Aktualizacja 26.02.2020

Zaczęty przez Complay, Luty 25, 2020, 17:06:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano wybór podstawy zwolnienia z VAT w oknie wystawiania faktury

  Obowiązek umieszczenia na fakturze na podstawy prawnej zwolnienia z VAT wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Ustalenie domyślnej podstawy zwolnienia z VAT w programie FakturaLight jest opisane w pomocy (Instrukcja -> Pierwsze uruchomienie -> Konfiguracja -> Dane firmy -> VAT)

  Dla użytkowników, którzy stosują kilka rodzajów zwolnień z podatku VAT, dodaliśmy możliwość wyboru bezpośrednio w oknie wystawiania faktury. Podczas wystawiania nowej faktury automatycznie zaciągana jest podstawa zwolnienia, zdefiniowana w Ustawieniach programu.

  wybór podstawy zwolnienia z VAT

  Uwaga! Pole widoczne jest tylko w przypadku zaznaczonej opcji zwolnienia z VAT w Ustawieniach programu.


 • Dodano kolumnę Uwagi do list dokumentów

  Do listy dokumentów dodaliśmy kolumnę Uwagi. W kolumnie prezentowana jest część tekstu uwag, natomiast po najechaniu kursorem, wyświetla się pełna jej treść.

  kolumna uwagi na liście dokumentów

 • Zmieniono sposób wysuwania się okien dialogowych na systemie macOS

  Na systemie macOS występował problem z kolejnością okien dialogowych, co było błędnie interpretowane jako wieszanie się programu.

  Wprowadziliśmy okna dialogowe wysuwane z belki tytułu. Zamknięcie takiego okna odbywa się zazwyczaj przyciskiem Anuluj bądź klawiszem Esc. Natomiast zachowanie dokonanych zmian, potwierdza się przyciskiem Zapisz lub OK.

  wysuwane spod belki okna dialogowe

  Uwaga! Wielkość okien można zmieniać.


 • Zmieniono sposób ewidencjonowania wpłat do proformy (wersja Magazyn)

  Wprowadzenie wpłaty do proformy spowoduje wystawienie dokumentu kasowego, powiązanego z tą proformą. Po wystawieniu faktury z proformy, wszystkie dokumenty kasowe wcześniej powiązane z proformą, zostaną automatycznie przepisane do tej faktury.

 • Dodano opcję pokazywania znaków hasła w ustawianiach poczty oraz ustawieniach bazy

  W oknie Ustawień programu dla Poczty dodaliśmy możliwość podglądu ustawionego hasła.

  podgląd znaków hasła


 • Zmieniono sposób obsługi faktur do paragonów (wersja Magazyn)

  6.1 Wystawienie faktury do paragonu

  Fakturę do paragonu można wystawić jedynie do opłaconych dokumentów. Do nieopłaconych paragonów nie ma możliwości wystawienia faktury.

  6.2 Kilka faktur do jednego paragonu

  Do jednego paragonu można wystawić tylko jedną fakturę. Nie ma możliwości wystawiania kolejnej faktury do tego samego paragonu. W tym celu należy sklonować paragon, a następnie z niego wystawić fakturę.

  6.3 Wystawianie dokumentów kasowych i magazynowych

  Do faktury z paragonu nie wystawia się żaden dokument kasowych ani magazynowy, ponieważ jest ona zawsze opłacona w całości. Zablokowana jest również możliwość edycji wpłat.

  6.4 Powiązanie dokumentów kasowych i magazynowych

  Dokumenty magazynowe oraz kasowe są powiązane tylko i wyłącznie z paragonem.

 • Odblokowano wybór jednostki miary w oknie wystawiania faktur (wersja Magazyn)
 • Zmieniono w fakturach zaliczkowych wyrażenie "pozostało do zapłaty" na "pozostało do rozliczenia"
 • Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo
 • Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty w programie Mail
 • Poprawiono widoczność czcionki w trybie ciemnym w programie Mail
 • Poprawiono przeliczenie cen po wielokrotnej zmianie waluty w zamówieniach/ofertach
 • Poprawiono uzupełnianie miejscowości dla dokumentów kasowych przy wpłatach do faktur zakupowych
 • Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów w bazie
 • Poprawiono przeliczanie rabatu kwotowego dla cen w walutach obcych
 • Poprawiono przeliczanie kursu podczas edycji zamówienia walutowego
 • Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu na system Windows