Aktualizacja 05.08.2021

Zaczęty przez Complay, Wrzesień 08, 2021, 15:02:15

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Zmieniono sposób wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji

  W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość edycji poszczególnych pozycji na fakturach zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.

  Po wybraniu opcji "Wystaw fakturę zaliczkową do zamówienia ►ze specyfikacją pozycji z zamówienia" pojawia się prośba o wpisanie kwoty zaliczki:

  "faktura zaliczkowa"

  Po zatwierdzeniu, uruchomi się okno wystawiania dokumentu. Program wyświetli domyślne nazwy dla specyfikacji towarowej oraz proporcjonalnie rozdzieli wielkość zaliczki pomiędzy poszczególne pozycje, z możliwością zmiany.

  "faktura zaliczkowa"

  Jak należy rozumieć wyszczególnione pozycje? Przykładowo - pierwszy wiersz oznacza 1x zaliczka w kwocie 237,29 zł za 11szt Towaru, przy czym nazwa towaru lub usługi jest poprzedzona oznaczeniem [ZAL].


 • Dodano możliwość wystawiania korekt faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji z zamówienia

  W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość korygowania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji. Korygować można tylko ostatnią w kolejności fakturę zaliczkową wystawioną do jednego zamówienia.

  Aby wystawić korektę, należny ustawić kursor w obszarze wiersza faktury, która będzie korygowana, następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Wystaw fakturę korektę.

  "faktura zaliczkowa jak korygować"

  Dalej postępujemy analogicznie, jak podczas wystawiania klasycznej faktury korygującej.

  Uwaga! Na fakturach zaliczkowych i na fakturze końcowej w zestawieniu zaliczek, obok numeru faktury zaliczkowej, pojawi się adnotacja z numerem faktury korygującej.

  "korekta faktury zaliczkowej" • Wprowadzono kontrolę duplikacji kontrahentów o tym samym NIPie

  3.1 Kartoteka kontrahentów
  W przypadku, gdy NIP wprowadzanego kontrahenta do kartoteki znajduje się już w bazie danych, to system wyświetla ostrzeżenie.

  "kontrola duplikacji kontrahentów"

  Wybranie opcji "Przejdź i usuń" spowoduje, że w oknie edycji pojawią się dane wcześniej wprowadzonego kontrahenta o tym samym numerze NIP. Jednocześnie usunięty zostanie nowo dodany rekord.
  Natomiast wybierając polecenie "Anuluj" program utworzy drugiego kontrahenta z takim samym numerem NIP i wprowadzonymi danymi.


 • Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian

  Wprowadzono oznaczenie procedury IED, które obejmuje podmioty, niezarejestrowane do procedury IOSS lub OSS.
  Oznaczenie znajduje się na liście w oknie wystawiania faktur, w zakładce JPK.

  "IED kody GTU"


 • Sprecyzowano typ ceny dla pozycji podczas wystawiania dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży)

  W oknie wystawiania dokumentów sprzedaży zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena sprzedaży"  W oknie wprowadzania dokumentów zakupu zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena zakupu"

 • Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcu wyrazu)

 • Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP)

 • Poprawiono błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne

 • Poprawiono błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty