Aktualizacja 03.01.2022

Zaczęty przez Complay, Grudzień 28, 2021, 16:45:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay
 • Dodano obsługę JPK_V7 w wersji 2

  Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją. Zaktualizowano struktury logiczne plików dla rozliczeń miesięcznych i dla rozliczeń kwartalnych, tj. JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 13.11.2020, punkt 1 generowanie JPK VAT z deklaracją)

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK_V7M(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M(2).

  "nowy plik jpk_v7m"  Tworzenie nowego pliku JPK_V7K(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K(2).

  "nowy jpk_v7k"


  Wprowadzono następujące zmiany:

  1.1 W części Deklaracja zmieniono pola:

  P_53 : Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0 w przeciwnym wypadku jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
  P_55 : Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1
  P_56: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1
  P_57: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1
  P_58: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1

  1.2 W części Deklaracja dodano pola:

  P_540: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1
  P_560: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1
  P_660: Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1


  1.3 W części ewidencyjnej rozszerzono informacje dla ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4)

  Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale także

  termin płatności

  "jpk_v7 ulga za złe długi"

  lub datę dokonania zapłaty

  "jpk_v7 ulga za złe długi"

  1.4 W części ewidencyjnej zmieniono następujące procedury

  - procedury SW i EE zostały zastąpione jednym znacznikiem WSTO_EE
  - dodano znacznik IED
  - oznaczenie MPP nie będzie występowało ani po stronie sprzedającego ani po stronie nabywcy.

  "jpk_v7 procedury"


 • Dodano możliwość importu szablonu wydruku z archiwum ZIP

  Zarządzanie nowym systemem szablonów wydruku opisano w aktualizacji 24.05.2021 w punkcie 1 Definiowanie wyglądu dokumentów

  Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

  "szablon wydruku faktury"


  Aby dodać szablon z archiwum ZIP, należy kliknąć przycisk Importuj -> z archiwum ZIP

  "import szablonu wydruku"

  i wskazać skompresowany plik.

  Aby dodać własny szablon z folderu, należy kliknąć przycisk Importuj -> z katalogu

  "import szablonu wydruku"

  i wskazać folder.


 • Dodano oznaczenie korekta WZ-ek wygenerowanych do faktur korygujących[magazyn].

  "korekta wz"


 • Dodano nowe tłumaczenia.

 • Dodano zawijanie nazwy produktu w oknie edycji.

 • Zablokowano możliwość wystawienia f. końcowej dla edytowanego zamówienia, jeśli zmieniła się liczba pozycji.

 • Usunięto Proformy z filtru wyboru faktur do JPK_FA.

 • Poprawiono widoczność liczb w trybie ciemnym [macOS].


 • Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji drukowania daty transakcji na fakturach zaliczkowych.

 • Poprawiono wydruk kodu kreskowego.

 • Poprawiono działanie certyfikatów SSL [Windows].


 • Poprawiono działanie przycisku Enter przy wyborze kontrahenta z listy podczas wystawienia dokumentów.