Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Problemy i pytania / FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez EPSTYL dnia Stycznia 14, 2023, 17:05:39 »
dzień dobry, nie mogę wysyłać e-maili z programu, korzystam z pro.mail.ovh.net
błąd jaki zwraca program: an authentication function returned an error
jakiej zmiany w ustawieniach programu dokonać
pozdrawiam
22
Aktualizacje / Aktualizacja 14.07.2022
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Listopada 09, 2022, 15:09:07 »
 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych

  W tej wersji programu wprowadziliśmy automatyczne dodawanie towarów i usług za pomocą czytnika kodów kreskowych, podczas wystawiania faktury. Czytnik kodów wysyła odczytany kod kreskowy jako cyfry z klawiatury i na końcu dodaje Enter (znak nowej linii).


  1.1 Konfiguracja czytnika/skanera kodów:
  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł skanera, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i zaznaczając checbox Włącz obsługę czytnika kodów kreskowych.

   "fakturalight czytnik kodów"

  1.2 Uzupełnienie kodów w kartotece
  Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie istniejących kart produktów o kody kreskowe.

  Należy przejść do kartoteki Produkty.

  "kartoteka produktów"

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  "kartoteka produktów"


  Kod kreskowy możemy wprowadzić bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na komórkę Kod kreskowy, a następnie skanując kod paskowy czytnikiem.


  "czytnik kodów fakturalight"

  Uwaga! Jeżeli na liście edytowane jest inne pole, to po zeskanowaniu kodu paskowego ta komórka uzupełni się automatycznie.


  Można wykorzystać również specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj. Jeśli aktywna jest zakładka Podstawowe, to zeskanowanie kodu powoduje automatyczne uzupełnienie pola Kod kreskowy, bez względu na to, która komórka jest aktywna.

  "fakturalight czytnik kodów"  Uwaga! Jeśli nie jest edytowana żadna komórka tabeli, a kod został wcześniej przypisany do produktu z kartoteki, to po zeskanowaniu kodu program otworzy okno edycji tego produktu.
  1.3 Okno wystawiania dokumentów sprzedażowych
  Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych i dokumentów magazynowych rozchodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy wydawanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na przygotowywanym dokumencie.

  "wystawianie faktury czytnik kodów"

  1.4 Okno wprowadzania faktur zakupowych

  Podczas wprowadzania dokumentów kosztowych i wystawiania dokumentów magazynowych przychodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy przyjmowanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na dokumencie.

  "faktury zakupowe czytnik kodów"

  Uwaga!Kody kreskowe można również zdefiniować dla kosztów własnych. • Dodano automatyczne tworzenie dokumentu magazynowego podczas ręcznej edycji stanów

  Od tej wersji programu każda ręczna zmiana stanów magazynowych powoduje automatyczne wystawienie stosownego dokumentu magazynowego.

  Generowany jest dokument PW lub RW do każdego magazynu, w którym dokonano zmian ilości towaru. W uwagach dopisywane jest wyrażenie "ręczna zmiana ilości w kartotece produktów".

 • Rozbudowano import produktów o aktualizację danych

  Opcję importu w programie FakturaLight można użyć nie tylko do importowania nowych produktów do magazynu. W tej wersji dodatkowo pojawiła się opcja modyfikacji kart produktów za pomocą importu.

  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów oraz w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.3 - Import produktów

  Aby wykonać aktualizacji produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.
  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi.
  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości zaktualizowanych rekordów oraz z ilością nowych pozycji.

  "import produktów"

  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

  "import produktów" • Rozbudowano import produktów o aktualizację stanów magazynowych(wersja Magazyn)

  Proces aktualizacji informacji o asortymencie został opisany w powyższym punkcie. Dodatkowo w wersji programu z magazynem pojawiła się opcja zmiany stanów magazynowych za pomocą importu.

  Aby zaktualizować stan produktów, należy przejść do kartoteki Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi. Jeśli w pliku csv jest zdefiniowana kolumna o nazwie stan, oznaczająca ilość danego towaru na magazynie, to pojawi się okno z informacją o liczbie poprawnie zaimportowanych rekordów oraz  liczbie nowych pozycji. Należy również wybrać z listy magazyn, do którego będą przypisane nowe pozycje i zostanie uaktualniona karta produktów wraz z jego ilością.
  Jeśli w pliku csv nie występuje kolumna o nazwie stan lub kolumna oznaczająca ilość danego towaru jest nazwana inaczej, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, do których mają być przypisane importowane pozycje. Należy zaznaczyć checkbox obok nazwy

  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

  "import produktów"

 • Dodano ostrzeżenie o braku towaru na magazynie podczas wystawiania dokumentów (wersja Magazyn)

  Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z towarem, program zwróci uwagę na brak towaru na składzie, po osiągnięciu stanu ujemnego.

  Jeśli zostanie wykryty stan ujemny towaru, to w danych pozycjach w kolumnie Ilość pojawi się ikona wykrzyknika.

  "brak towaru na magazynie"

 • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański

  Program FakturaLight umożliwia automatyczne tłumaczenie dokumentów na jedenaście języków (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński, fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański), a także na ich dwujęzyczne odpowiedniki. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur

  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

  "faktura w języku angielskim"

  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

  "faktura w języku angielskim"

 • Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL

 • Poprawiono błędy szablonów wydruku.

23
Problemy i pytania / Odp: Oferty - kwota tylko netto
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Adrian dnia Listopada 07, 2022, 09:59:08 »
Bardzo dziękuje za pomoc, wszystko działa.

Dla zainteresowanych dodam tylko, że finalnie po zastosowaniu się do powyższej instrukcji pozostaje nam jeszcze podsumowanie brutto poniżej tabeli,
więc edytujemy plik order_bottom.html i usuwamy

<td class="text-right min-width nowrap">{{ _("Razem") }}:</td><td><b>{{ order.summary.total_brutto_value }} {{ order.currency }}</b></td>
I mamy wszystko netto :)

Pozdrawiam i dziękuje.
24
Problemy i pytania / Odp: Oferty - kwota tylko netto
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Listopada 04, 2022, 16:17:19 »
Dzień dobry,

Aby zrealizować taką zmianę w szablonie, proszę wykonać następujące kroki:

1. Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie zakładkę Ogólne. Zaznaczyć szablon wydruku Standardowy i wyeksportować go do nowego katalogu przyciskiem "Eksportuj".

2. Przejść do katalogu, gdzie znajdują się wyeksportowane pliki i dokonać następujących zmian:

W pliku items_table.html usunąć następujące linie:
<th class="header medium-width text-right" id="tax-rate-column">{{ _("Stawka VAT") }}</th>
<th class="header medium-width text-right" id="tax-value-column">{{ _("Kwota VAT") }}</th>
<th class="header medium-width text-right summary-brutto-value-column {% if not isVat %}nowrap{% endif %}" id="brutto-value-column">{{ _("Wartość brutto") }}</th>
<td class="number">{{ _(item.tax_rate) }}</td>
<td class="number">{{ item.tax_value }}</td>
<td class="number">{{ item.brutto_value }}</td>

W pliku calculated_styles.css usunąć linie:
#summary-tax-rate-column, #tax-rate-column {
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-rate-column, calculated_widths.tax-rate-column) }}px;
}

#summary-tax-value-column, #tax-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-value-column, calculated_widths.tax-value-column) }}px;
}

#summary-brutto-value-column, #brutto-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-brutto-value-column, calculated_widths.brutto-value-column) }}px;
}

W pliku order_items_summary_table.html zmodyfikować linie:
<td colspan="4" class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>
na
<td class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>

oraz usunąć linie:
<td class="number" id="summary-tax-rate-column"></td>
<td class="number" id="summary-tax-value-column">{{ order.summary.total_tax_value }}</td>
<td class="number" id="summary-brutto-value-column">{{ order.summary.total_brutto_value }}</td>

3. Po zapisaniu zmian w plikach, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie wybrać zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".
25
Problemy i pytania / Oferty - kwota tylko netto
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Adrian dnia Listopada 03, 2022, 09:12:58 »
Witam,

Pytanie dość proste ale samemu sobie nie poradziłem w edycji szablonów,
potrzebujemy aby w "Ofertach" w wydruku nie było pozycji i kolumn "Stawka VAT, Kwota VAT oraz Wartość brutto"
Stricte potrzebujemy tylko wartość netto.

Czy jesteśmy w stanie to zrealizować jakie zmiany wykonać w szablonie ?
26
Problemy i pytania / Odp: Adnotacja Oryginał/Kopia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez nonam3k dnia Września 08, 2022, 17:55:49 »
Dziękuje , od razu lepiej się pracuje  ;) . Pozdrawiam.
27
Problemy i pytania / Odp: Adnotacja Oryginał/Kopia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Complay dnia Września 07, 2022, 09:04:43 »
Dzień dobry,

Zmian można dokonać bezpośrednio w szablonie. Proszę wykonać następujące kroki:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. Z adnotacją) przyciskiem "Eksportuj"
    Otworzyć plik invoice.html w trybie edycyjnym

Dodać:

{% set annotation = Annotation_OriginalAndCopy %}


przed:

{% if annotation == Annotation_OriginalAndCopy %}

Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz. Następnie szablon zapisać jako domyślny.

Możemy również odpłatnie przygotować szablon. W tym celu prosimy o kontakt mailowy.
28
Problemy i pytania / Adnotacja Oryginał/Kopia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez nonam3k dnia Września 06, 2022, 15:49:28 »
Witam. Czy można ustawić automatyczna adnotacje Oryginał/Kopia ? Irytuje mnie fakt ze przy każdym drukowaniu trzeba to ustawiać ręcznie.
29
Ogólne / Odp: Wersja alpha/beta?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Tomdom dnia Lipca 08, 2022, 14:44:54 »
Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko działa sprawnie, bardzo intuicyjny program. Nauczyłam się w miarę szybko bez większych problemów.
30
Ogólne / Odp: podatek vat
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Tomdom dnia Lipca 08, 2022, 14:43:27 »
Nie każdy przedsiębiorca musi być vatowcem
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10