Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Complay

#16
Dzięki załączonym logom znaleźliśmy przyczynę błędu. Zostanie ona poprawiona w najbliższej aktualizacji. Niestety do tego czasu nie da się obejść problemu, jedyną opcją jest skorzystanie z innego dostawcy poczty.
#17
Tak, proszę.
#18
Proszę zrobić tak: usunąć plik logów, następnie spróbować wysłać jednego maila i wkleić tu całą zawartość pliku (można wcześniej wygwiazdkować wrażliwe dane, typu login, email, jeśli znajdują się w logach).
#19
Po kliknięciu na "Ustawienia bazy".
#20
Witam

Pomocne w zdiagnozowaniu problemu mogą być logi komunikacji z serwerem SMTP. Proszę uruchomić program, kliknąć "Otwórz katalog", i odszukać plik email.log.
#21
Aktualizacje / Aktualizacja 14.07.2022
Listopad 09, 2022, 15:09:07


 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych

  W tej wersji programu wprowadziliśmy automatyczne dodawanie towarów i usług za pomocą czytnika kodów kreskowych, podczas wystawiania faktury. Czytnik kodów wysyła odczytany kod kreskowy jako cyfry z klawiatury i na końcu dodaje Enter (znak nowej linii).


  1.1 Konfiguracja czytnika/skanera kodów:
  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł skanera, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i zaznaczając checbox Włącz obsługę czytnika kodów kreskowych.

   "fakturalight czytnik kodów"

  1.2 Uzupełnienie kodów w kartotece
  Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie istniejących kart produktów o kody kreskowe.

  Należy przejść do kartoteki Produkty.

  "kartoteka produktów"

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  "kartoteka produktów"


  Kod kreskowy możemy wprowadzić bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na komórkę Kod kreskowy, a następnie skanując kod paskowy czytnikiem.


  "czytnik kodów fakturalight"

  Uwaga! Jeżeli na liście edytowane jest inne pole, to po zeskanowaniu kodu paskowego ta komórka uzupełni się automatycznie.


  Można wykorzystać również specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj. Jeśli aktywna jest zakładka Podstawowe, to zeskanowanie kodu powoduje automatyczne uzupełnienie pola Kod kreskowy, bez względu na to, która komórka jest aktywna.

  "fakturalight czytnik kodów"  Uwaga! Jeśli nie jest edytowana żadna komórka tabeli, a kod został wcześniej przypisany do produktu z kartoteki, to po zeskanowaniu kodu program otworzy okno edycji tego produktu.
  1.3 Okno wystawiania dokumentów sprzedażowych
  Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych i dokumentów magazynowych rozchodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy wydawanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na przygotowywanym dokumencie.

  "wystawianie faktury czytnik kodów"

  1.4 Okno wprowadzania faktur zakupowych

  Podczas wprowadzania dokumentów kosztowych i wystawiania dokumentów magazynowych przychodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy przyjmowanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na dokumencie.

  "faktury zakupowe czytnik kodów"

  Uwaga!Kody kreskowe można również zdefiniować dla kosztów własnych.
 • Dodano automatyczne tworzenie dokumentu magazynowego podczas ręcznej edycji stanów

  Od tej wersji programu każda ręczna zmiana stanów magazynowych powoduje automatyczne wystawienie stosownego dokumentu magazynowego.

  Generowany jest dokument PW lub RW do każdego magazynu, w którym dokonano zmian ilości towaru. W uwagach dopisywane jest wyrażenie "ręczna zmiana ilości w kartotece produktów".
 • Rozbudowano import produktów o aktualizację danych

  Opcję importu w programie FakturaLight można użyć nie tylko do importowania nowych produktów do magazynu. W tej wersji dodatkowo pojawiła się opcja modyfikacji kart produktów za pomocą importu.

  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów oraz w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.3 - Import produktów

  Aby wykonać aktualizacji produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.
  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi.
  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości zaktualizowanych rekordów oraz z ilością nowych pozycji.

  "import produktów"

  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

  "import produktów"

 • Rozbudowano import produktów o aktualizację stanów magazynowych(wersja Magazyn)

  Proces aktualizacji informacji o asortymencie został opisany w powyższym punkcie. Dodatkowo w wersji programu z magazynem pojawiła się opcja zmiany stanów magazynowych za pomocą importu.

  Aby zaktualizować stan produktów, należy przejść do kartoteki Produkty -> Kartoteka produktów.

  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi. Jeśli w pliku csv jest zdefiniowana kolumna o nazwie stan, oznaczająca ilość danego towaru na magazynie, to pojawi się okno z informacją o liczbie poprawnie zaimportowanych rekordów oraz  liczbie nowych pozycji. Należy również wybrać z listy magazyn, do którego będą przypisane nowe pozycje i zostanie uaktualniona karta produktów wraz z jego ilością.
  Jeśli w pliku csv nie występuje kolumna o nazwie stan lub kolumna oznaczająca ilość danego towaru jest nazwana inaczej, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, do których mają być przypisane importowane pozycje. Należy zaznaczyć checkbox obok nazwy

  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

  "import produktów"


 • Dodano ostrzeżenie o braku towaru na magazynie podczas wystawiania dokumentów (wersja Magazyn)

  Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z towarem, program zwróci uwagę na brak towaru na składzie, po osiągnięciu stanu ujemnego.

  Jeśli zostanie wykryty stan ujemny towaru, to w danych pozycjach w kolumnie Ilość pojawi się ikona wykrzyknika.

  "brak towaru na magazynie"


 • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański

  Program FakturaLight umożliwia automatyczne tłumaczenie dokumentów na jedenaście języków (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński, fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański), a także na ich dwujęzyczne odpowiedniki. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur

  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

  "faktura w języku angielskim"

  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

  "faktura w języku angielskim"


 • Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL


 • Poprawiono błędy szablonów wydruku.


#22
Problemy i pytania / Odp: Oferty - kwota tylko netto
Listopad 04, 2022, 16:17:19
Dzień dobry,

Aby zrealizować taką zmianę w szablonie, proszę wykonać następujące kroki:

1. Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie zakładkę Ogólne. Zaznaczyć szablon wydruku Standardowy i wyeksportować go do nowego katalogu przyciskiem "Eksportuj".

2. Przejść do katalogu, gdzie znajdują się wyeksportowane pliki i dokonać następujących zmian:

W pliku items_table.html usunąć następujące linie:

<th class="header medium-width text-right" id="tax-rate-column">{{ _("Stawka VAT") }}</th>
<th class="header medium-width text-right" id="tax-value-column">{{ _("Kwota VAT") }}</th>


<th class="header medium-width text-right summary-brutto-value-column {% if not isVat %}nowrap{% endif %}" id="brutto-value-column">{{ _("Wartość brutto") }}</th>


<td class="number">{{ _(item.tax_rate) }}</td>
<td class="number">{{ item.tax_value }}</td>


<td class="number">{{ item.brutto_value }}</td>


W pliku calculated_styles.css usunąć linie:
#summary-tax-rate-column, #tax-rate-column {
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-rate-column, calculated_widths.tax-rate-column) }}px;
}

#summary-tax-value-column, #tax-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-value-column, calculated_widths.tax-value-column) }}px;
}

#summary-brutto-value-column, #brutto-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-brutto-value-column, calculated_widths.brutto-value-column) }}px;
}


W pliku order_items_summary_table.html zmodyfikować linie:

<td colspan="4" class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>

na

<td class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>


oraz usunąć linie:

<td class="number" id="summary-tax-rate-column"></td>
<td class="number" id="summary-tax-value-column">{{ order.summary.total_tax_value }}</td>
<td class="number" id="summary-brutto-value-column">{{ order.summary.total_brutto_value }}</td>


3. Po zapisaniu zmian w plikach, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie wybrać zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".
#23
Problemy i pytania / Odp: Adnotacja Oryginał/Kopia
Wrzesień 07, 2022, 09:04:43
Dzień dobry,

Zmian można dokonać bezpośrednio w szablonie. Proszę wykonać następujące kroki:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. Z adnotacją) przyciskiem "Eksportuj"
    Otworzyć plik invoice.html w trybie edycyjnym

Dodać:

{% set annotation = Annotation_OriginalAndCopy %}


przed:

{% if annotation == Annotation_OriginalAndCopy %}

Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz. Następnie szablon zapisać jako domyślny.

Możemy również odpłatnie przygotować szablon. W tym celu prosimy o kontakt mailowy.
#24
Aktualizacje / Aktualizacja 13.06.2022
Czerwiec 13, 2022, 13:22:29


 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Novitus.

  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalna do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Novitus (XML).

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych


 • Poprawiono klonowanie faktur walutowych
  Pobierany jest aktualny kurs.


 • Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy


 • Poprawiono wartość netto w ewidencji sprzedaży w JPK_V7


 • Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta


 • Zmieniono komunikat błędu dla drukarek Posnet

  Komunikat błędu "invalid handle" zamieniono na czytelniejszy "Błąd połączenia z drukarką"

 • Rozbudowano logi bazy


 • Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży


#25
Aktualizacje / Aktualizacja 27.04.2022
Kwiecień 27, 2022, 15:56:17


 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Elzab.

  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalną do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Elzab (STX).

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych


 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 4

  Od 1 kwietnie 2022 roku obowiązują nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczących faktur sprzedaży. Zaktualizowano strukturę logicznę plików na wezwanie, tj. JPK_FA(4). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 29.11.2021, punkt 2 Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur)  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.


  "jpk fa 4"

  Tworzenie nowego pliku JPK_FA rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(4).

  "generowanie jpk_fa(4)"


  Wprowadzono następujące zmiany:

  Zaktualizowano słownik kodów krajów członkowskich UE.
  Zaktualizowano słownik kodów walut.
  Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut.
  Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
  Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
  Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
  Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
  Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.

 • Dodano nowe szablony wydruku.

  Dodaliśmy 4 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury, które są dostępne w oknie podglądu wydruku


  "własny wygląd faktury"

  oraz w oknie wysyłki

  "własny wygląd faktury"

  3.1 Standardowy szablon dwie waluty

  Na wydruku określone są należności w dwóch walutach: obcej i w przeliczeniu na złotówki, z podziałem na wartości netto, brutto oraz VAT. Kwoty przeliczane są automatycznie według wybranego kursu w oknie wystawiania faktury.

  3.2 Standardowy szablon ze specyfikacja wywozu

  Specyfikacja towarowa jest dołączana do faktury jako druga strona dokumentu. Aby zawartość kolumny Notatki drukowała się na specyfikacji, należy uzupełnić pole własne nr 15. Aby pole włane było aktywne, należy skonfigurować kartotekę produktów zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.1.4 - Własne pola

  3.3 Standardowy szablon z kodem

  3.4 Standardowy szablon z wagą • Poprawiono błąd generowania podwójnych WZ-tek: przepisywany jest dokument WZ z proformy wystawionej na podstawie WZ do faktury wystawionej z proformy (wersja Magazyn)


 • Poprawiono wydruk daty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)


 • Poprawiono format daty w notach korygujących • Poprawiono zapamiętywanie daty wystawienia faktury, której dotyczy nota korygująca • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach.


 • Poprawiono oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform. • Zmieniono kolejność kolumn na wydrukach faktur


 • Poprawiono błędy wydruku


#26
Problemy i pytania / Odp: LOGO NA WYDRUKU WZ
Marzec 08, 2022, 13:25:55
Dzień dobry,
taka opcja już się pojawiła wraz z wprowadzeniem szablonów wydruku. Aby dodać logo na dokumentach magazynowych, proszę:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. WZ z logo) przyciskiem "Eksportuj"
    Dokonać zmian w pliku stock_document_top.html

po wyrażeniu:
<td id="top-left">
dodać:
<img id="logo" src="{{ print_options.logo }}" />

    Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".
#27
Aktualizacje / Aktualizacja 03.01.2022
Grudzień 28, 2021, 16:45:17 • Dodano obsługę JPK_V7 w wersji 2

  Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją. Zaktualizowano struktury logiczne plików dla rozliczeń miesięcznych i dla rozliczeń kwartalnych, tj. JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 13.11.2020, punkt 1 generowanie JPK VAT z deklaracją)

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "nowy plik jpk z deklaracją"

  Tworzenie nowego pliku JPK_V7M(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M(2).

  "nowy plik jpk_v7m"  Tworzenie nowego pliku JPK_V7K(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K(2).

  "nowy jpk_v7k"


  Wprowadzono następujące zmiany:

  1.1 W części Deklaracja zmieniono pola:

  P_53 : Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0 w przeciwnym wypadku jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
  P_55 : Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1
  P_56: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1
  P_57: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1
  P_58: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1

  1.2 W części Deklaracja dodano pola:

  P_540: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1
  P_560: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1
  P_660: Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1


  1.3 W części ewidencyjnej rozszerzono informacje dla ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4)

  Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale także

  termin płatności

  "jpk_v7 ulga za złe długi"

  lub datę dokonania zapłaty

  "jpk_v7 ulga za złe długi"

  1.4 W części ewidencyjnej zmieniono następujące procedury

  - procedury SW i EE zostały zastąpione jednym znacznikiem WSTO_EE
  - dodano znacznik IED
  - oznaczenie MPP nie będzie występowało ani po stronie sprzedającego ani po stronie nabywcy.

  "jpk_v7 procedury"


 • Dodano możliwość importu szablonu wydruku z archiwum ZIP

  Zarządzanie nowym systemem szablonów wydruku opisano w aktualizacji 24.05.2021 w punkcie 1 Definiowanie wyglądu dokumentów

  Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

  "szablon wydruku faktury"


  Aby dodać szablon z archiwum ZIP, należy kliknąć przycisk Importuj -> z archiwum ZIP

  "import szablonu wydruku"

  i wskazać skompresowany plik.

  Aby dodać własny szablon z folderu, należy kliknąć przycisk Importuj -> z katalogu

  "import szablonu wydruku"

  i wskazać folder.


 • Dodano oznaczenie korekta WZ-ek wygenerowanych do faktur korygujących[magazyn].

  "korekta wz"


 • Dodano nowe tłumaczenia.

 • Dodano zawijanie nazwy produktu w oknie edycji.

 • Zablokowano możliwość wystawienia f. końcowej dla edytowanego zamówienia, jeśli zmieniła się liczba pozycji.

 • Usunięto Proformy z filtru wyboru faktur do JPK_FA.

 • Poprawiono widoczność liczb w trybie ciemnym [macOS].


 • Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji drukowania daty transakcji na fakturach zaliczkowych.

 • Poprawiono wydruk kodu kreskowego.

 • Poprawiono działanie certyfikatów SSL [Windows].


 • Poprawiono działanie przycisku Enter przy wyborze kontrahenta z listy podczas wystawienia dokumentów.

#28
Aktualizacje / Aktualizacja 29.11.2021
Grudzień 21, 2021, 13:04:24


 • Dodano nowe pola, cechy dla produktów


  Atrybuty produktu to zestaw jego dodatkowych cech własnych. W tej wersji programu zostały uzupełnione pola w rejestrze Produkty, aby móc precyzyjniej dopasować kartotekę towarów i usług do własnych potrzeb. Dodano między innymi możliwość przypisania: producenta, kodu kreskowego, numeru katalogowego, opisu czy wagi. Dodatkowo umożliwiono wgrywanie zdjęć, a także definiowanie do 15 indywidualnych parametrów.

  1.1 Zarządzenie polami w kartotece
  Należy przejść do kartoteki Produkty.

  "kartoteka produktów"

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  "kartoteka produktów"


  Parametry każdego produktu możemy edytować bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na wybranej komórce (z wyjątkiem kolumny Stan).

  "kartoteka produktów"

  lub wykorzystując specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj.

  "kartoteka produktów"

  Okno edycji zostało podzielone na 4 części (w wersji z modułem magazynowym 5). Nad zakładkami wyświetla się nazwa edytowanego/dodawanego produktu.


  • 1.1.1 Podstawowe

   W pierwszej części znajdziemy pola z podstawowymi danymi:

   Nazwa - nazwa towaru lub usługi. Nie jest unikatowym polem. Program dopuszcza występowanie kilku pozycji o jednakowych nazwach.

   Nazwa fiskalna - długość nazwy zależy od drukarki fiskalnej, dopuszczalne są znaki w kodzie ASCII,  z zakresu 32-255. Jeśli pole pozostaje puste, na paragonie drukowana jest wartość z kolumny "Nazwa".

   Kod - dowolny ciąg znaków, które identyfikuje produkt. Pole to jest wykorzystywane w podpowiedziach przy wyszukiwaniu produktu, podczas wystawiania faktury/zamówienia/oferty.

   Kod kreskowy - dopuszczalne cyfry 0-9

   Cena - cena sprzedaży, automatycznie zaczytuje się podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, z możliwością edycji.

   Waluta - waluta jest atrybutem ceny sprzedaży. Jeżeli dokument jest wystawiany w walucie, wówczas zaczytują się ceny sprzedaży w walucie dla poszczególnych pozycji na dokumencie.

   Typ ceny - netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto).

   Cena zakupu netto - jest aktualizowana w kartotece na podstawie faktury zakupu.

   Pozostałe parametry: Producent, Nr katalogowyJednostka, Waga netto, Waga brutto, PKWiU/CN, GTU, Stawka VAT, Waluta zakupu, Rabat kwotowy, Rabat procentowy

   "kartoteka produktów"

  • 1.1.2 Dodatkowe

   W drugiej części okna zostało przygotowane miejsce na notatki do produktu oraz szczegółowy opis.

   "kartoteka produktów"

   Opis stanowi uzupełnienie nazwy. Może być dodany do szablonu wydruku dokumentów. Natomiast zawartość przechowywana w polu Notatka pojawi się w oknie wystawiania dokumentu po wybraniu opcji Informacja o produkcie z menu kontekstowego.

   "kartoteka produktów"

  • 1.1.3 Zdjęcia

   W kolejnej części istnieje możliwość przechowywania dowolnej ilości zdjęć do produktu.

   Okno składa się z formatki nawigacyjnej oraz przeglądarki miniatur obrazów.

   Przycisk Dodaj służy do dodawania plików graficznych. Maksymalny rozmiar dłuższej krawędzi to 512px. Po wybraniu zdjęcia z dysku, zostanie ono automatycznie przeskalowane z zachowaniem proporcji. Nie jest obsługiwana przeźroczystość.

   Przycisk Usuń służy do usuwania plików graficznych.

   Przycisk Zapisz na dysk pozwala zapisać zaznaczone zdjęcia na dysku/nośniku zewnętrznym.

   Zdjęcia wybranego produktu można zaznaczyć za pomocą klawiatury (strzałki góra/dół, prawo/lewo, Ctrl+A) albo menu nawigacyjnego (przyciski strzałki prawo/lewo).
   "kartoteka produktów"
  • 1.1.4 Własne pola

   W tej zakładce istnieje możliwość dodania kolumn dedykowanych. Można zdefiniować do 15 własnych parametrów dla produktów, np. informację na temat koloru towaru, roku produkcji czy kraju pochodzenia.

   Aby dodać nową cechę, należy kliknąć przycisk Zarządzaj.
   "kartoteka produktów"
   W kolumnie Nazwa wpisujemy wyrażenie opisujące cechę produktu, natomiast w kolumnie Aktywne zaznaczamy widoczność w kartotece i podczas przygotowywania dokumentów.
   "kartoteka produktów" - notatka o produkcie

  • 1.1.5 Magazyn

   W tej części okna należy skategoryzować asortyment. Produkt można zapisać jako towar lub usługę.

   Opcję Usługa używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest usługa, która nie wymaga kontroli stanu magazynowego, np transport. Zaznaczając ten wariant wyszarzą się pozostałe pola.

   "kartoteka produktów"

   Opcję Towar używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest fizyczny artykuł handlowy albo materiał wykorzystywany do produkcji czy wykonania usługi i ważna jest kontrola jego stanu magazynowego. Zaznaczając ten wariant należy dodatkowo przypisać produkt do magazynu, w którym jest przechowywany. Proces powiązania towaru z magazynem został opisany w aktualizacji 27.11.2020 w punkcie 3  Przypisywanie produktów do magazynów.

   Aktualizacja stanów magazynowych w kolumnie Ilość odbywa się na podstawie dokumentów magazynowych.

   "kartoteka produktów"

  1.2 Wystawianie faktur (zamówień/ofert)

  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

  "wystawianie faktur produkty"

  Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

  "wystawianie faktur produkty"

  Dla wszystkich cech produktów przewidziana jest osobna kolumna, z wyjątkiem pola Notatki. Po dodaniu pozycji do faktury należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Informacja o produkcie.

  "wystawianie faktur produkty"

  Pojawi się okno z notatkami dla wybranego produktu.

  1.3 Import produktów

  Wszystkie nowe parametry można zaimportować do kartoteki wraz z produktami. Aby dokonać importu, w pierwszej kolejności należy przygotować plik według instrukcji opisanej w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie 1.2 Import produktów. Nazwy poszczególnych nagłówków można skopiować bezpośrednio z okna importu, poleceniem kopiuj nazwy kolumn.

  "import produktów"

  Nazwy kolumn, przechowujących poszczególne informacje dla nowych cech produktu są następujące:
  kod_kreskowy   
  nr_katalogowy
  producent
  nazwa_fiskalna
  opis
  notatki
  waga_netto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
  waga_brutto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku

  Bez względu na to, jak nazwiemy pola własne w kartotece Produkty, do importu należy stosować następujących terminów: 
  pole_1
  pole_2
  .
  .
  .
  pole_15

  Uwaga! Wielkość liter oraz znaki specjalne mają znaczenie w nazwie kolumny.


 • Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur

  Struktura JPK_FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży oraz ich korekt.

  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

  "jpk fa"

  Generowanie pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(3).

  "jpk fa"

  Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry.

  "jpk fa"

  Na początek w części Okres wybieramy okres rozliczeniowy, a następnie wskazujemy Urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Dalej ustalamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_FA(3), czyli opcję dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych albo nieopłaconych faktur MK (metoda kasowa).

  W celu wygenerowania korekty JPK_FA(3), w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie, a następnie w oknie zaznaczyć checkbox obok napisu Korekta.

  Aby wygenerować plik JPK_FA(3) dla wskazanych faktur, należy kliknąć przycisk Wybierz faktury...

  "jpk fa"

  Uruchomi się okno, składające się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listę dokumentów, którą można filtrować według typu oraz numeru NIP kontrahenta, a także sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek. Pod listą na przycisku Wybierz znajduje się licznik wybranych faktur.

  "jpk fa"


  Domyślnie zaznaczone są wszystkie dokumenty. Za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można wykonywać operacje na przefiltrowanej liście. Można również zaznaczyć i odznaczyć pojedyncze rekordy poprzez kliknięcie w checkbox.

  "jpk fa"

  Uwaga! Należy pamiętać, że do pliku JPK_FA(3) dodane zostaną wszystkie zaznaczone faktury, nie tylko te widoczne na liście.

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. Program automatycznie pobierze wszystkie zaznaczone dokumenty z wybranego okresu do pliku JPK_FA(3). • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki z faktury zakupowej (wersja Magazyn).

  Przed wprowadzeniem nowych produktów do magazynu za pomocą faktury zakupowej, można skonfigurować opcję automatycznego zapisywania towaru lub usługi do kartoteki. Zapis może odbywać się w dwóch trybach:

  - program automatycznie zapisuje każdą nową pozycję

  - wyświetli się listę z nowymi produktami, którą należy zatwierdzić albo pominąć.

  W trakcie zapisu pozycji program porównuje asortyment zdefiniowany w programie ze specyfikacją dokumentu. Produkt zostanie zapisany w asortymencie jako nowy, jeśli w bazie nie istnieje żaden zdefiniowany towar o takiej samej nazwie albo usługa o takiej samej nazwie. Jeśli w kartotece jest już produkt o takiej samej nazwie, ale z innym parametrem w kolumnie Rodzaj, to zostanie dodany do listy jako nowy.


  Aby skorzystać z opcji automatycznego zapisu, należy przejść do UstawieniaUstawienia programu, zakładka Zaawansowane

  "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

  gdzie w miejscu Automatycznie dodawanie produktów do kartoteki wybrać jeden z dostępnych parametrów:

  "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

  nigdy - żaden nowy produkt nie będzie automatycznie dodany do kartoteki
  zawsze - oznacza, że każdy nowy produkt będzie dopisany do kartoteki
  pytaj -  należy zatwierdzić albo anulować zapis

  "automatyczne dodawanie produktu do magazynu"

  Produkt zostanie dodany z parametrami wpisanymi na fakturze zakupu, towar zostanie przypisany do wskazanego magazynu oraz zaktualizuje się jego stan.

  Uwaga!
  Funkcja ta nie pozwala na automatyczne zapisywanie kosztów własnych oraz produktów ze słowem zaliczka albo zadatek w nazwie.


 • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński

  Program FakturaLight umożliwia wystawianie dokumentów w sześciu wersjach językowych (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński), a także w ich dwujęzycznych odpowiednikach. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur

  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

  "faktura w języku angielskim"

  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

  "faktura w języku angielskim" • Dodano możliwość wybrania kursu waluty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)

  W programie FakturaLight Magazyn istnieje możliwość rejestracji płatności za faktury w walucie dokumentu albo w polskich złotych. Rozliczanie tych płatności odbywa się poprzez wpłatę w kasie gotówkowej lub na rachunek bankowy, czego potwierdzeniem jest wygenerowany dokumenty kasowy/bankowy.

  Jeśli wpłaty dokonujemy w walucie, to otrzymana kwota zostanie przeliczona na złotówki według wybranego kursu. Domyślnie pobierany jest średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu kasowego/bankowego.

  "wybór kursu na dokumencie kasowym"


 • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkowej nazwy kontrahenta

  Została rozszerzona wielkość pola Nazwa w kartotece Kontrahenci

  "kartoteka kontrahenci"

  oraz w oknie wystawiania dokumentów

  "nowa faktura dane kontrahenta"

  w taki sposób, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są także dodatkowe spacje.

 • Dodano możliwość wyboru magazynu, do którego mają być przypisane importowane produkty (wersja Magazyn).

  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów i uzupełniony wyżej w punkcie 1.3 - Import produktów

  Dodatkowo pojawiła się opcja wyboru magazynu (kilku magazynów), do którego mają być przypisane importowane pozycje. Po wybraniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, gdzie należy zaznaczyć checkbox obok nazwy magazynu (magazynów).

  "import produktów do magazynu"


 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w tabeli pozycji podczas wystawiania dokumentów.

  Kolumny można ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce, lub ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście jej nazwę.

 • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.

  Do listy został dodany artykuł dotyczący zwolnień dla jednostek oświatowych, to jest "Art. 43 ust. 1 pkt 26 - 29 Ustawa o VAT" • Zmieniono menu kontekstowe dla operacji wprowadzania zapłaty za fakturę.

  W programie FakturaLight istnieje możliwość kontrolowania rozliczeń płatności do poszczególnych dokumentów. W tej wersji została nieco zmieniona treść menu wpłaty.

  W sytuacji, gdy kontrahent dokonał zapłaty należności po wystawieniu faktury, można tę informację wprowadzić bezpośrednio na liście dokumentów, w kolumnie Do zapłaty poprzez kliknięcie w ikonę obok kwoty:
  Wpłata całkowita - oznacza, że należność otrzymano w całości


  Wpłata częściowa - wybrać w przypadku, gdy należność otrzymano w części, a następnie wprowadzić otrzymaną kwotę  W tym miejscu można również dokonać usunięcia błędnie dodanej płatności przez opcję Usuń wpłatę • Poprawiono sposób wyświetlania podatku i kwoty netto na liście dla faktur marża.


 • Poprawiono pobranie kursu dla przyszłej daty wystawienia dokumentu.


 • Poprawiono obliczanie wartości "rozliczono" na liście zamówień po wystawieniu faktury z proformy do zamówienia.


 • Dodano numer faktury korygującej w komunikacie o próbie edycji lub usunięcia skorygowanego dokumentu.


 • Usunięto błąd powodujący ukrywanie kolumn w oknie wystawiania faktury, po wystawieniu korekty do faktury marża.


 • Usunięto błąd wydruku powodujący nachodzenie informacji o koncie na kod QR.


#29
Problemy i pytania / Odp: Tworzenie usługi
Grudzień 10, 2021, 14:00:23
Dzień dobry,

Dziękujemy za sugestie. Komplety mamy już zgłoszone i pojawią się w przyszłości. Tymczasowo proponuję inne rozwiązanie.

Jeśli jest kilka WZ-tek do jednej faktury, to:
1. Wystawić dokumenty WZ na towary użyte do wykonania usługi.
2. Następnie wystawić fakturę z WZ-tek (zaznaczyć WZ-tki na liście i wybrać polecenie "Wystaw fakturę z WZ-tek(liczba dokumentów)). Na fakturze wykasować wszystkie pozycje towarowe zaciągnięte z WZ i wprowadzić jedną zbiorczą pozycję opisując wykonaną usługę.
3. Pojawi się komunikat, że pozycje z faktury różnią się od tych na WZ i czy zapisać mimo tego. Proszę wówczas potwierdzić zapis.

Jeśli jest jedna WZ do jednej faktury, to:
1. Wystawić dokumenty WZ na towary użyte do wykonania usługi.
2. Następnie wystawić fakturę za wykonaną usługę.
3. Powiązać WZ-tkę z fakturą (poleceniem "Powiąż dokument z fakturą")

W ten sposób towary będą schodzić z magazynu, a klient otrzyma na fakturze wyłącznie informacje o całkowitym koszcie wykonania usługi bez szczegółów.
#30
Aktualizacje / Aktualizacja 05.08.2021
Wrzesień 08, 2021, 15:02:15


 • Zmieniono sposób wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji

  W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość edycji poszczególnych pozycji na fakturach zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.

  Po wybraniu opcji "Wystaw fakturę zaliczkową do zamówienia ►ze specyfikacją pozycji z zamówienia" pojawia się prośba o wpisanie kwoty zaliczki:

  "faktura zaliczkowa"

  Po zatwierdzeniu, uruchomi się okno wystawiania dokumentu. Program wyświetli domyślne nazwy dla specyfikacji towarowej oraz proporcjonalnie rozdzieli wielkość zaliczki pomiędzy poszczególne pozycje, z możliwością zmiany.

  "faktura zaliczkowa"

  Jak należy rozumieć wyszczególnione pozycje? Przykładowo - pierwszy wiersz oznacza 1x zaliczka w kwocie 237,29 zł za 11szt Towaru, przy czym nazwa towaru lub usługi jest poprzedzona oznaczeniem [ZAL].


 • Dodano możliwość wystawiania korekt faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji z zamówienia

  W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość korygowania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji. Korygować można tylko ostatnią w kolejności fakturę zaliczkową wystawioną do jednego zamówienia.

  Aby wystawić korektę, należny ustawić kursor w obszarze wiersza faktury, która będzie korygowana, następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Wystaw fakturę korektę.

  "faktura zaliczkowa jak korygować"

  Dalej postępujemy analogicznie, jak podczas wystawiania klasycznej faktury korygującej.

  Uwaga! Na fakturach zaliczkowych i na fakturze końcowej w zestawieniu zaliczek, obok numeru faktury zaliczkowej, pojawi się adnotacja z numerem faktury korygującej.

  "korekta faktury zaliczkowej" • Wprowadzono kontrolę duplikacji kontrahentów o tym samym NIPie

  3.1 Kartoteka kontrahentów
  W przypadku, gdy NIP wprowadzanego kontrahenta do kartoteki znajduje się już w bazie danych, to system wyświetla ostrzeżenie.

  "kontrola duplikacji kontrahentów"

  Wybranie opcji "Przejdź i usuń" spowoduje, że w oknie edycji pojawią się dane wcześniej wprowadzonego kontrahenta o tym samym numerze NIP. Jednocześnie usunięty zostanie nowo dodany rekord.
  Natomiast wybierając polecenie "Anuluj" program utworzy drugiego kontrahenta z takim samym numerem NIP i wprowadzonymi danymi.


 • Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian

  Wprowadzono oznaczenie procedury IED, które obejmuje podmioty, niezarejestrowane do procedury IOSS lub OSS.
  Oznaczenie znajduje się na liście w oknie wystawiania faktur, w zakładce JPK.

  "IED kody GTU"


 • Sprecyzowano typ ceny dla pozycji podczas wystawiania dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży)

  W oknie wystawiania dokumentów sprzedaży zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena sprzedaży"  W oknie wprowadzania dokumentów zakupu zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena zakupu"

 • Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcu wyrazu)

 • Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP)

 • Poprawiono błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne

 • Poprawiono błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty