Aktualizacja 24.05.2021

Zaczęty przez Complay, Lipiec 14, 2021, 15:45:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

Complay • Definiowanie wyglądu dokumentów

  Użytkownik ma do dyspozycji 3 gotowe wzory faktur i pozostałych dokumentów, do których można dołączyć firmowe logo, wstawić własną treść stopki, a także edytować tekst i nagłówki. Poza tym dostosowaliśmy system szablonów wydruku do samodzielnego definiowania wyglądu dokumentów oraz raportów w szerokim zakresie. Podstawowa znajomość języków HTML i CSS pozwala w szybki sposób dokonać zmian w standardowych szablonach lub stworzyć nowy dowolny wzór wydruku.

  W oknie podglądu wydruku
  "szablon wydruku faktury"
  oraz w oknie wysyłki
  "szablon wydruku faktury"
  znajduje się opcja Szablon. Należy z listy wybrać nazwę pożądanego szablonu, a następnie wysłać lub wydrukować.

  Aby dany wydruk był dostępny dla rejestru czy raportu, należy dodać szablon do Ustawień. Po dodaniu szablonu system automatycznie utworzy wydruk dla pojedynczego lub dla każdego typu dokumentu (Faktura bez VAT, Faktura VAT, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Faktura marża, Faktura MK,  Oferta, Zamówienia, Dokumenty  magazynowe, Zestawienie itd).

  Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

  "szablon wydruku faktury"

  1.1 Dodawanie własnych szablonów
  Aby dodać własny szablon, należy kliknąć przycisk Importuj i wskazać folder.

  "szablon wydruku faktury"

  Przycisk Podgląd wyświetla przykładowy wydruk, dla wybranego szablonu.

  1.2 Domyślne ustawienia wzoru wydruku
  Aby dla każdego typu dokumentu ustawić domyślny szablon wydruku, należy zaznaczyć nazwę stworzonego szablonu, a następnie kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny.

  "szablon wydruku faktury"

  1.3 Usuwanie szablonów
  Należy zaznaczyć nazwę szablonu, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

  "szablon wydruku faktury"

 • Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów.


  Program daje możliwość automatycznego tłumaczenia każdej faktury, oferty handlowej, zamówienia i innych dokumentów na język obcy (angielski, niemiecki), a także stworzenia wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej, polsko-niemieckiej). Tłumaczone są wszystkie nagłówki, łącznie z terminem płatności, informacją o kodzie QR czy ustawowymi dopiskami. Co więcej, istnieje możliwość zmiany nazw kolumn oraz pozostałych wyrażeń także dla języka polskiego.

  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość edycji stałych elementów faktury, a także zdefiniowania własnych tłumaczeń. Wszystkie frazy zebrane zostały w jednym miejscu, aby ułatwić zarządzanie nimi. Predefiniowanych tekstów nie można usuwać, można je jedynie edytować. Natomiast dodawać i usuwać można własne teksty oraz ich odpowiedniki w obcych językach, np nazwy produktów czy uwagi do dokumentu.

  Algorytm tłumaczenia dokumentów dwujęzycznych działa w następujący sposób:
  W pierwszej kolejności program pobiera bezpośrednie tłumaczenie tekstu z kolumny dla języka polsko-obcego. Jeśli jest ono puste, to skleja tłumaczenia dla języka polskiego i języka obcego, oddzielając znakiem '/'. Jeśli brakuje tłumaczenia dla obcego lub polskiego, brane jest tylko jedno z nich i składane bezpośrednio z tekstem nieprzetłumaczonym. W przypadku, gdy wszystkie kolumny językowe są puste, drukowany jest tylko tekst nieprzetłumaczony.


  Aby przejść do zarządzania tłumaczeniami, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Tłumaczenia.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.1 Aktualizowanie systemowych tłumaczeń
  Aby zmienić tłumaczenie tekstu, należy kliknąć podwójnie na wybraną komórkę. Uruchomi się okno edycji

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.2 Dodawanie własnych tłumaczeń
  Aby dodać własne tłumaczenie, należy kliknąć przycisk Dodaj. Uruchomi się okno, w którym należy wprowadzić tekst do tłumaczenia

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  Następnie wprowadzamy jego wersje językowe, klikając podwójnie na właściwe komórki.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  Uwaga!Program wykrywa dublujące się teksty. Jeżeli takie wystąpią, wówczas pojawi się okno z ostrzeżeniem.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.3 Usuwanie własnych tłumaczeń
  Aby usunąć tłumaczenie, należy zaznaczyć numer wiersza, bądź tekst w pierwszej kolumnie i kliknąć przycisk Usuń.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.4 Przywracanie standardowych tłumaczeń
  Aby przywrócić systemowe tłumaczenie tekstu, należy zaznaczyć wybraną komórkę i kliknąć przycisk Przywróć standardowe.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  Aby przywrócić systemowe tłumaczenie dla wszystkich tekstów, należy zaznaczyć wszystkie komórki i kliknąć przycisk Przywróć standardowe.

  "tłumaczenie faktury na język obcy"

  2.5 Eksport/import tłumaczeń
  Do programu można zaimportować własne tłumaczenia z pliku csv. W pliku nagłówki kolumn, przechowujących poszczególne informacje muszą odpowiadać nazwom zdefiniowanym w programie. Dlatego zalecamy wcześniejszy eksport standardowych tłumaczeń, dokonanie zmian w wyeksportowanym pliku, a następnie jego import.


 • Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów w walucie obcej

  Przeliczona na złotówki cena brutto jest przesyłana wraz z ilością do drukarki fiskalnej, a następnie z tych danych przez drukarkę obliczana jest wartość brutto oraz podatek VAT dla poszczególnych pozycji. Natomiast w programie na złotówki przeliczana jest tylko ostateczna wartość podatku VAT(zsumowana ze wszystkich pozycji) po wskazanym kursie. Przez co mogą pojawić się różnice w wysokości podatku należnego pomiędzy paragonem fiskalnym a fakturą w walucie obcej, o czym informuje komunikat.

  "fiskalizacja faktury w walucie obcej"

 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych i końcowych  ze specyfikacją zamówienia

  Fiskalizacja faktur zaliczkowych i końcowych ze specyfikacją zamówienia jest analogiczna, jak dla pozostałych dokumentów, zobacz punkt 2 - Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury.

  Na paragonie fiskalnym do faktury zaliczkowej ze specyfikacją zamówienia, zostanie wydrukowana każda pozycja ze specyfikacji. Program proporcjonalnie rozdzieli kwotę wpłaconej zaliczki na poszczególne pozycje widoczne na paragonie zaliczkowym i te wyliczone wartości zostaną wydrukowane wraz z oznaczeniem [ZAL] świadczącym o tym, że pobrano zaliczkę za te towary.  Na paragonie fiskalnym do faktury końcowej ze specyfikacją zamówienia, również zostaną wydrukowane wszystkie elementy zamówienia wraz z informacją [ROZL] co oznacza, że rozliczono zaliczki dla konkretnych towarów.
  Natomiast pozostała kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wartość pobranych zaliczek i proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy poszczególne pozycje.


 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych

  Fiskalizacja faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych odbywa się tak samo, jak w przypadku pozostałych dokumentów, zobacz punkt 2 - Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury.

  Na paragonie fiskalnym do faktury końcowej z zaliczek niepowiązanych wydrukowane będą wszystkie nieujemne pozycje wraz z informacją [ROZL] co oznacza, że rozliczono zaliczki dla konkretnych towarów. Natomiast pozostała kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wartość pobranych zaliczek i proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy poszczególne pozycje.  Uwaga! Aby zafiskalizować fakturę końcową, jej wartość musi być większa od 0.


 • Dodano w ustawienia domyślne marginesy strony

  Każdy dokument w programie ma automatycznie ustawione marginesy o szerokości 15mm. Istnieje możliwość zmiany wstępnie zdefiniowanych marginesów.

  Aby zmienić szerokość marginesów strony, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Ustawienia wydruku i w części Ogólne wprowadzić wartości dla poszczególnych marginesów.

  "marginesy"

 • Dodano opcję wyłączania liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu [wersja macOS]

  Aby wyłączyć liczbę przeterminowanych faktur wyświetlanej na ikonie programu w Docu, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Zaawansowane i odznaczyć opcję
  Pokazuj liczbę przeterminowanych faktur na ikonie programu (plakietka)

  "przeterminowane faktury macOS" • Dodano opcję dołączenia nieopłaconych faktur MK do pliku JPK

  Dodaliśmy możliwość dołączenia nieopłaconych faktur dla podatników rozliczających się metodą kasową, do wszystkich generowanych raportów JPK.


 • Dodano obsługę własnych czcionek w szablonach

 • Poprawiono fiskalizację w przypadku, gdy pozycje dokumentu zawierają znaki nowej linii.

 • Poprawiono import danych z pliku CSV(obsługa UTF BOM)

 • Poprawiono błąd przy wyborze miesiąca podczas generowania JPK_V7K

 • Poprawiono eksport do Rachmistrz/Rewizor