Aktualizacja 13.07.2023
« dnia: Lipca 13, 2023, 13:41:40 »
 • Dodano okno przypominające o kopii zapasowej

  Backup chroni przed skutkami utraty danych w wyniku awarii, kradzieży czy przypadkowego usunięcia.

  W tej wersji programu dodaliśmy okno przypominające o kopii bazy. Przypomnienie będzie pojawiać się automatycznie na początku każdego miesiąca, aż do czasu wykonania kopii lub zaznaczenia nie przypominaj więcej.

  Kliknięcie przycisku Utwórz kopię powoduje to samo, co wybranie akcji Narzędzia -> Utwórz kopię

  "kopia zapasowa danych"

  Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie okna przypomnienia.

  "kopia zapasowa danych"

  Aby na stałe wyłączyć monit, należy lub zaznaczyć checkbox Nie przypominaj więcej

  "kopia zapasowa danych"

  lub kliknąć strzałkę obok przycisku Ustawienia i odznaczyć Przypominaj o utworzeniu kopii zapasowej

  "kopia zapasowa danych"


  Mimo, że od 2019 roku na dysku automatycznie zapisywane są kopie bazy SQLite (zobacz pkt 9 - Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej (wbudowanej)), zleca się dodatkowo systematyczne zapisywanie kopi na nośniku zewnętrznym.   
  W przypadku bazy sieciowej w usłudze Complay, kopie wykonywane są codziennie (przeczytaj więcej o usłudze bazy danych Complay).

  Zobacz także, jak przywrócić dane z kopii.


 • Dodano zmienną %nazwa_kontrahenta%

  Zmienną %nazwa_kontrahenta% można użyć podczas definiowania wiadomości e-mail wysyłanej z fakturami (zobacz konfiguracja poczty),

  "wysyłanie faktur mailem"

  która następnie zastępowana jest właściwą treścią:

  "wysyłanie faktur mailem"

 • Poprawiono ewidencję sprzedaży i zakupów

  Na liście wyświetlane są tylko kolumny stawek VAT, spełniające ustawione filtry. Zapamiętywane są także filtry okresów.

 • Poprawiono generowanie JPK_FA

  W JPK_FA pole nazwa towaru lub usługi ma ograniczenie długości. Podczas generowania JPK_FA automatycznie obcinane są nazwy pozycji dłuższe niż 256 znaków.


 • Poprawiono generowanie xml(KSeF)

   W xml(KSeF) nazwa towaru lub usługi ma ograniczenie do 240, natomiast opis do 50 znaków znaków. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej pojawia się komunikat o zbyt dużej ilości znaków.

  "faktura xml KSeF"


 • Poprawiono szablony wydruków

  Dodano możliwość tłumaczenia nazw krajów (zobacz pkt 2 - Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów ).

  Dodano przecinek w danych nabywcy po NIPie.


 • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej

  Zablokowano możliwość przywrócenia kopii zapasowej, utworzonej w nowszej wersji programu.

 • Poprawiono wprowadzanie tokena dla usługi bazy danych Complay

  Sprawdzana jest liczba znaków w tokenie. Jeśli jest niewłaściwa, pojawia się jeden z poniższych  komunikatów:

  "baza sieciowa FakturaLight"

  "baza sieciowa FakturaLight"


 • Poprawiono wysyłanie przypomnień o płatności - usunięto zbędny załącznik