Aktualizacja 17.12.2020

Zaczęty przez Complay, Grudzień 22, 2020, 15:45:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Dodano możliwość sporządzenia Inwentaryzacji w cenach brutto [wersja Magazyn]


  Inwentaryzowanie to ustalenie za pomocą spisu, rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie. Rzeczywisty stan stwierdzony podczas spisu z natury porównuje się ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej, a następnie wyjaśnia się powstałe różnice. Najczęściej towary oraz materiały wycenia się wg cen zakupu netto. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, nievatowcy, którzy biorą pod uwagę ceny brutto.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania remanentem, klikamy przycisk Produkty, a następnie Inwentaryzacja.

  "inwentaryzacja"

  Na liście znajdują się wszystkie poprzednie raporty inwentaryzacji. Wyświetlaną listę można sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek.

  Tworzenie spisu z natury rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Rozpocznij inwentaryzację

  "inwentaryzacja"

  i ustawiamy parametry.

  "inwentaryzacja"

  Nadajemy nazwę, wybieramy dzień, w którym będziemy porównywać spis z natury ze stanem systemowym, magazyn oraz sposób liczenia ceny zakupu.

  "inwentaryzacja ceny zakupu"

  Dla dokumentów w walucie obcej, należy także określić kurs. Jeżeli inwentaryzacja ma być liczona według cen brutto, należy zaznaczyć checkbox

  "inwentaryzacja"

 • Dodano przycisk maksymalizujący obszar pozycji faktury/zamówienia/oferty

  Widok pełnego ekranu umożliwia przeglądanie i zarządzenie listą pozycji, bez dodatkowych sekcji interfejsu, takich jak ogólne informacje o dokumencie, dane kontrahenta, Płatność, JPK czy zakładka Dodatkowe. Obszar uzupełniania pozycji można powiększyć za pomocą przycisku.

  Aby wyświetlić listę pozycji w całym oknie wystawiania faktury, klikamy przycisk Pełny ekran, znajdujący się w lewym dolnym rogu.

  "pełny ekran"

  Aby wyjść z  z trybu pełnoekranowego, naciskamy klawisz Esc albo klikamy przycisk Zamknij pełny ekran, znajdujący się w lewym dolnym rogu.

  "zamknij pełny ekran"

 • Zmieniono sposób obsługi tabeli pozycji w oknie wystawiania faktury

  W momencie dodawania lub edycji pozycji nie podświetla się cały rekord, a jedynie edytowana komórka. Dodatkowo zostały wyszarzone nieedytowalne pola.

 • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_FA: inna wartość pola P_6

  Zmieniono wartość pola p_6 w pliku JPK_FA dla faktur zaliczkowych. Do xml wpisywana jest data otrzymania zaliczki, a nie jak do tej pory data transakcji.

 • Wprowadzono wyświetlanie liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu [wersja macOS]

  "liczba przeterminowanych faktur w doc"

 • Poprawiono obliczanie podsumowanie w oknie wystawiania faktury, w przypadku liczenia podatku VAT od sumy stawek

 • Poprawiono zapis historii stanów dla korekt dokumentów magazynowych