Aktualizacja 02.10.2023

Zaczęty przez Complay, Wrzesień 22, 2023, 11:17:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy zamówień i ich zestawień

  Do listy zamówień dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

  "Lista zamówień fakturalight"

  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

  "Lista zamówień fakturalight"


 • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy faktur zakupowych i ich zestawień

  Do listy faktur zakupowych dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

  "Lista faktur zakupowych fakturalight"

  Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

  "Lista faktur zakupowych fakturalight"


 • Zmieniono kolejność kwot w podsumowaniu list
  Pod listą dokumentów w prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie informujące uwzględniające ustawiony filtr o sumie wartości z poszczególnych kolumn, dla każdej z zakładek osobno. 

  3.1 Zakładka Sprzedaż
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę nieuregulowanych należności, w tym po terminie.  3.2 Zakładka Kasa
  Podsumowanie obejmuje: saldo kasy, saldo na rachunku bankowym oraz wartość brutto przeliczoną na PLN.
  3.3 Zakładka Zakupy
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę pozostałą do zapłacenia, w tym po terminie.
  3.4 Zakładka Zamówienia/Oferty
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT,  brutto, kwotę do rozliczenia.
  3.5 Zakładka Dokumenty magazynowe
  Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto/brutto z dokumentów przychodowych,  sumę netto/brutto z wydań towarów.


 • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone

  Aby rozliczyć zamówienie bez korzystania z faktur,  zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Oznacz jako rozliczone.

  "Zamówienia fakturalight" • Zablokowano automatyczną zmianę kursu waluty na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


 • Zablokowano automatyczną zmianę daty sprzedaży na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


 • Zmieniono sposób aktualizacji cen zakupu w kartotece w przypadku korekt PZ


 • Zastąpiono okno komunikacji z bazą loaderem


 • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną


 • Poprawiono wyliczanie wartości zakupu na korektach PZ


 • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej