Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Complay

Strony: [1] 2 3 ... 9
1
Aktualizacje / Aktualizacja 13.06.2022
« dnia: Czerwca 13, 2022, 13:22:29 »
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Novitus.

  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalna do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Novitus (XML).

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych

 • Poprawiono klonowanie faktur walutowych
  Pobierany jest aktualny kurs.

 • Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy

 • Poprawiono wartość netto w ewidencji sprzedaży w JPK_V7

 • Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta

 • Zmieniono komunikat błędu dla drukarek Posnet

  Komunikat błędu "invalid handle" zamieniono na czytelniejszy "Błąd połączenia z drukarką"
 • Rozbudowano logi bazy

 • Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży


2
Aktualizacje / Aktualizacja 27.04.2022
« dnia: Kwietnia 27, 2022, 15:56:17 »
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Elzab.

  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalną do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Elzab (STX).

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych

 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 4

  Od 1 kwietnie 2022 roku obowiązują nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczących faktur sprzedaży. Zaktualizowano strukturę logicznę plików na wezwanie, tj. JPK_FA(4). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 29.11.2021, punkt 2 Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur)  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.


  "jpk fa 4"

  Tworzenie nowego pliku JPK_FA rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(4).

  "generowanie jpk_fa(4)"


  Wprowadzono następujące zmiany:

  Zaktualizowano słownik kodów krajów członkowskich UE.
  Zaktualizowano słownik kodów walut.
  Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut.
  Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
  Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
  Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
  Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
  Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.

 • Dodano nowe szablony wydruku.

  Dodaliśmy 4 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury, które są dostępne w oknie podglądu wydruku


  "własny wygląd faktury"

  oraz w oknie wysyłki

  "własny wygląd faktury"

  3.1 Standardowy szablon dwie waluty

  Na wydruku określone są należności w dwóch walutach: obcej i w przeliczeniu na złotówki, z podziałem na wartości netto, brutto oraz VAT. Kwoty przeliczane są automatycznie według wybranego kursu w oknie wystawiania faktury.

  3.2 Standardowy szablon ze specyfikacja wywozu

  Specyfikacja towarowa jest dołączana do faktury jako druga strona dokumentu. Aby zawartość kolumny Notatki drukowała się na specyfikacji, należy uzupełnić pole własne nr 15. Aby pole włane było aktywne, należy skonfigurować kartotekę produktów zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.1.4 - Własne pola

  3.3 Standardowy szablon z kodem

  3.4 Standardowy szablon z wagą

 • Poprawiono błąd generowania podwójnych WZ-tek: przepisywany jest dokument WZ z proformy wystawionej na podstawie WZ do faktury wystawionej z proformy (wersja Magazyn)

 • Poprawiono wydruk daty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)
   
 • Poprawiono format daty w notach korygujących
   
 • Poprawiono zapamiętywanie daty wystawienia faktury, której dotyczy nota korygująca
   
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach.
   
 • Poprawiono oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform.
   
 • Zmieniono kolejność kolumn na wydrukach faktur

 • Poprawiono błędy wydruku

3
Problemy i pytania / Odp: LOGO NA WYDRUKU WZ
« dnia: Marca 08, 2022, 13:25:55 »
Dzień dobry,
taka opcja już się pojawiła wraz z wprowadzeniem szablonów wydruku. Aby dodać logo na dokumentach magazynowych, proszę:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. WZ z logo) przyciskiem "Eksportuj"
    Dokonać zmian w pliku stock_document_top.html

po wyrażeniu:
<td id="top-left">
dodać:
<img id="logo" src="{{ print_options.logo }}" />

    Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".

4
Aktualizacje / Aktualizacja 03.01.2022
« dnia: Grudnia 28, 2021, 16:45:17 »
 • Dodano obsługę JPK_V7 w wersji 2

  Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją. Zaktualizowano struktury logiczne plików dla rozliczeń miesięcznych i dla rozliczeń kwartalnych, tj. JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 13.11.2020, punkt 1 generowanie JPK VAT z deklaracją)

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK_V7M(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M(2).

  "nowy plik jpk_v7m"  Tworzenie nowego pliku JPK_V7K(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K(2).

  "nowy jpk_v7k"


  Wprowadzono następujące zmiany:

  1.1 W części Deklaracja zmieniono pola:

  P_53 : Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0 w przeciwnym wypadku jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
  P_55 : Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1
  P_56: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1
  P_57: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1
  P_58: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1

  1.2 W części Deklaracja dodano pola:

  P_540: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1
  P_560: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1
  P_660: Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1


  1.3 W części ewidencyjnej rozszerzono informacje dla ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4)

  Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale także

  termin płatności

  "jpk_v7 ulga za złe długi"

  lub datę dokonania zapłaty

  "jpk_v7 ulga za złe długi"

  1.4 W części ewidencyjnej zmieniono następujące procedury

  - procedury SW i EE zostały zastąpione jednym znacznikiem WSTO_EE
  - dodano znacznik IED
  - oznaczenie MPP nie będzie występowało ani po stronie sprzedającego ani po stronie nabywcy.

  "jpk_v7 procedury"

 • Dodano możliwość importu szablonu wydruku z archiwum ZIP

  Zarządzanie nowym systemem szablonów wydruku opisano w aktualizacji 24.05.2021 w punkcie 1 Definiowanie wyglądu dokumentów

  Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

  "szablon wydruku faktury"


  Aby dodać szablon z archiwum ZIP, należy kliknąć przycisk Importuj -> z archiwum ZIP

  "import szablonu wydruku"

  i wskazać skompresowany plik.

  Aby dodać własny szablon z folderu, należy kliknąć przycisk Importuj -> z katalogu

  "import szablonu wydruku"

  i wskazać folder.

 • Dodano oznaczenie korekta WZ-ek wygenerowanych do faktur korygujących[magazyn].

  "korekta wz"

 • Dodano nowe tłumaczenia.
 • Dodano zawijanie nazwy produktu w oknie edycji.
 • Zablokowano możliwość wystawienia f. końcowej dla edytowanego zamówienia, jeśli zmieniła się liczba pozycji.
 • Usunięto Proformy z filtru wyboru faktur do JPK_FA.
 • Poprawiono widoczność liczb w trybie ciemnym [macOS].
 • Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji drukowania daty transakcji na fakturach zaliczkowych.
 • Poprawiono wydruk kodu kreskowego.
 • Poprawiono działanie certyfikatów SSL [Windows].
 • Poprawiono działanie przycisku Enter przy wyborze kontrahenta z listy podczas wystawienia dokumentów.

5
Aktualizacje / Aktualizacja 29.11.2021
« dnia: Grudnia 21, 2021, 13:04:24 »
 • Dodano nowe pola, cechy dla produktów


  Atrybuty produktu to zestaw jego dodatkowych cech własnych. W tej wersji programu zostały uzupełnione pola w rejestrze Produkty, aby móc precyzyjniej dopasować kartotekę towarów i usług do własnych potrzeb. Dodano między innymi możliwość przypisania: producenta, kodu kreskowego, numeru katalogowego, opisu czy wagi. Dodatkowo umożliwiono wgrywanie zdjęć, a także definiowanie do 15 indywidualnych parametrów.

  1.1 Zarządzenie polami w kartotece
  Należy przejść do kartoteki Produkty.

  "kartoteka produktów"

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  "kartoteka produktów"

   
  Parametry każdego produktu możemy edytować bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na wybranej komórce (z wyjątkiem kolumny Stan).

  "kartoteka produktów"

  lub wykorzystując specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj.

  "kartoteka produktów"

  Okno edycji zostało podzielone na 4 części (w wersji z modułem magazynowym 5). Nad zakładkami wyświetla się nazwa edytowanego/dodawanego produktu.

  • 1.1.1 Podstawowe

   W pierwszej części znajdziemy pola z podstawowymi danymi:

   Nazwa - nazwa towaru lub usługi. Nie jest unikatowym polem. Program dopuszcza występowanie kilku pozycji o jednakowych nazwach.

   Nazwa fiskalna - długość nazwy zależy od drukarki fiskalnej, dopuszczalne są znaki w kodzie ASCII,  z zakresu 32-255. Jeśli pole pozostaje puste, na paragonie drukowana jest wartość z kolumny "Nazwa".

   Kod - dowolny ciąg znaków, które identyfikuje produkt. Pole to jest wykorzystywane w podpowiedziach przy wyszukiwaniu produktu, podczas wystawiania faktury/zamówienia/oferty.

   Kod kreskowy - dopuszczalne cyfry 0-9

   Cena - cena sprzedaży, automatycznie zaczytuje się podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, z możliwością edycji.

   Waluta - waluta jest atrybutem ceny sprzedaży. Jeżeli dokument jest wystawiany w walucie, wówczas zaczytują się ceny sprzedaży w walucie dla poszczególnych pozycji na dokumencie.

   Typ ceny - netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto).
    
   Cena zakupu netto - jest aktualizowana w kartotece na podstawie faktury zakupu.

   Pozostałe parametry: Producent, Nr katalogowyJednostka, Waga netto, Waga brutto, PKWiU/CN, GTU, Stawka VAT, Waluta zakupu, Rabat kwotowy, Rabat procentowy

   "kartoteka produktów"

  • 1.1.2 Dodatkowe

   W drugiej części okna zostało przygotowane miejsce na notatki do produktu oraz szczegółowy opis.

   "kartoteka produktów"

   Opis stanowi uzupełnienie nazwy. Może być dodany do szablonu wydruku dokumentów. Natomiast zawartość przechowywana w polu Notatka pojawi się w oknie wystawiania dokumentu po wybraniu opcji Informacja o produkcie z menu kontekstowego.

   "kartoteka produktów"

  • 1.1.3 Zdjęcia

   W kolejnej części istnieje możliwość przechowywania dowolnej ilości zdjęć do produktu.

   Okno składa się z formatki nawigacyjnej oraz przeglądarki miniatur obrazów.

   Przycisk Dodaj służy do dodawania plików graficznych. Maksymalny rozmiar dłuższej krawędzi to 512px. Po wybraniu zdjęcia z dysku, zostanie ono automatycznie przeskalowane z zachowaniem proporcji. Nie jest obsługiwana przeźroczystość.

   Przycisk Usuń służy do usuwania plików graficznych.

   Przycisk Zapisz na dysk pozwala zapisać zaznaczone zdjęcia na dysku/nośniku zewnętrznym.

   Zdjęcia wybranego produktu można zaznaczyć za pomocą klawiatury (strzałki góra/dół, prawo/lewo, Ctrl+A) albo menu nawigacyjnego (przyciski strzałki prawo/lewo).
   "kartoteka produktów"
  • 1.1.4 Własne pola

   W tej zakładce istnieje możliwość dodania kolumn dedykowanych. Można zdefiniować do 15 własnych parametrów dla produktów, np. informację na temat koloru towaru, roku produkcji czy kraju pochodzenia.

   Aby dodać nową cechę, należy kliknąć przycisk Zarządzaj.
   "kartoteka produktów"
   W kolumnie Nazwa wpisujemy wyrażenie opisujące cechę produktu, natomiast w kolumnie Aktywne zaznaczamy widoczność w kartotece i podczas przygotowywania dokumentów.
   "kartoteka produktów" - notatka o produkcie

  • 1.1.5 Magazyn

   W tej części okna należy skategoryzować asortyment. Produkt można zapisać jako towar lub usługę.

   Opcję Usługa używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest usługa, która nie wymaga kontroli stanu magazynowego, np transport. Zaznaczając ten wariant wyszarzą się pozostałe pola.

   "kartoteka produktów"

   Opcję Towar używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest fizyczny artykuł handlowy albo materiał wykorzystywany do produkcji czy wykonania usługi i ważna jest kontrola jego stanu magazynowego. Zaznaczając ten wariant należy dodatkowo przypisać produkt do magazynu, w którym jest przechowywany. Proces powiązania towaru z magazynem został opisany w aktualizacji 27.11.2020 w punkcie 3  Przypisywanie produktów do magazynów.

   Aktualizacja stanów magazynowych w kolumnie Ilość odbywa się na podstawie dokumentów magazynowych.

   "kartoteka produktów"

  1.2 Wystawianie faktur (zamówień/ofert)

  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

  "wystawianie faktur produkty"

  Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

  "wystawianie faktur produkty"

  Dla wszystkich cech produktów przewidziana jest osobna kolumna, z wyjątkiem pola Notatki. Po dodaniu pozycji do faktury należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Informacja o produkcie.

  "wystawianie faktur produkty"

  Pojawi się okno z notatkami dla wybranego produktu.

  1.3 Import produktów

  Wszystkie nowe parametry można zaimportować do kartoteki wraz z produktami. Aby dokonać importu, w pierwszej kolejności należy przygotować plik według instrukcji opisanej w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie 1.2 Import produktów. Nazwy poszczególnych nagłówków można skopiować bezpośrednio z okna importu, poleceniem kopiuj nazwy kolumn.

  "import produktów"

  Nazwy kolumn, przechowujących poszczególne informacje dla nowych cech produktu są następujące:
  kod_kreskowy   
  nr_katalogowy
  producent
  nazwa_fiskalna
  opis
  notatki
  waga_netto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
  waga_brutto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku

  Bez względu na to, jak nazwiemy pola własne w kartotece Produkty, do importu należy stosować następujących terminów: 
  pole_1
  pole_2
  .
  .
  .
  pole_15

  Uwaga! Wielkość liter oraz znaki specjalne mają znaczenie w nazwie kolumny.

 • Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur

  Struktura JPK_FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży oraz ich korekt.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "jpk fa"

  Generowanie pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(3).

  "jpk fa"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry.

  "jpk fa"

  Na początek w części Okres wybieramy okres rozliczeniowy, a następnie wskazujemy Urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Dalej ustalamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_FA(3), czyli opcję dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych albo nieopłaconych faktur MK (metoda kasowa).

  W celu wygenerowania korekty JPK_FA(3), w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie, a następnie w oknie zaznaczyć checkbox obok napisu Korekta.

  Aby wygenerować plik JPK_FA(3) dla wskazanych faktur, należy kliknąć przycisk Wybierz faktury...

  "jpk fa"

  Uruchomi się okno, składające się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listę dokumentów, którą można filtrować według typu oraz numeru NIP kontrahenta, a także sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek. Pod listą na przycisku Wybierz znajduje się licznik wybranych faktur.

  "jpk fa"


  Domyślnie zaznaczone są wszystkie dokumenty. Za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można wykonywać operacje na przefiltrowanej liście. Można również zaznaczyć i odznaczyć pojedyncze rekordy poprzez kliknięcie w checkbox.

  "jpk fa"

  Uwaga! Należy pamiętać, że do pliku JPK_FA(3) dodane zostaną wszystkie zaznaczone faktury, nie tylko te widoczne na liście.

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. Program automatycznie pobierze wszystkie zaznaczone dokumenty z wybranego okresu do pliku JPK_FA(3).

 • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki z faktury zakupowej (wersja Magazyn).

  Przed wprowadzeniem nowych produktów do magazynu za pomocą faktury zakupowej, można skonfigurować opcję automatycznego zapisywania towaru lub usługi do kartoteki. Zapis może odbywać się w dwóch trybach:

  - program automatycznie zapisuje każdą nową pozycję

  - wyświetli się listę z nowymi produktami, którą należy zatwierdzić albo pominąć.
   
  W trakcie zapisu pozycji program porównuje asortyment zdefiniowany w programie ze specyfikacją dokumentu. Produkt zostanie zapisany w asortymencie jako nowy, jeśli w bazie nie istnieje żaden zdefiniowany towar o takiej samej nazwie albo usługa o takiej samej nazwie. Jeśli w kartotece jest już produkt o takiej samej nazwie, ale z innym parametrem w kolumnie Rodzaj, to zostanie dodany do listy jako nowy.


  Aby skorzystać z opcji automatycznego zapisu, należy przejść do UstawieniaUstawienia programu, zakładka Zaawansowane

  "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

  gdzie w miejscu Automatycznie dodawanie produktów do kartoteki wybrać jeden z dostępnych parametrów:

  "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

  nigdy - żaden nowy produkt nie będzie automatycznie dodany do kartoteki
  zawsze - oznacza, że każdy nowy produkt będzie dopisany do kartoteki
  pytaj -  należy zatwierdzić albo anulować zapis

  "automatyczne dodawanie produktu do magazynu"

  Produkt zostanie dodany z parametrami wpisanymi na fakturze zakupu, towar zostanie przypisany do wskazanego magazynu oraz zaktualizuje się jego stan.

  Uwaga!
  Funkcja ta nie pozwala na automatyczne zapisywanie kosztów własnych oraz produktów ze słowem zaliczka albo zadatek w nazwie.

 • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński

  Program FakturaLight umożliwia wystawianie dokumentów w sześciu wersjach językowych (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński), a także w ich dwujęzycznych odpowiednikach. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur

  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

  "faktura w języku angielskim"

  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

  "faktura w języku angielskim"

 • Dodano możliwość wybrania kursu waluty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)
   
  W programie FakturaLight Magazyn istnieje możliwość rejestracji płatności za faktury w walucie dokumentu albo w polskich złotych. Rozliczanie tych płatności odbywa się poprzez wpłatę w kasie gotówkowej lub na rachunek bankowy, czego potwierdzeniem jest wygenerowany dokumenty kasowy/bankowy.

  Jeśli wpłaty dokonujemy w walucie, to otrzymana kwota zostanie przeliczona na złotówki według wybranego kursu. Domyślnie pobierany jest średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu kasowego/bankowego.

  "wybór kursu na dokumencie kasowym"

 • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkowej nazwy kontrahenta

  Została rozszerzona wielkość pola Nazwa w kartotece Kontrahenci

  "kartoteka kontrahenci"

  oraz w oknie wystawiania dokumentów

  "nowa faktura dane kontrahenta"

  w taki sposób, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są także dodatkowe spacje.

 • Dodano możliwość wyboru magazynu, do którego mają być przypisane importowane produkty (wersja Magazyn).

  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów i uzupełniony wyżej w punkcie 1.3 - Import produktów

  Dodatkowo pojawiła się opcja wyboru magazynu (kilku magazynów), do którego mają być przypisane importowane pozycje. Po wybraniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, gdzie należy zaznaczyć checkbox obok nazwy magazynu (magazynów).

  "import produktów do magazynu"

 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w tabeli pozycji podczas wystawiania dokumentów.

  Kolumny można ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce, lub ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście jej nazwę.

 • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.

  Do listy został dodany artykuł dotyczący zwolnień dla jednostek oświatowych, to jest "Art. 43 ust. 1 pkt 26 - 29 Ustawa o VAT"

 • Zmieniono menu kontekstowe dla operacji wprowadzania zapłaty za fakturę.

  W programie FakturaLight istnieje możliwość kontrolowania rozliczeń płatności do poszczególnych dokumentów. W tej wersji została nieco zmieniona treść menu wpłaty.

  W sytuacji, gdy kontrahent dokonał zapłaty należności po wystawieniu faktury, można tę informację wprowadzić bezpośrednio na liście dokumentów, w kolumnie Do zapłaty poprzez kliknięcie w ikonę obok kwoty:
  Wpłata całkowita - oznacza, że należność otrzymano w całości


  Wpłata częściowa - wybrać w przypadku, gdy należność otrzymano w części, a następnie wprowadzić otrzymaną kwotę  W tym miejscu można również dokonać usunięcia błędnie dodanej płatności przez opcję Usuń wpłatę


 • Poprawiono sposób wyświetlania podatku i kwoty netto na liście dla faktur marża.

 • Poprawiono pobranie kursu dla przyszłej daty wystawienia dokumentu.

 • Poprawiono obliczanie wartości "rozliczono" na liście zamówień po wystawieniu faktury z proformy do zamówienia.

 • Dodano numer faktury korygującej w komunikacie o próbie edycji lub usunięcia skorygowanego dokumentu.

 • Usunięto błąd powodujący ukrywanie kolumn w oknie wystawiania faktury, po wystawieniu korekty do faktury marża.

 • Usunięto błąd wydruku powodujący nachodzenie informacji o koncie na kod QR.

6
Problemy i pytania / Odp: Tworzenie usługi
« dnia: Grudnia 10, 2021, 14:00:23 »
Dzień dobry,

Dziękujemy za sugestie. Komplety mamy już zgłoszone i pojawią się w przyszłości. Tymczasowo proponuję inne rozwiązanie.

Jeśli jest kilka WZ-tek do jednej faktury, to:
1. Wystawić dokumenty WZ na towary użyte do wykonania usługi.
2. Następnie wystawić fakturę z WZ-tek (zaznaczyć WZ-tki na liście i wybrać polecenie "Wystaw fakturę z WZ-tek(liczba dokumentów)). Na fakturze wykasować wszystkie pozycje towarowe zaciągnięte z WZ i wprowadzić jedną zbiorczą pozycję opisując wykonaną usługę.
3. Pojawi się komunikat, że pozycje z faktury różnią się od tych na WZ i czy zapisać mimo tego. Proszę wówczas potwierdzić zapis.

Jeśli jest jedna WZ do jednej faktury, to:
1. Wystawić dokumenty WZ na towary użyte do wykonania usługi.
2. Następnie wystawić fakturę za wykonaną usługę.
3. Powiązać WZ-tkę z fakturą (poleceniem "Powiąż dokument z fakturą")

W ten sposób towary będą schodzić z magazynu, a klient otrzyma na fakturze wyłącznie informacje o całkowitym koszcie wykonania usługi bez szczegółów.

7
Aktualizacje / Aktualizacja 05.08.2021
« dnia: Września 08, 2021, 15:02:15 »

 • Zmieniono sposób wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji

  W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość edycji poszczególnych pozycji na fakturach zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.

  Po wybraniu opcji "Wystaw fakturę zaliczkową do zamówienia ►ze specyfikacją pozycji z zamówienia" pojawia się prośba o wpisanie kwoty zaliczki:

  "faktura zaliczkowa"

  Po zatwierdzeniu, uruchomi się okno wystawiania dokumentu. Program wyświetli domyślne nazwy dla specyfikacji towarowej oraz proporcjonalnie rozdzieli wielkość zaliczki pomiędzy poszczególne pozycje, z możliwością zmiany.

  "faktura zaliczkowa"

  Jak należy rozumieć wyszczególnione pozycje? Przykładowo - pierwszy wiersz oznacza 1x zaliczka w kwocie 237,29 zł za 11szt Towaru, przy czym nazwa towaru lub usługi jest poprzedzona oznaczeniem [ZAL].

 • Dodano możliwość wystawiania korekt faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji z zamówienia

  W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość korygowania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji. Korygować można tylko ostatnią w kolejności fakturę zaliczkową wystawioną do jednego zamówienia.

  Aby wystawić korektę, należny ustawić kursor w obszarze wiersza faktury, która będzie korygowana, następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Wystaw fakturę korektę.

  "faktura zaliczkowa jak korygować"

  Dalej postępujemy analogicznie, jak podczas wystawiania klasycznej faktury korygującej.

  Uwaga! Na fakturach zaliczkowych i na fakturze końcowej w zestawieniu zaliczek, obok numeru faktury zaliczkowej, pojawi się adnotacja z numerem faktury korygującej.

  "korekta faktury zaliczkowej"

 • Wprowadzono kontrolę duplikacji kontrahentów o tym samym NIPie

  3.1 Kartoteka kontrahentów
  W przypadku, gdy NIP wprowadzanego kontrahenta do kartoteki znajduje się już w bazie danych, to system wyświetla ostrzeżenie.

  "kontrola duplikacji kontrahentów"

  Wybranie opcji "Przejdź i usuń" spowoduje, że w oknie edycji pojawią się dane wcześniej wprowadzonego kontrahenta o tym samym numerze NIP. Jednocześnie usunięty zostanie nowo dodany rekord.
  Natomiast wybierając polecenie "Anuluj" program utworzy drugiego kontrahenta z takim samym numerem NIP i wprowadzonymi danymi.

 • Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian

  Wprowadzono oznaczenie procedury IED, które obejmuje podmioty, niezarejestrowane do procedury IOSS lub OSS.
  Oznaczenie znajduje się na liście w oknie wystawiania faktur, w zakładce JPK.

  "IED kody GTU"

 • Sprecyzowano typ ceny dla pozycji podczas wystawiania dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży)

  W oknie wystawiania dokumentów sprzedaży zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena sprzedaży"  W oknie wprowadzania dokumentów zakupu zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena zakupu" • Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcu wyrazu)
 • Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP)
 • Poprawiono błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne
 • Poprawiono błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty

8
Problemy i pytania / Odp: Oznaczenie faktury jako opłaconej.
« dnia: Sierpnia 16, 2021, 14:14:45 »
Witam

Podczas wprowadzania wpłaty można wybrać typ dokumentu: kasowy lub bankowy (BP i BW).

9
Aktualizacje / Aktualizacja 24.05.2021
« dnia: Lipca 14, 2021, 15:45:24 »
 • Definiowanie wyglądu dokumentów

  Użytkownik ma do dyspozycji 3 gotowe wzory faktur i pozostałych dokumentów, do których można dołączyć firmowe logo, wstawić własną treść stopki, a także edytować tekst i nagłówki. Poza tym dostosowaliśmy system szablonów wydruku do samodzielnego definiowania wyglądu dokumentów oraz raportów w szerokim zakresie. Podstawowa znajomość języków HTML i CSS pozwala w szybki sposób dokonać zmian w standardowych szablonach lub stworzyć nowy dowolny wzór wydruku.

  W oknie podglądu wydruku
  "szablon wydruku faktury"
  oraz w oknie wysyłki
  "szablon wydruku faktury"
  znajduje się opcja Szablon. Należy z listy wybrać nazwę pożądanego szablonu, a następnie wysłać lub wydrukować.

  Aby dany wydruk był dostępny dla rejestru czy raportu, należy dodać szablon do Ustawień. Po dodaniu szablonu system automatycznie utworzy wydruk dla pojedynczego lub dla każdego typu dokumentu (Faktura bez VAT, Faktura VAT, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Faktura marża, Faktura MK,  Oferta, Zamówienia, Dokumenty  magazynowe, Zestawienie itd).

  Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

  "szablon wydruku faktury"

  1.1 Dodawanie własnych szablonów
  Aby dodać własny szablon, należy kliknąć przycisk Importuj i wskazać folder.

  "szablon wydruku faktury"

  Przycisk Podgląd wyświetla przykładowy wydruk, dla wybranego szablonu.

  1.2 Domyślne ustawienia wzoru wydruku
  Aby dla każdego typu dokumentu ustawić domyślny szablon wydruku, należy zaznaczyć nazwę stworzonego szablonu, a następnie kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny.

  "szablon wydruku faktury"

  1.3 Usuwanie szablonów
  Należy zaznaczyć nazwę szablonu, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

  "szablon wydruku faktury"
 • Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów.


  Program daje możliwość automatycznego tłumaczenia każdej faktury, oferty handlowej, zamówienia i innych dokumentów na język obcy (angielski, niemiecki), a także stworzenia wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej, polsko-niemieckiej). Tłumaczone są wszystkie nagłówki, łącznie z terminem płatności, informacją o kodzie QR czy ustawowymi dopiskami. Co więcej, istnieje możliwość zmiany nazw kolumn oraz pozostałych wyrażeń także dla języka polskiego.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość edycji stałych elementów faktury, a także zdefiniowania własnych tłumaczeń. Wszystkie frazy zebrane zostały w jednym miejscu, aby ułatwić zarządzanie nimi. Predefiniowanych tekstów nie można usuwać, można je jedynie edytować. Natomiast dodawać i usuwać można własne teksty oraz ich odpowiedniki w obcych językach, np nazwy produktów czy uwagi do dokumentu.

  Algorytm tłumaczenia dokumentów dwujęzycznych działa w następujący sposób:
  W pierwszej kolejności program pobiera bezpośrednie tłumaczenie tekstu z kolumny dla języka polsko-obcego. Jeśli jest ono puste, to skleja tłumaczenia dla języka polskiego i języka obcego, oddzielając znakiem '/'. Jeśli brakuje tłumaczenia dla obcego lub polskiego, brane jest tylko jedno z nich i składane bezpośrednio z tekstem nieprzetłumaczonym. W przypadku, gdy wszystkie kolumny językowe są puste, drukowany jest tylko tekst nieprzetłumaczony.


  Aby przejść do zarządzania tłumaczeniami, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Tłumaczenia.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.1 Aktualizowanie systemowych tłumaczeń
  Aby zmienić tłumaczenie tekstu, należy kliknąć podwójnie na wybraną komórkę. Uruchomi się okno edycji

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.2 Dodawanie własnych tłumaczeń
  Aby dodać własne tłumaczenie, należy kliknąć przycisk Dodaj. Uruchomi się okno, w którym należy wprowadzić tekst do tłumaczenia

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  Następnie wprowadzamy jego wersje językowe, klikając podwójnie na właściwe komórki.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  Uwaga!Program wykrywa dublujące się teksty. Jeżeli takie wystąpią, wówczas pojawi się okno z ostrzeżeniem.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.3 Usuwanie własnych tłumaczeń
  Aby usunąć tłumaczenie, należy zaznaczyć numer wiersza, bądź tekst w pierwszej kolumnie i kliknąć przycisk Usuń.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.4 Przywracanie standardowych tłumaczeń
  Aby przywrócić systemowe tłumaczenie tekstu, należy zaznaczyć wybraną komórkę i kliknąć przycisk Przywróć standardowe.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  Aby przywrócić systemowe tłumaczenie dla wszystkich tekstów, należy zaznaczyć wszystkie komórki i kliknąć przycisk Przywróć standardowe.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.5 Eksport/import tłumaczeń
  Do programu można zaimportować własne tłumaczenia z pliku csv. W pliku nagłówki kolumn, przechowujących poszczególne informacje muszą odpowiadać nazwom zdefiniowanym w programie. Dlatego zalecamy wcześniejszy eksport standardowych tłumaczeń, dokonanie zmian w wyeksportowanym pliku, a następnie jego import.

 • Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów w walucie obcej

  Przeliczona na złotówki cena brutto jest przesyłana wraz z ilością do drukarki fiskalnej, a następnie z tych danych przez drukarkę obliczana jest wartość brutto oraz podatek VAT dla poszczególnych pozycji. Natomiast w programie na złotówki przeliczana jest tylko ostateczna wartość podatku VAT(zsumowana ze wszystkich pozycji) po wskazanym kursie. Przez co mogą pojawić się różnice w wysokości podatku należnego pomiędzy paragonem fiskalnym a fakturą w walucie obcej, o czym informuje komunikat.

  "fiskalizacja faktury w walucie obcej"
 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych i końcowych  ze specyfikacją zamówienia

  Fiskalizacja faktur zaliczkowych i końcowych ze specyfikacją zamówienia jest analogiczna, jak dla pozostałych dokumentów, zobacz punkt 2 - Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury.

  Na paragonie fiskalnym do faktury zaliczkowej ze specyfikacją zamówienia, zostanie wydrukowana każda pozycja ze specyfikacji. Program proporcjonalnie rozdzieli kwotę wpłaconej zaliczki na poszczególne pozycje widoczne na paragonie zaliczkowym i te wyliczone wartości zostaną wydrukowane wraz z oznaczeniem [ZAL] świadczącym o tym, że pobrano zaliczkę za te towary.  Na paragonie fiskalnym do faktury końcowej ze specyfikacją zamówienia, również zostaną wydrukowane wszystkie elementy zamówienia wraz z informacją [ROZL] co oznacza, że rozliczono zaliczki dla konkretnych towarów.
  Natomiast pozostała kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wartość pobranych zaliczek i proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy poszczególne pozycje.


 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych

  Fiskalizacja faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych odbywa się tak samo, jak w przypadku pozostałych dokumentów, zobacz punkt 2 - Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury.

  Na paragonie fiskalnym do faktury końcowej z zaliczek niepowiązanych wydrukowane będą wszystkie nieujemne pozycje wraz z informacją [ROZL] co oznacza, że rozliczono zaliczki dla konkretnych towarów. Natomiast pozostała kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wartość pobranych zaliczek i proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy poszczególne pozycje.  Uwaga! Aby zafiskalizować fakturę końcową, jej wartość musi być większa od 0.

 • Dodano w ustawienia domyślne marginesy strony

  Każdy dokument w programie ma automatycznie ustawione marginesy o szerokości 15mm. Istnieje możliwość zmiany wstępnie zdefiniowanych marginesów.

  Aby zmienić szerokość marginesów strony, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Ustawienia wydruku i w części Ogólne wprowadzić wartości dla poszczególnych marginesów.

  "marginesy"
 • Dodano opcję wyłączania liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu [wersja macOS]

  Aby wyłączyć liczbę przeterminowanych faktur wyświetlanej na ikonie programu w Docu, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Zaawansowane i odznaczyć opcję
  Pokazuj liczbę przeterminowanych faktur na ikonie programu (plakietka)

  "przeterminowane faktury macOS"


 • Dodano opcję dołączenia nieopłaconych faktur MK do pliku JPK

  Dodaliśmy możliwość dołączenia nieopłaconych faktur dla podatników rozliczających się metodą kasową, do wszystkich generowanych raportów JPK.

 • Dodano obsługę własnych czcionek w szablonach
 • Poprawiono fiskalizację w przypadku, gdy pozycje dokumentu zawierają znaki nowej linii.
 • Poprawiono import danych z pliku CSV(obsługa UTF BOM)
 • Poprawiono błąd przy wyborze miesiąca podczas generowania JPK_V7K
 • Poprawiono eksport do Rachmistrz/Rewizor

10
Sugestie / Odp: Drobne braki
« dnia: Lipca 05, 2021, 11:36:47 »
Witam.

Co do terminu płatności - można zdefiniować termin dla każdej metody płatności, natomiast ostatnio wybrana metoda płatności jest zapamiętywana.

Co do faktur cyklicznych, mamy w planach taką funkcję.

Pomyślimy na dodaniem przycisku "Zapisz i wyślij".

11
Sugestie / Odp: Dodatkowe miejsce na logo
« dnia: Kwietnia 28, 2021, 09:15:32 »
Dzień dobry,

W najbliższej aktualizacji pojawi się możliwość edycji szablonów (HTML), co pozwoli na samodzielne dodanie loga.

12
Aktualizacje / Aktualizacja 27.01.2021
« dnia: Lutego 18, 2021, 16:02:41 »
 • Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.

  W programie dodaliśmy opcję importu. Funkcja ta przydaje się w momencie przenoszenia fakturowania z innego programu, w którym znajdowała się duża baza kontrahentów i produktów.


  1.1 Import kontrahentów

  Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.

  Wymagana jest jedna kolumna nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.

  nazwa  - należy wpisać pełną nazwę kontrahenta
  nazwa_skrocona
  prefix_nip  - należy wpisać skrót określający dany kraj
  nip - należy wpisać numer identyfikacji podatkowej
  regon
  pesel
  nr_paszportu
  adres
  kod_pocztowy - należy wpisać kod pocztowy
  miasto - należy wpisać miejscowość poczty
  kraj
  telefon
  email
  rabat - należy wpisać  liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
  konto_numer - należy wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta
  konto_bank - należy wpisać nazwę banku kontrahenta
  konto_swift

  Aby zaimportować przygotowany plik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci i wybrać przycisk Importuj.


  "import kontrahentów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:

  "import kontrahentów"

  Na koniec wskazujemy plik.

  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:

  "import kontrahentów"

  albo pojawi się błąd

  "import kontrahentów"

  1.2 Import produktów

  Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.

  Plik musi zawierać kolumnę nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.

  nazwa - należy wpisać nazwę towaru lub usługi
  kod -
  jednostka
  pkwiu - należy podać symbol pkwiu lub kod CN
  gtu - należy wpisać wyrażenie GTU, następnie znak podkreślenia i numer kodu, np.  GTU_01 albo GTU_05 albo GTU_12
  waluta - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
  cena - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
  typ_ceny - należy wpisać wyrażenie netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto)
  stawka_vat - należy wpisać nazwę stawki VAT, taką samą, jak została zdefiniowana w ustawieniach programu w sekcji Stawki podatku, w kolumnie Nazwa , np. 23% albo 0% WDT albo zw
  cena_zakupu - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
  waluta_zakupu - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
  rabat_kwotowy  - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
  rabat_procentowy  - należy wpisać  liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
  dla wersji Magazyn:
  rodzaj - należy wpisać wyrażenie usługa (jeśli pozycja nie ma być ewidencjonowana) albo towar (jeśli pozycja ma być uwzględniana w obrocie magazynowym)  1.2.1 W wersji Standard
  Aby wykonać import produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  1.2.2 W wersji Magazyn
  Aby wykonać import produktów, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:

  "import produktów"

  Na koniec wskazujemy plik.

  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:

  "import produktów"

  albo pojawi się błąd

  "import produktów"


 • Dodano możliwość ustalenia cen indywidualnych dla odbiorcy

  Podczas wystawiania faktury w pierwszej kolejności uwzględniane są ceny indywidualne przypisane do nabywcy. Jeżeli nabywca nie ma takich cen zdefiniowanych, wówczas pobierane są ceny ustalone dla odbiorcy.


 • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia.

  Oprócz wyboru numeru zamówienia ze zdefiniowanych szablonów, dodaliśmy możliwość ręcznego wpisania dowolnego tekstu.

  Aby wpisać dowolny numer zamówienia, klikamy przycisk "Inny", wpisujemy numer a następnie ponownie klikamy przycisk "Inny"

  "numer zamówienia"


 • Zmieniono sposób pobierania danych wystawcy do klonowanych dokumentów

  Dla opcji klonowania faktur oraz wystawiania faktur na podstawie innych dokumentów lub zamówień, dane wystawcy, miejsce wystawienia faktury oraz informacje o podatku VAT są pobierane z ustawień programu, a nie z pierwotnego dokumentu.

 • Poprawiono wystawianie faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych.

  Jeżeli na fakturze zaliczkowej niepowiązanej znajdują się pozycje inne niż wyrażenie zaliczka/zadatek, to na fakturze końcowej są one kopiowane.

 • Poprawiono wydruk logo na fakturach.


13
Sugestie / Odp: Potwierdzenie zamówienia
« dnia: Lutego 15, 2021, 10:25:54 »
Aktualnie pracujemy nad nowym systemem szablonów, w którym będzie można to rozwiązać.

14
Sugestie / Odp: Potwierdzenie zamówienia
« dnia: Lutego 10, 2021, 09:21:44 »
Witam

Możemy prosić o więcej szczegółów? O jakie dokładnie potwierdzenie chodzi? Jak miałoby ono wyglądać?

Pozdrawiam

15
Problemy i pytania / Odp: LOGO NA WYDRUKU WZ
« dnia: Stycznia 25, 2021, 10:43:39 »
Taka opcja pojawi się w przyszłości.

Strony: [1] 2 3 ... 9