Aktualizacja 27.11.2020 oraz 01.12.2020

Zaczęty przez Complay, Grudzień 17, 2020, 14:30:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


 • Dodano możliwość filtrowania i sortowania listy dokumentów w oknie JPK_V7

  W oknie generowania JPK_V7 rozbudowaliśmy zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów o opcję filtrowania i sortowania.

  Dodaliśmy kontrolkę służącą do filtrowania widocznych dokumentów, na podstawie ciągu znaków, która pozwala na zawężenie ilości wyświetlanych rekordów, np. w celu odnalezienia konkretnej faktury. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie kolumny danej listy. Aby skorzystać z tej opcji, należy wpisać szukaną frazę w pole edycyjne.

  "jpk_v7 ewidencja"

  Wyświetlaną listę dokumentów, można także sortować według dowolnej kolumny, poprzez kliknięcie w jej nagłówek.


 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta przy wypełnianiu danych w oknie edycji wpisu ewidencji JPK_V7

  W oknie edycji/dodawania wpisu w Ewidencji sprzedaży oraz Ewidencji zakupów JPK_V7 dodaliśmy opcję pobierania danych kontrahenta z kartoteki kontrahentów.

  Aby uzupełnić wymagane pozycje, należy kliknąć na pole edycyjne Nazwa kontrahenta albo NIP i zacząć wpisywać kolejne znaki. Pojawi się lista wyboru, która będzie się zawężać.

  "jpk_v7 ewidencja sprzedaży"


 • Dodano możliwość przypisywania produktów do magazynów [wersja Magazyn]

  Dodaliśmy możliwość powiązania towaru z jednym lub z kilkoma magazynami, w których chcemy, aby ten produkt był widoczny i uwzględniany. Jeżeli produkt jest przypisany do danego magazynu, wówczas jest wyświetlany w momencie wyboru pozycji podczas wystawiania faktury sprzedaży, pojawia się też na liście stanów magazynowych i na liście inwentaryzacyjnej dla tego magazynu. Nowo dodany produkt nie jest przypisany do żadnego magazynu, ale wyświetla się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów magazynowych PZ i PW oraz dla faktur zakupowych. W momencie księgowania zakupu i przyjmowania towaru na stan, zostaje on automatycznie przypisany do wybranego magazynu. Wystawienie dokumentu MM spowoduje automatycznie przypisanie produktu do drugiego, docelowego magazynu.

  Aby ręcznie przypisać produkt do magazynów, należy wejść do kartoteki produktów.

  "kartoteka produktów"

  W oknie edycji informacji o danym produkcie, zaznaczyć magazyny, z którymi będzie powiązany.

  "przypisanie produktu do magazynu"

  Uwaga! Jeśli stan produktu w danym magazynie jest większy od 0, to nie można odznaczyć przypisania.


 • Wielokrotne występowanie tego samego produktu na jednej PZtce [wersja Magazyn]

  Poprawiono raport stanów magazynowych, w przypadku, gdy ten sam produkt pojawił się na jednym dokumencie magazynowym, ale w różnych cenach.


 • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_V7: opcjonalne pole 54

  Jeśli pole p_54 jest równe 0, to nie pojawia się ono w wygenerowanym pliku xml.


 • Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wybranego katalogu tworzenia kopii zapasowej
 • Wprowadzono zapamiętywanie trybu serwisowego po ponownym uruchomieniu programu
 • Poprawiono usuwanie firmy
 • Poprawiono wygląd zakładek w macOS Big Sur
 • Usunięto błąd powodujący dublowanie ustawień programu na bazie MySQL .