Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Complay

Strony: [1] 2 3 ... 9
1
Aktualizacje / Aktualizacja 16.05.2023 i 19.05.2023
« dnia: Maja 30, 2023, 14:33:12 »
 • Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

  Od 1 lipca 2024 roku (od 1 stycznia 2025 r dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT) w Polsce przedsiębiorcy będą zobligowani do dokumentowania sprzedaży za pomocą elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, przekazywanej kontrahentom za pomocą rządowej platformy KSeF. Ale już teraz można dobrowolnie wystawiać tego typu dokumenty na równi z dotychczasowymi formami faktury. W tej wersji programu FakturaLight dodaliśmy możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej, która polega na zapisaniu wystawionego dokumentu do pliku XML według schemy FA(1).

  1.1 Dokumenty generowane w formacie XML
  W programie FakturaLight dodaliśmy możliwość wygenerowania elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w formacie XML według struktury logicznej e-Faktury FA(1) dla następujących dokumentów:

  • faktura VAT
  • faktura zwolniona z VAT
  • faktura zaliczkowa do zamówienia/oferty
  • faktura końcowa do zamówienia/oferty
  • faktura marża
  • faktura metoda kasowa
  • faktura WDT
  • faktura eksportowa
  • faktura OSS
  • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
  • faktura dokumentująca świadczenie usług poza UE
  • faktura uproszczona, czyli paragon z NIP do 400zł lub 100E

  Dla pozostałych dokumentów, tj:

  • faktura zaliczkowa niepowiązana
  • faktura końcowa z zaliczek niepowiązanych
  • faktura proforma
  • paragon bez NIPu
  • paragon z NIP powyżej 400zł lub 100E

  nie będzie  możliwości generowania XML. Wynika to ze struktury logicznej e-Faktury FA(1).

  1.2 Generowanie xml[
  Aby wygenerować fakturę ustrukturyzowaną, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie  Eksportuj do XML (KSeF).

   "generowanie faktury xml"

  1.3 Błędy podczas generowania faktury ustrukturyzowanej
  -> brak lub niepoprawny NIP wystawcy- w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
  -> brak nazwy wystawcy
  -> brak imienia i nazwiska wystawcy - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> adres wystawcy: brak kraju
  -> adres wystawcy: brak miejscowości
  -> adres wystawcy: brak kodu pocztowego
  -> adres wystawcy: brak numeru domu
  -> brak NIPu kontrahenta kontrahenta - w przypadku osoby fizycznej bez NIPu wymagane jest imię i nazwisko oraz adres
  -> niepoprawny NIP kontrahenta - w przypadku polskiego kontrahenta należy wpisać 10 cyfr
  -> brak imienia i nazwiska kontrahenta - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> adres kontrahenta: brak kraju
  -> adres kontrahenta: brak miejscowości
  -> adres kontrahenta: brak kodu pocztowego
  -> adres kontrahenta: brak numeru domu
  -> brak imienia i nazwiska odbiorcy - podać w przypadku osoby fizycznej
  -> niepoprawny NIP odbiorcy - w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
  -> adres odbiorcy: brak kraju
  -> adres odbiorcy: brak miejscowości
  -> adres odbiorcy: brak kodu pocztowego
  -> adres odbiorcy: brak numeru domu
  -> nieobsługiwane stawki podatku (brak OSS)
  -> nieprawidłowy numer rachunku - w przypadku błędnie podanego numeru rachunku bankowego polskiego lub zagranicznego
  -> nieprawidłowy SWIFT - w przypadku błędnie wpisanego identyfikatora cyfrowo - literowego instytucji finansowej prowadzącej zagraniczny rachunek bankowy
  -> konta bankowe mają ten sam numer
  -> wartość paragonu przekracza 450 PLN - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 450 zł nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> wartość paragonu przekracza 100 EUR - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 100 EUR nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> waluta paragonu inna niż PLN i EUR - paragon z NIP-em nabywcy w walucie innej iż PLN lub EURO nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
  -> brak daty dopuszczenia nowego środka transportu do użytku - w przypadku WDT nowego środka transportu
  -> brak przebiegu nowego środka transportu - w przypadku WDT nowego środka transportu
  -> brak numeru KSeF faktury korygowanej - przed wystawieniem faktury korygującej, należy wprowadzić numer KSeF faktury korygowanej
  -> NIP kontrahenta inny niż na fakturze korygowanej
  -> NIP odbiorcy inny niż na fakturze korygowanej

 • Dodano typ sprzedaży w oknie wystawiania faktury

  Typy sprzedaży odzwierciedlają rzeczywisty rodzaj zdarzeń gospodarczych, które na mocy przepisów będą inaczej oznaczane w systemie KSeF oraz inaczej ewidencjonowane w JPK. W związku z tym należy wybrać na dokumencie typ sprzedaży dla każdego rodzaju faktury, dla zamówień i ofert. Dla paragonu ustawiony jest domyślny typ sprzedaży - krajowy.

  Aby zmienić typ sprzedaży, należy w oknie wystawiania dokumentu, wybrać z listy transakcję:

   "typ sprzedaży"

  2.1 Krajowa
  Towary oraz usługi opodatkowane stawką krajową.

  2.2 WDT
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli sprzedaży towarów na terenie UE.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na 0% WDT

  2.3 eksport towarów poza UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku eksportu towarów, czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na  0% EXP

  2.4 usługi w UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, z adnotacją odwrotne obciążenie.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np UE

  2.5 usługi poza UE
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności w UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np EXP.

  2.6 transakcja trójstronna
  Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych, wystawiana przez drugiego w kolejności polskiego podatnika VAT (VAT-UE) na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT, z adnotacją odwrotne obciążenie.

  2.7 OSS
  Faktura za sprzedaż towarów i usług elektronicznych na rynkach zagranicznych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT OSS i wystawiających faktury ze stawkami VAT, jakie obowiązują w kraju nabywcy.

 • Dodano zakładkę Wystawca w oknie wystawiania dokumentów

  Zakładka Wystawca jest widoczna za zakładkami Kontrahent, Odbiorca w oknie wystawiania faktur, zamówień, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych, not korygujących oraz not księgowych.

 • Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów

  W sekcji Kontrahent należy uzupełnić dane nabywcy, natomiast w sekcji Odbiorca, dane odbiorcy faktury. Dane odbiorcy są obligatoryjne tylko w przypadku faktur na rzecz jednostek gminnych i zakładów budżetowych.

  W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Kontrahent/Odbiorca, w której pozostawiono jedno pole edycyjne - pole wyszukiwania w kartotece a jednoczenie pobierania danych z GUS.

  4.1 Nowy kontrahent - pobieranie z GUS
  Pobieranie danych z GUS odbywa się na podstawie numeru NIP. Po jego wprowadzeniu, należy kliknąć przycisk GUS. Zaczytane dane wyświetlą się poniżej.

   "pobieranie danych z GUS"

  Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.


  4.2 Nowy kontrahent - ręczne wprowadzanie
  Po kliknięciu przycisku Nowy,

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  pojawi się okno z danymi do uzupełnienia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zamknij.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Wpisane dane wyświetlą się w zakładce. Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.  4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki
  Aby pobrać dane z kartoteki Kontrahenci, w polu należy wpisać: NIP, nazwę kontrahenta, nazwę skrócona, imię i nazwisko kontrahenta lub adres email. Pojawi się lista wyboru, którą możemy filtrować, wpisując kolejne znaki.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Wybrany podmiot wyświetli się poniżej. Dane można aktualizować, korzystając z przycisku GUS albo Edytuj.

   "dodanie kontrahenta do faktury"

  Po zapisaniu faktury, program automatycznie zaktualizuje dane w katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Aktualizuj w kartotece.

  4.4 Odbiorca
  Uzupełnianie danych odbiorcy odbywa się analogicznie jak kontrahenta.

  Uwaga! Kontrolka Wyczyść służy do usunięcia danych kontrahenta z dokumentu.

 • Zmieniono sposób wprowadzania danych o płatności w oknie wystawiania dokumentów

  W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Płatność.

  W pierwszej kolejności należy wybrać walutę dokumentu. Po zmianie waluty na obcą, program automatycznie pobierze jej średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

  Kolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności. Po wyborze metody płatności, należy wybrać opcję

   ○ zapłacono

   "wprowadzanie wpłaty do faktury"

  i ustawić w kalendarzu datę otrzymania wpłaty oraz rodzaj dokumentu kasowego (patrz punkt 8 - Dodano obsługę dokumentów kasowych)

  lub zaznaczyć opcję

  ○ dni

   "wprowadzanie wpłaty do faktury"

  i wprowadzić liczbę, która automatycznie ustawi termin zapłaty w kalendarzu.

  Późniejszą wpłatę należy wprowadzić na liście faktur w zakładce Do zapłaty .

 • Dostosowano interfejs programu do obsługi dodatkowych informacji wymaganych przez e-fakturę

  6.1 Ustawienia programu

  6.1.1 Podstawowe dane firmy
  W pierwszej kolejności należy wprowadzić informacje odnośnie podatku od towarów i usług, czyli wybrać jedną z opcji:

  ○ Firma jest płatnikiem VAT ○ zwolnienie z VAT

  Podstawę zwolnienia z VAT, należy uzupełnić  w części VAT w zakładce Zwolnienia z VAT, klikając Ustawienia zwolnień  z VAT.

  Następnie wybieramy typ podmiotu:

  ○ Osoba niefizyczna ○ Osoba fizyczna

   "dane firmy odnośnie vat"

  Oprócz standardowych danych, dla osoby fizycznej wymagane jest dodatkowo imię i nazwisko.

  6.1.2 Dane do JPK
  Dane z tej części zostały zredukowane do daty urodzenia, numeru telefonu oraz adresu email do kontaktu z urzędem skarbowym.
  6.1.3 Zwolnienia z VAT
  Faktura ustrukturyzowana wymaga szczegółowych danych dotyczących podstawy zwolnienia z VAT. W tej wersji programu zostały one podzielone na 3 kategorie, zgodnie ze strukturą logiczną FA(1):

   "dane firmy odnośnie vat"

  Dla każdego rodzaju można zdefiniować dokładny przepis, na podstawie którego firma korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Lista zawiera 3 kolumny:

   - Przepis -  należy podać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE lub inną podstawę prawną. Treść tej kolumny pojawi się na wydruku faktury i zostanie przesłana do KSeF
  - Opis - treść poszczególnych wierszy nie drukuje się na dokumentach, służy jedynie identyfikacji podstawy prawnej w oknie wystawiania faktury
  - Domyślny - należy wybrać domyślny przepis podstawy prawnej dla każdej z kategorii

   "dane firmy odnośnie vat"


  6.2 Okno wystawiania faktury

  6.2.1. Dodano informacje o fakturze ustrukturyzowanej wysłanej do KSeF (XML)
  Aby dodać numer faktury ustrukturyzowanej nadany przez system KSef, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne.

   "numer faktury ustrukturyzowanej KSeF"

  6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML)
  Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka WDT. Obowiązkowe pola formularza zaznaczono czerwoną ramką.

   "wd nowego środka transportu"

  6.2.3. Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów dla faktury (XML)
  Aby dodać dodatkowy tekst do faktury ustrukturyzowanej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej,  zakładka Dodatkowy opis, przycisk Dodaj opis. Są to pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania uzupełniających informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól.

  Rodzaj informacji - należy podać nazwę pola rezerwowego przeznaczonego dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, np Numer licznika
  Treść informacji -  podaje się wartość informacji, w powyższym przykładzie nr licznika, tj 11/2018/BED

   "faktura ustrukturyzowana KSeF"

  6.2.4. Dodano nowe kolumny dla pozycji w oknie wystawiania faktury (XML)

  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

  "wystawianie faktur produkty"

  Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

  "wystawianie faktur produkty"

  Nowe kolumny oraz ich wartości:


  Akcyza - czyli kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze

  Procedura - dla każdej pozycji można podać
  - Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej
  - Stawka 0%  stosowanej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  - Stawka 0% stosowana w eksporcie towarów,
  - Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju
  - Świadczenia usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
  - Dostawa towarów oraz świadczenie usług wymienionych w załączniku 15 (niezależnie od wartości danego towaru oraz niezależnie czy cała transakcja  dokumentowana fakturą  podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności)
  - Pozostała sprzedaż krajowa (nieobjęta oznaczeniami od „1” – „6”).

  Ozn. dot. procedur - symbole oznaczają procedury, w ramach których przebiega transakcja i należy przypisać do konkretnej pozycji. Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z poniższych procedur, pole należy zostawić puste.

   "faktura ustrukturyzowana KSeF"


  6.2.5. Dodano typ zwolnienia z VAT
  Podstawa zwolnienia z VAT została na stałe wprowadzona do okna wystawiania faktury. W pierwszej kolejności należy wskazać typ ustawy, dyrektywy lub inną podstawę prawną, a następnie wpisać lub wybrać dokładny przepis.

   "faktura zwolniona z vat KSeF"

  6.2.6. Dodano informacje o okresie księgowania faktury korygującej
  Aby dodać okres księgowania faktury korygującej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne i wybrać z listy właściwy okres.

   "okres faktury korygującej"

  Uwaga! aby faktura została prawidłowo zaksięgowana również w JPK, należy ustawić datę księgowania (zobacz Aktualizacja 17.04.2019, punkt 1. Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK)

  6.2.7. Dodano informacje o zwrocie akcyzy dla rolników
  Aby dodać informacje o zwrocie akcyzy dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,  zakładka Inne.

   "faktura ustrukturyzowana KSeF zwrot akcyzy"

 • Zmieniono sposób przechowywania danych kontrahenta w kartotece

  W tej wersji programu została przeorganizowana kartoteka Kontrahenci, ze względu na sposób przyjmowania informacji adresowych przez KSef dla faktur ustrukturyzowanych. Pola adres oraz miejscowość został podzielone na: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, miejscowość poczty. Dodano także formę prawną oraz nowe pola: imię, nazwisko, GLN oraz EORI. Kraj należy wybrać z listy. Nazwę kraju w innym języku, należy wpisać w sekcji Tłumaczenia (zobacz Aktualizacja 24.05.2021 punkt 2. Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów)

   "faktura ustrukturyzowana KSeF dane kontrahenta"


  W zależności od formy prawnej wymagane są inne dane dla faktur ustrukturyzowanych:

  Dla kontrahenta z Polski:
  - [/i][/b]NIP[/i][/b] dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej JDG (adres może zostać pusty)
  - imię, nazwisko i adres dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

  Uzupełniając adres, należy wpisać:
  - kraj, miejscowość, kod pocztowy, nr domu dla kontrahenta z Polski
  - kraj, miejscowość dla kontrahenta zagranicznego

  Uzupełniając nazwę dla osoby fizycznej, należy dodatkowo uzupełnić pola imię i nazwisko.

 • Dodano obsługę dokumentów kasowych

  Za pomocą dokumentów kasowych prowadzona jest ewidencja przepływów gotówkowych w kasie oraz rejestr przelewów na rachunkach bankowych. Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po zaznaczeniu opcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania faktury sprzedaży (paragonu) lub w oknie wprowadzania faktury kosztowej) lub przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie faktury (paragonu).

  Dokumenty kasowe można również sporządzać ręcznie.

  Aby wystawić dokument potwierdzający operację kasową lub dokonanie transakcji na rachunku bankowym, należy kliknąć przycisk Kasa, a następnie wybrać dowód wpłaty lub wypłaty:  KP - przyjęcie do kasy,
  BP - wpływ na rachunek bankowy
  KW - wydanie z kasy,
  BW - wypłata z rachunku bankowego

  i uzupełnić formularz.


  Program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer.  Data widoczna w prawym górnym rogu jest datą wystawiania a jednocześnie datą otrzymania zapłaty/dokonania wypłaty. Sekcja Kontrahent jest opcjonalna. W sekcji Płatność należy wprowadzić kwotę, zaś okno Tytułem służy do wprowadzenia opisu operacji, np numer dokumentu powiązanego z daną wpłatą bądź wypłatą. Druki dokumentujące przelewy zawierają dodatkowo numer rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty/z którego dokonano wypłaty środków. W zakładce Dodatkowe można wprowadzić dane osoby wystawiającej oraz nanieść dodatkowe uwagi. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, zapisać jako plik PDF, edytować lub usunąć.

  Uwaga! Usunięcie dokumentu kasowego powiązanego z fakturą lub jego edycja spowoduje aktualizację rozliczenia tego dokumentu, czyli zmianę kwoty w kolumnach Zapłacono i Do zapłaty.

 • Dodano automatycznie wybierany typ dokumentu kasowego (KP lub BP) na podstawie metody płatności

  Jeśli metoda płatności zawiera wyrażenie "gotów", wówczas domyślnie ustawia się typ dokumentu kasowego KP/KW . Dla pozostałych przypadków będzie to BP/BW.

 • Dodano obsługę raportów kasowych

  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące
  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie, przechodząc do kartoteki Kasa, klikając Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą.

   "saldo gotówki w kasie"

  Następnie należy wpisać wartość salda początkowego dla kasy.


   "saldo początkowe gotówki w kasie"

  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

  1.2 Generowanie raportu kasowego
  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, należy kliknąć przycisk Raporty(JPK)Raport kasowy.

   "raport kasowy"

  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które można filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce). Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

   "raport kasowy"

  Następnie należy ustawić parametry generowanego raportu kasowego.

   "raport kasowy"

  W polu Okres należy wybrać zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:

  • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa

  • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.


  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Z poziomu Ustawień programu można dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

   "raport kasowy"

 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Stawka VAT i wybieramy z listy pożądaną wartość.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano możliwość zmiany typu ceny dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Typ ceny i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano możliwość zmiany jednostki miary dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny J.m. i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano możliwość zmiany GTU dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny GTU i wybieramy z listy pożądaną treść.


   "ustawienia dla wszystkich produktów"

 • Dodano możliwość zmiany Procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Procedura i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano możliwość zmiany Oznaczeń do procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

  Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Ozn. dot. procedur i wybieramy z listy pożądaną treść.

   "ustawienia dla wszystkich produktów"


 • Dodano informacje o wpłatach dla danej faktury

  Aby wyświetlić informacje o wpłatach dla danego dokumentu, należy uruchomić menu kontekstowe w wybranej komórce i kliknąć polecenie Informacje o wpłatach

   "informacje o wpłatach"

  W nowym oknie pojawi się list wszystkich dokumentów kasowych wraz z kwotą i datą wpłaty.


   "wpłaty do faktury"

  Uwaga! W programie FakturaLight Standard opcja ta dotyczy wszystkich nowo wystawionych dokumentów.

 • Dodano kolumnę Rodzaj do zestawień pozycji dokumentów

  Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Rodzaj, określającą czy dana pozycja jest towarem, usługą, kosztem własnym czy środkiem trwałym.

   "zestawienie pozycji na dokumnetach"


 • Poprawiono klonowanie faktur zakupowych

  Nie jest już klonowana wartość kolumny Zapłacono.

 • Poprawiono obsługę starszych drukarek fiskalnych Posnet nie online

 • Poprawiono wydruk korekt faktur MK

  Na wydruku  faktury korygującej MK dodano adnotację metoda kasowa.

 • Usunięto błąd powodujący niepotrzebną prośbę o uprawnienie do nagrywania ekranu.


2
Problemy i pytania / Odp: Import danych do programu.
« dnia: Maja 29, 2023, 14:48:48 »
Dzień dobry,
można zaimportować produkty oraz kontrahentów. Instrukcja w linkach poniżej:
https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,104.0.html- punkt 1
https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,129.0.html - punkt 3

3
Poprawka została wydana. W najnowszej wersji 48.2 nie powinno być już problemu.

4
Problemy i pytania / Odp: Obsługa dwóch firm
« dnia: Lutego 07, 2023, 15:04:41 »
Niestety nadal pojawiają się rzeczy o wyższym priorytecie.

5
Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« dnia: Stycznia 20, 2023, 14:34:14 »
Kwestia tygodni. Jeśli się będzie przedłużać, wydamy szybką aktualizację zawierającą tylko tą poprawkę.

6
Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« dnia: Stycznia 20, 2023, 09:14:14 »
Dzięki załączonym logom znaleźliśmy przyczynę błędu. Zostanie ona poprawiona w najbliższej aktualizacji. Niestety do tego czasu nie da się obejść problemu, jedyną opcją jest skorzystanie z innego dostawcy poczty.

7
Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« dnia: Stycznia 18, 2023, 14:52:09 »
Tak, proszę.

8
Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« dnia: Stycznia 18, 2023, 14:32:05 »
Proszę zrobić tak: usunąć plik logów, następnie spróbować wysłać jednego maila i wkleić tu całą zawartość pliku (można wcześniej wygwiazdkować wrażliwe dane, typu login, email, jeśli znajdują się w logach).

9
Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« dnia: Stycznia 18, 2023, 09:00:28 »
Po kliknięciu na "Ustawienia bazy".

10
Problemy i pytania / Odp: FakturaLight nie wysyła maili (mail.ovh.net)
« dnia: Stycznia 16, 2023, 09:13:10 »
Witam

Pomocne w zdiagnozowaniu problemu mogą być logi komunikacji z serwerem SMTP. Proszę uruchomić program, kliknąć "Otwórz katalog", i odszukać plik email.log.

11
Aktualizacje / Aktualizacja 14.07.2022
« dnia: Listopada 09, 2022, 15:09:07 »
 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych

  W tej wersji programu wprowadziliśmy automatyczne dodawanie towarów i usług za pomocą czytnika kodów kreskowych, podczas wystawiania faktury. Czytnik kodów wysyła odczytany kod kreskowy jako cyfry z klawiatury i na końcu dodaje Enter (znak nowej linii).


  1.1 Konfiguracja czytnika/skanera kodów:
  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł skanera, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i zaznaczając checbox Włącz obsługę czytnika kodów kreskowych.

   "fakturalight czytnik kodów"

  1.2 Uzupełnienie kodów w kartotece
  Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie istniejących kart produktów o kody kreskowe.

  Należy przejść do kartoteki Produkty.

  "kartoteka produktów"

  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

  "kartoteka produktów"


  Kod kreskowy możemy wprowadzić bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na komórkę Kod kreskowy, a następnie skanując kod paskowy czytnikiem.


  "czytnik kodów fakturalight"

  Uwaga! Jeżeli na liście edytowane jest inne pole, to po zeskanowaniu kodu paskowego ta komórka uzupełni się automatycznie.


  Można wykorzystać również specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj. Jeśli aktywna jest zakładka Podstawowe, to zeskanowanie kodu powoduje automatyczne uzupełnienie pola Kod kreskowy, bez względu na to, która komórka jest aktywna.

  "fakturalight czytnik kodów"  Uwaga! Jeśli nie jest edytowana żadna komórka tabeli, a kod został wcześniej przypisany do produktu z kartoteki, to po zeskanowaniu kodu program otworzy okno edycji tego produktu.
  1.3 Okno wystawiania dokumentów sprzedażowych
  Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych i dokumentów magazynowych rozchodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy wydawanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na przygotowywanym dokumencie.

  "wystawianie faktury czytnik kodów"

  1.4 Okno wprowadzania faktur zakupowych

  Podczas wprowadzania dokumentów kosztowych i wystawiania dokumentów magazynowych przychodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy przyjmowanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na dokumencie.

  "faktury zakupowe czytnik kodów"

  Uwaga!Kody kreskowe można również zdefiniować dla kosztów własnych. • Dodano automatyczne tworzenie dokumentu magazynowego podczas ręcznej edycji stanów

  Od tej wersji programu każda ręczna zmiana stanów magazynowych powoduje automatyczne wystawienie stosownego dokumentu magazynowego.

  Generowany jest dokument PW lub RW do każdego magazynu, w którym dokonano zmian ilości towaru. W uwagach dopisywane jest wyrażenie "ręczna zmiana ilości w kartotece produktów".

 • Rozbudowano import produktów o aktualizację danych

  Opcję importu w programie FakturaLight można użyć nie tylko do importowania nowych produktów do magazynu. W tej wersji dodatkowo pojawiła się opcja modyfikacji kart produktów za pomocą importu.

  Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów oraz w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.3 - Import produktów

  Aby wykonać aktualizacji produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.

  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.
  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi.
  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości zaktualizowanych rekordów oraz z ilością nowych pozycji.

  "import produktów"

  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

  "import produktów" • Rozbudowano import produktów o aktualizację stanów magazynowych(wersja Magazyn)

  Proces aktualizacji informacji o asortymencie został opisany w powyższym punkcie. Dodatkowo w wersji programu z magazynem pojawiła się opcja zmiany stanów magazynowych za pomocą importu.

  Aby zaktualizować stan produktów, należy przejść do kartoteki Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  historia produktów

  Następnie klikamy przycisk Import.

  "import produktów"

  pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym  a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.  Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi. Jeśli w pliku csv jest zdefiniowana kolumna o nazwie stan, oznaczająca ilość danego towaru na magazynie, to pojawi się okno z informacją o liczbie poprawnie zaimportowanych rekordów oraz  liczbie nowych pozycji. Należy również wybrać z listy magazyn, do którego będą przypisane nowe pozycje i zostanie uaktualniona karta produktów wraz z jego ilością.
  Jeśli w pliku csv nie występuje kolumna o nazwie stan lub kolumna oznaczająca ilość danego towaru jest nazwana inaczej, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, do których mają być przypisane importowane pozycje. Należy zaznaczyć checkbox obok nazwy

  Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

  "import produktów"

 • Dodano ostrzeżenie o braku towaru na magazynie podczas wystawiania dokumentów (wersja Magazyn)

  Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z towarem, program zwróci uwagę na brak towaru na składzie, po osiągnięciu stanu ujemnego.

  Jeśli zostanie wykryty stan ujemny towaru, to w danych pozycjach w kolumnie Ilość pojawi się ikona wykrzyknika.

  "brak towaru na magazynie"

 • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański

  Program FakturaLight umożliwia automatyczne tłumaczenie dokumentów na jedenaście języków (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński, fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański), a także na ich dwujęzyczne odpowiedniki. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

  Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

  Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

      • faktury vat, faktury bez vat
      • faktury marża
      • faktury metoda kasowa
      • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
      • faktury korygujące
      • faktury proformy
      • oferty handlowe
      • zamówienia
      • zamówienia do dostawcy
      • duplikaty faktur

  Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

  "faktura w języku angielskim"

  Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

  "faktura w języku angielskim"

 • Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL

 • Poprawiono błędy szablonów wydruku.


12
Problemy i pytania / Odp: Oferty - kwota tylko netto
« dnia: Listopada 04, 2022, 16:17:19 »
Dzień dobry,

Aby zrealizować taką zmianę w szablonie, proszę wykonać następujące kroki:

1. Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie zakładkę Ogólne. Zaznaczyć szablon wydruku Standardowy i wyeksportować go do nowego katalogu przyciskiem "Eksportuj".

2. Przejść do katalogu, gdzie znajdują się wyeksportowane pliki i dokonać następujących zmian:

W pliku items_table.html usunąć następujące linie:
<th class="header medium-width text-right" id="tax-rate-column">{{ _("Stawka VAT") }}</th>
<th class="header medium-width text-right" id="tax-value-column">{{ _("Kwota VAT") }}</th>
<th class="header medium-width text-right summary-brutto-value-column {% if not isVat %}nowrap{% endif %}" id="brutto-value-column">{{ _("Wartość brutto") }}</th>
<td class="number">{{ _(item.tax_rate) }}</td>
<td class="number">{{ item.tax_value }}</td>
<td class="number">{{ item.brutto_value }}</td>

W pliku calculated_styles.css usunąć linie:
#summary-tax-rate-column, #tax-rate-column {
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-rate-column, calculated_widths.tax-rate-column) }}px;
}

#summary-tax-value-column, #tax-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-tax-value-column, calculated_widths.tax-value-column) }}px;
}

#summary-brutto-value-column, #brutto-value-column{
    padding-left:0;
    width: {{ max(calculated_widths.summary-brutto-value-column, calculated_widths.brutto-value-column) }}px;
}

W pliku order_items_summary_table.html zmodyfikować linie:
<td colspan="4" class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>
na
<td class="bg-lightgrey summary-header">{{ _("Razem") }}</td>

oraz usunąć linie:
<td class="number" id="summary-tax-rate-column"></td>
<td class="number" id="summary-tax-value-column">{{ order.summary.total_tax_value }}</td>
<td class="number" id="summary-brutto-value-column">{{ order.summary.total_brutto_value }}</td>

3. Po zapisaniu zmian w plikach, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku, a następnie wybrać zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz".

13
Problemy i pytania / Odp: Adnotacja Oryginał/Kopia
« dnia: Września 07, 2022, 09:04:43 »
Dzień dobry,

Zmian można dokonać bezpośrednio w szablonie. Proszę wykonać następujące kroki:

    Przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.
    Zaznaczyć używany szablon wydruku (np.Standardowy) i wyeksportować go do nowego folderu(np. Z adnotacją) przyciskiem "Eksportuj"
    Otworzyć plik invoice.html w trybie edycyjnym

Dodać:

{% set annotation = Annotation_OriginalAndCopy %}


przed:

{% if annotation == Annotation_OriginalAndCopy %}

Po zapisaniu zmian w pliku, przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne. Kliknąć "Importuj z katalogu" wskazać katalog ze zmienionym szablonem i kliknąć "Otwórz. Następnie szablon zapisać jako domyślny.

Możemy również odpłatnie przygotować szablon. W tym celu prosimy o kontakt mailowy.

14
Aktualizacje / Aktualizacja 13.06.2022
« dnia: Czerwca 13, 2022, 13:22:29 »
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Novitus.

  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalna do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Novitus (XML).

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych

 • Poprawiono klonowanie faktur walutowych
  Pobierany jest aktualny kurs.

 • Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy

 • Poprawiono wartość netto w ewidencji sprzedaży w JPK_V7

 • Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta

 • Zmieniono komunikat błędu dla drukarek Posnet

  Komunikat błędu "invalid handle" zamieniono na czytelniejszy "Błąd połączenia z drukarką"
 • Rozbudowano logi bazy

 • Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży


15
Aktualizacje / Aktualizacja 27.04.2022
« dnia: Kwietnia 27, 2022, 15:56:17 »
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab

  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Elzab.

  W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalną do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
  Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

  W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Elzab (STX).

  "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"  Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych

 • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 4

  Od 1 kwietnie 2022 roku obowiązują nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczących faktur sprzedaży. Zaktualizowano strukturę logicznę plików na wezwanie, tj. JPK_FA(4). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 29.11.2021, punkt 2 Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur)  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.


  "jpk fa 4"

  Tworzenie nowego pliku JPK_FA rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(4).

  "generowanie jpk_fa(4)"


  Wprowadzono następujące zmiany:

  Zaktualizowano słownik kodów krajów członkowskich UE.
  Zaktualizowano słownik kodów walut.
  Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut.
  Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
  Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
  Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
  Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
  Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.

 • Dodano nowe szablony wydruku.

  Dodaliśmy 4 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury, które są dostępne w oknie podglądu wydruku


  "własny wygląd faktury"

  oraz w oknie wysyłki

  "własny wygląd faktury"

  3.1 Standardowy szablon dwie waluty

  Na wydruku określone są należności w dwóch walutach: obcej i w przeliczeniu na złotówki, z podziałem na wartości netto, brutto oraz VAT. Kwoty przeliczane są automatycznie według wybranego kursu w oknie wystawiania faktury.

  3.2 Standardowy szablon ze specyfikacja wywozu

  Specyfikacja towarowa jest dołączana do faktury jako druga strona dokumentu. Aby zawartość kolumny Notatki drukowała się na specyfikacji, należy uzupełnić pole własne nr 15. Aby pole włane było aktywne, należy skonfigurować kartotekę produktów zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.1.4 - Własne pola

  3.3 Standardowy szablon z kodem

  3.4 Standardowy szablon z wagą

 • Poprawiono błąd generowania podwójnych WZ-tek: przepisywany jest dokument WZ z proformy wystawionej na podstawie WZ do faktury wystawionej z proformy (wersja Magazyn)

 • Poprawiono wydruk daty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)
   
 • Poprawiono format daty w notach korygujących
   
 • Poprawiono zapamiętywanie daty wystawienia faktury, której dotyczy nota korygująca
   
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach.
   
 • Poprawiono oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform.
   
 • Zmieniono kolejność kolumn na wydrukach faktur

 • Poprawiono błędy wydruku

Strony: [1] 2 3 ... 9