Aktualizacja 17.04.2020

Zaczęty przez Complay, Kwiecień 21, 2020, 14:57:27

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Dodano raporty kasowe w wersji Magazyn

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące

  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie. Przechodzimy do kartoteki Kasa i klikamy Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą dokumentów kasowych.

  saldo gotówki w kasie

  Następnie wpisujemy wartość salda początkowego dla kasy.

  saldo początkowe gotówki w kasie

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Raport kasowy.

  raport kasowy

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które możemy filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce).  Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

  raport kasowy

  Następnie ustawiamy parametry generowanego raportu kasowego.

  raport kasowy

  W polu Okres wybieramy zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:
      • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa
      • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.

  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Jeżeli chcemy dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny, możemy tego dokonać z poziomu Ustawień programu. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

  raport kasowy • Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi)

  Drukarkę fiskalną można połączyć z komputerem za pomocą USB albo przez sieć. Sposób komunikacji przez USB został już opisany w aktualizacji 23.03.2020 w punkcie 1.1 - konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną.

  Aby skonfigurować połączenie sieciowe z urządzeniem fiskalnym, klikamy strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybieramy Drukarki fiskalne.

  drukarki fiskalne fakturalight

  W sekcji Połączenie dla protokołu Posnet zmieniamy tryb połączenia USB na Sieć(Wifi/Ethernet)

  drukarki fiskalne fakturalight

  Następnie wpisujemy Adres IP drukarki oraz Port.

  drukarki fiskalne fakturalight

  Można skorzystać z opcji Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność konfiguracji. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny z wszystkimi danymi technicznymi urządzenia fiskalnego.

  konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną


 • Dodano informację o datach wysłania przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

  Na liście faktur, w kolumnie Zapłacono pojawiają się ikony powiadamiające o wysłanym przypomnieniu o płatności oraz o wygenerowanym wezwaniu do zapłaty.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Po najechaniu na ikonę, wyświetla się dokładna informacja, w którym dniu zostały przygotowane poszczególne dokumenty windykacyjne.

  wezwanie do zapłaty przypomnienie o płatności

  Uwaga! Jeżeli w tym samym dniu przypomnienie o płatności lub wezwanie do zapłaty zostało wygenerowane kilkukrotnie, to data wyświetli się tylko raz.


 • Zmieniono wygląd okna plików JPK

  Zmieniliśmy organizację w oknie wygenerowanych plików JPK. Na lewą stronę okna został przesunięty przycisk generowania pliku JPK (w czerwonej ramce), nazwany Nowy plik JPK. Dalej w części Pokaż pliki wygenerowane za okres znajdują się kontrolki filtrowania po okresie oraz wyświetlanie według rodzaju.
  jpk


 • Dodano opcję usuwania powiązań dokumentów magazynowych z fakturami w wersji Magazyn

  Aby usunąć powiązanie PZ-tki z fakturą zakupu lub WZ-ki z fakturą sprzedaży, przechodzimy do kartoteki Dok.magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Usuń powiązanie z fakturą.

  powiązanie wz z fakturą