Aktualizacja 18.12.2018
« dnia: Stycznia 15, 2019, 12:00:23 »
 
 • Dodano możliwość edytowania adresu e-mail w oknie wysyłania faktur.

  Jeżeli w oknie wystawiania faktury nie wpisaliśmy adresu poczty elektronicznej kontrahenta, albo nie chcemy zapisywać go do bazy, wówczas mamy możliwość dodania go bądź edycji, podczas wysyłki mailowej.  W tym celu otwieramy okno wysyłania faktury (pojedynczej lub masowej).  W lewej części okna znajduje się lista faktur, zawierająca numer, nazwę kontrahenta oraz e-mail. Każdą komórkę kolumny E-mail można dowolnie edytować (korygować, usuwać czy dodać jeden lub kilka adresów oddzielając średnikiem).


 • Dodano możliwość wprowadzenia i wysyłania faktur do kilku adresów e-mail oddzielonych średnikiem.

  Fakturę wystawioną w programie można wysłać do nabywcy drogą elektroniczną, na wskazane adresy. Adresy poczty elektronicznej kontrahenta możemy wprowadzić na dwa sposoby:

  • W oknie wystawiania faktury. W części Kontrahent (Odbiorca), w polu Email należy wpisać (lub wkleić) wszystkie adresy, do których będzie wysłana dana faktura, oddzielając je kolejno średnikiem.

  • W oknie wysyłania faktury. W lewej części okna znajduje się lista faktur do wysłania. Należy wpisać (lub wkleić), w odpowiednie komórki kolumny Email, wszystkie adresy poczty elektronicznej danego kontrahenta, oddzielając je kolejno średnikiem.

 • Dodano opcję wysyłania ukrytych kopii faktur do adresów zdefiniowanych w ustawieniach.

  Do określonego adresata (bądź adresatów) można wysyłać kopie wiadomości z każdą wystawioną fakturą, na przykład do własnego działu księgowego.

  Aby dodać nawę adresata (adresatów) ukrytych kopii, należy przejść do Ustawień programu, do zakładki Poczta. W części Wysyłaj dodatkowo ukryte kopie wiadomości na poniższe adresy e-mail, która znajduje się u dołu ekranu, wyświetlony jest spis odbiorców, do których automatycznie wysyłana jest ukryta kopia faktury. Listą zarządzamy za pomocą przycisku Dodaj i Usuń.


 • Dodano możliwość załączenia dodatkowego pliku podczas wysyłania faktur.

  Faktura jest wysyłana w wiadomości e-mail w jako załącznik. Do maila z fakturą możliwe jest dołączenie dodatkowego załącznika - pliku w dowolnym formacie. Załącznik można dodać do konkretnej wiadomości (na przykład szczegółowe rozliczenie godzinowe, protokół wykonania usługi czy inny dokument uzupełniający) lub jednocześnie dołączyć ten sam plik do większej ilości faktur (na przykład czasowy kupon rabatowy). Rozmiar pliku nie jest ograniczony programowo, wynika jedynie z limitów skrzynki narzuconych przez dostawcę poczty elektronicznej.

  Aby załączyć plik, należy uruchomić okno wysyłki. Następnie klikamy przycisk Wczytaj, który znajduje się u dołu ekranu, po lewej stronie. Wskazujemy plik z dysku komputera i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz.


 • Faktury zakupowe: dodano opcję liczenia terminu płatności od daty otrzymania.

  Na liście dokumentów w zakładce Zakupy wyświetla się między innymi termin zapłaty oraz kwota do zapłaty za nabyte towary czy usługi. Wprowadzając do bazy fakturę kosztową z odroczonym terminem płatności, można ustawić termin zapłaty, liczony od dnia jej wystawienia bądź od dnia jej otrzymania. Taka organizacja pozwala na precyzyjne zarządzanie zobowiązaniami handlowymi.

  Aby termin płatności był liczony od dnia otrzymania faktury, należy w oknie wprowadzania faktury zakupowej uzupełnić zakładkę Dane faktury zakupowej (numer, daty oraz sposób płatności). Dalej w części Termin płatności odznaczamy checkboxa Zapłacono, wpisujemy liczbę dni, a następnie ustalamy sposób ich odliczania (od daty wystawienia|od daty otrzymania). Można też podać konkretną datę.


 • Drobne poprawki.
  • Zmieniony został priorytet pobierania adresu mailowego do wysyłki. Jeżeli faktura zawiera odbiorcę, to w pierwszej kolejności program wybierze adres e-mail odbiorcy z okna wystawiania faktury. Jeśli e-mail odbiorcy jest pusty, program pobiera adres elektroniczny kontrahenta. Jeżeli w oknie wystawiania faktury żaden z kontrahentów nie ma podanego adresu mailowego, wówczas faktura zostaje wysłana na adres zapisany w kartotece.
  • Dodano interfejs wgrywania własnych szablonów w Ustawieniach programu (Ustawienia wydruku) oraz poprawiono ich implementację.
  • Zmieniono wyrównanie pól z datą wystawienia oraz miejscowością w oknie wystawiania noty korygującej.
  • Na wydruku faktury została dodana informacja, do czego wykorzystać kod QR.

« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2019, 19:07:40 wysłana przez Complay »