Aktualizacja 30.01.2020
« dnia: Lutego 06, 2020, 13:07:02 »
 • Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego kontrahenta

  Do kartoteki Kontrahenci dodaliśmy informacje o numerze rachunku bankowego kontrahenta. Na liście widoczny jest jedynie sam numer konta

  ”numer rachunku kontrahenta”

  natomiast dodatkowo w zaawansowanej edycji można zdefiniować SWIFT oraz nazwę banku.

  faktualight edycja danych kontrahenta

  Numer rachunku bankowego dostawcy jest wykorzystywany w fakturach kosztowych. Podczas dodawania nowego dokumentu, wczytuje się z bazy automatycznie z pozostałymi danymi dostawcy. Natomiast podczas wprowadzania nowego dostawcy, numer ten zostanie automatycznie zapisany do kartoteki Kontrahenci.

  Numer konta znajduje się w sekcji Dane faktury zakupowej, pod podstawowymi informacjami o dokumencie. 
   
  okno faktury zakupowej


  Uwaga! Dla dostawców istniejących już  w bazie, numer konta należy wprowadzić bezpośrednio w kartotece.

 • Zmieniono okno wprowadzania wpłaty do faktury zakupowej w wersji Magazyn

  Jeżeli dla faktury zakupowej został dodany numer konta bankowego dostawcy, wówczas pojawi się taka informacja w oknie wprowadzania wpłaty dla dokumentu KW (wypłata z kasy) oraz BW (wypłata z konta).  Dodatkowo wyświetli się kwota podatku VAT, w przypadku wprowadzania wpłaty całkowitej.

  dokument kasowy KW i BW

  Uwaga! Dla w oknie wprowadzania płatności dla BW mogą pojawić się dwa numery konta bankowego:
  - numer rachunku bankowego kontrahenta
  - numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty

 • Numer BDO obowiązkowy

  Wprowadziliśmy możliwość uzupełniania indywidualnego numeru wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który od 1 stycznia 2020r należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Baza Danych o Odpadach.

  Aby dodać numer BDO, przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Dane firmy, pole BDO.

  numer BDO

  Uwaga! Numer BDO jest drukowany na fakturach i zamówieniach z danymi Sprzedawcy, pod numerem NIP.

 • Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej

  Odblokowaliśmy możliwość usuwania pierwotnej firmy domyślnej.

  Uwaga! Nie można usunąć wszystkich firm jednocześnie.

 • Poprawiono wysyłanie faktur w programie Mail

  Dodaliśmy możliwość wysyłania ukrytych kopii. Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.

  ukryta kopia w progrmaie Mail

  Uwaga! Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.

 • Poprawiono faktury zaliczkowe do zamówienia

  Dodano oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” dla faktur zaliczkowych ze specyfikacją produktów.

  mechanizm podzielonej płatności

 • Dodano ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w kartotece Produkty

  Stany magazynowe aktualizują się dopiero w momencie zapisania zmian wprowadzonych w kartotece Produkty. Dlatego dodanie nowego towaru lub ręczna zmiana ilości w magazynach, ale przed zapisaniem zmian, nie będzie ujęta w raporcie Stany magazynowe oraz Inwentaryzacja.

  Dodaliśmy informację, w kartotece Produkty, która przypomina o niezapisanych modyfikacjach:

  ostrzeżenie o niezapisanych zmianach

 • Dodano informację w programie, jak wprowadzać wpłatę do faktury

  W związku z licznymi pytaniami w sprawie oznaczania faktury jako opłacona lub częściowo opłacona, dodaliśmy taką informację bezpośrednio w programie w oknie wystawiania faktury.  Natomiast szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy, w dziale Pytania od użytkowników - Jak wprowadzić wpłatę do faktury .