Aktualizacja 21.03.2019

Zaczęty przez Complay, Marzec 21, 2019, 13:36:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano opcję wystawiania faktury zbiorczej do kilku proform lub zamówień (ofert).

  W tej wersji programu dodaliśmy opcję wystawiania faktury zbiorczej, która służy rozliczeniu usług (dostaw) ciągłych, na podstawie wystawionych w danym miesiącu zamówień (ofert) albo faktur proforma.

  Wystawianie faktury VAT do kilku proform
  Aby wystawić fakturę do kilku proform, przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, wybieramy zakładkę Faktury PROForma, zaznaczamy wybrane rekordy (w systemie Windows z klawiszem Ctrl, na macOS z klawiszem Cmd ⌘), uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę z PRO-form (ilość zaznaczonych rekordów).  Opcja ta wyświetli się po zaznaczeniu co najmniej dwóch wierszy. Następnie otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi z wszystkich zaznaczonych proform, gdzie możliwa jest edycja każdego pola.  Wystawianie faktury VAT do kilku zamówień (ofert)
  Aby wystawić fakturę do kilku zamówień (ofert), przechodzimy do kartoteki Zamówienia/Oferty, klikamy zakładkę Zamówienia (albo Oferty), zaznaczamy wybrane rekordy, następnie uruchamiamy menu kontekstowe i klikamy polecenie Wystaw fakturę do Zamówień(ilość zaznaczonych rekordów) (albo Wystaw fakturę do Ofert(ilość zaznaczonych rekordów)).  Opcja ta wyświetli się jedynie po zaznaczeniu co najmniej dwóch wierszy. Następnie otworzy się okno wystawiania faktury VAT z automatycznie zaciągniętymi danymi z wszystkich zaznaczonych zamówień(ofert), z możliwością ich edycji.   W celu szybszego wyszukania interesujących nas faktur, czy też zamówień (ofert) dla danego klienta, można skorzystać z opcji filtrowania i sortowania.

  Jeżeli w wybranych zamówieniach, ofertach lub pro formach będzie różny NIP kontrahenta albo waluta, nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury, o czym program poinformuje przy próbie wystawienia takiego dokumentu.  Fakturę podsumowującą można wystawić wyłącznie do aktywnych pro form albo do nierozliczonych zamówień (ofert). Nierozliczone zamówienie (oferta) charakteryzuje się tym, że w kolumnie Zapłacono wyświetla się kwota 0.  Po wystawieniu faktury zbiorczej, wszystkie wybrane zamówienia i oferty dla danego kontrahenta są oznaczone przez program jako opłacone.


 • Dodano opcję generowania ewidencji VAT zakupów po dacie otrzymania dokumentu.

  Wprowadziliśmy możliwość wyboru daty, na podstawie której faktury zakupowe są ujmowane w ewidencji VAT zakupów. Jest to data wystawienia (jak było dotychczas) lub data otrzymania dokumentu.

  Aby wygenerować ewidencję zakupu VAT według daty wystawienia faktur, należy w części Okres dotyczy wybrać data wystawienia. Na liście wyświetlą się wszystkie dokumenty wystawione w wybranym okresie.  Aby wygenerować ewidencję zakupu VAT według daty otrzymania dokumentów potwierdzających zakup, należy w części Okres dotyczy wybrać data otrzymania. Wówczas program wyświetli wyłącznie dokumenty otrzymane w wybranym okresie.
 • Dodano obsługę wielu firm

  Od tej wersji programu możliwe jest wystawianie faktur przez więcej niż jedną firmę. Poszczególne firmy mają przypisane w programie oddzielne konta z pełną funkcjonalnością. Każda akcja, taka jak zmiana ustawień, tworzenie dokumentów czy zarządzanie kartotekami przebiega niezależnie.

  Aby przejść do administracji kontami firm, klikamy przycisk Narzędzia, a następnie wybieramy opcję Zmień firmę.  Otworzy się okno zarządzania. Po prawej stronie mamy przyciski, za pomocą których przełączamy się między kontami, dodajemy nowe lub je usuwamy.  Tworzenie nowego konta

  Aby dodać nową firmę klikamy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy nazwę nazwę firmy i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj i przełącz.  Korzystanie z nowego konta należy rozpocząć od uzupełnienia informacji o firmie, podobnie jak podczas początkowej konfiguracji. Dane firmy można także zaimportować za pomocą opcji przywracania kopii zapasowej (opisanej poniżej).

  Usuwanie konta
  Aby usunąć firmę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Usuń. Należy pamiętać, że wszystkie dane i dokumenty przypisane do tego konta zostaną trwale usunięte.


  Przełączanie między kontami
  Aby zmienić firmę, zaznaczamy wybrany rekord myszką i klikamy opcję Przełącz. Dane firmy można też załadować podwójnym kliknięciem myszką na wybrany rekord. Nazwa konta, które jest obecnie zalogowane wyświetla się w tytule okna.  Domyślnie program automatycznie loguje użytkownika na konto, które było ostatnio używane.
  Aby włączyć możliwości wyboru firmy, należy zaznaczyć opcję Pokazuj okno z wyborem firmy podczas uruchamiania programu. Od tej pory przy każdym uruchomieniu aplikacji, będzie pojawiać się okno z listą dostępnych firm.
 • Zmieniono organizację menu.

  W głównym menu ikonę Kopia zapasowa i eksport zastąpiliśmy ikoną Narzędzia.

  Przywracanie kopii zapasowej można wykonać na dwa sposoby:  Zastąp wszystkie dane
  jest to opcja, która działała jak dotychczas, czyli zastępuje wszystkie dokumenty, dane i ilości firm wraz z wszystkimi ustawieniami, bazą z kopii zapasowej.

  Dodaj jako nowe firmy
  opcja polega na dopisaniu danych z kopiii zapasowej jako nowe konta. Natomiast aktualne dokumenty, dane i firmy zostają bez zmian.


 • Poprawiono opcję wysyłania wezwania do zapłaty.