Aktualizacja 30.09.2020 oraz 07.10.2020

Zaczęty przez Complay, Październik 08, 2020, 13:22:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay
 • Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK

  Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.

  W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.

  1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
  Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.

  kartoteka produktów

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  kartoteka produktów

  W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,

  kody GTU na fakturze

  spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.

  kody GTU na fakturze

  1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.

  kody GTU na fakturze

  Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.

  oznaczenia GTU na fakturze

  Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.

  Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury)

  Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.

  procedura marży w JPK_V7

  Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.

  oznaczenia kodów GTU i procedur dla nowego JPK

  Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku -> Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.

  drukowanie GTU na fakturze

  Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.

  drukowanie GTU na fakturze

  Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.

  1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
  W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.

  oznaczenia faktur zakupowych w JPK_V7

  Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.

  typ transakcji w JPK_V7

  1.4 Korygowanie dokumentów
  Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie. • Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych

  Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach. Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.

  Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.

  metody obliczania podatku VAT 

  Do wyboru mamy dwa sposoby

  metody obliczania podatku VAT


 • Dodano obsługę PESEL na fakturach

  Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.

  3.1 Kartoteka kontrahentów
  Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.

  PESEL na fakturze

  3.2 Wystawianie faktury
  Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.

  pesel na fakturze

  Zamiast numeru REGON, ustawiamy:

  PESEL na fakturze

  Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.

  PESEL na fakturze
 • Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych

  W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.


 • Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury

 • Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy

 • Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta

  W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.


 • Poprawiono edycję pól w kartotece produktów

  Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.

 • Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta

  Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.


 • Bardziej widoczna wersja demo

  Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.