Aktualizacja 14.01.2019

Zaczęty przez Complay, Styczeń 18, 2019, 15:11:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay


  • Przekształcenie proformy w fakturę zaliczkową

    Faktura zaliczkowa służy do udokumentowania otrzymania całości lub część zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub przyszłe wykonanie usługi. Może być wystawiona także przed otrzymaniem płatności, ale nie wcześniej niż 30 dni. Kiedy nie ma pewności, co do terminowego uregulowania zapłaty, najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury proforma, a następnie, po otrzymaniu płatności, przekształcenie jej w fakturę zaliczkową.

    W tym celu przechodzimy do kartoteki Sprzedaż, zakładka Faktury PROForma. Ustawiamy kursor w obszarze pożądanego wiersza, uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Przekształć PROFormę w fakturę zaliczkową.    Po zatwierdzeniu wyboru, uruchomi się okno wystawiania faktury zaliczkowej. Formularz zawiera wszystkie pozycje wpisane na fakturze PROForma, z możliwością ich edycji.
    Po zapisaniu faktury zaliczkowej, faktura PROForma zostanie usunięta.

  • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku faktury numeru powiązanego dokumentu.

    Poniżej identyfikatora dokumentu sprzedażowego, wystawca może wskazać numer umowy bądź zamówienia powiązanego z wystawiona faktura.
    W tym celu należy w oknie wystawiania faktury uzupełnić komórkę Dotyczy. Znajduje się ona po lewej stronie sekcji Ogólne, obok typu dokumentu.    Pole to jest opcjonalne. Jeżeli pozostanie puste, wówczas nie pojawi się na wydruku.

  • Dodano opcje wydruku miejsca na jeden podpis.

    W oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe mamy możliwość określenia osoby wystawiającej i odbierającej fakturę. Użytkownik ma możliwość wyboru w Ustawieniach programu (zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy), które podpisy drukować.
    • Wydruk obydwu, jeżeli przynajmniej jeden jest zdefiniowany.      Jeżeli w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe, zostanie uzupełnione przynajmniej jedno pole, wówczas obydwa miejsca na podpis pojawią się na wydruku.    • Wydruk wyłącznie zdefiniowanych podpisów.      Na wydruku dokumentu pojawi się tylko sygnatura, która została uzupełniona w oknie wystawiania faktury, w zakładce Dodatkowe.  • Dodano opcję ukrycia terminu płatności na wydruku.

    Do każdej metody płatności, zdefiniowanej w ustawieniach, przypisany jest termin zapłaty wyrażony w dniach. Wybierając daną metodę podczas wystawiania faktury, automatyczne ustawi się data upływu terminu spłaty należności lub adnotacja "Zapłacono". W niektórych przypadkach podawanie terminu płatności jest niepotrzebne, w szczególności, gdy liczy się od dnia otrzymania faktury albo sprzedaż towarów odbywa się za pobraniem. W związku z tym wprowadziliśmy opcję jego ukrywania na wydrukach.
    W tym celu należy przejść do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy.


    • Można zupełnie wyłączyć drukowanie terminu płatności na fakturach, odznaczając opcję "Drukuj termin płatności".      Wówczas program nie będzie brał pod uwagę liczby dni zdefiniowanych w danej metodzie płatności. Na fakturze drukować się będzie jedynie nazwa metody.

    • Można wyłączyć drukowanie adnotacji "Zapłacono",  odznaczając opcję "Drukuj termin płatności "Zapłacono" ".      Każda metoda płatności, gdzie liczba dni będzie ustawiona na 0, będzie oznaczona jako opłacona, w związku z tym na wydruku faktury nie będzie pojawiał się termin płatności. Jeżeli w metodzie płatności użytkownik wybierze liczbę dni większą od 0, to na wydruku faktury termin płatności będzie wskazywał datę upływu terminu spłaty należności.

  • Dodano opcję ukrycia na wydruku kwoty zapłaconej i pozostałej do zapłaty.

    Program dzieli na fakturze należności na już zapłaconą kwotę oraz tą pozostałą do zapłaty. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tych parametrów. W tym celu przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Ustawienia wydruku, a następnie Faktury/Zakupy. Odznaczamy opcję "Drukuj kwoty "Zapłacono" i "Pozostało do zapłaty" na fakturach".  • Dodano ostrzeżenie przed przywróceniem kopii zapasowej.

    Przywrócenie kopii zapasowej zastępuje bieżące dane, danymi ze wskazanego pliku. Jest to proces, którego nie można cofnąć. Dlatego dodano potwierdzenie kontynuacji operacji.

  • Dodano opcję klonowania produktu w kartotece produktów.

    Klonowanie powoduje utworzenie nowego produktu w kartotece, na podstawie już istniejącego.
    Aby skopiować produkt należy przejść do kartoteki Produkty. Następnie zaznaczyć rekord, klikając w wybranym wierszu. Na koniec wybrać opcję Klonuj z górnego menu. Nowy rekord utworzy się na dole listy i zawiera identyczne informacje, jak produkt macierzysty.  • Poprawiono sortowanie dokumentów po numerze.

    Listę dokumentów w oknie głównym programu można sortować według dowolnej kolumny, klikając w jej nagłówek. Uszeregowane według numeru, odbywa się następująco. W pierwszej kolejności program grupuje dokumenty po typie faktury (zwykłe, proformy, marża, metoda kasowa, korygujące, zaliczkowe, końcowe). Następnie w ramach danego typu, sortowanie odbywa się według szablonu numeracji. W obrębie danego szablonu numeracji program wyświetla dokumenty po numerze rosnąco lub malejąco (w zależności od wyboru Użytkownika).

  • Poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur.
  • Poprawiono wydruk stopki do pdf, dla dokumentów wielostronicowych.