Aktualizacja 21.08.2020
« dnia: Sierpnia 25, 2020, 15:50:16 »
 • Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach

  Jeżeli dany produkt pojawił się w przeszłości na jakimkolwiek dokumencie jako pozycja, to od tej wersji programu istnieje możliwość przeglądu wszystkich transakcji z jego udziałem w jednym miejscu. Dodatkowo można wyświetlić historię cen sprzedaży oraz zakupu. Opcja Historia dotyczy aktualnie wybranego towaru lub usługi w kartotece Produkty.

  1.1 W wersji Standard
  Aby przeglądać historię, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  1.2 W wersji Magazyn
  Aby przeglądać historię, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  historia produktów

  W pierwszej kolejności wybieramy interesujący nas produkt. Następnie klikamy przycisk Historia.  Zostanie wyświetlona lista dokumentów, na których znajduje się wybrany produkt. Listą dokumentów można zarządzać analogicznie, jak w oknie głównym, tzn ukrywać kolumny, filtrować, dzielić na okresy oraz sortować.

  historia towaru na dokumentach

  Dodatkowo w wersji FakturaLight Magazyn historia została uzupełniona o listę dokumentów magazynowych.

  historia towaru na dokumentach

  Pod listą, widoczne jest podsumowanie dla kolumny Ilość oraz Wartość pozycji brutto, które uwzględnia dokumenty spełniające ustawiony filtr. Jeśli transakcja była przeprowadzana w walucie obcej, to w podsumowaniu wartość pozycji brutto zostanie przeliczona na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie.
  Natomiast dla wersji FakturaLight Magazyn pod listą dokumentów magazynowych znajduje się podsumowanie informujące o Wartości sprzedaży netto pozycji, Wartości zakupu netto pozycji oraz o Ilości, które również uwzględnia pozycje aktualnie widoczne na liście.

  Uwaga!
  W podsumowaniu nie sumują się ilości ani wartości z faktur proforma, z faktur zaliczkowych i ich korekt ani paragonów, do których była wystawiona faktura. Natomiast w przypadku korekt, do podsumowania wliczana jest jedynie różnica pomiędzy fakturą pierwotną a fakturą korygującą.

  Jeżeli chcemy wyświetlić dany dokument, klikamy podwójnie na rekordzie. Można wyświetlić podgląd każdego dokumentu z wyjątkiem faktur zakupowych.

  Raport można wydrukować, bądź zapisać do pliku w formacie csv.

  historia towaru na dokumentach
     

 • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkowych nazw towarów lub usług w kartotece produktów

  Zmieniliśmy wielkość pola Nazwa w kartotece Produkty, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter.

  nazwa wielolinijkowa

 • Dodano opcję uwzględniania proform w Przypomnieniach o płatności

  Aby program automatycznie wysyłał przypomnienia o płatności dla niepłaconych proform, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Przypomnienia i zaznaczyć Dołącz proformy, do których nie była wystawiona faktura.

  przypomnienie o płatności

 • Zmieniono akcje dla przycisków Dodaj oraz Klonuj w Kartotece produktów

  W kartotece produktów przycisk Dodaj oraz Klonuj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.

 • Umożliwiono pominięcie kodu pocztowego w adresie nabywcy
 • W wezwaniach do zapłaty nie uwzględniane są proformy
 • Zmieniono kodowanie na UTF-8 dla eksportu do CSV
 • Poprawiono sortowanie w kolumnie "Do faktury" na liście dokumentów magazynowych i kasowych[Magazyn]
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży podczas wystawiania faktury
 • Poprawiono pobieranie kursu przy wystawianiu faktury z proformy
 • Poprawiono tworzenie numeracji raportów kasowych dla nowej bazy
 • Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów
 • Poprawiono wprowadzenie kwot z przecinkiem dla angielskiego języka systemu
 • Zmieniono linki do kupienia pełnej wersji na nowe
 • Dodano szczegółowe informacje o bibliotekach i licencjach
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2021, 15:50:58 wysłana przez Complay »