 • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkiowych nazw towarów lub usług w kartotece produktów

  Zmieniliśmy wielkość pola Nazwa w kartotece Produkty, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter.

  nazwa wielolinijkowa

 • Dodano opcję uwzględniania proform w Przypomnieniach o płatności

  Aby program automatycznie wysyłał przypomnienia o płatności dla niepłaconych proform, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Przypomnienia i zaznaczyć Dołącz proformy, do których nie była wystawiona faktura.

  przypomnienie o płatności

 • Zmieniono akcje dla przycisków Dodaj oraz Klonuj w Kartotece produktów

  W kartotece produktów przycisk Dodaj oraz Klonuj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.

 • Umożliwiono pominięcie kodu pocztowego w adresie nabywcy
 • W wezwaniach do zapłaty nie uwzględniane są proformy
 • Zmieniono kodowanie na UTF-8 dla eksportu do CSV
 • Poprawiono sortowanie w kolumnie "Do faktury" na liście dokumentów magazynowych i kasowych[Magazyn]
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży podczas wystawiania faktury
 • Poprawiono pobieranie kursu przy wystawianiu faktury z proformy
 • Poprawiono tworzenie numeracji raportów kasowych dla nowej bazy
 • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów
 • Poprawiono wprowadzenie kwot z przecinkiem dla angielskiego języka systemu
 • Zmieniono linki do kupienia pełnej wersji na nowe
 • Dodano szczegółowe informacje o bibliotekach i licencjach
8
Problemy i pytania / Odp: Potwierdzenie wysłania faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Czerwca 10, 2020, 09:23:44 »
Witamy

Program sam z siebie nie zapisuje wysłanych maili - wysyła je po prostu do serwera pocztowego za pomocą SMTP. Tu trzeba kontaktować się z dostawcą poczty, czy zapisuje automatycznie kopię każdej wysłanej wiadomości.
9
Problemy i pytania / Potwierdzenie wysłania faktury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ewanadzieja dnia Czerwca 09, 2020, 19:26:58 »
Witam
Mam problem, ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie potwierdzenia że faktura została wysłana. Jest zaznaczony zielony znaczek w programie, ale nigdzie na poczcie nie mam maila z wysłaną fakturą. Czy możecie mi pomóc to znaleźć?
10
Aktualizacje / Aktualizacja 29.05.2020
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Maja 28, 2020, 12:20:37 »
 • Dodano ceny indywidualne dla kontrahenta


  Opcja cen indywidualnych pozwala w sposób kompleksowy zarządzać cenami dla kontrahentów, poprzez domyślne ustawienie parametrów takich jak cena, typ ceny, waluta, cena zakupu netto, waluta zakupu. Zdefiniowane ceny produktów dla danego kontrahenta są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania faktur, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych, zamówień i ofert .
  Definiowanie cen indywidualnych odbywa się w osobnym oknie, które umożliwia łatwe dodawanie nowych cen oraz przeglądanie i edytowanie już istniejących. Po usunięciu produktu z indywidualnego cennika, usuwa się powiązanie z danym kontrahentem.

  Aby ustalić specjalny cennik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci, następnie zaznaczyć kontrahenta z listy i wybrać opcję Ceny indywidualne.

  ceny indywidualne fakturalight

  Uruchomi się okno cen indywidualnych dla wybranego kontrahenta.

  1.1 Dodawanie produktu
  Aby dodać produkt, klikamy przycisk Dodaj produkty z kartoteki.

  ceny indywidualne fakturalight

  W oknie które się pojawi, za pomocą filtrów lub zaznaczenia wybieramy z listy produkty, które będą miały specjalne ceny dla danego kontrahenta. Można dodać jeden produkt, kilka lub wszystkie (zaznaczając rekordy myszką; klikając kolejno na nieprzylegające rekordy z wciśniętym klawiszem Ctrl; rozszerzając zaznaczenie w dół Shift + strzałka w dół; rozszerzając zaznaczenie w górę Shift + strzałka w górę;  zaznaczając wszystkie widoczne elementy Ctrl + A). Na końcu klikamy przycisk Wybierz.


  ceny indywidualne fakturalight

  Na liście cen indywidualnych można zmieniać każdy parametr poza Nazwą towaru lub usługi. Wprowadzone zmiany należy zapisać po powrocie do kartoteki Kontrahenci.

  1.2 Usuwanie produktu
  Aby usunąć produkt, zaznaczamy pozycję na liście i klikamy przycisk Usuń.

  ceny indywidualne fakturalight

 • Dodano drukowanie paragonu fiskalnego do faktury
  Dodaliśmy możliwość fiskalizacji faktury sprzedaży, która polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego do tej faktury na kasie lub drukarce fiskalnej. Fiskalizacja faktur jest podobna do procesu ręcznej fiskalizacji paragonów i jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w walucie polskiej PLN w cenie brutto.

  W pierwszej kolejności należy włączyć i skonfigurować obsługę drukarek fiskalnych (zobacz obsługa drukarek fiskalnych).

  Aby zafiskalizować fakturę, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Fiskalizuj dokument.

  fiskalizacja faktury fakturalight

  Po zafiskalizowaniu, faktura na liście dokumentów jest oznaczana ikoną. Po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru, wyświetli się numer dobowy i ogólny paragonu oraz data fiskalizacji.

  fiskalizacja faktury fakturalight

  Dodatkowo na każdym paragonie zostanie wydrukowany numer NIPu nabywcy z faktury, jeśli urządzenie fiskalne posiada taką opcję.

  Uwaga! Dla paragonów fiskalnych do faktur Vat marża, należy zdefiniować zero techniczne w module ustawień drukarek fiskalnych.

 • Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość generowania zestawienia pozycji na dokumentach. Takie zestawienie służy do wyświetlania, drukowania lub eksportowania informacji na temat ilości i wartości sprzedaży poszczególnych towarów w wybranym okresie. Rejestr jest generowany na podstawie aktualnie wyświetlanej listy dokumentów, spełniających ustawione filtry w oknie głównym.

  Aby sporządzić zestawienie, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.

  zestawienie pozycji z faktur

  W otwartym oknie wybieramy zestawienie pozycji na dokumentach oraz zaznaczamy kolumny, które będą prezentowane w zestawieniu.

  zestawienie pozycji z faktur

  Uwaga! Pod uwagę brane są również dokumenty korygujące.

  Przykładowe zestawienia:
  • Zestawienie pozycji dokumentów sprzedaży
  • Zestawienie pozycji dokumentów zakupu
  • Zestawienie zamówionych produktów
  • Zestawienie sprzedanych towarów dla danego kontrahenta w wybranym okresie

 • Zmieniono sposób wyświetlania ceny w oknie wystawiania faktury

  W oknie wystawiania faktury cena towaru lub usługi jest wyświetlana analogicznie, jak w kartotece Produkty.

 • Przyspieszono wczytywanie bazy zdalnej

Strony: [1] 2 3 ... 10